חוה זינגבוים | הנבחרת העסקית - מכירות

01 פרק שלבים לתהליך מכירה 4

התנגדות המחיר - ההתנגדות : הנפוצה ביותר

. ואפילו עוד לפני שהשיחה החלה , נושא המחיר עלול לעלות בכל שלב , שירותים אחרים / ת חפצים . ת שלפניכם רוכש . סביר להניח שהמטופל . ת תמורת התשלום . הוא מקבל / ה בערך שהיא . הוא גאה כלקוח / שבהם היא !" המחיר הוא רק תירוץ " : כלומר . על פי המידע שסיפקתם עד כה , ה את ערכו של המוצר . ת מעריכ . המטופל . ולהגיב בהתאם , חשוב להבין מהו אותו ערך , בשלב התנגדות המחיר

היא על ידי סיפור ושימוש במילים: , אחת הדרכים להסביר את הערך . מצא וכו' , הרגיש , מרגיש

בדיוק שהרגישו היו לי מטופלים . ה . מרגיש ה . ת איך את . אני יודע " : דוגמה , אבל אחרי שעברנו יחד תהליך טיפולי , כשהתמודדו עם אתגר דומה , כמוך )! וכאן תמונה שווה אלף מילים ( ." פתרון לבעיה העורית שלהם מצאו הם

ייתנו תוקף , יצירת תיק עבודות של תמונות לפני ואחרי של מצבי עור שונים ! אמיתי למילים שלכם

6

Made with FlippingBook Online newsletter creator