נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

76

התפטרות ופיטורים

תקצירי פסיקה

ביחס לטענות החמורות של גניבת שעות. בית הדין פסק כי בגין הפגמים החמורים שנפלו בשימוע העובד .₪ 50,000 זכאי לפיצוי בגובה , שחר שמחי נגד דקלית סחר 6-12-19 סע"ש (ת"א) בינלאומי בע"מ, בפני כבוד השופט אורן שגב * * * עובד שפוטר סמוך לסוף שנתו הראשונה לא זכה לפיצוי פיטורים אך זכה בפיצוי על פגמים בשימוע עובד שפוטר בסוף שנתו הראשונה תבע את מעבידו בפיצוי בגין פגמים בשימוע וזכויות שונות. בית הדין פסק כי העובד פוטר מסיבה עניינית בשל בעיות כלכליות ולא הוכח שהמעסיק ביקש להתחמק ולהימנע מתשלום פיצויי פיטורים ודחה את תביעת העובד לתשלום פיצוי פיטורים. בית הדין מצא כי נפלו פגמים בשימוע מאחר שהעובד לא קיבל זימון לשימוע מראש, לא ניתנה לו שהות להתכונן ולהכין את טענותיו, לא הובא לידיעתו כי זכותו להיוועץ בעורך-דין או להיות מלווה בזמן השימוע וכן שיחת הפיטורים, ההחלטה על הפיטורים והזימון לשימוע התקיימו באותו מועד ובכך למעשה פוטר העובד מבלי שנשמעו או נשקלו טענותיו. בית הדין פסק .₪ 3,000 בגין פגמים בהליך הפיטורים פיצוי בסך אילן אינדפורקר - רוי חלפים 35180-12-19 דמ (ת"א) בע"מ בפני כבוד השופטת חופית גרשון-יזרעאלי נציגת ציבור (עובדים) גב' שוש ברוך

החלטת מעסיק לשלול פיצוי פיטורים ללא הוכחה על גנבת שעות שיטתית, בוטלה והוא על שימוע פגום ₪ 50,000- חויב ב שנים ופוטר, 9.5 איש מכירות שטח שעבד בחברה כ- תבע ממעסיקו פיצוי פיטורים, פיצוי בגין פגמים שנפלו בהליך השימוע ולזכויות סוציאליות שונות. המעסיק טען כי העובד פוטר בשל דיווח שעות עבודה כוזב תוך הפרת אמון בוטה וחמורה. בית הדין פסק כי שלילת פיצוי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת הם דבר חריג וצריכים להיעשות באופן שקול ומידתי, רק לאחר שקיימת תשתית ראייתית חד משמעית לכך שהעובד שלח ידו לכספי מעסיקו, בין היתר באמצעות דיווח כוזב של שעות, והסב לו נזק כספי מוכח. בעניינו, מתוקף תפקידו העובד "הסתובב" בדרכים, ללא משרד לביצוע עבודה מנהלתית. לכן, הניסיון של חישוב דקדקני של שעות הפסקה, נדון לכישלון. בית הדין פסק כי לא הונחה תשתית ראייתית לכך שהעובד "גנב שעות עבודה" באופן שיטתי וההחלטה שהתקבלה לשלול פיצויים ודמי הודעה מוקדמת לא מידתית. לכל היותר מדובר בעבירת משמעת, שהחברה הייתה רשאית לזמן בגינה לשיחת הבהרה או אף שיחת שימוע ופסק לעובד פיצוי פיטורים מלאים ודמי הודעה מוקדמת. בית הדין פסק כי הזימון לשימוע היה כללי, לא פורטו בו הטענות החמורות ולא צוין בו כי החברה שוקלת שלילת פיצוי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת. כמו כן, הזימון לשימוע נקבע למחרת היום, מועד שלא איפשר לעובד להתכונן באופן סביר למתן תשובות

תקציר פסקי הדין באדיבות משרד גולדפרב זליגמן עורכי דין

Made with FlippingBook - Online catalogs