ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

570

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 ׀ גיליון 2018 יוני

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 ׀ גיליון 2018 יוני

501 ׀ גיליון 2018 יוני 48 ׀ שנה 570 ׀ גיליון 2024 מארס ירחון למיסוי משפט וכלכלה ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 גיליון 2018 יוני

נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם עמד חדש לנישום במס הכנסה: בעל עסק זעיר מ הקלות למשרתי מילואים - מלחמת חרבות ברזל ארכה נוספת להפעלת מודל חשבוניות ישראל 2024 מקדמות ושיעורי דמי ביטוח לעצמאים לשנת

השתלמות מקצועית מס ערך מוסף

עו"ד (כלכלה) מיכל זילברשטיין

רו"ח שלמה הררי

מלון קרלטון ת"א | 20.3.24 + 27.3.24 | מפגשים 2

בואו ללמוד את הוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק כמו כן נלמד את אופני הדיווח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי

> להרשמה ופרטים

hashavim.co.il *8109

570 מס' 2024 מארס ש לכם שאלות במע"מ? נו יש את כל התשובות

הירחון למיסוי, משפט וכלכלה

דבר העורך קוראים יקרים,

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

בפסקי הדין פורין פאואר/ ס.ש. יעדים/ אלכסנדר שינדר שניתנו לאחרונה, נפסקו כמה פסיקות חשובות. החברה הנדונה, פורין פאואר, עסקה בהבאה של עובדים זרים בתחום הבניין

משנה לעורך מאירה טולדו יום עיון מע"מ ו ללמוד סוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה ועוד צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

רו"ח שלמה הררי חברה שחויבה במס במסגרת ביקורת ניכויים בקשר לנושאים שלעיל ולנושאים נוספים רוקנה את קופתה לפני ביקורת ניכויים על ידי חלוקת דיווידנד לחברת א לפקודה (גבייה במקרים 119 אם. לעניין סעיף מיוחדים) ניתן לראות בחלוקת דיווידנד "הברחת נכסים", כך שרשות המסים רשאית לגבות מס מחברת האם - מכספי הדיווידנד שקיבלה מחברת הבת. לישראל. בית המשפט פסק כי מעסיק המממן מגורים לעובד זר, חייב לזקוף לו שווי אף אם מקום המגורים נקבע על ידי המעסיק ואף אם תנאי המגורים צנועים ביותר. עוד נפסק כי על מעסיק ששוכר דירות עבור מגורי עובדיו מתשלומי שכר הדירה, אף 35% לנכות מס במקור בשיעור על 10% אם בעלי הדירות היו זכאים לשלם מס בשיעור ההכנסה מהשכרת הדירות; כי מעסיק שאינו זוקף שווי רכב בטענה שהוא "רכב תפעולי", נדרש לגבות טענה זאת; וכי לא ניתן להסתמך על חוות דעת מומחה מס אשר מנוגדת לפסיקת בית המשפט העליון.

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

מנכ"ל צח דרוקר

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח עו"ד (כלכלה) מיכל זילברשטיין

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ בני ברק lyfe א' מגדל 5 הירקון 03-5680888 טלפון מרכזיה: 03-5680891 פקס מערכת: meira@hashavim.co.il דוא"ל מערכת: WWW.HASHAVIM.CO.IL אינטרנט:

> להרשמה ופרטים

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

קריאה נעימה,

ש"ח 2,083 ירחונים 12 דמי חתימה ל- (לא כולל מע"מ)

רו"ח אליק גנדלמן

4 2024 מארס 570 ידע למידע

כתבו החודש

רו"ח כרמי אייל רו"ח מיניביצקי יהושע עו"ד נוה בועז עו"ד יועץ מס נח שחר רו"ח משפטן נעמן אלעד עו"ד סופר מיכל רו"ח ומשפטן סנדו אייל עו"ד יועץ פנסיוני עופרי שי עו"ד (רו"ח) עמפלי מאורי רו"ח (משפטן) פטיטו אוהד רו"ח עו"ד קדוש אבי יועץ פנסיוני רוזנבאום אבי רו"ח רופא יצחק רו"ח שולקין נטלי עו"ד שילה אוהד רו"ח שמש רוזט רו"ח (משפטנית) שני ענבל

חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים יזרעאלי אלי, עו"ד רו"ח ירון יוסי, רו"ח כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) מזון (סמי) שמואל, יועץ מס מיניביצקי יהושע, רו"ח רו"ח עו"ד דרייפוס אריאל רו"ח הררי שלמה רו"ח וייספיש גלבוע עו"ד (רו"ח) חדד מנדי רו"ח (משפטנית) חדד גליבטר סאלי עו"ד רו"ח חונוביץ' ניר רו"ח (משפטן) חיבה ישי מר חיטמן חיים עו"ד רו"ח טבח שלומי טסלר נדב עו"ד יוסלבסקי נעם עו"ד רו"ח יניב סיימון רו"ח ירון יוסי רו"ח (משפטן) כהן בועז עו"ד רו"ח כהן יובל עו"ד כהן קובי

רו"ח (משפטן) אבוחצירא יובל

עו"ד אוחנה אפי עו"ד אטקין ג'ני

עו"ד (רו"ח) איפרגן רן (משפטן) אירים איציק עו"ד רו"ח אלימי גדי עו''ד אליעד עדן עו"ד רו"ח אריה רמי עו"ד אשרוב לילך עו"ד בן יהודה מיכל רו"ח בר רונית רו"ח (משפטן) בר חן אליאור

עו"ד גבע משה עו"ד גבע שוש יועץ מס גל מיכאל עו"ד דורון אלי

משתתפים:

פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח רוטמן גיא, עו"ד

אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח גבע משה, עו"ד גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח)

שלומי טבח, עו"ד רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2024 מארס 570 ידע למידע 5

תוכן עניינים

מאמרים ופסקי דין מס הכנסה

מעמד חדש לנישום במס הכנסה: בעל עסק זעיר

רו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא

12

נדב טסלר 161 משיכת כספי פיצויים וטופס החדש לאופן חישוב המשכורת 161 שינויים שנעשו במסגרת טופס

15

20 יועץ פנסיוני אבי רוזנבאום האחרונה ושיעורי משרה משתנים ג - בקשה לפריסה של הכנסה חייבת במס: 116 רשות המיסים עדכנה את טופס התווספה אפשרות לפריסה של דמי לידה ותגמולי מילואים מביטוח לאומי 21 עו"ד שי עופרי, יועץ פנסיוני חרבות ברזל – תקנות "האזור המיוחד" – הארכת תוקף 23 רו"ח רונית בר לחודשים נובמבר – דצמבר 26 רו"ח (משפטן) בועז כהן התרת הוצאות פחת בעסק בתקופת מלחמה זכאות לאובדן דמי שכירות - מסלול אדום 28 עו"ד אלי דורון; עו"ד יועץ מס שחר נח; עו''ד עדן אליעד לכל מסלול פיצויים נקבעו הוראות הארכה ותחולה משלו

עו"ד רו"ח רמי אריה על מורכבות ההבחנה בין הכנסת עבודה לבין הכנסה מדיווידנד לבעלי )550/22 שליטה בעקבות פסק הדין בעניין דניאל עמרם (ע"א

35

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי; איציק אירים (משפטן)

37

נדב טסלר 2024 תקרת הפקדה לקרן השתלמות בשנת

44

רו"ח (משפטן) אלעד נעמן פסק דין המגדיר את גבולות תכנון המס

50

כהן רו"ח (משפטן) בועז גירושין ומיסים - איזון לפי ברוטו או נטו?

52

תוכן עניינים

6 2024 מארס 570 ידע למידע

עבודות שירות לבעל חברה ובנו שקיבלו במרמה החזר מס של עו"ד שוש גבע פס"ד אבו שלדום כ-מיליון ש"ח - העליון דחה בקשת חברה למתן סעד זמני בהליך לקביעת שיעור הפטור עו"ד שוש גבע פס"ד ע.ס.י. לבניה תשתיות מניכוי מס במקור - אינו חל באופן רטרוספקטיבי - 2022 ביטול היטל עובדים זרים משנת עו"ד שוש גבע פס"ד פורין פאואר התקבלה עמדת רשות המסים: לא נחתם עם הנישום הסכם פשרה עו"ד שוש גבע פס"ד אלקובי מחייב - אבות אכלו בוסר: האב רשם את העסק על שם בנו אך מחדליו לא יזקפו מיסוי בין-לאומי נוהל בהוראת שעה לתקבול כספים בישראל שמקורם קריפטו - חלק א' רו"ח (משפטנית) ענבל שני ביטקוין – קרנות סל עוקבות ביטקוין, השלכות מס בישראל עו"ד שוש גבע פס"ד חוסרי לחובת הבן -

55

57

60

63

66

69

רו"ח (משפטנית) סאלי חדד גליבטר; רו"ח (עו"ד) גדי אלימי

71

מיסוי מקרקעין דין תשלומי שכר דירה שמשלם יזם לדייר בתמ"א

רו"ח (משפטנית) ענבל שני; רו"ח (משפטן) ישי חיבה מימוש אופציית הארכת חכירה הינה "מכירה" של זכות במקרקעין עו"ד שוש גבע פס"ד מכשירי תנועה ומכוניות החייבת במס רכישה - המחוזי קבע: המגבית היהודית המאוחדת פטורה ממס בשל מכירת עו"ד שוש גבע united jewish appeal פס"ד קרקעות בירושלים - בת"א - יש להתחשב בפוטנציאל 3 המחוזי: פחות היטל השבחה ברובע

73

75

78

עו"ד שוש גבע פס"ד שמואל - 38 תמ"א

82

מס ערך מוסף העליון קבע כי יש להכיר בהנחות מותנות בקביעת ערך טובין במכס –

עו"ד שוש גבע פס"ד דלק מוטורס

86

תוכן עניינים

2024 מארס 570 ידע למידע 7

חברה ניכתה מס תשומות מחשבוניות פיקטיביות שסכומן הכולל עו"ד שוש גבע פס"ד שערי ירושלים מיליון ש"ח - 13 כ המחוזי אישר חיוב בכפל מס לעוסק שהפיץ חשבוניות פיקטיביות עו"ד שוש גבע - פס"ד אבו סרחאן בכשלושה מיליון ש"ח

89

91

ביטוח לאומי גמלת נכות מעבודה – השכר הקובע לקצבת נכות – אין חדש

מר חיים חיטמן

95

נדב טסלר 2024 קצבת זקנה מביטוח לאומי

97

שאלות ותשובות מס הכנסה אירוע מס בהעברת מניות בידי בעלים של חברה לקרוביו – עו"ד (רו"ח) מנדי חדד מתנה או הורשה בעל שליטה - סיום עבודה וזכאות לפיצויים לאור העובדה שימשיך לתת לחברה שירותים במסגרת חברה חדשה שיקים בקפריסין רו"ח (משפטן) אוהד פטיטו ) 9 ( ) 1 (ט 3 הלוואה מחברה לחברה האם תחשב כמשיכת בעלים לפי סעיף

101

102

עו"ד (רו"ח) רן איפרגן לפקודה חובת דיווח על עסקאות עם צדדים קשורים בחו"ל רו"ח יצחק רופא הפרשי הצמדה פטורים ממס בחברה משפחתית

104

106

רו"ח משפטן אלעד נעמן בחינת שיוך ל"חברת ארנק" לחברה שמוחזקת על ידי חברה נוספת

107

עו"ד אוהד שילה ולא על ידי יחיד

108

רו"ח נטלי שולקין פריסת רווח הון ממטבעות קריפטו אירוע מס ושיעור מס על ריבית בגין מטבע קריפטו במסלול

109

רו"ח ומשפטן אייל סנדו "מאגר נזילות"

110

תוכן עניינים

8 2024 מארס 570 ידע למידע

יועץ מס מיכאל גל מיסוי מכירת מכסת ביצים הגשת בקשה לרשות המסים בישראל למתן פטור ממס על פנסיה ממבטחים שמשולמת לתושב שהיגר לארצות הברית עו"ד לילך אשרוב מיסוי הכנסות מהפרשי שער מהשקעה בשותפות ולא מפיקדון בנקאי רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס סיווג רשות המסים לפעילות עסקית של עמותה או מלכ"ר רו"ח גלבוע וייספיש מיסוי רכישת דירה באיטליה בידי תושב ישראל במסגרת חברה שקופה עו"ד רו"ח גדי אלימי פטור ממס על כל שנות עבודת נישום שערך רצף פיצויים בפרישה הראשונה שלו לפני שנים, המשיך לעבוד וכיום פורש שוב רו"ח עו"ד אבי קדוש מיסוי משיכת כספים מקופה מרכזית לפיצויים בידי יורשים של רו"ח רוזט שמש בעל העסק שנפטר התנאים להעברת מניות שמוחזקות בחברה אנגלית לחברה ישראלית א לפקודה וסוגיית "חברת ארנק" בהוצאת 104 בפטור ממס לפי סעיף רו"ח אייל כרמי חשבונית לחברה האנגלית בקשת עורך דין עוסק מורשה לעבור לחברה בע"מ בה יהיה בעל מניות עו"ד רו"ח יובל כהן הטבות מס למפעל טכנולוגי באשקלון על פי החוק לעידוד השקעות הון רו"ח יוסי ירון הגשת בקשת ערעור לוועדת כופר על גובה הכופר שהוחלט עו"ד קובי כהן סוגיית סיווג חברת ארנק לחברה שהקימו רופא ואשתו להענקת

111

112

113

114

116

118

120

122

124

125

126

עו"ד אפי אוחנה שירותים רפואיים

127

עו"ד נעם יוסלבסקי דיווח ומיסוי בגין דיווידנד בין חברתי

128

תוכן עניינים

2024 מארס 570 ידע למידע 9

עו"ד רו"ח סיימון יניב העברת מניות בחברה משפחתית אגב גירושין לפקודה 147 סמכות המנהל לפתוח שומה שהתיישנה - לפי סעיף עו"ד משה גבע אירוע מס במימוש אופציות שניתנו לעובדת על ידי מעביד זר על פי מיסוי מקרקעין הגדרת "דירה יחידה" לעניין פטור ממס שבח למי שבבעלותו דירה באמצעות איגוד ולתושב חוץ שלו זכויות בדירה במקום מושבו בחו"ל עו"ד מיכל סופר סיווג הכנסה לצורך מס מפיצוי בגין חוב של רוכש למוכר זכויות בנייה עו"ד מיכל בן יהודה על גג 38 דיווח על החזר הוצאות שכר דירה שמקבל דייר מיזם במסגרת תמ"א עו"ד רו"ח ניר חונוביץ' (ט) לפקודה 3 סעיף

129

130

131

132

133

עו"ד רו"ח שלומי טבח

135

מס ערך מוסף הסמכות לביטול רישום עוסק במע"מ בידי רשות המסים

עו"ד ג'ני אטקין בגין תשלומים בגובה דמי שכירות 38 הודעת זיכוי שנותן קבלן תמ"א רו"ח (משפטן) אליאור בר חן שמעניק לדייר השכרת נכס מחברה בארץ לחברה תושבת חוץ חייבת במע"מ מלא

136

141

רו"ח שלמה הררי

142

ביטוח לאומי ניכוי דמי ביטוח לאומי מעובד שנמצא במכינה קדם צבאית

רו"ח יהושע מיניביצקי

143

חברות, עמותות, מלכ"רים

עו"ד בועז נוה תשלום לקרובת משפחה – אשת חבר ועד בעמותה

144

תוכן עניינים

10 2024 מארס 570 ידע למידע

חוזרים והוראות ביצוע מס הכנסה – קרן פיצויים 3/2023 שינויים ותוספות שבוצעו בהוראת הביצוע רשות המסים בישראל עסקים ביישובים בני נצרים, ברור חיל, דורות, נווה, צוחר, אור הגנוז, בר יוחאי, מירון, ספסופה וקדיתא יכולים כבר להגיש תביעות לפיצויים רשות המסים בישראל במסלולי פיצוי מיטיבים 2023 – לגבי תקופת נובמבר דצמבר 2/2023 מסמך משלים להוראת הביצוע רשות המסים בישראל רשות המסים מודיעה על ארכה להגשת תביעות עבור חודש אוקטובר לפיצויי נזק עקיף בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" רשות המסים בישראל לפקודת מס הכנסה לאור 102 הקלות לעניין יישום הוראות סעיף רשות המסים בישראל פתיחת האפשרות להגשת תביעות פיצויים בגין נזק עקיף לחודשים נובמבר דצמבר עבור עוסקים המדווחים חד חודשי בשיטת שוטף פלוס ועבור רשות המסים בישראל קבלנים מבצעים פורסם נוהל הוראת שעה לקבלת כספי מסים בשל רווח ממימוש אמצעי רשות המסים בישראל תשלום מבוזר הבהרה לעניין פיצוי בגין אבדן דמי שכירות למשכיר ודיור חלופי רשות המסים בישראל לשוכרים בקשר לדירות מגורים ביישובים שפונו החלפת מערכת פניות הציבור (המפ״ל) במערכת פניות ציבור מתקדמת רשות המסים בישראל מלחמת "חרבות ברזל" הקלות למשרתי מילואים - מלחמת חרבות ברזל

146

147

148

152

153

157

154

161

162

רשות המסים בישראל

164

תוכן עניינים

2024 מארס 570 ידע למידע 11

מס ערך מוסף 1.2024 / 1.0 - מהדורה API דיווח תשלום מקדמות מס הכנסה באמצעות

רשות המסים בישראל רשות המסים מודיעה על מתן ארכה נוספת להפעלת מודל רשות המסים בישראל חשבוניות ישראל הקלה לעוסקים פטורים בשל מלחמת חרבות ברזל

166

170

רשות המסים בישראל

171

רשות המסים בישראל 2024 עדכון סכומי מס ערך מוסף לשנת

171

רשות המסים בישראל הקצאת מספרי חשבוניות ריכוז שאלות ותשובות שאלות תשובות - חשבוניות ישראל – קובץ שני לעדכון שאלות ותשובות

172

רשות המסים בישראל 21.2.2024 מיום

181

ביטוח לאומי 2024 מקדמות ושיעורי דמי ביטוח לעצמאים לשנת

המוסד לביטוח לאומי

193

המוסד לביטוח לאומי 2024 אגרת למעסיק לשנת

197

מדדים ושערי מט"ח

204

2024 מדדים לחודש ינואר

205

2024 שערים יציגים לחודש פברואר

ידע במספר

206

מראה מקום

208

12 2024 מארס 570 ידע למידע

מעמד חדש לנישום במס הכנסה: בעל עסק זעיר רו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא מס הכנסה

נורמטיבי קבוע הנגזר ממחזור הכנסותיו מבלי לתעד ולשמור כל הוצאה והוצאה שהוציא במסגרת העסק או משלח-ידו. כמו-כן, הקלה נוספת שהוספה לפקודה א היא כי שר האוצר 134 במסגרת סעיף רשאי (באישור ועדת הכספים) לפטור בעל עסק זעיר מהגשת דוח מס שנתי לפקיד השומה, והמס ממנו ייגבה באופן אחר. מי יכול להיחשב כבעל עסק זעיר? יחיד, תושב ישראל, המפיק הכנסה מעסק או משלח-יד בלבד, ובתנאי כי כלל מחזור עסקאותיו (כהגדרתן לעניין חוק מע"מ, למעט מכירת רכוש קבוע המשמש בעסק) בשנת המס אינו עולה על תקרת המחזור שנקבעה ל"עוסק פטור" כהגדרתו בחוק ש"ח 120,000 – 2024 מע"מ (נכון לשנת לשנה), וכן כי פקיד השומה רשם וסיווג ג 87 אותו כ"עסק זעיר" לפי הוראות סעיף לפקודה.

כחלק מהרפורמה שמקדמת רשות המיסים , חוקק בחוק מיסוי עסקים זעירים בעניין 265 ההסדרים האחרון, בין השאר, תיקון לפקודת מס הכנסה – ובו נוספו לפקודה "בעל עסק זעיר", ז, בנושא 87 ב- 87 סעיפים .1.1.2024 בתחולה מיום מטרת החקיקה להקל על בעלי עסקים זעירים בכל הקשור לחובות שלהם על פי החוק לדרישת הוצאות, הגשת דוח מס שנתי ותשלום המס, ולחסוך זמן יקר של נישומים כאמור במיצוי זכויותיהם. למען הסדר הטוב, נציין כי בעבר היה קיים סיווג של "עוסק זעיר" לעניין חוק מע"מ אשר בוטל ועבר מן העולם, וכיום לעניין מע"מ הסיווג הוא: עוסק מורשה או עוסק פטור. בכל מקרה, לעניין "בעל עסק זעיר" הוא סיווג הרלוונטי לעניין הוראות פקודת מס הכנסה בלבד. הרעיון הוא כי בעל עסק זעיר, כפי שיוגדר להלן, יוכל לדרוש הוצאות בשיעור

WWW.AHEC -TAX.CO.IL הכותב - ממשרד ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

2024 מארס 570 ידע למידע 13

א)). כמו כן לא יינתן ניכוי ביטוח 5 ( 17 א לפקודה). 47 לאומי (לפי סעיף כמו-כן, נקבע כי בעת חישוב רווח הון/ שבח מקרקעין בגין מכירת נכס אשר שימש בהפקת ההכנסות מושא העסק הזעיר, לתמורה/ לשווי המכירה סכום יתווסף הפחת המרבי שיכול היה הנישום לדרוש בשנים שבהן תבע את סכום הניכוי כאמור לעיל. הרציונל העומד מאחורי קביעה זו הוא כי ניכוי ההוצאה הגלובלי בשיעור מהמחזור מכיל גם הוצאות פחת, 30% והללו יחשבו כאילו נתבעו בניכוי. באילו תנאים לא יוכל בעל עסק זעיר לדרוש את סכום הניכוי כאמור? ה לפקודה, באחד מאלה: הוא 87 על פי סעיף מעסיק עובדים, הוא אינו מנהל פנקסים קבילים, אם הכנסתו בעסק/ משלח יד בשנת המס אינה מיגיעה אישית, אם חלק מהכנסתו מעסק/ משלח יד התקבלה ממי שהוא מעסיקו בשנת המס, אם חלק מהכנסתו כאמור הוא מחברה שקופה לפי 25% (א) - חברת בית, אם יותר מ- 64 סעיף מהכנסותיו כאמור התקבלו מקרוב (סעיף לפקודה) ו/או ממי שהיה מעסיקו (במועד 88 כלשהו בשלוש שנות המס הקודמות), אם )) או 9 ( 32 הוא בעל שליטה בחברה (סעיף שאינו עומד באחד מהתנאים שקבע שר האוצר (עדיין לא נקבעו תנאים כאמור). דרך אגב, נקבע כי אם יחיד היה רשום כבעל עסק זעיר בתחילת שנת המס וחדל להיות כזה במהלך שנת המס – עדיין יהיה רשאי לנכות את סכום הניכוי מהכנסתו באותו

לפיכך, יחיד תושב חוץ למשל, אשר מפיק הכנסות מעסק/ משלח-יד החייבות במס בישראל, אינו יכול ליהנות מהמודל של מיסוי בעל עסק זעיר. כמו-כן, נציין כי גם בעל מקצוע חופשי שהוא עסק זעיר עם ש"ח (ואינו 120,000 מחזור הנמוך מסך רשאי להירשם במע"מ כעוסק פטור על פי לתקנות מע"מ (רישום), אלא רק 13 תקנה כעוסק מורשה) עדיין יכול להיחשב "בעל עסק זעיר" לעניין פקודת מס הכנסה ככל שעומד ביתר התנאים. כיצד נרשמים כבעל עסק זעיר? על הנישום להגיש בקשה לפקיד השומה על רצונו בכך לא יאוחר ממועד הגשת הדוח או במסגרת הגשת הדוח. עם זאת, ככל שאותו יחיד מסווג כבר כעוסק פטור על פי חוק מע"מ – ירשום אותו פקיד השומה באופן אוטומטי כבעל עסק זעיר במשרד השומה, אולם הנישום רשאי לבקש מפקיד השומה (עד המועד להגשת הדוח/ במסגרתו) לבטל את הרישום כאמור. כיצד תחושב ההכנסה החייבת של בעל ד לפקודה קובע כי 87 סעיף עסק זעיר? מהכנסתו של נישום בעל עסק זעיר (קרי, מחזור הכנסותיו) ינוכה סכום השווה ממחזור עסקאותיו באותה השנה 30% ל- ") במקום דרישת להלן: "סכום הניכוי ( ניכוי ההוצאות בפועל, ובתנאי שעמד ה לפקודה שיפורטו 87 בהוראות בסעיף להלן. לפיכך, על הכנסותיו של נישום כאמור לא יחולו הוראות סעיפי הניכויים (למשל, לא ניתן לנכות 27 עד 17 - סעיפים הוצאות פחת, למעט ניכוי בגין קה"ל (סעיף

מס הכנסה מאמרים

14 2024 מארס 570 ידע למידע

לחבות במס, לפיכך רשאי פקיד שומה לפטור את הנישום מתשלום מקדמות מס. פרסמה רשות המיסים 7.1.2024 ביום הודעה לציבור המייצגים והנישומים כי בימים אלו הרשות שוקדת על סיום פיתוח מערכת מקוונת אשר תתמוך בכל הקשור לדיווח של בעלי עסקים זעירים על הכנסותיהם ותשלום המס, ולאחר אישור התקנות בנושא יפורסמו הוראות ביצוע והנחיות ייעודיות לנושא. אין ספק, כי מודל מיסוי כאמור לבעלי עסק זעיר אכן מהווה מהלך מבורך ועל כך יישר כוח לעוסקים במלאכה. עם זאת, על כל בעל עסק זעיר כאמור לעיל לשקול את הנחיצות בסיווג שכזה לאור התנאים המגבילים הוצאות אחרות המגיעות לו בניכוי ו/או הסנקציה שבהגדלת רווח ההון/ השבח במכירת נכסים בעסקה שכזו, כפי שפורט לעיל – ולכן "סוף מעשה במחשבה תחילה", ויש לבחון כל מקרה לגופו ולהחליט על סיווגו כאמור.

שנת מס (גם אם לא עמד באחד התנאים כאמור לעיל. למשל מחזור עסקאותיו גדל בשנת המס והוא הפך להיות עוסק מורשה והחל להעסיק עובדים), ובלבד שסכום מסכום תקרת 30% הניכוי לא יעלה על מחזור של עוסק פטור (לעניין חוק מע"מ), וכן שלא התקיים לגביו אחד מהתנאים הבאים בלבד: לא מנהל פנקסים קבילים, חלק מהכנסתו התקבלה ממעסיקו בשנת התקבלו ממי שהיה 25% המס, יותר מ מעסיקו במועד כלשהו בשלוש שנות המס הקודמות. כדי לעודד עסקים זעירים להיכנס למודל המס האמור ולהתמיד בו (כמובן, כל עוד עומדים בתנאיו), נקבעה הוראה בסעיף ה(ב) לפקודה – כי בעל עסק זעיר אשר 87 ניכה את סכום הניכוי בשנה מסוימת, ובשנת מס שלאחריה הייתה לו הכנסה מעסק או משלח-יד ובחר לא לנכות את סכום הניכוי (למשל כי בחר באותה שנת מס לנכות מהכנסותיו את הוצאותיו בפועל) – לא יוכל להמשיך לנכות את סכום הניכוי גם בשתי שנות המס שלאחר מכן. כיצד בעל עסק זעיר ישלם מקדמות מס? ברור כי ברמת מחזורים כאמור וביחס לסכום הניכוי סביר כי הנישום לא יגיע

מס הכנסה מאמרים

2024 מארס 570 ידע למידע 15

נדב טסלר, מתכנן פרישה, סמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג: פנסיוני, להבין את הפנסיה עובד שפוטר מעבודתו יהיה זכאי למשוך את כספי פיצויים. עובד שהתפטר יוכל למשוך גם הוא את כספי הפיצויי ם ללא אישור המעסיק וזאת במידה וחלפו ארבעה חודשים מסיום עבודה. 6 דברים שחייבים לדעת על משיכת פיצויים וטופס 161 טופס 161 הוא הטופס באמצעותו אומרים למעסיק ולרשות המיסים מה אנחנו רוצים לעשות עם כספי הפיצויים. האם אנחנו רוצים למשוך אותם בפטור ממס או אולי לדחות את המשיכה לעתיד באמצעות רצף קצבה או רצף פיצויים. 161 משיכת כספי פיצויים וטופס נדב טסלר משיכת כספי פיצויים וטופס 161 מאת: נדב טסלר משיכת כספי פיצויים מהחיסכון הפנסיוני בסיום עבודה. כיצד עושים זאת, האם זה כדאי ומה לעשות עם טופס 161 שקיבלנו מהמעסיק ? האם ניתן למשוך כספי פיצויי ם ללא מס? כספי פיצויים עד תקרה בגובה משכורת לכל שנת עבודה ולא יותר מ 13,750 ש"ח לכל שנת עבודה פטורים ממס וזאת בהתאם לטופס 161 שיש ברשותכם. האם ניתן למשוך פיצויים ללא אישור מעסיק? כן, במידה שחלפו כבר יותר מארבעה חודשים מסיום עבודה . אך לא ניתן למשוך פיצויים תוך כדי עבודה. האם ניתן למשוך כספי פיצויים ללא פיטורים? לא ניתן למשוך כספים פיצויים ללא סיום עבודה. אך ניתן למשוך פיצויים של מעסיקים קודמים . אם התפטרתי האם אני יכו ל למשוך כספי פיצויים? במידה שחלפו 4 חודשים מסיום עבודה נ יתן למשוך את כספי הפיצ ויים גם ללא אישור המעסיק. האם ניתן למשוך כספי פיצויים ללא טופס ?161 ניתן למשוך כספי פיצויים גם ללא טופס 161 , אך ללא הטופס יגבו מכם מס מירבי על משיכת כספי פיצויים. איזה טפסים צריך לצורך משיכת פיצויים? לצורך משיכת כספי פיצויים צריך טופס 161 או טופס 160 מרש ות המיסים ובמידה שטרם חלפו 4 חודשים מסיום עבודה גם מכתב שחרור כספי פיצויים מהמעסיק. האם כדאי למשוך כספי פיצויים? כספי הפיצויים הם חלק מהחיסכון הפנסיוני. משיכת כספי הפיצויים תקטין את הקצבה העתידית שלכם בפרישה. באפשרותכם לבחור ברצף קצבה או רצף פיצויים ולדחות את משיכת הכספים.

. 1 האם משיכת כספי פיצויים חייבת במס? כספי פיצויים עד לגובה "משכורת לכל שנת עבודה" פטורים ממס. אך במידה והמשכורת שלך עולה על התקרה, משכורת לכל שנת עבודה, הפיצויים יהיו חייבים במס. מס הכנסה קבע תקרה למשיכת פיצויים, בשנת 2024 תקרת הפיצויי ם עומדת על 13,750 ש"ח עבור כל שנת עבודה. במידה שהרווחת מעבר לתקרה זו כספי הפיצויים שלך חייבים במס. לאחרונה נקבע כי במידה והשכר שלך נמוך מתקרת הפיצויים הפטורה, וכספי הפיצויים שמגיעים לך גבוהים ממשכורת עבור כל שנת עבודה אתה יכו ל לקבל פטור נוסף. לדוגמא עובד שהרוויח 5,000 ש"ח בחוד ש במשך שנתיים וכספי הפיצויים שלו עומדים על 12,000 ש"ח . זכאות לפיצויים שנה ראשונה 5,000 ש"ח זכאות לפיצויים שנה שנייה 5,000 ש"ח סה"כ הפיצויים שעומדים לרשות העובד 12,000 ש"ח האם ניתן למשוך כספי פיצויים ללא טופס ?161 ניתן למשוך כספי פיצויים גם ללא טופס 161 , אך ללא הטופס יגבו מכם מס מירבי על משיכת כספי פיצויים. איזה טפסים צריך לצורך משיכת פיצויים? לצורך משיכת כספי פיצויים צריך טופס 161 או טופס 160 מרש ות המיסים ובמידה שטרם חלפו 4 חודשים מסיום עבודה גם מכתב שחרור כספי פיצויים מהמעסיק. האם כדאי למשוך כספי פיצויים? כספי הפיצויים הם חלק מהחיסכון הפנסיוני. משיכת כספי הפיצויים תקטין את הקצבה העתידית שלכם בפרישה. באפשרותכם לבחור ברצף קצבה או רצף פיצויים ולדחות את משיכת הכספים. עובד שפוטר מעבודתו יהיה זכאי למשוך את כספי פיצויים. עובד שהתפטר יוכל למשוך גם הוא את כספי הפיצויי ם ללא אישור המעסיק וזאת במידה וחלפו ארבעה חודשים מסיום עבודה. 6 דברים שחייבים לדעת על משיכת פיצויים וטופס 161 טופס 161 הוא הטופס באמצעותו אומרים למעסיק ולרשות המיסים מה אנחנו רוצים לעשות עם כספי הפיצויים. האם אנחנו רוצים למשוך אותם בפטור ממס או אולי לדחות את המשיכה לעתיד באמצעות רצף קצבה או רצף פיצויים. בסיום עבודה על העובד למלא את חלק העובד בטופס אחרת המעסיק יניח שבחרתם להשאיר את הכספים ברצף קצבה.

מס הכנסה מאמרים

16 2024 מארס 570 ידע למידע

למרות שהעובד זכאי לכספי פיצויים פטורים בגובה של 10,000 ש"ח באפשרותו לקבל את כל הפיצויים, 12,000 ש"ח בפטור ממס.

כיצד תמשוך את כספי הפיצויים בפטור נוסף ממס? כדי לקבל את הפטור, עליך למלא בחלק העובד בטופס 161 כי ברצונך לקבל את הפיצויים בפטור. המעסיק יחשב לבד את התוספת המגיעה לך.

5,000 ש"ח 5,000 ש"ח 12,000 ש"ח

זכאות לפיצויים שנה ראשונה זכאות לפיצויים שנה שנייה

סה"כ הפיצויים שעומדים לרשות העובד

מס הכנסה מאמרים

2024 מארס 570 ידע למידע 17

למרות שהעובד זכאי לכספי פיצויים פטורים בגובה של 10,000 ש"ח באפשרותו לקבל את כל הפיצויים, 12,000 ש"ח בפטור ממס.

כיצד תמשוך את כספי הפיצויים בפטור נוסף ממס? כדי לקבל את הפטור, עליך למלא בחלק העובד בטופס 161 כי ברצונך לקבל את הפיצויים בפטור. המעסיק יחשב לבד את התוספת המגיעה לך.

חש וב לזכור! משיכת כספי פי צויים מקטינה את החיסכ ון לפרישה ותפגע בפ טור ממס על פנסיית הזקנה.

גם במידה שאתם לא מתכננים למשוך היום את כספי הפיצויים חשוב לשמור את טופס 161 לצורך משיכה עתידית של הכספים. במידה שאתם מעוניינים למשוך את הכספים אתם חייבים לסמן זאת בחלק העובד בטופס 161 ולהחזיר את הטופס החתום למעסיק. עליכם להחזיר את הטופס החתום למעסיק תוך 10 ימים, אחרת המעסיק יראה אתכם כאילו בחרתם להשאיר את הכספים בקופה. האם ניתן לבצע משיכת כספי פיצויים ללא טופס ?161 את טופס 161 מקבלים מהמעסיק בסיום העבודה. במידה שאין ברשותך את הטופס, תוכל למשוך את כספי הפיצויים מקרן הפנסיה ללא טופס 161 אך הקרן תנכה ממך את המס המירבי . 47% לדוגמה, צברת בקרן הפנסיה 10,000 ש"ח פיצויים, למרות שהפ יצויים פטורים ממס אתה תשלם את המס המירבי מכיוו ן ואין ברשותך אישור מס הכנסה. במידה שסכום הפיצויים שצברת בקרן הפנסיה נמוך מ - 10,000 ש"ח והכנסה השנתית שלך נמוכה מ 59 אלף ש"ח לגבר או 72 אלף ש"ח לאישה יתכן ותוכלו למשוך את כספי הפיצויים בפטור ממס גם ללא טופס 161 או טופס 160 של רשות המיסים. לצורך המשיכה יש למלא הצהרה על מיעוט הכנסות . במידה שיש לך טופס 161 ישן, עליך לגשת איתו לפקיד השומה ברשות המיסים יחד עם אישור צבירה עדכני מקרן הפנסיה. אם חלפו יותר מ 90 - ימים או שחלפה שנת מה עושים עם טופס ?161 טופס 161 הוא הטופס שקובע האם כספי הפיצויים שלכם פטורים ממס או חייבים במס. בסיום עבודה נדרש המעסיק למלא בטופס את פירוט סכומי הפיצויים המגיעים לכם ואת גובה המס שיש לנכות מכספי הפיצויים.

. 2 קיבלתי טופס 161 מהמעסיק, אני חייב למלא אותו? אם ברצונכם למשוך את כספי הפיצויים כולם או חלקם אתם חייבים למלא את חלק ב' בטופס 161 . לאחר שתסיים למלא את הטופס עליך להחזיר אותו למעסיק כדי שהוא יוכל לחתום עליו ולעביר אותו למס הכנסה. את הטופס החתום עליך להעביר לקרן הפנסיה ממנה אתה רוצה לפדות את הכספים . במידה ולא תמלא את חלק העובד המעסיק יניח שבחרת לבצע רצף קצבה. . 3 האם אני חייב למלא טופס 161 , גם אם אני לא מתכנן למשוך את כספי הפיצויים? באמצעות חלק ב' בטופס 161 אתה מנחה את מס הכנסה מה ברצונך לעשות עם כספי הפיצויים. פורשים לפני ינואר 2017 שלא מילאו בעבר טופס 161 א, מס הכנסה "הניח" כאילו בחרו למשוך את כספי הפיצויים בסיום העבודה. פורשים לאחר ינואר 2017 , מס הכנסה רואה כאילו בחרו לבצע רצף קצבה על כספי הפיצויים. גם אם אתם לא מתכננים למשוך את הפיצויים מומלץ להחזיר למעסיק את הטופס, כדי שי עביר את הטופס החתום למס הכנסה שתתעד את הבחירה שלכם. . 4 במידה שאני חושב למשוך היום רק חלק מהפיצויים, מה עלי לעשות? אתה יכו ל למשוך היום חלק מכספי הפיצויים ואת היתרה ליעד לרצף קצבה וזאת האם אני חייב טופס שחרור כספי פיצויים? טופס שחרור כספי פיצויים לא רלוונטי לפקיד השומה. טופס שחרור כספי פיצויים קובע האם מותר לכם למשוך את הכספים אך אינו קובע את גובה המס שיש לנכות. במידה שחלפו כבר יותר מארבעה חודשים ממועד סיום העבודה, אין צורך בטופס שחרור כספי הפיצויים לצורך משיכת כספי הפיצויים. במידה שטרם חלפו ארבעה חודשים יש לקבל טופס שחרור פיצויים מהמעסיק. עד 4 חודשים לאחר 4 חודשים נדרש אישור שחרור פיצויים לא נדרש אישור שחרור פיצויים שימו לב , אישור שחרור כספי פי צויים הוא לא טופס 161 . אישור זה לא קובע את הפטור ממס על כספי הפיצויים. לדוגמה, צברת בקרן הפנסיה 10,000 ש"ח פיצויים, למרות שהפ יצויים פטורים ממס אתה תשלם את המס המירבי מכיוו ן ואין ברשותך אישור מס הכנסה. במידה שסכום הפיצויים שצברת בקרן הפנסיה נמוך מ - 10,000 ש"ח והכנסה השנתית שלך נמוכה מ 59 אלף ש"ח לגבר או 72 אלף ש"ח לאישה יתכן ותוכלו למשוך את כספי הפיצויים בפטור ממס גם ללא טופס 161 או טופס 160 של רשות המיסים. לצורך המשיכה יש למלא הצהרה על מיעוט הכנסות . במידה שיש לך טופס 161 ישן, עליך לגשת איתו לפקיד השומה ברשות המיסים יחד עם אישור צבירה עדכני מקרן הפנסיה. אם חלפו יותר מ 90 - ימים או שחלפה שנת המס מהמועד שבו הפיקו לך את הטופס 161 והכספים בקרן צברו רווחים, הקרן תפעל באופן הבא: ● במידה והסכומים בטופס פטורים והיתרה גדלה בשל רווחים – הסכום פטור. ● במידה והסכומים בטופס חייבים והיתרה גדלה בשל רווחים – יש לחשב חלק יחסי. ● במידה והסכומים בטופס חייבים והיתרה קטנה – יש למצות את הפטו ר ולחשב את המס על היתרה.

מס הכנסה מאמרים

18 2024 מארס 570 ידע למידע

כספי הפיצויים? באמצעות חלק ב' בטופס 161 אתה מנחה את מס הכנסה מה ברצונך לעשות עם כספי הפיצויים. פורשים לפני ינואר 2017 שלא מילאו בעבר טופס 161 א, מס הכנסה "הניח" כאילו בחרו למשוך את כספי הפיצויים בסיום העבודה. פורשים לאחר ינואר 2017 , מס הכנסה רואה כאילו בחרו לבצע רצף קצבה על כספי הפיצויים. גם אם אתם לא מתכננים למשוך את הפיצויים מומלץ להחזיר למעסיק את הטופס, כדי שי עביר את הטופס החתום למס הכנסה שתתעד את הבחירה שלכם. . 4 במידה שאני חושב למשוך היום רק חלק מהפיצויים, מה עלי לעשות? אתה יכו ל למשוך היום חלק מכספי הפיצויים ואת היתרה ליעד לרצף קצבה וזאת באמצעות העמודות בטופס 161 . בעמודה השנייה יש לרשום את הכספים לרצף קצבה ו בעמודה הרביעית את הכספים אותם אתם רוצים למשוך בפטור.

מס הכנסה מאמרים

2024 מארס 570 ידע למידע 19

. 6 אני לא מעוניין למשוך כיום את הכספים ובעתיד השכר שלי צפוי לעלות. מה עלי לעשות? באפשרותך לבחור ברצף קצבה או ברצף פיצויים. במידה שבחרת באפשרות של רצף פיצויים , חשוב שתדע כי עליך למצוא מעסיק חדש תוך תקופה של שנה. בעתיד תקופת הוותק לחישוב תקרת הפיצויים תיקח בחשבון את כל תקופות רצף הפיצויים שעשית וכך במידה והשכר שלך היום נמוך מהתקרה ובעתיד יהיה גבוה יותר מתקרת הפיצויים תוכל לקבל את הפיצויים בפטור ממס. ב עתיד תוכל לבצע חרטה מרצף קצבה בכל שלב ולמשוך את יתרת הפיצויים. רק חשוב לזכור כי ניצול הפטור על כספי הפיצויים היום יקטין את הפטור ממס אותו תוכל לקבל בפרישה. מי שבחר ברצף קצבה ויבצע בעתיד חרטה מרצף קצבה יהיה חייב למשוך את כל כספי הפיצויים שנצברו על שם אותו המעסיק. . 5 אני כרגע לא מתכנן למשוך כספי פיצויים. מה אני צריך לעשות? יש לך שתי אפשרויות, האחת ליעד את הכספים לרצף פיצויים והאפשרות השנייה ליעד את הכספים לרצף קצבה.

נדב טסלר, מתכנן פרישה, סמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג: פנסיוני, להבין את הפנסיה

מס הכנסה מאמרים

20 2024 מארס 570 ידע למידע

161 שינויים שנעשו במסגרת טופס החדש לאופן חישוב המשכורת האחרונה ושיעורי משרה משתנים יועץ פנסיוני אבי רוזנבאום

המשכורת החודשית האחרונה לדוגמה: ש"ח ושיעור 12,000 ששולמה בפועל הייתה . 50% המשרה האחרון היה יש לדווח משכורת חודשית אחרונה של ש"ח בהתאם לשיעור המשרה 12,000 ש"ח על בסיס חישוב 24,000 החלקי, ולא 12,000 / 50% של שיעור משרה מלאה לפי ש"ח. 24,000 = ש"ח שיעורי משרה משתנים אם העובד הועסק בעבר בשיעורי משרה הגבוהים משיעור המשרה האחרון שלו בעת הפרישה, על המעסיק לדווח על כך בסעיף לטופס החדש, כך שחישוב הפטור 5 א. ממס יתחשב בתקופות העבודה שבהן הועסק העובד בשיעורי משרה גבוהים יותר, ובהתאם, המשכורת האחרונה לעניין חישוב הפטור ממס תהיה גבוהה יותר ומותאמת לנתוני התעסוקה האמיתיים של העובד הפורש, אחרת המעסיק יפגע בגובה הפטור ממס שהעובד הפורש זכאי לו. 15 שנים, מתוכן 16 עובד הועסק לדוגמה: ש"ח. 10,000 שנים במשרה מלאה בשכר של

החדש, הוכנסו כמה 161 במסגרת טופס שינויים הנוגעים לאופן חישוב המשכורת האחרונה, ולעניין שיעורי משרה משתנים, כדלקמן: משכורת אחרונה יש לציין את המשכורת החודשית האחרונה משכורת בגין המלאה של העובד, כלומר וזאת גם אם העובד עבד חודש עבודה מלא רק חלק מהחודש האחרון וכתוצאה מכך קיבל משכורת חלקית. 30,000 עובד במשכורת חודשית של לדוגמה: .15.02.2024 ש"ח וסיים את עבודתו ביום המשכורת האחרונה 2024 בחודש פברואר ש"ח (בגין חצי חודש), 15,000 עמדה על יש לדווח כמשכורת 161 אולם בטופס אחרונה את השכר האחרון שקיבל בחודש ש"ח. 30,000 ינואר, כלומר שיעור משרה חלקי במקרה שבו שיעור המשרה האחרון של יש לדווח את 100% העובד היה נמוך מ המשכורת החודשית האחרונה ששולמה בפועל ללא קשר לשיעור המשרה האחרון.

החזרי מס Tax:on הכותב - מומחה לפרישה ומיסוי פנסיוני, יו"ר ברוקר סוכנות לביטוח ומנכ"ל דיגיטליים לשכירים.

מס הכנסה מאמרים

2024 מארס 570 ידע למידע 21

ש"ח לכל שנת 13,750 הפטורה העומדת על = ) עבודה 217,500 = ש"ח 206,250 + ש"ח 11,250 ש"ח פטור ממס. אם המעסיק יחשב את הפטור ממס לפי המשכורת החודשית האחרונה מבלי להתייחס לשיעורי המשרה הקודמים הגבוהים, יצא כי הפטור ממס הכולל ש"ח 180,000 = 16 * 7,500 * 150% יהיה בלבד. כלומר בחישוב שגוי כאמור העובד ש"ח פטורים ממס 37,500 ייפגע בסך של ש"ח 217,500 המהווים את ההפרש בין ש"ח. 180,000 ל

בשנה האחרונה הועסק במשרה חלקית ש"ח. 7,500 , בשכר של 75% בשיעור החישוב הנכון בפרישה לעובד כאמור יהיה חישוב המשכורת הממוצעת לכל תקופת העסקה, כלומר יש לחשב משכורת חודשית ממוצעת לכל תקופת ההעסקה בכל מקרה 100% שבו שיעור המשרה האחרון נמוך מ וקדמו לכך תקופות העסקה בשיעורי משרה גבוהים יותר: (הגדלה 150% ש"ח * 7,500 שנה אחת * מותרת ולא יותר מתקרת הפיצויים 7,500 / 75% שנות עבודה * 15 + ) הפטורה (ולא יותר מתקרת הפיצויים 150% ש"ח *

ג - בקשה לפריסה 116 רשות המיסים עדכנה את טופס של הכנסה חייבת במס: התווספה אפשרות לפריסה של דמי לידה ותגמולי מילואים מביטוח לאומי עו"ד שי עופרי, יועץ פנסיוני – רול ייעוץ פנסיוני בע"מ

(קדימה או אחורה): דמי לידה מביטוח לאומי, תגמולי מילואים מביטוח לאומי רשות המיסים עדכנה לאחרונה את טופס (ג) 8 ג – בקשה לפריסה על פי סעיף 116 הגירסה העדכנית של לפקודת מס הכנסה. . 12.2023 הטופס היא כעת

רשות המיסים עדכנה לאחרונה את טופס (ג) 8 ג – בקשה לפריסה על פי סעיף 116 לפקודת מס הכנסה. הגרסה העדכנית של . השינוי/ העדכון 12.2023 הטופס היא כעת שבוצע: הוספה לטופס של שני סוגי הכנסות נוספים שלגביהם ניתן לבקש פריסה

הכותב - יועץ פנסיוני, מומחה למיסוי פנסיוני ותכנון פרישה – רול ייעוץ פנסיוני בע"מ

מס הכנסה מאמרים

22 2024 מארס 570 ידע למידע

השינוי/ העדכון שבוצע: הוספה לטופס של שני סוגי הכנסות נוספים שלגביהם ניתן לבקש פריסה (קדימה או אחורה): ● דמי לידה מביטוח לאומי ● תגמולי מילואים מביטוח לאומי פרסמה רשות 19/5/2022- נזכיר כי ב המיסים חוזר מקצועי רחב ומקיף בנושא פריסת הכנסה חייבת במס – חוזר מס (ג) 8 בנושא סעיף 2/2022 הכנסה מספר לפקודה - פריסת הכנסה החוזר הסדיר שורה ארוכה של אפשרויות פריסת הכנסה חייבת במס ביחס לסוגי ההכנסה הבאים: הפרשי שכר, הפרשי קצבה, פדיון ימי חופשה, מענק פרישה, מענק עקב פטירה, היוון קצבה, חזרה מ"רצף קצבה", חזרה מ"רצף פיצויים", דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי והכנסות שמתקבלות לאחר פטירה (הפרשי שכר, הפרשי קצבה, פדיון ימי חופשה, מענק פרישה) ראו הסקירה שפורסמה לגבי החוזר החדש והחידושים 6/6/2022- ב שבו בד בבד עם פרסום החוזר, עדכנה רשות ) את מבנה 2022 המיסים אז (חודש מאי ג – בקשה לפריסה על פי סעיף 116 טופס

(ג) לפקודת מס הכנסה – והתאימה אותו 8 להוראות החוזר החדש. ג שפורסם בחודש 116 עם זאת, בטופס לא נכללה האפשרות של פריסת 5/2022 , על הכנסה בגין דמי לידה מביטוח לאומי אף שהחוזר המקצועי פירט את אפשרויות הפריסה אחורה וקדימה בגין סוג הכנסה זה. חוסר זה תוקן בטופס המעודכן שפורסם כעת. נוסף על כך, התווספה לטופס החדש אפשרות שלא הוזכרה בחוזר המקצועי : פריסת הכנסה מתגמולי 2022 משנת מילואים מביטוח לאומי. להלן דברי ההסבר שהתווספו לטופס המעודכן, ביחס לאפשרות של פריסת הכנסה מתגמולי מילואים מביטוח לאומי: - במקרים שבהם דמי פריסה אחורה המילואים התקבלו בשנת מס מסוימת בעבור תקופת מילואים בשנת המס הקודמת, הם ייוחסו, לבקשת הזכאי/ת לדמי המילואים, לשנת המס שאליה מתייחסים. ההכנסות מדמי המילואים והמס ידווחו בכל אחת מהשנים, בהתאם לחלקם היחסי בכל שנה.

מס הכנסה מאמרים

2024 מארס 570 ידע למידע 23

חרבות ברזל – תקנות "האזור המיוחד" – הארכת תוקף לחודשים נובמבר – דצמבר רו"ח רונית בר

מסלולי תקנות האזור המיוחד לחודשים נובמבר דצמבר, כפי שנפרט להלן. למותר לציין כי לכולם הזכות לבחור לתבוע פיצוי על פי מסלול הסיוע (הכלל הארצי). להלן נפרט בעניין מסלולי הפיצוי על פי תקנות האזור המיוחד לחודשים נובמבר הגדרת "יום היעדרות בשל המצב בטחוני" ליום היעדרות ₪ 520 – ללא שינוי. התשלום בשל המצב הבטחוני. עסקים ב"אזור המיוחד" – קרי, ברשימת לתקנות 4 או 2 הישובים ע"פ תוספת האזור המיוחד, שבוחרים במסלול זה, זכאים לפיצוי עבור ימי היעדרות העובדים (שעונים להגדרת יום היעדרות באזור ליום היעדרות בשל ₪ 520 המיוחד) – המצב הבטחוני, בחודש נובמבר בלבד. לעסקים ב"אזור המזכה בדצמבר" (כאמור, על פי התוספת בצפון עסקים בישובים הרביעית או בישובי ספר או בישובים : 2023 דצמבר מסלול השכר:

אישרה ועדת הכספים של 16.1.2024 ביום הכנסת את הארכת תוקפן של תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (חרבות ברזל) (הוראת תקנות (להלן – " 2023 שעה), התשפ"ד- ") לתקופה נובמבר דצמבר האזור המיוחד , במגבלות שנקבעו, כפי שנפרט להלן. 2023 בשונה מהפיצויים שאושרו לחודש על פי תקנות האזור המיוחד, 2023 אוקטובר לתקופת הזכאות נובמבר דצמבר, צומצם לרשימת הישובים האזור המזכה ונקבע ואזורים המפורטים בתוספת הרביעית, ק"מ 9 קרי, ישובים בצפון הארץ (עד כ- מגבול הצפון) וכן ישובים שפונו על פי החלטות הממשלה (גם בדרום) וכן יישובי אשר כידוע, זכאים לבחור בין ספר, האזור המזכה המסלולים השונים (להלן – " .") בדצמבר עולה מן האמור כי, לעסקים בישובים ק"מ), שנכללו ברשימת 40 בדרום הארץ (עד הישובים בתוספת השנייה לתקנות האזור המיוחד ואינם ביישובי ספר או ישובים שפונו, צומצמה הזכאות לפיצוי על פי

www.ahec -tax.co.il הכותבת - ממשרד ארצי חיבה אלמקייס כהן – פתרונות מיסוי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

24 2024 מארס 570 ידע למידע

שפונו) או עסקים בכל הארץ אשר שילמו שכר לעובדים שנעדרו (ע"פ הגדרת "יום היעדרות ,) אולם בהגדרה יש להתייחס לעובדים ב"אזור המזכה בדצמבר" בשל המצב הבטחוני" ליום היעדרות עבור ימי היעדרות ₪ 520 ששילמו שכר לעובדים שנעדרו, זכאים לפיצוי בסך העובדים בחודש נובמבר ובחודש דצמבר. למעסיקים (בכל הארץ) ששילמו שכר לעובדים שנעדרו, מישובים שפונו על פי החלטות הממשלה – עד לסיום תקופת הפינוי. נקבע כי 31.10.2023 לעניין עובדים שפונו, נזכיר כי במכתב מנהל רשות המיסים מיום הפיצוי מוגבל לשכר ששולם או פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק, כנמוך שבהם. מסלול מחזורים: נזכיר את נוסחת הפיצוי:

חישוב הפיצוי עבור החודשים נובמבר ודצמבר: (ישובים בצפון לפי התוספת הרביעית, בנוסף ישובים אם העסק באזור המזכה בדצמבר ,2023 יהא סכום הפיצוי לחודשים נובמבר ודצמבר שפונו (גם בדרום) וכן ישובי ספר), כמופיע בנוסחה זו. .₪ מיליון 5 תקרת הפיצוי הינה בסך והתקרה תוגבל ל- 0.5 - אם העוסק מדווח דו חודשי לפי בסיס מזומן, סכום הפיצוי יוכפל ב . והכל, בתנאי ששילם שכר לעובדיו בעד ימי ההיעדרות בשל המצב הבטחוני ₪ מיליון 2.5 לחודשים נובמבר ודצמבר. אם העסק באזור המיוחד (למעט האזור המזכה בדצמבר) – קרי, ישובים על פי התוספת סכום הפיצוי ק"מ מגבול עזה), שאינם ישובי ספר או ישובים שפונו, 40 השנייה ( עד . 0.75 - לחודשים נובמבר ודצמבר, יחושב על פי נוסחת הפיצוי שלעיל, כשהוא מוכפל ב

מס הכנסה מאמרים

2024 מארס 570 ידע למידע 25

ומוגבל 2 באוקטובר, כשהסכום מוכפל ב- .₪ מיליון 6 בתקרה של אם החקלאי ב"אזור המיוחד" אולם אינו ב"אזור המזכה בדצמבר" – יהיה זכאי מוכפל במספר ₪ 12,844 לחישוב ע"פ העובדים, ואם הוא בישובים בתוספת השלישית- יכול לבחור לתבוע פיצוי לפי 2023 הנזק הממשי – הכל עבור נובמבר 3 בלבד, וסכום התקרה נקבע לסך של , בתוספת התקרה לפי מסלול ₪ מיליון הפיצוי לקבלן ביצוע ב"אזור המיוחד" מחושב בהתאם לנקבע בחוק הסיוע (הוצאות קבועות בתוספת חלק בשכר המזכה, כהגדרתם בחוק הסיוע, אולם אינו מחויב בירידת מחזורים מינימלית של .) 25% סכום התקרה לחודש אוקטובר נקבע לסך .₪ מיליון 2.5 של לחודשים נובמבר דצמבר יחושב הפיצוי באותה דרך: לקבלני ביצוע ב"אזור המזכה בדצמבר" (ישובים בצפון לפי התוספת הרביעית, בנוסף ישובים שפונו (גם בדרום) וכן יישובי 5 ספר) עבור חודשיים, עד לתקרה של . ₪ מיליון באזור המיוחד למעט ב"אזור המזכה בדצמבר"- יחושב פיצוי לחודשיים וסכום ₪ מיליון 2.5 התקרה נקבע לסך של בתוספת התקרה לפי חוק הסיוע. הסיוע (הכלל ארצי). מסלול קבלן ביצוע:

₪ מיליון 2.5 תקרת הפיצוי הינה בסך בתוספת תקרת הפיצוי ע"פ מסלול הסיוע. אם הוא מדווח דו חודשי לפי בסיס מזומן, בהפחתת 0.75( 0.25 - סכום הפיצוי יוכפל ב ) והתקרה ע"פ מסלול הסיוע. 0.5 והכל, בתנאי ששילם שכר לעובדיו בעד ימי ההיעדרות בשל המצב הבטחוני לחודש נובמבר. תקופת הזכאות לעניין נזק שאירע בתקופה הינה על פי 31.12.2023 עד 1.11.2023 למדווחים חד 2023 נובמבר דצמבר נתוני חודשי ודו חודשי, ולמדווחים לפי בסיס מזומן בדיווח דו חודשי. למדווחים לפי בסיס מזומן בדיווח חד חודשי יחשבו את הפיצוי לפי נתוני מחזורי . 2024 וינואר 2023 דצמבר מסלול חקלאות: כזכור, לחקלאי באזור המיוחד אשר ניזוק מסלולי פיצוי: הראשון 2 באוקטובר היו מוכפל במספר ₪ 12,844 לפי סכום של העובדים. ואם הוא חקלאי בישובים על פי תוספת שלישית לתקנות האזור המיוחד, הוא יכול לבחור לתבוע את הנזק הממשי. .₪ מיליון 3 התקרה נקבעה לסך של הפיצוי לחקלאי לתקופת הזכאות נובמבר דצמבר: אם החקלאי מגדל ב"אזור המזכה בדצמבר" (ישובים בצפון לפי התוספת הרביעית, בנוסף ישובים שפונו (גם בדרום) וכן יישובי ספר) – יהיה זכאי לפיצוי, שיחושב לפי מיקומו (תלוי אם הוא בישוב אשר מופיע בתוספת השלישית), כמו

מס הכנסה מאמרים

26 2024 מארס 570 ידע למידע

התרת הוצאות פחת בעסק בתקופת מלחמה רו"ח (משפטן) בועז כהן

אין לקבוע מסמרות לגבי היקף השימוש, מידתו ושיעורו… מותר לנכות פחת על מכונות שאין משתמשים בהן זמנית, כל במערכת BONA FIDE עוד הן נמצאות היצור. אך ברור גם שבהעדר שימוש כלשהוא אין להתיר ניכוי…" ובמילים פשוטות ובפרקטיקה המקובלת, במקום שבו המכונה מושבתת שלא מתוך שיקולים כלכלים של עסקי הנישום אלא מנסיבות חיצוניות שנכפו עליו, ניתן להמשיך ולהתיר את הוצאת הפחת. ולעניין התרת הוצאות פחת מואץ: לתקנות מס הכנסה 4 . בהתאם לסעיף 1 תקנות הפחת") (להלן: " 1941 (פחת), נקבעה סמכות מיוחדת לפקיד השומה בליה להתיר פחת מוגדל במקרה של משמעותית מחמת עבודה במשמרות נוספות. לחוק עידוד 43 . בהתאם לסעיף 2 נקבעה 1959 השקעות הון, התשי"ט סמכות לפקיד שומה להתיר פחת ממכסת תקנות הפחת. 250% בשיעור

עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל צמצמו מפעלים ועסקים רבים את פעילותם, ואף השביתו אותה שלא מרצון. כידוע, על פי הדין הישראלי נישום משלם מס על הכנסתו החייבת (הכנסה לאחר הניכויים (הוצאות), הקיזוזים (הפסדים) והפטורים). אחת מההוצאות המוכרות (א) 21 ) ו- 8 ( 17 לצורכי מס, בהתאם לסעיפים לפקודה היא הוצאת הפחת – בגובה עלות הנכס כפול שיעור הפחת (אחוז) שהמחוקק . 1941 קבע בתקנות מס הכנסה (פחת), התנאי להתרת הוצאות הפחת כמו לכל הוצאה בכלל, הוא כי מדובר בהוצאה אשר הוצאה לשם יצור ההכנסה בהתאם לסעיף רישה לפקודה. 17 לאחרונה אנו נתקלים שוב ושוב בשאלה מצד רואי החשבון: האם ניתן להתיר בניכוי הוצאת פחת במקום שבו המפעל/ העסק הושבת לתקופה מוגבלת אגב המלחמה? תחילה, לטובת התשובה לשאלה זו, נזכיר את הקביעה בהלכת צמר פלדה הוותיקה "אין פשר הדבר שהנכס ,)158/57 (ע"א צריך להימצא בשימוש פעיל במשך כל התקופה.

הכותב - מתחום המיסוי הישראלי במשרד ארצי חיבה אלמקייס כהן – פתרונות מיסוי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

2024 מארס 570 ידע למידע 27

השנים הראשונות וכל היתרה בשנה השישית [החמישית]; ● אם הציוד מופעל בשלוש משמרות – ] 2 [ 4 ] לשנה בכל אחת מ- 50[ 30% השנים הראשונות וכל היתרה בשנה החמישית [השלישית]; בעניין פרשנות 4/2015 ' חוזר מ"ה מס קובע 1986 הוראות הפחת המוגבר בתקנות כי: לחוק לעידוד 43 . קיים שוני בין סעיף 1 השקעות הון ותקנות הפחת לתקנות לחוק 92 , "מהשוואת ‏סעיף ‏ 1986 ‏לעידוד ‏השקעות ‏הון ‏ותקנות‏ הפחת בתקנות ‏ ‏כי עולה‏ אפוא 1986 ‏לתקנות ‏ לא ‏קבוע ‏תנאי ‏דומה, וכן ‏אין 1986 ‏דרישה ‏או ‏אזכור ‏לבלאי‏ המכונות ‏שהוא ‏מוגבר ‏מהרגיל ‏בשל‏ משמרות". . "הבדלים אלו ‏בנוסחן ‏של‏ הוראות 2 ‏שעוסקות ‏באותו ‏היבט‏ – הפחת‏ – ובמיוחד ‏נוכח היות ‏הוראות ‏תקנות הוראות ‏מאוחרות ‏לתקנות ‏הפחת 1986 ‏ולחוק ‏לעידוד‏ השקעות ‏הון, ‏מעידים הינה‏ 1986 ‏שכוונת ‏המחוקק בתקנות שלא‏להתנות‏את השיעורים‏המוגברים אילו ‏רצה ‏ ‏שקבע ‏בבלאי ‏בלתי ‏רגיל. ‏המחוקק‏לתת‏את‏הטבת הפחת‏המואץ ‏בשל ‏השימוש ‏המוגבר ‏בציוד (בעניין ),‏ היה ‏מציין ‏זאת ‏במפורש 1986 תקנות לחוק‏לעידוד‏השקעות 43 בדומה‏ לסעיף‏ . ‏הון‏ולתקנות הפחת 43 להבדיל ‏מסעיף 1986 . "בתקנות 3 לחוק ‏לעידוד ‏השקעות ‏הון ‏ומתקנות

מתן שיעור הפחת המואץ מותנה ונובע מבלאי בלתי רגיל של הנכס בשל תנאים קשים או משמרות נוספות . ביותר (ב) 2 ) ו- 7 (א)( 2 . בהתאם לסעיפים 3 ) לתקנות מס הכנסה (תיאומים 2 ( בשל אינפלציה) (שיעורי פחת), ) " 1986 תקנות (להלן: " 1986 התשמ"ו ניתן פחת מוגבר לציוד בבעלותה של חברה תעשייתית המשמש במפעל תעשייתי ומופעל במשרות. ) "ציוד בבעלותה של חברה 7 (א)( 2 סעיף תעשייתית, המשמש במפעל תעשייתי - ● 15 אם הציוד מופעל במשמרת אחת .]20 [ ● 18 אם הציוד מופעל בשתי משמרות .]30 [ ● 22 אם הציוד מופעל בשלוש משמרות ." ]40 [ פחת בשיטת היתרה " ) 2 )(ב)( 2 סעיף ( הפוחתת יחושב מדי שנת מס, בשיעור מיתרת המחיר המקורי של הציוד כפי שנקבע לתחילת אותה שנת מס או למועד רכישת הציוד – לפי המאוחר, כמפורט להלן: ● אם הציוד מופעל במשמרת אחת – ] 4 [ 6 ] לשנה בכל אחת מ- 30[ 20% השנים הראשונות וכל היתרה בשנה השביעית [החמישית]; ● אם הציוד מופעל בשתי משמרות – ]3[ 5 ] לשנה בכל אחת מ- 40[ 24%

מס הכנסה מאמרים

28 2024 מארס 570 ידע למידע

‏הפחת, ‏הפחת‏ ניתן ‏ללא ‏תנאי ‏לאישור ‏פקיד ‏השומה (לבליה ‏מיוחדת). ‏שוני בתקנות ‏ ‏כאמור‏מחזק‏את‏ הפרשנות‏כי אין‏דרישה‏להוכיח בליה‏מיוחדת 1986 ‏זו.‏ההטבה‏ניתנת‏לכל‏ מפעל‏תעשייתי ‏באשר‏לציוד‏המופעל‏במשמרות" הפחת ) 1986 . "…(בעניין תקנות 4 ‏שנקבע ‏בתקנות‏ אלו ‏לא ‏נועד ‏להתאים ‏בהכרח ‏לפחת ‏הכלכלי ‏של ‏הנכס, ‏אלא ‏נועד ‏להיטיב ‏עם‏ המפעלים ." ‏התעשייתיים‏בדרך‏ של‏ תמריץ‏זה

מציטוטים אלו מתוך החוזר נראה כי במפעלים תעשייתים העובדים בכמה משמרות ניתן להכיר בשיעורי הפחת המואץ . ללא תלות בקיום בלאי יוצא מהרגיל וזאת לדעתנו, בהתאם להלכת צמר פלדה והמסקנה העולה מהחוזר האמור לעיל, במקום שבו מפעל 1986 לצורך תקנות תעשייתי אשר לפני המלחמה ייצר בשלוש משמרות ביממה, ואגב המלחמה ירד באופן זמני לייצר במשמרת אחת או שתיים ביממה, ניתן לדרוש את שיעור הפחת כפי (א) 2 שהיו לפני המלחמה בהתאם לסעיפי .) 2 (ב)( 2 /) 7 (

זכאות לאובדן דמי שכירות - מסלול אדום עו"ד אלי דורון; עו"ד יועץ מס שחר נח; עו''ד עדן אליעד

והעוסקים. במסגרת החלטות אלה נקבע בין השאר כי המפונים הפרטיים, בין שהם מתגוררים בבית או בדירה שבבעלותם ובין שהם שוכרים נכסים שבבעלות אחרים – זכאים ל"מענקי אכלוס". כלומר, הם זכאים לקבלת כספים שישמשו אותם לטובת מימון מגורים חלופיים לתקופת הפינוי או מימון שהייה בבתי מלון על חשבון המדינה, והכול באזורים בטוחים

בעקבות האירועים הביטחוניים והסכנות הרבות שנוצרו עקב מלחמת חרבות ברזל וכללה ירי נרחב 7.10.2023 שפרצה ביום על שטחי ישראל, בדגש על יישובי העוטף ויישובים הצמודים לגדר הגבול בצפון, קבעה ממשלת ישראל כמה החלטות העוסקות בפינוי יישובים אלה מאנשים פרטיים ומעסקים וזאת מתוך מטרה לשמור על ביטחון ושלום התושבים

הכותבים - ממשרד דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות'

מס הכנסה מאמרים

2024 מארס 570 ידע למידע 29

להגשת התביעות לאובדן דמי שכירות. זאת, לעניות דעת כותבי שורות אלה, מתוך מטה לנסות והשפיע על שיקול הדעת של המשכיר ו/או להנחותו כבר עתה באשר לאופן שבו עליו לנהוג משפטית אל מול השוכרים המפונים, אשר חלק נכבד מהם, במקרה הטוב, מבקש, בימים אלה ממש, להפסיק את תשלומי דמי השכירות עד חלוף זעם. נראה כי למנהל הנכבד ברור כי קיבוצים, עסקים ופרטיים רבים, שהם בעלי דירות ויחידות מגורים מפונות, המניבות עבורם בשעת שלום הכנסות המהוות מרכיב מרכזי מהכנסתם – שוקלים בימים אלה ממש את אופן התנהלותם המשפטית אל מול השוכר, ובפרט שוקלים הם האם להיעתר לבקשתו שלא לשלם את דמי השכירות עד לחזרה לשגרה. יתרה מזאת, למנהל מס רכוש ברור כבר עתה כי עקב המלחמה, רבים הם השוכרים המפונים אשר הפסיקו לשלם את תשלומי דמי השכירות למשכיר, אם בהסכמת המשכיר, אם שלא בהסכמת המשכיר, אם בדרך של הפרת הסכם השכירות ואם לאו, ומשכך אותם משכירים מסתמכים על יכולתם, המוצדקת או הלא מוצדקת, ועל כך נדון להלן, לתבוע ממנהל מס רכוש את "הנזק הממשי" שנגרם להם עקב המלחמה, עקב הפינוי ובכלל זה אובדן הרווח מעצם פינוי המושכר והפסקת התשלום הנובע הוציאה 7.1.2024 ממנו. משכך, ביום עמדתה רשות המסים מסמך המבהיר את לעניין הזכאות לפיצוי ופרשנותה לחוק בגין דמי השכירות.

ומוגנים יותר, בהשוואה לבית המגורים המפונה. במאמר זה ננסה לפשט ולהבהיר את הנקודות העיקריות שעלו בעניין זה במסמך ההבהרה מטעם רשות המסים, ביחס לפיצוי על אובדן דמי שכירות למשכירים, ומנגד מימון דיור חלופי לשוכרים. על אף המטרה הנעלה והכוונות הטובות אשר בהחלט יש בהן כדי להקל כלכלית על המשפחות המפונות, מעלות החלטות אלו ומציפות כבר עתה סוגיות משפטיות מהותיות, ובכלל זאת שאלות לעניין עצם הזכאות או היעדר הזכאות של אלה המשכירים נכסים למפונים לתבוע ממנהל מס רכוש הנכבד - במסגרת תביעתם במסלול "האדום" על פי חוק מס רכוש, , את נזקם העקיף, הבא 1961 התשכ"א לידי ביטוי בדרך של אובדן דמי השכירות שמשולמים להם דרך קבע ובעתות שלום בגין אותם נכסים. לשון אחר, פינוי השוכרים את המושכרים והפסקת תשלום דמי השכירות עקב זאת, מעוררים שאלות קשות בדבר זכאות המשכירים לתבוע מהמדינה, במסגרת תביעתם לנזק עקיף עקב פעולות איבה, את אובדן דמי השכירות אשר מקורו באי תשלום המפונה את דמי השכירות השוטפים למשכיר, בגין התקופה המתחילה במועד פינוי המושכר והמסתיימת במועד חזרת השוכר למושכר, אם בכלל. סוגייה זו התעוררה כבר עתה, וזכתה עד מהרה, שלא במפתיע, להבהרת מנהל מס רכוש בעניין - וזאת עוד בטרם הגיעה העת

מס הכנסה מאמרים

30 2024 מארס 570 ידע למידע

עבודתו של השוכר, ממצבו המשפחתי של השוכר, ממקור פרנסתו של השוכר ועוד. פיצוי למשכיר של דירת מגורים שספגה נזק ישיר אשר אינו מאפשר את שימושה למגורים כאן יש לערוך הבחנה בין דירה הממוקמת ביישוב ספר לבין דירה שאינה ממוקמת ביישוב ספר, שכן במקרה של דירה הממוקמת ביישוב ספר - זכאי המשכיר לתבוע פיצוי בגין הנזק שנגרם לתכולת הדירה והמבנה, וגם פיצוי בשל אובדן דמי שכירות שאינם משולמים לו על ידי השוכר שכבר אינו יכול להתגורר בנכס שנפגע - וכל זאת עד לשיקומה הסופי של הדירה. במקרה כזה אין רלוונטיות לשאלה אם המשכיר מדווח על ההכנסה כהכנסה פטורה ו/או כהכנסה מעסק. לעומת זאת, במקרה של דירת מגורים מושכרת, שאינה ממוקמת ביישוב ספר, ואשר נגרם לה נזק ישיר שלא מאפשר את המשך המגורים בה, אזי בהתאם לחוק המשכיר זכאי לפיצוי בגין הנזק הישיר בלבד, קרי, הנזק שנגרם למבנה והתכולה. ומה קורה בדירת מגורים מושכרת שפונתה על פי החלטת ממשלה, ולא נגרם לה נזק ישיר המונע את השימוש בה למגורים, או ? שלא נגרם לה נזק כלל במקרה זה כאמור לא נגרם לדירה נזק ישיר, וברמה "הטכנית" היא כן ראויה למגורים, ורק הוראת הפינוי המבוססת על החלטת הממשלה היא זו אשר מונעת את השימוש בה. לטענת רשות המסים אובדן

יובהר כי עסקינן בפרשנות כבוד מנהל מס רכוש להוראות חוק מס רכוש, וכי אין בהבהרתו ו/או בפרשנותו המצומצמת, כפי שיפורט להלן, משום קביעה חלוטה ו/או קביעה אשר מונעת מהמשכיר לתבוע את אובדן השכירות ו/או משום קביעה המחייבת את הניזוק ו/או את ועדות הערר ו/או את בתי המשפט אשר יידרשו להכריע בסוגייה - היה ומנהל מס רכוש ידבוק בגישתו במסגרת הכרעתו בתביעות "המסלול האדום" אשר יוגשו, ככל הנראה, עם סיום המלחמה. לעניין השכרת דירה במסגרת עסק: עמדת מנהל מס רכוש היא כי דירה המושכרת למטרות עסקיות וממוקמת ביישוב ספר שפונה בשל החלטת ממשלה, כאשר ההכנסה משכירות מדווחת על ידי , אזי אובדן כהכנסה עסקית המשכיר , ומשכך כנזק עקיף דמי השכירות מוגדר ניתן לתבוע פיצוי בגין אובדן ההכנסות משכירות – בתנאי שהיישוב מפונה על פי החלטת ממשלה ו/או בהוראת גורמי ביטחון. משמע, לגישת מס רכוש, היה והמשכיר נהנה מפטור מדמי השכירות בשל 5,000 תקרת השכירות הקבועה בחוק (כ ש"ח לחודש) ו/או היה והמשכיר נהנה עקב היעדר 10% משיעור מס מופחת של ריבוי דירות - להבדיל מבעל דירות רבות המשכיר את דירותיו כ"עסק" לכל דבר ועניין, ומשלם בגינן מס פרוגרסיבי מלא ) לפקודה – לא יוכל לתבוע 1 ( 2 על פי סעיף את אובדן השכירות, וזאת במנותק מעצם הפינוי, מהוראות הסכם השכירות, ממקום

מס הכנסה מאמרים

2024 מארס 570 ידע למידע 31

תשלום דמי שכירות פרט לנסיבות שבהן ההכנסה מדווחת על ידי המשכיר כהכנסה מעסק, היא שגוייה מייסודה, אינה ראויה ואינה תואמת את התקופה ואת המלחמה דנן, ואינה מתיישבת עם כוונת המחוקק ועם פרשנות כלכלית ראויה של חוק מס רכוש. אכן, יש בהבהרת מנהל מס רכוש כדי להרתיע וכדי לגרום למשכירים שלא לוותר מיוזמתם על דמי השכירות, ואולי אף כדי לגרום לכך שפחות שוכרים, עקב עמדת המשכיר, יפסיקו לשלם את דמי השכירות. ואולם, בשורה התחתונה, נראה כי אין לקבל את הפרשנות המצומקת דנן, וכי יש להעדיף תחתיה פרשנות המתיישבת עם ההיגיון הכלכלי ועם כוונת המחוקק, שמהם עולה, לגישת כותבי שורות אלה - כי יש לפצות את מי שהשכיר דירה שפונתה בפיצוי אשר יעמידו במקום שבו היה יכול להימצא אם המלחמה כלל לא הייתה פורצת, וזאת ללא כל הבחנה לעניין אופן סיווג ההכנסה משכירות ו/או הבחנה לעניין כמות הדירות שבבעלות המשכיר ו/או הבחנה לעניין היותו של המשכיר אדם פרטי ו/או כזה המפעיל עסק להשכרת דירות, ומשכך משלם מס ) לפקודת מס הכנסה ו/או 1 ( 2 על פי סעיף כזה המחזיק כמות מוגבלת של דירות, מה שמאפשר לו לשלם בגין דמי השכירות מס מחזור ההכנסות 10% הכנסה בשיעור של המתקבלות מהשכירות. בתמיכה לעמדת כותבי שורות אלה, שלפיה יש לאפשר למשכיר דירה מפונה מדיירים עקב החלטת ממשלה לתבוע

דמי השכירות אינו מהווה נזק בר פיצוי לפי חוק מס רכוש. ומה עם השוכר? האם הוא זכאי למימון דיור חלופי במקרה של נזק ישיר שנגרם לדירה ושבעקבותיו אין הוא יכול עוד ? להתגורר בה ככלל, השוכר זכאי למימון דיור חלופי לפי החוק, אך מימון כאמור מותנה בכך שהשוכר ימשיך לשלם את דמי השכירות למשכיר בתקופה הרלוונטית. ואם השוכר מפונה מהדירה בשל החלטת ? הממשלה מנהל מס רכוש מבהיר כי במקרה זה הזכאות לפיצויים של השוכר נקבעת מכוח תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף), , ולפיהן כאשר השוכר מפונה 1973 התשל"ג לדיור חלופי במלון או זכאי לקבלת מענק אכלוס – אין הוא זכאי לקבל פיצוי נוסף בגין הדיור החלופי, או במילים אחרות "אין כפל מבצעים". דבר נוסף שחשוב לציין הוא שהשוכר אכן זכאי לקבל פיצוי במקרה של נזק ישיר בדירת המגורים המשמשת למגוריו והוא נושא בדמי שכירות, כאשר הנזק נגרם לתכולה האישית שלו. משהעלינו והבהרנו את עמדת מנהל מס רכוש באשר לזכאות המשכיר לתבוע את אובדן דמי השכירות, נבהיר כי לגישת כותבי שורות אלה, עמדת מנהל מס רכוש באשר להיעדר זכאות לפיצוי בגין אי

Made with FlippingBook - Online catalogs