ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

542

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

501 ירחון למיסוי משפט וכלכלה 45 ׀ שנה 542 ׀ גיליון 2021 נובמבר ירחון למיסוי משפט וכלכלה ׀ גיליון 2018 יוני ירחון למיסוי משפט וכלכלה 501 ׀ גיליון 2018 יוני

501 גיליון 2018 יוני

נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטו ח קצר העב ת נכס מבעלות פרטית לחברה בבעלות אותו אדם עצות ו"טיפים" לתכנון המס לקראת סיומה של שנת המס 2022 ופתיחתה של שנת המס 2021 היכונו להעלאת מס רכישה על דירת מגורים נוספת ארכ תוקף קנות מס הכנסה (שיעור מס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) היט מלאי על כ ים חד פעמיים

2021 כנס המיסים השנתי לסוף שנת המס מכילים את הקורונה כנס דיגיטלי

SAVE THE DATE 29.11.2021

לקבלת הטבה מיוחדת לקוראי ידע למידע...

לחצו כאן

ללמוד ממי שיודע מכללת חשבי

www.hashavim.co.il *8109

ה י ר ח ו ן ל מ י ס ו י , משפ ט ו כ ל כ ל ה

542 ' מס 2021 נובמבר

דבר העורך קוראים יקרים,

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

השבוע נפתחה בגלזגו שבסקוטלנד ועידת האקלים, שבמהלכה ינסו מנהיגי העולם להציע פתרונות מעשיים למשבר האקלים המחריף שאין עוד אפשרות להתעלם ממנו. השרפות הקשות, הקרחונים הנמסים, הגשמים העזים, השיטפונות, החום הכבד – מקומות רבים בעולם צועדים אל עבר עתיד מסוכן מאוד. בישראל הוטל השבוע מס קנייה על כלים חד-פעמיים מפלסטיק שקלים לק"ג. מטרת המס להכפיל את המחיר 11 בשיעור של הסופי לצרכן, וכך להפחית את הצריכה של מוצרים מזהמים אלו, שהם קצרי חיים מטבעם והופכים במהירות, לאחר שימוש אחד, לפסולת הגורמת לנזק סביבתי משמעותי. פסולת הפלסטיק תופסת מקום הולך וגדל במטמנות, מביאה להגדלת עלויות הניקוי ופינוי האשפה וגורמת לזיהום הים, השטחים הפתוחים והמרחב הציבורי. בשל מורכבויותיה השונות הפכה ישראל למדינה שבה השימוש בכלי פלסטיק חד-פעמיים הוא מהגבוהים בעולם, אם לא הגבוה שבהם. הצריכה הביתית השנתית של מוצרים חד-פעמיים ק"ג לנפש בשנה, פי חמישה 7.5- מפלסטיק עומדת בישראל על כ קילו כלים חד- 1.5 מאשר באיחוד האירופי, שצורך בממוצע פעמיים לנפש בשנה. ההוצאה הביתית על כלים חד-פעמיים מיליארד שקלים בשנה, עולה בהתמדה 1.3- בישראל נאמדת בכ בכל שנה והוכפלה בתוך עשור. השימוש בכלי הפלסטיק חוצה קבוצות ומגזרים, והבעיה היא של כולנו. בשלב זה הוחלט שלא לאסור את השימוש בכלים חד-פעמיים אלא לכוון התנהגות באמצעות מהלך כלכלי. זוהי אולי טיפה בים, אבל טיפה ועוד טיפה, והקדשת מחשבה למה שבאפשרותנו לעשות באופן אישי, נוסף על הלחץ הציבורי על התאגידים לצאת ולפעול - ויפה שעה אחת קודם, יובילו לכך שאולי נצליח להציע לדורות הבאים תקווה, ונשאיר להם עולם שיוכלו לחיות בו ולא לשרוד בלבד.

משנה לעורך מאירה טולדו

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

מנכ"ל

מורן צור

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ 67778 , תל אביב 12 יד חרוצים 03-5680888 : טלפון מרכזיה 03-5680891 : פקס מערכת meira@hashavim.co.il : דוא"ל מערכת WWW.HASHAVIM.CO.IL : אינטרנט

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

קריאה נעימה,

ש"ח 2,083 ירחונים 12- דמי חתימה ל (לא כולל מע"מ)

רו"ח אליק גנדלמן

4 2021 נובמבר 542 ידע למידע

כתבו החודש

עו"ד אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד רו"ח אריה רמי עו"ד אשרוב לילך עו"ד בירן אורן עו"ד גבע משה עו"ד גבע שוש עו"ד רו"ח גוז לביא רחלי רו"ח, (משפטן), גורנשטיין אלי

עו"ד, רו"ח ישראלי קרן רו"ח כהן אברהם עו"ד (רו"ח) כהן יגאל עו"ד כהן יוני עו"ד כרמי מאיה רו"ח מיניביצקי יהושע

עו"ד מלכא אבישי עו"ד מרציאנו קרן עו"ד (חשבונאות) נווה בועז רו"ח (משפטן) סנדו אייל רו"ח פאר דביר עו"ד ורו"ח פיג'ו שלמה רו"ח פרידמן צבי עו"ד רו"ח פרנקל יועד רו"ח קדוש אבי רו"ח קירו עופר מומחה פנסיוני רוזנבאום אבי

יועץ מס גל מיכאל רו"ח גנדלמן אליק עו"ד ורו"ח גרשגורן שגיא רו"ח הילמן טובה עו"ד ורו"ח חונוביץ' ניר עו"ד רו"ח חייבטוב גרצן עו"ד רו"ח טבח שלומי עו"ד יהושע טלי עו"ד ורו"ח יזרעאלי אלי רו"ח ירון יוסי רו"ח ישועה יוסי

עו"ד רוטמן גיא רו"ח שמש רוזט

משתתפים:

אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח ארצי רן, רו"ח גבע משה, עו"ד גוז לביא רחלי, עו"ד, רו"ח גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח)

פרידמן צבי, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח צרפתי קובי, עו"ד, רו"ח רוזנבאום אבי מומחה פנסיוני רוטמן גיא, עו"ד שלומי טבח, עו"ד רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים יזרעאלי אלי, עו"ד רו"ח ירון יוסי, רו"ח כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) מזון (סמי) שמואל, יועץ מס מיניביצקי יהושע, רו"ח פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח

הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2021 נובמבר 542 ידע למידע 5

תוכן עניינים

מאמרים ופסקי דין מס הכנסה 2021 עצות ו"טיפים" לתכנון המס לקראת סיומה של שנת המס

10

רו"ח אליק גנדלמן 2022 ופתיחתה של שנת המס

עו"ד אורן בירן פס"ד סיידה רכישה עצמית של מניות -

114

בניגוד לעמדת פקיד שומה: הכנסות שהתקבלו אצל שני אחים ממכירת פס"ד עיון שש דירות מגורים יש למסות במס שבח ולא במס הכנסה -

116

עו"ד שוש גבע

התקבלה בקשת פקיד שומה למחיקת נימוקי חברה שהועלו לראשונה בערעור פס"ד מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ על מנת לזכות בהטבת מס -

121

עו"ד שוש גבע

בניגוד לעמדת פקיד שומה התקבלה בקשת נישום המתגורר בניו זילנד עו"ד שוש גבע פס"ד פלוני להעיד באמצעות היוועדות חזותית -

126

מיסוי מקרקעין

היכונו להעלאת מס רכישה על דירת מגורים נוספת

130

עו"ד רו"ח רמי אריה

שיעור מס הרכישה ברכישת זכות במקרקעין מחבר בקבוצת רכישה ייקבע פס"ד נרקיס על פי שווי דירה מוגמרת ולא על פי שווי הקרקע -

132

עו"ד שוש גבע

עמותה הגישה בקשה לפטור ממס שבח כמוסד ציבורי באיחור ניכר: פס"ד הביטוח הרפואי לבני הישיבות נקבע כי מדובר ברשלנות -

136

עו"ד שוש גבע

מס ערך מוסף בית המשפט העליון קבע כי העובדה שעד מעיין במסמך תוך כדי עדותו עו"ד שוש גבע פס"ד מושב נהלל אין משמעה ויתור מיניה וביה על חיסיון -

140

תוכן עניינים

6 2021 נובמבר 542 ידע למידע

שאלות ותשובות מס הכנסה חזרה מרצף פיצויים שלא מומשה בסופו של דבר - מה הדין? מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום מיסוי העברת מניות במתנה המוחזקות בחברה משפחתית לקרוביו .M.B.A רו"ח, (משפטן), אלי גורנשטיין של הנישום המייצג

145

146

LLC צורת התאגדות בישראל ומיסוי פעילות של משקיעים ישראלים בחברת

147

עו"ד רו"ח יועד פרנקל ורו"ח דביר פאר בארצות הברית

הקצאת מניות נוספות ליחיד שמחזיק בחברת אחזקות ומעוניין לפקודה 104 להעביר אליה חברה אחרת שלו לפי סעיף

151

רו"ח יוסי ישועה

Staking סיווג הכנסות מפעילויות פיננסיות במטבעות קריפטו כגון

152

רו"ח (משפטן) אייל סנדו

דיווידנד שחולק בחברה ונוכה מס לפני שהסתבר שהיא חברת ארנק

154

עו"ד גיא רוטמן

חישוב מס רווח הון במכירת חלק בחנות בארצות הברית שנתקבלה בירושה ולא ידוע מחיר עלות הרכישה

156

עו"ד טלי יהושע

רו"ח טובה הילמן ניכוי הוצאות אירוח מייסד עמותה שבא מחו"ל

157

2015 חובת דיווח לתושב ישראל שעבר להתגורר באנגליה בשנת עו"ד לילך אשרוב לפקודת מס הכנסה 223 ערב תיקון

158

פתיחת קרן השתלמות כעצמאי לנישום שהוא שכיר המפקיד

159

רו"ח עופר קירו לקרן השתלמות

סוגיית תושבות והשלכות מיסוי לתושבת ישראל שיצאה ללימודים עו"ד רו"ח רחלי גוז לביא בחו"ל ומקבלת מלגה חודשית מישראל

160

162

רו"ח אבי קדוש מיסוי הפקדת פדיון ימי מחלה לקופת פנסיה

אמריקאית S-CORPORATION הדיווח בישראל על הכנסות מחברת

164

רו"ח אברהם כהן

תוכן עניינים

2021 נובמבר 542 ידע למידע 7

הכנסות ממתן שירותים בידי בעל חברה וסוגיית סיווגן כהכנסת עבודה

166

עו"ד ורו"ח ניר חונוביץ' או כחברת ארנק

תשלום "דמי פינוי" למשכיר נכס שלא בשכירות מוגנת בידי שוכר חדש עו"ד ורו"ח שלמה פיג'ו ועו"ד ורו"ח שגיא גרשגורן לפינוי שוכר קודם

168

הגדרת "רכיב במוצר" לפי התקנות לעידוד השקעות הון

רו"ח יוסי ירון

169

שיעורי מס בגין רווחים ראויים לחלוקה שהופחתו מרווח ההון הריאלי

170

רו"ח צבי פרידמן

חובת דיווח ומיסוי כתיבת פוסט אוהד לאתר נופש בידי עיתונאית בתמורה

171

עו"ד (רו"ח) יגאל כהן לחופשה משפחתית

מיסוי רווחי אקוויטי ממכירת מניות על ידי חברה המחזיקה באחרת

עו"ד ורו"ח אלי יזרעאלי

172

פתיחת תיק ברשויות המס בישראל לתושב חוץ שפותח עסק בישראל

173

עו"ד רו"ח גרצן חייבטוב שינוהל מחו"ל

הכרה בהוצאה בחברה בגין פוליסת אובדן כושר עבודה לבעל שליטה

מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום שלא במסגרת חברה

174

העברת עובדים מחברה לחברה בשליטה זהה ושמירה על רצף זכויות

רו"ח רוזט שמש בקרן השתלמות

175

יועץ מס מיכאל גל מיסוי הכנסה מחקלאות לבעל מקצוע חופשי

176

מיסוי מקרקעין שלא דווחה בזמנו 70- דיווח על עסקת מקרקעין משנות ה

177

עו"ד יוני כהן

חישוב תקופת הבעלות במקרקעין לצורך ביצוע פריסה של מס השבח

178

עו"ד רו"ח שלומי טבח

פטור ממס לדירת ירושה שהורשה לקרובים שאינם מדרגה ראשונה

180

עו"ד מאיה כרמי

מועד דיווח ותשלום מס רכישה על פי יום המכירה בעסקת רכישת נדל"ן

182

עו"ד אבישי מלכא

תוכן עניינים

8 2021 נובמבר 542 ידע למידע

מס ערך מוסף

מע"מ על מכירה וקנייה של שעוני יוקרה יד שנייה

183

עו"ד ג'ני אטקין מוסקוביץ'

הוצאת חשבונית על ידי רשות מקרקעי ישראל לחברה שרוכשת ממנה קרקע

186

עו"ד קרן מרציאנו

188

עו"ד משה גבע עיכוב החזר מע"מ עקב השגה על שומה

הכרה בניכוי תשומות ברכישת מגרש להשקעה שיניב רווחים עתידיים

189

עו"ד, רו"ח קרן ישראלי לחברה של יחיד רופא

ביטוח לאומי תשלום קצבת ילדים מהביטוח לאומי למי שנמצא בחו"ל למעלה משנה

191

רו"ח יהושע מיניביצקי ומקבל משכורת בישראל

חברות, עמותות, מלכ"רים העמדת רכב מושכר ליו"ר ועד או מנכ"ל עמותה בידי העמותה

192

עו"ד (חשבונאות) בועז נווה

חוזרים והוראות ביצוע מס הכנסה הארכת תוקף תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד

194

רשות המסים בישראל עבודה במשמרות)

תזכיר חוק לביטול היטל עובדים זרים משרד האוצר - אתר החקיקה הממשלתי

194

תיאום מס מקוון לכולם תוך מיצוי זכויות לקבלת הקלות

195

רשות המסים בישראל

יופחתו תקרות הסכומים בחוק לצמצום 2022 אושר: החל באוגוסט השימוש במזומן הסכום המירבי שיותר לתשלום אצל עוסק יעמוד בין אנשים פרטיים בנוסף אושרו שיעורי הקנסות ₪ 15,000- ו ₪ 6,000 על המנהליים שיוטלו על אנשים פרטיים שיפרו את החוק

196

רשות המסים בישראל

תוכן עניינים

2021 נובמבר 542 ידע למידע 9

מיסוי מקרקעין משרד האוצר, משרד הבינוי והשיכון ומשרד הפנים 2025-2022 הציגו את תוכנית הדיור הממשלתית לשנים

198

משרד האוצר

מס ערך מוסף

201

רשות המסים בישראל היטל מלאי על כלים חד פעמיים

ביטוח לאומי 30.12.21 טוב לסגור חוב! עצמאי, משתלם לשלם חובות עד

202

המוסד לביטוח לאומי

מדדים ושערי מט"ח

203

2021 מדדים לחודש ספטמבר

204

2021 שערים יציגים לחודש אוקטובר

ידע במספר

205

מראה מקום

208

10 2021 נובמבר 542 ידע למידע

מס הכנסה

עצות ו"טיפים" לתכנון המס 2021 לקראת סיומה של שנת המס 2022 ופתיחתה של שנת המס רו"ח אליק גנדלמן

במאמר שלהלן נכללו נושאים הפונים למכנה משותף רחב ככל הניתן. מטבע הדברים ייתכנו נקודות פרטניות שלא נסקרו במאמר ורלוונטיות למספר מצומצם של נישומים. כפי שצוין לעיל, יש לבחון את יישום האמור להלן בכל מקרה לגופו, שכן אין המחבר והמערכת אחראים לאי דיוקים ולטעויות. כדאי להיעזר בייעוץ מקצועי מתאים כדי לבחון את יישום האמור לגבי מכלול הפעילות. בכל מקרה שבו מתעורר ספק בעניין פעולה מסוימת, ובכלל, מומלץ לפעול מול רשויות המס בניקיון כפיים, תוך מתן גילוי מלא לכל פעולה שננקטה. במקרים המתאימים ניתן לפנות לקבלת החלטה מקדמית מרשות המסים בקשר להיבטי מס הכרוכים בפעולה מסוימת, וזאת כדי ליהנות מראש מוודאות לגבי ביצוע הפעולה. מאחר שלפנייה בבקשה להחלטה מקדמית ישנן השלכות רבות, מומלץ גם כאן לשקול את מכלול הגורמים ולקבל ייעוץ מתאים טרם ביצוע הפנייה.

הכותב - מומחה במסים, העורך המקצועי של אתר המסים "כל-מס" וירחון "ידע למידע" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

2021 נובמבר 542 ידע למידע 11

תוכן עניינים להקלת ההתמצאות במאמר

עמוד

סקירת הטבות המס לעסקים ולשכירים עקב משבר הקורונה ההטבות שהוענקו לשכירים ולכלל האוכלסיה

16 16 17

ההטבות לעצמאים ולעסקים

הקלות מצד רשות המסים בהתנהלות המייצגים מולם הקלות בתחום מיסוי דירות במטרה למנוע ירידת מחירים 17 תקנות להארכת תקופות שומה/ החלטה בהשגה/ ערעור ודחיית מועדים להגשת דוחות 17 הרחבה לגבי ההטבות שיצאו 17 התנאים העיקריים לקבלת מענקי קורונה 18 פחת מואץ 19 דחיית תקופות ומועדים 19 הורדת שיעורי מס רכישה לדירות השקעה 19 הארכת תקופה למכירת דירה על ידי משפרי דיור 20 החזר מענקי קורונה 20 דיווח על מענקי קורונה בדוח השנתי 20 משיכת קופ"ג לנפגע קורונה 20 פרסום החלטות ועדות ערר 21 החזר למעסיקים על ימי בידוד של עובדים 21 א 173 ביטול דמי ביטוח על החודשיים הראשונים לעובדים בחל"ת – סעיף לחוק הביטוח הלאומי 21 שינוי בחישוב המס עקב הבדלים בהתארגנות ובדיווח סוגי הנישומים 21 הבדלים בין מיסוי יחיד לבין מיסוי חברה 22 עצמאי 22 שותפות מוגבלת 22 שכיר 25 חברה 25 שכיר להלכה (בעל שליטה) 27 חברות משפחתיות 28 חברת ארנק 29 יחיד, שותפות או חברה? 29 אגודות שיתופיות 29 קיבוצים 30

מס הכנסה מאמרים

12 2021 נובמבר 542 ידע למידע

עמוד

30 30 31 32 33 33 34 36 36 36 36 37 47 49 49 49 49 50 50 51 51 51 52 52 52 53 53 54 56 56 57 57 57 57 58 59

מוסדות ציבור עסקים בחו"ל

שינויי מבנה בחברות מו"פ ומגזר ההיי-טק

העברות בין עסקים פיצול ומיזוג עסקים העברות בין בני משפחה חישוב נפרד לבני זוג ניהול חשבונות ודיווח חובת הגשת דוח שנתי

מבוא

לפקודה 131 סעיף

א לפקודה - סמכות לפטור מהגשת דין וחשבון 134 סעיף 1988- תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח

שיטות הדיווח

הודעה על תחילת התעסקות

מעבר לשיטה הכפולה בניהול פנקסי חשבונות

ניהול חשבונות במטבע חוץ

מחזור

טיב ניהול החשבונות שיידרש בשנה הבאה ניכוי מס במקור מנכסים או משירותים

שיעור המקדמות לשנה הבאה

מקדמות של נישומים המדווחים בשיטת המזומן

קביעת מקדמות על פי מחזור

כללי קביעת עסקאות, הכנסות או מכירות לעניין מקדמות

דיווח מע"מ מפורט

פיקדונות

סגירת פנקסי החשבונות

השלמת רישומים ותיאומים הספירה של המלאי והערכתו

מכירת נכסים הוצאות עודפות ניכוי מס במקור ריבית להלוואות

(ט) לפקודה 3 הלוואות על פי סעיף

) לפקודה 1 (ט 3 סעיף (י) לפקודה 3 סעיף

(י) 3 תקנות קביעת שיעור הריבית לעניין סעיף

מס הכנסה מאמרים

2021 נובמבר 542 ידע למידע 13

עמוד

59 59 60 60 62 62 63 63 65 65 66 67 67 67 67 68 69 69 70 70 72 72 73 74 75 75 77 77 78 78 80 81 81 82

התקנות החדשות

שיעור הריבית החדש הלוואות צמודות מטבע

תחולה

ניכויים

מס ערך מוסף

שמירת מערכת החשבונות

הגשת דוח שנתי לרשויות מס הכנסה

דיווח ביוזמת הנישום

1985- דיווח לפי חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה

הכנה להצהרת הון

ביקורת פנקסי החשבונות

דחיית הדיווח על הכנסות או הקטנת שיעור המס עליהן הכנסות פטורות ממס

עיתוי ההכנסות

בסיס מזומן בסיס מצטבר

מכירות

הקדמת מכירות

אחריות למוצר שנמכר הקלות במיסוי מקרקעין

הכנסות שכירות - היבטי מיסוי

אופי ההכנסה - הכנסה אקטיבית או פסיבית

עיתוי ההכרה בהכנסה

מסלולי המיסוי

השכרת נכס עסקי

הכנסות שכירות מחו"ל

חבות במע"מ

ניכוי מס במקור

הכנסות בני זוג מרכוש

הכנסות קבלנים

הכנסה מריבית "רעיונית"

הכנסות הוניות

הכנסות מדיווידנד - השלכות מס

דיווידנד - היבט הביטוח הלאומי

מס הכנסה מאמרים

14 2021 נובמבר 542 ידע למידע

עמוד

82 82 83 83 83 85 85 86 87 87 88 88 88 90 90 91 91 92 93 95 96 97 97 97 97 98 98 98 99 99 99 99 99

דיווידנד שמקבלת חברה

הכנסות ריבית

הקלות במיסוי ריבית

הכנסות מניירות ערך אופציות לעובדים

הגדלת הוצאות או הקדמת הוצאות הגדלת הוצאות

הקדמת הוצאות

ניכוי הוצאות להתאמת מושכר

הוצאות לשיפוצים

פחת

שיחלוף - החלפת ציוד הכרה בהוצאות רכב

כללי הניכוי

שווי השימוש ברכב

רכב - קיזוז מס תשומות

חכירת נכסים ("שכר-מכר") ניכוי הוצאות לפינוי דייר מוגן

הפסדים

סדר קיזוז הפסדים הכרה בחובות אבודים התחייבויות תלויות

תושבי חוץ

מתנות ללקוחות אש"ל לעובדים

מס על שכר

נסיעות לחו"ל

א. כרטיס טיסה

ב. לינה בחו"ל ג. שכירת רכב

ד. הוצאות אחרות

ה. שכר לימוד

ניכוי הוצאות כיבוד

ניכוי הוצאות לינה וארוחת בוקר בארץ

מס הכנסה מאמרים

2021 נובמבר 542 ידע למידע 15

עמוד

100 100

מחקר ופיתוח

הוצאות בגין השקעה בחיפושי נפט ובסרטים

הוצאות סוציאליות ניכוי בשל דמי ביטוח לאומי

101 101 102 102 103 103 103 103 103 104 104 105 105 106

קופות גמל לפיצויים

הפרשה על הכנסה משכר המהווה בסיס לפנסיה

קופות גמל

בעל שליטה

זיכוי וניכוי בגין הפקדה בקופת גמל

ביטוח מפני אובדן כושר עבודה

הפרשות לקרנות השתלמות

א. קרן השתלמות לעצמאי ב. קרן השתלמות לעובד ג. קרן השתלמות לבעל שליטה

זיכוי בעד הוצאות להחזקת קרוב נטול יכולת

הטבות לעולה חדש ותושב חוזר

נקודות זיכוי בגין ילדים

זיכוי על תרומות למוסד ציבורי מאושר 106 הטבות מס על הכנסה מהפקת חשמל והשכרת מקרקעין לצורך הצבת מתקנים להפקת חשמל 107 הסבת רווחים 108

תשלומי מס הקטנת מקדמות

108 109 109 109 110 111 112 112 113 113

תשלום מקדמה על חשבון רווח הון תשלום יתרת המס לשנת המס השוטפת

תכנוני מס החייבים בדיווח

עמדות חייבות דיווח וחוות דעת צמצום השימוש במזומן ובשיקים

- הטבות על "רווחים כלואים" 2022 הצעת חוק ההסדרים לשנת

תשלום מס שנוי במחלוקת לפני הכרעת בית המשפט

מע"מ על יבוא שירותים דיגיטליים

עדכונים נוספים שהיו השנה

מס הכנסה מאמרים

16 2021 נובמבר 542 ידע למידע

● הרחבת הזכאות לקצבת נכות לנכה עבודה ● משיכת קרן השתלמות לפני תום שש שנים בפטור ממס ● הכרה בזקיפת שווי רכב חלקי לעובד שפוטר/ יצא לחל"ת באמצע חודש

סקירת הטבות המס לעסקים ולשכירים עקב משבר הקורונה התפשטות נגיף הקורונה גרמה לטלטלה כלכלית בכל העולם כולו, וכמובן גם בישראל. כדי למתן את קצב ההדבקה הוטלו על עסקים הגבלות רבות שמטרתן לצמצם מגע פיזי בין אנשים. בין היתר נסגרו קניונים, אולמות תרבות, חדרי כושר ומסעדות, הוטלה הגבלה על מספר העובדים במשרדים ועל המשתמשים בתחבורה הציבורית, ונאסרה כניסת תושבי חוץ לישראל. הגבלות אלה גרמו לצמצום הפעילות ואף להשבתה מוחלטת בענפי כלכלה רבים. עובדים שכירים פוטרו או נאצלו לצאת לחל"ת. בד בבד עם ההגבלות, יצאה ממשלת ישראל עם תוכניות תמיכה והקלות שונות לשכירים, לעצמאים ולחברות; מענקים לעצמאים, חברות ובעלי שליטה חולקו . ההטבות בתחום האבטלה 2021 עד יוני (משך הזכאות, תקופת האכשרה וסכום .2021 דמי האבטלה) נמשכו אף הן עד יוני ההקלות בתחום האבטלה ממשיכות עד סוף ומעלה 67 ומעלה. כמו כן, בני 45 לבני 2021 .2021 זכאים למענק הסתגלות עד ספטמבר להלן ההטבות שהוענקו לשכירים ולכלל האוכלסיה: ● הרחבת הזכאות לדמי אבטלה לשכירים (לעניין משך הזכאות, 2021 עד יוני סכום דמי האבטלה ותנאי הזכאות) ● ומעלה 67 מענק הסתגלות לשכירים בני שפוטרו/ יצאו לחל"ת 2021 עד יוני ואינם זכאים לדמי אבטלה

● משיכת מענק חייל משוחרר לכל מטרה

● מענק לכל אזרח ולאוכלוסיות חלשות

להלן ההטבות לעצמאים ולעסקים:

● מענק סיוע (מעין דמי אבטלה) לעצמאים ולבעלי שליטה בחברות מעטים שפעילותן הופסקה או מחזור המכירות שלהן ירד משמעותית ● מענק השתתפות בהוצאות (סיוע לעסקים שממשיכים לעבוד אך מחזור המכירות שלהם ירד משמעותית) ● מענק עידוד תעסוקה (למעסיקים שמחזירים עובדים מחל"ת או קולטים מובטלים) ● מענק שימור עובדים (למעסיק שלא פיטר עובדים למרות הירידה במחזור המכירות שלו)

● פחת מואץ

● הקלה בתשלומי ארנונה

● הארכת תוקף אישור ניכוי מס במקור

מס הכנסה מאמרים

2021 נובמבר 542 ידע למידע 17

התנאים למשיכה: ●

הקלות מצד רשות המסים בהתנהלות המייצגים מולם:

עד מועד 1/3/2020 בתקופה שמיום הגשת הבקשה העובד או בן זוגו פוטר או יצא לחל"ת ● ועד תום 1/3/2020 בתקופה שמיום חודש שלפני החודש שבו הוגשה הבקשה חלה ירידה בהכנסה החייבת החודשית הממוצעת מעבודה או עסק של המבקש (שכיר או עצמאי) ובן זוגו ביחס להכנסה החייבת החודשית הממוצעת בשנת 2019 זקיפת שווי רכב חלקי לעובד שיצא לחל"ת בדרך כלל דורשת רשות המסים זקיפת שווי רכב מלא גם אם העובד השתמש ברכב בחלק מהחודש. עקב משבר הקורונה תכיר רשות המסים בזקיפת שווי חלקי לעובד שיצא לחל"ת באמצע החודש או חזר מחל"ת באמצע החודש ובתנאי שהחזיר את הרכב למעסיק עם היציאה לחל"ת. מענק סיוע/ מענק סוציאלי לעצמאים ולבעלי שליטה בחברות מעטים בתחילת המשבר ניתנו מענקים המכונים "פעימה ראשונה" ו"פעימה שנייה". , נכנס 2020 לאחר מכן, החל בחודש יוני ) חוק התכנית לסיוע 2021 לתוקפו (עד יוני כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), , שמכוחו ניתנו המענקים 2020- התש"ף במתכונת דומה. "הפעימה הראשונה" ניתנה רק לעצמאים, "הפעימה השנייה" והמענק לפי חוק התוכנית לסיוע כלכלי

● הגשת דוחות במפ"ל, ללא צורך בהגעה למשרדי שומה ● ניכוי תשומות על סמך צילום חשבונית שהתקבלה במייל/ פקס

● ארכות נוספות להגשת דוחות

הקלות בתחום מיסוי דירות במטרה למנוע ירידת מחירים:

● הורדת שיעור מס רכישה לדירות השקעה ● הארכת משך הזמן למכירת דירה ישנה שמזכה משפר דיור בפטור ממס שבח/ מס רכישה נמוך

● הקפאת החזר משכנתאות

עקב האטה בעבודת הרשויות יצאו תקנות להארכת תקופות שומה/ החלטה בהשגה/ ערעור ודחיית מועדים להגשת דוחות/ השגה / ערר להלן הרחבה לגבי חלק מההטבות שהוזכרו לעיל: בתקופה שמיום – שכירים או עצמאים רשאים 9/2/2021 ש"ח 7,500 למשוך מקרן השתלמות עד בחודש לפני תום שש שנים (שלוש שנים למי שהגיע לגיל פרישה) מההפקדה הראשונה ללא חיוב במס. משיכת קרן השתלמות עד יום 10/8/2020

מס הכנסה מאמרים

18 2021 נובמבר 542 ידע למידע

כלכלי. המענק ניתן לתקופות דו-חודשיות (יש לתבוע מענק לכל חודשיים מחדש).

ניתנו הן לעצמאים והן לבעלי שליטה בחברות מעטים. מהות המענק היא מעין דמי אבטלה. המענק ניתן לעצמאים ולבעלי שליטה בחברות מעטים שכתוצאה ממשבר הקורונה ירד מחזור עסקיהם. המענק ניתן לתקופות של חודשיים (יש לתבוע מענק לכל חודשיים מחדש), המענק מחושב מהכנסה עסקית/ משכורת בעל 70%- כ (ובתנאים מסוימים לפי 2018 שליטה בשנת ש"ח 15,000 ). תקרת המענק היא 2019 שנת ,2021 לחודשיים. תוקף התוכנית – עד יוני אך לשר האוצר הסמכות להפסיק אותו לפני כן. ● במחזור (בחודשים 40% ירידה של )25% מארס-אפריל ● ההכנסה מכל המקורות בשנת ש"ח 651,600 – עד 2018/2019 מיליון) 1 – (בחודשים מארס-אפריל ● ההכנסה הממוצעת מעסק/ ממשכורת ש"ח לחודש 714- לא פחתה מ ● תקופת פעילות מינימלית לפני משבר הקורונה מענק השתתפות בהוצאות קבועות מענק ההשתתפות בהוצאות קבועות מהווה סיוע לעסקים שנפגעו מהקורונה אך ממשיכים בפעילות. המענק ניתן החל מחודש מארס כ"פעימה שלישית" והחל מחודש מאי במסגרת חוק התוכנית לסיוע להלן עיקרי התנאים לקבלת המענק: ● ומעלה 20 תושב ישראל בן

התנאים העיקריים לקבלת מענק:

● מיליון 400- ש"ח ל 18,000 מחזור בין ש"ח לשנה ● ,2019 לעומת שנת 40% - ירידה במחזור (יש הוראות 25% – בחלק מתקופות מיליון 100 מיוחדות לבעלי מחזור מעל ש"ח) ● (יש מענק 2019 העסק נפתח עד תום שנת )1-2/2020- מצומצם לאלה שנפתחו ב אלף 18 סכום המענק לבעלי מחזור שבין אלף ש"ח ניתן כסכום קבוע לפי 300- ש"ח ל טווח המחזורים. לבעלי מחזור גבוה יותר המענק מחושב לפי נוסחה. לרשות המסים הסמכות להתערב בחישוב "מקדם הוצאות קבועות". רשות המסים עושה שימוש בסמכות זו ובמקרים מסוימים מקטינה ואף מאפסת את סכום המענק בטענה להיעדר הוצאות קבועות, שכן הרעיון שמאחורי המענק הוא לפצות על הוצאות בלתי נמנעות שהעסק נאלץ להוציא למרות צמצום משמעותי בפעילות. במקרים רבים נוסחת החישוב שנקבעה בחוק מביאה לסכום חיובי אך לאחר ניתוח דוחות העסק מקטינה רשות המסים את סכום המענק. עוד נקבעו בחוק כמה קבוצות שאינן זכאיות למענק בכל מקרה - קבוצות אלה הן גוף מתוקצב (שאינו "מוסד ציבורי זכאי" כהגדרתו בחוק), קבלן בונה, קבלן מבצע, סוחר נדל"ן, עסק שנסגר לפני תקופת הזכאות הדו-חודשית.

מס הכנסה מאמרים

2021 נובמבר 542 ידע למידע 19

- רכישה ללא תמורה

פחת מואץ כדי לתמרץ רכישת רכוש קבוע ולעזור לעסקים על ידי הקדמת הוצאות נחקקה הוראת שעה לפחת מואץ במסגרת תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת .2020- שעה), התשפ"א התקנות מקנות כפל שיעור פחת לרכוש 30/6/2021- ל 1/9/2020 קבוע שנרכש בין והתחיל לשמש ביצור הכנסה תוך שלושה ,30/6/2021 חודשים מיום רכישתו או ביום לפי המאוחר (ניתן לדחות את מועד ההפעלה במקרים מיוחדים). על פי לשון התקנות ההטבה חלה על ציוד לרבות מכונות ורכב עבודה כהגדרתו בפקודת התעבורה, שאינה משאית ולמעט נכס בלתי מוחשי. רכב עבודה מוגדר בפקודת התעבורה כרכב שציוד עבודה מורכב עליו באופן קבוע, או שמבנהו עשוי לביצוע עבודה, ואינו מיועד להובלת משא או להסעת נוסעים. נראה כי ההטבה תחול על כל פריט רכוש קבוע שניתן להכניס לגדר ציוד ומכונות, אך לא תחול על פריטים שאינם ציוד או מכונות כגון רכב פרטי, בניינים וריהוט. ההטבה חלה על שיעור הפחת שהנישום זכאי לו לפי כל דין, לכן יש "כפל מבצעים": מי שזכאי לשיעור פחת גדול מהרגיל במסגרת החוק לעידוד השקעות הון או תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעורי או דין אחר, יהיה 1986- פחת), התשמ"ו זכאי גם להטבה על פי הוראת השעה.

לפקודה 85 - רכישה במסגרת סעיף

לפקודה 2 - רכישה במסגרת פרק ה

יש לעיין בתקנות לכל התנאים וההגבלות.

בחוזר רשות המסים מובהר כי התקנות לא יחולו על ציוד שמופעל מחוץ לישראל, על רכבים שאינם "רכבי עבודה" (כגון רכב פרטי, משאית, אוטובוס, מונית, רכב להוראת נהיגה), ועל הוצאות להתאמת מושכר (שיפורים במושכר). דחיית תקופות ומועדים בהתאם לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הארכת תוקף ודחיית מועדים), 25/3/2020 אירוע שחל בין 2020- התש"ף יידחה המועד האמור לגביו 24/6/2020- ל בשלושה חודשים. בהתאם לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית ,2020- תקופות בענייני הליכי מס), התש"ף 31/5/2020- ל 22/3/2020 בתקופה שבין לא יבואו בחישוב תקופות מסוימות אם תקופות אלה מסתיימות במהלך התקופה שלעיל או תוך חודשיים מסיומה, קרי עד . תקנות אלה חלות על תקופות 31/7/2020 ומועדים רבים שנקבעו בפקודת מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף, חוק מיסוי מקרקעין, החוק לעידוד השקעות הון, חוק המכס וחוקים נוספים. הורדת שיעור מס רכישה לדירות השקעה הצטמצמו מדרגות 29/7/2020 החל מיום מס רכישה לדירת השקעה. המדרגות

ההטבה לא תחול במקרים הבאים:

- רכישה מקרוב

מס הכנסה מאמרים

20 2021 נובמבר 542 ידע למידע

,001/002 : מענק סיוע – קוד 1301 בטופס , מענק 099/110 מענק בעלי שליטה – קוד השתתפות בהוצאות קבועות, מענק פגיעה ממושכת, מענק עידוד תעסוקה – קוד (סכומים בקוד זה חייבים גם 007/013 בדמי ביטוח). חברות יכללו מענקי קורונה .1214 בטופס 020 בקוד על פי גישת רשותהמסים, עסקיםהמדווחים בדרך כלל על בסיס מזומן ידווחו כך גם על מענקי הקורונה. מי שמדווח על בסיס צבירה, ידווח גם על מענקי הקורונה על בסיס צבירה. לפיכך, מי שמדווח על בסיס מזומן, ידווח על מענקים שהתקבלו בפועל במהלך שנת המס אף אם נדרש להחזירם בשנות מס הבאות. מי שמדווח על בסיס צבירה רשאי לדווח על סכום המענק שהוא זכאי לו בגין שנת מס מסוימת בניכוי סכום המענק שהוא נדרש להחזיר, גם אם יחזירו בשנים הבאות. משיכת קופ"ג לנפגע קורונה תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים של עמית עצמאי במצב אבטלה) (הוראת שעה) (להלן הוראת השעה), 2021- התשפ"א מתירות משיכה מקופת גמל לקצבה לעצמאי שעסקו נסגר לפי הוראות הממשלה בשל משבר הקורונה למשך חודש אחד ש"ח כפול 7,500 לפחות. ניתן למשוך עד מספר החודשים שבהם העסק היה סגור. התקנות כוללות כמה תנאים, בין היתר ותק מינימלי בקופה. הוראת השעה בתוקף .2021 עד סוף שנת

(עד חלק שווי דירה של 5%- מתחילות מ .8% מיליון ש"ח) במקום 1.3- כ

הארכת תקופה למכירת דירה על ידי משפרי דיור משפרי דיור (בעלי דירה שאמורה להיות דירתם היחידה אך טרם מכרו דירה קודמת שהייתה דירתם היחידה) רשאים למכור דירה קודמת בפטור ממס שבח ותוך תשלום מס רכישה לפי מדרגות דירה יחידה חודשים ממועד רכישת הדירה החדשה. 18 אלה שהמועד האחרון למכירת דירתם קיבלו 1/10/20- ל 1/3/20 הקודמת חל בין דחייה, כך שהתקופה שלעיל לא תבוא חודשים. 18 בחישוב החזר מענקי קורונה עוסקים רבים קיבלו מענק שגבוה מהסכום המגיע להם לפי חוק התכנית לסיוע כלכלי ונדרשים להחזיר את הסכום העודף. מי שיחזיר את הסכום העודף עד לסוף שנת יהיה זכאי לחלק את הסכום העודף 2021 . על מענקים 2022 לתשלומים עד סוף שנת ששולמו ביתר יחולו פקודת המסים (גביה) וחוק קיזוז מסים. סכום מענק ששולם ביתר ישא ריבית והצמדה עד מועד ההשבה. אם ההפרש בין מענק ההשתתפות בהוצאות קבועות שנתבע, לסכום הזכאות, עולה על מסכום התביעה – הרי העוסק יתחייב 50% מתביעת היתר. 25% גם ב"קנס גירעון" עד דיווח על מענקי קורונה בדוח השנתי עצמאים ובעלי שליטה ידווחו על מענקים שהתקבלו בשדות מיוחדים שנוספו

מס הכנסה מאמרים

2021 נובמבר 542 ידע למידע 21

החל"ת. הפטור חל על התקופה שבין אפריל . למרות הפטור מתשלום 2021 ליוני 2020 דמי הביטוח, המעסיקים נדרשים לדווח לביטוח לאומי על העובדים שהיו בחל"ת. שינוי בחישוב המס עקב הבדלים בהתארגנות ובדיווח סוגי הנישומים פקודת מס הכנסה מבחינה בין סוגי נישומים שונים, אשר לכל אחד מהם מערכת כללים והתייחסות שונה. אופן חישוב המס ושיעוריו נבדלים מקבוצת נישומים לקבוצת נישומים. נישום יכול להיכלל ביותר מקבוצת נישומים אחת באשר לסוגי הכנסה שונים או זהים. תוצאות המס בכל קבוצה יהיו שונות. נישום יכול להיות שכיר, עצמאי, שותף בשותפות, מנהל בחברה שהוא בעל מניות בה ובעל מניות בחברה שאין הוא עובד בה. משום כך חייב כל נישום, בראש ובראשונה, לבחור את שיבוצו (אם הוא יכול) בקבוצה ששיעורי המס שלה הם הנמוכים ביותר בעבורו: לגבי כל סוג הכנסה לחוד, ולגבי כל סוגי ההכנסה יחדיו. פקודת מס הכנסה מגדירה את סוגי הנישומים ואת המקורות השונים של הכנסתם כ"הכנסה החייבת במס". בסעיף "ההכנסה החייבת במס" כגון: עסק, משלח-יד, שכר עבודה, דיווידנד, קצבה, דמי שכירות, עסק בחקלאות, מכירת פטנט וכו'. לפקודה מוגדרים מקורות 2

פרסום החלטות ועדות ערר אם רשות המסים דחתה תביעה למענק ניתן לערער לוועדת ערר. החלטות הוועדה מתפרסמות באתר האינטרנט של רשות המיסים. לעיתים נוקטות ועדות הערר גישה גמישה ופוסקות לטובת העסקים. כך לדוגמה נקבע כי עסק של שיפוצים אשר מבצע פרויקטים ממושכים אינו נחשב קבלן בנייה (קבלנים מוחרגים מהזכאות למענקים) בתנאי שהפרויקט ניתן לחלוקה ברורה למשימות קטנות שמשך ביצוען קצר משנה. כמו כן קבעה הוועדה כי לא בכל מקרה זכאית רשות המסים להתערב בחישוב "מקדם השתתפות בהוצאות קובועת". עוד נקבע כי במקרים מסוימים בעלי הכנסות פסיביות מהשכרת נדל"ן עשויים להיות זכאים למענק. החזר למעסיקים על ימי בידוד של עובדים המעסיקים נדרשו לשלם שכר לעובדים שהיו בבידוד עקב חשד להידבקות בקורונה. המדינה משתתפת בחלק מהתשלום לעובדים. ההוראות לקבלת ההחזר מפורטות באתר הביטוח לאומי. ראו בקישור כאן. ביטול דמי ביטוח על החודשיים הראשונים לעובדים בחל"ת – א לחוק הביטוח הלאומי 371 סעיף מעסיקים שהוציאו את עובדיהם לחל"ת בשל משבר הקורונה פטורים מתשלום דמי ביטוח על החודשיים הראשונים של

מס הכנסה מאמרים

22 2021 נובמבר 542 ידע למידע

שותף זכאי לו בשנת המס מהכנסות השותפות כהכנסתו של אותו שותף. משום כך גם רווחי השותפות הנמשכים בידי בעת משיכתם; אינם ממוסים השותפים זאת לעומת רווחי חברה, הנמשכים בידי בעת ממוסים הבעלים כדיווידנד, ואשר משיכתם. חריג לכך נקבע בצו מס הכנסה (סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה), , הצו קובע סוגי שותפויות 2017- התשע"ז שנחשבים חברה לעניין מיסוי. שותפויות המבקשות לשנות את המבנה המשפטי שלהן לחברה, יכולות להעביר את כל נכסיהן במקובץ או נכסים יחידים או שילוב של שתי האפשרויות. עובדה זו מגדילה את אפשרויות תכנון המס בהעברה מסוג זה ומסתמכת על דברי השופט י' אנגלרד בפסק הדין בעניין "שדות", ע"א , כלהלן: 20.5.2001- שניתן ב 2026/92 "בסיכומו של דבר: ישלקבל את עמדתו של בית משפט קמא, כי יש לראות לצורך מיסוי את ההעברה הנדונה של עסק השותפות מידי השותפים לידי החברה כהעברת זכותו של כל שותף בשותפות ולא כהעברת כל נכס ונכס בנפרד. כפי שציינתי, עומדות לפני השותפים מספר אפשרויות לביצוע מלבד בשותפות. נכסים העברת האפשרות של העברת חלק כולל, הם יכולים, כמובן, להעביר נכסים בנפרד. יתרה מזו. במצבים מוגדרים נותן כעת ב לפקודה אפשרות להעביר 104 סעיף נכסי שותפות לתוך חברה ללא חבות מיידית של מס.

הפקודה מבחינה, באופן עקרוני, בין כמה מגזרי מקורות של "ההכנסה החייבת במס": בין מגזר מקורות ההכנסה של העצמאיים לבין מגזר מקורות ההכנסה של השכירים, ונוסף על כך גם הכנסותיה החייבות של חברה. בהמשך עוסקת הפקודה באופן שונה, לפי סוג הנישום ומקור הכנסתו, באופן קביעת הכנסתו החייבת ובשיעורי המס החלים עליה. בכל סוג נישום עוסקת פקודת מס הכנסה באורח שונה. פקודת מס הכנסה והחוקים הנלווים אליה מבדילים בין הטלת המס על מקורות ההכנסה השונים עקב השוני המשפטי בהשגת ההכנסה. העיקרון שלפיו כל האזרחים שווים כלפי החוק אינו קיים בפקודה. השוני מתבטא בקריטריונים משפטיים שונים לקביעת סך ההכנסה החייבת במס ולקביעת שיעורי המס החלים עליה. עצמאי עצמאי מוגדר בפקודה כאדם שהכנסתו באה מכל מקורות ההכנסה, אך לא מעבודה אצל מעביד, אשר ממנו הוא מקבל משכורת. שותפות מוגבלת לפקודת מס 63 לעניין שותפות קובע סעיף הכנסה כי לא השותפות היא הנישומה, אלא השותף, וכי יראו את החלק שכל ההבדלים בין מיסוי יחיד לבין מיסוי חברה

מס הכנסה מאמרים

2021 נובמבר 542 ידע למידע 23

פתרון בעיה זו הוא באמצעות מינוי חברה בע"מ אשר תהיה השותף הכללי. זאת, אף כי מתוך פקודת השותפויות לא ברור אם אפשר למנות חברה בע"מ לתפקיד השותף הכללי, אך בפועל מאפשר רשם השותפויות לרשום חברה בע"מ כשותף כללי. בעיה אחרת בתחום זה נובעת מהוראת פקודת השותפויות, אשר קובעת כי שותף מוגבל מנוע מלהשתתף בניהול עסקי השותפות. דרך להתגבר על מגבלה זו היא באמצעות מינוי דירקטורים בחברה המשמשת כשותף הכללי, אשר להם זיקה לשותפים המוגבלים. ואולם במינוי זה יש להקפיד כי למתמנים הללו לא תהיה זיקה ישירה או בולטת לשותפים המוגבלים; בזיקה שכזו - עלול להיווצר הסיכון של הרמת מסך בין החברה המשמשת שותף כללי לבין השותפים המוגבלים. הרמת מסך שכזו פירושה איבוד יתרון הגבלת האחריות, שכן על פי פקודת השותפויות - שותף מוגבל המשתתף בניהול עסקי השותפות נושא באחריות כשותף כללי כל זמן שהוא שותף בניהול. במקום שבו השותפים המוגבלים הם חברה בע"מ, מוקהה עוקצו של הסיכון הזה. מיסוי שותפויות 14/2003 ראו: חוזר מ"ה בעקבות פס"ד שדות. בחוק ההסדרים המוצע צפויים שינויים מהותיים בתחום המיסוי והדיווח של שותפויות. הכוונה לראות בשותפות גוף דומה לחברה. ההוראות החדשות לא יחולו

ב לפקודה: 104 על פי ההסדר שבסעיף בעלים או בשותפות שותפים משותפים, הגורמים להעברת נכס שבבעלות השותפות או המעבירים לפי נכס שבבעלותם המשותפת, העניין, לחברה שהוקמה במיוחד לצורך כך ולא היה לאותה חברה נכס אחר או פעילות אחרת באותו מועד או לפניו, והכול תמורת הקצאת מניות בלבד באותה חברה, לא יחויבו במס לפי פקודה זו, לפי חוק תיאומים בשל אינפלציה או לפי חוק מס שבח, לפי העניין, אם התקיימו כל אלה." במקום שבו יש חשיבות לקיזוז הפסדים או רווחים של המיזם מול רווחים או הפסדים של בעלי המיזם, ראוי להעדיף פעילות במסגרת שותפות ולא במסגרת חברה. ברם, רבים נרתעים מהעדפת השותפות על פני החברה, הואיל והם מעוניינים ביתרון האחריות המוגבלת. בעבור אלה - ארגון הפעילות במסגרת של "שותפות מוגבלת" מהווה פתרון נאות, המאפשר ליהנות מיתרונות המס של השותפים, וזאת בלי לשמוט את יתרון הגבלת האחריות. פקודת השותפויות (להלן: "פקודתהשותפויות") 1975- התשל"ה מאפשרת את רישומה של שותפות מוגבלת, אשר בה אחד השותפים יהיה שותף כללי שאחריותו בלתי מוגבלת ויתר השותפים יוגבלו באחריותם לסכום שהשקיעו בשותפות, בדומה להשקעה בחברה בע"מ. גם על בעיית האחריות הבלתי מוגבלת של השותף הכללי אפשר להתגבר. (נוסח חדש),

מס הכנסה מאמרים

24 2021 נובמבר 542 ידע למידע

● הוראות מיוחדות בדבר חישוב רווח במכירת זכות בשותפות (בדומה למכירת מניות חברה משפחתית) ● אם שותפות מקצה זכויות בה תמורת שירות, יראו את ההכנסה מהשותפות בידי אותו שותף כהכנסה מעסק ● הפסד שנוצר בשותפות ולא קוזז על ידי שותף ניתן לקזז כנגד רווח הון ממכירת זכות בשותפות ● חלוקה משותפות מעל סכום שהשקיע שותף – כמו רווח הון ● על משיכה משותפות יחולו הוראות )1 (ט 3 הדומות לאלה של סעיף ● הגבלת קיזוז הפסדי שותפות - כנגד הכנסת שותף, ועל קיזוז הפסדי שותף - כנגד הכנסה משותפות ● לא ניתן לקזז הפסד שהיה לשותף טרם קבלת זכות בשותפות כנגד הכנסה משותפות (בדומה לחברה משפחתית) ● הוראות בדבר מתן שירות על ידי שותף לשותפות ● ריבית ששותפות משלמת לשותף תתחייב במס שולי ● העברת נכס משותפות לשותף – אירוע הוני ● שותפות ציבורית מוגבלת תשלום מס חברות

על שותפות בעלת הכנסה פסיבית של עד חמישה שותפים. השינויים המוצעים: ● איסור קיזוז הפסד מועבר משותפות שנסגרה כנגד משכורת (בניגוד לקיזוז הפסד מעסק עצמאי שנסגר כנגד (ב) 28 משכורת, המותר במסגרת סעיף ) לפקודה) 3( ● בדיקת סוג ההכנסה של האגודה השיתופית (עסקית או פסיבית) לפני העברתה לחברים ● LP( אינה שותפות LLC הקביעה כי היא כן שותפות) ● השותפות תחויב בהגשת דוח (ולא רק כל שותף על חלקו בהכנסת השותפות), השותפות תמנה "שותף מדווח". נוסף על כך כל שותף ידווח על חלקו בהכנסת השותפות בדוח אישי ● שותפות – בת שומה, שותפים – בני חיוב ● זיכוי שניתן לא רק ליחיד (דוגמת זיכוי מס זר) יינתן לשותפות ולא לכל שותף בנפרד ● זכות להכנסות שותפות או לנכסי שותפות נחשבת זכות דומה למניה בחברה ● העברת נכס לשותפות – דומה להעברה לחברה ● מכירת זכות בשותפות – דומה למכירת מניה

מס הכנסה מאמרים

2021 נובמבר 542 ידע למידע 25

נוסף על כך, חוק ההסדרים המוצע מסדיר פעילות של קרנות הון סיכון וקרנות השקעה פרטיות. הצעת החוק כוללת, בין היתר, הוראות בדבר סוגי החברות שבהן הקרנות אמורות להשקיע, הרכב המשקיעים, מיסוי רווחי משקיעים ומנהלי השקעות, הטבות למשקיעים תושבי חוץ. בחוק ההסדרים מוצע לבטל את סעיף (חברה שקופה) אשר מעולם לא נכנס 1 א 64 לתוקף משום ששר האוצר לא התקין את התקנות הדרושות להפעלתו. שכיר שכיר מוגדר בפקודה כאדם המשתכר או מרוויח מעבודה. הפקודה מאפשרת למעבידו לשלם בעבורו לביטוח לאומי, לפיצויים, לקופת גמל, וכך טוב יותר מצבו של השכיר. יש סכנה לשכיר, העושה קנוניה עם מעבידו לקבלת שכר עבודה ללא דיווח, כי הוא עלול לשלם על כך ביוקר, אפילו יותר מהשכר שקיבל, אם יעשו לו את חישוב המס מהכנסה מגולמת וממנה ידרשו את המס בצירוף ריבית, הפרשי הצמדה וקנסות. שכירים שאינם חייבים להגיש דוחות למס הכנסה, זכאים לקבל החזרי מס בעבור שש שנים, שקדמו להגשת הבקשה להחזר. אותו כלל חל גם על נישומים אחרים, בעלי הכנסה שלא מעסק או ממשלח-יד ושאינם חייבים בהגשת דוחות. וכך, שכיר שמגיש , זכאותו להחזר 2021 דוח להחזרי מס בשנת ואילך. 2015 מס תהיה מוגבלת לשנת המס

חברה לחברה היו יתרונות של אחריות מוגבלת של בעלי מניותיה כלפי נושיה, ולא היה אפשר לרדת לנכסיהם מחמת כישלונותיה. זאת חוץ מאשר במצב שבו הם ערבו לחברה. לפי חוק החברות החדש, אפשר לרדת לנכסי מנהליה ביתר קלות, והחיץ שהיה בין חובות החברה לבין נכסי בעלי מניותיה התרופף. מבחינת מיסוי ההכנסות, חברה מוגדרת בפקודה כתאגיד שנרשם על פי כל דין בר-תוקף, לרבות אגודה שיתופית. היות החברה גוף משפטי מבדיל בינה לבין "שכיר" ו"עצמאי". עיסוקיה הם כשל "עצמאי", והכנסתה החייבת במס מחושבת חייבת 2021 באותו אופן. בגין שנת המס על הכנסתה 23% החברה מס בשיעור החייבת. בעת תשלום דיווידנד – בעל מניות ממניות 10% מהותי (זה המחזיק לפחות 12- החברה, או החזיק בשיעור האמור ב חודשים אחרונים) המקבל דיווידנד משלם על היתרה כאשר 30% מס נוסף בשיעור מדובר בבעל שליטה, וכך מגיע סך כל המס (לפני "מס יסף"). 46.1%- ל מי שמעוניין להשקיע את רווחיו בפיתוח עסקי, ברכישת נכסים או להחזיר הלוואות בעבור רכישתם, מוטב שישקול פעילות במתכונת של חברה, שבה, לאחר ניכוי מהרווח למטרה זו 77% המס, יישארו לו במקום נישום "יחיד" המשלם מס הכנסה (כולל "מס יסף"). 50% בשיעור עד למשקיעי כספים כדאי לשקול השקעה באמצעות חברה, כדי שהכספים למימון ,23% ההשקעה ייחסכו למס בשיעור ובעת קבלת דיווידנד בין חברות שיעור

מס הכנסה מאמרים

26 2021 נובמבר 542 ידע למידע

המהנדס, לוינס שמו, חתם על חוזה עם חברת טמבור, שבו לא אוזכרה עובדת יישום ההסכם מצדו של המהנדס במסגרת חברה בע"מ (חברת "אניעם"), אף שכוונה זו הייתה ידועה לצדדים כאפשרות מקובלת. בפועל, מיד לאחר חתימת ההסכם ולאחר התייעצות עם רואה חשבון, ייסד לוינס את חברת אניעם והעביר אליה את פעילותו, לרבות ההסכם. מן הראוי לציין כי גם חברת טמבור הקימה חברה לצורך הפעלת ההסכם, וזו שילמה לאניעם סכומי כסף לאורך השנים. זאת עד אשר "עלה" פקיד השומה באחת השנים על "חיסכון במס" הנובע מהמבנה העסקי האמור. פקיד השומה ראה לנגד עיניו "הסבת הכנסה". הסבת הכנסתו של לוינס לחברה, אשר תוצאתה בשנה מסוימת הניבה כאמור חיסכון במס. בנסיבות אלה טען כי הצדדים המופיעים כצד לחוזה המעגן את ההסכם הם הצדדים גם לצורך בחינת היבטי המס, ולכן ההכנסות אינן הכנסותיה של חברת אניעם. בית המשפט לא קיבל את טענות פקיד השומה, ושם דגש רב על כוונות הצדדים בעת החתימה על ההסכם, ולא על הצדדים הפורמליים של ההסכם. בעת הכנת ההסכם - האפשרות כי הוא יופעל הלכה למעשה בידי חברות הייתה אפשרות מעשית. בפועל הופעלה החברה מלכתחילה בתום לב ובתכנון מראש. החשבוניות הוצאו על שמה, והיא פעלה במסגרת ההסכם הלכה למעשה, וכן בתחומי פעילות עסקית נוספת.

המס יהיה אפס. יש אפשרות שחברת האחזקות לא תפעל כלפי ציבור הלקוחות והספקים, ותתפרק בלי שהציבור יידע על כך, והעסקים ימשיכו כרגיל. לאחר פירוקה יועברו המניות בחברה הפעילה לחברת אחזקות חדשה באותה צורה. נוסף על כך, בכל החישובים יש להביא 3% בחשבון את הטלתו של מס יסף בשיעור 647,640 על מי שהכנסותיו עלו על סך של .)2021 ש"ח (נכון לשנת רווחים שמושכים בעלי מניות של תאגידים לא יחויבו במס בעת העברתם בין חברות ישראליות עקב הפטור הקיים במשיכת רווחים בין שני תאגידים. יחיד "בעל מניות על כל שקל 30% מהותי" משלם מס בשיעור שנמשך כדיווידנד אך פטור מדמי ביטוח, .2008 החל משנת משיכת דמי ניהול המשמשת בדרך כלל פתרון של יחיד למשיכת רווחים היא בעייתית ביותר, ויוצרת לא פעם מצבים עדינים ובלתי רצויים, שבהם יכול פקיד השומה להתערב בקלות (ראה בסעיף "דמי מיליון 2 ניהול"). משיכת דמי ניהול מעל ש"ח בשנה עשויה להיחשב תכנון מס חייב דיווח. בית המשפט המחוזי בנצרת, בפסק דין אניעם הנדסה נגד פקיד 115/92 עמ"ה , יוני 225 " השומה צפת ("ידע למידע 25.4.1995 ), קבע ביום 208 , עמוד 1995 כי בעת חתימתו על הסכם הקמת החברה המשותפת עם חברת טמבור בע"מ פעל המערער כיזם של חברה ביסוד.

מס הכנסה מאמרים

2021 נובמבר 542 ידע למידע 27

כדאי להשאיר רווח בחברה אם מתכוונים להשאירו לפעילות החברה; זאת, לאחר ניצול הניכויים והזיכויים האישיים ושיעורי המס הנמוכים של השכיר או העצמאי עד שיעור מס חברות. רואי חשבון ועורכי דין מייעצים לאלה שמנהלים את עסקיהם במסגרת חברה למשוך משכורת בסכום שרירותי לצורכיהם. אם בסוף השנה מתברר כי עדיין נותר רווח בחברה, הם מושכים את יתרת הרווח כמשכורת ומשלמים מס שולי גבוה, אבל אם המשכורת עולה על הרווח, תצהיר החברה על הפסד ו"המנהל" ישלם מס על רווח שאינו קיים. יש הממליצים למשוך משכורת לכיסוי חובות מנהלים או לתת הלוואות לחברה למימון פעולות החברה. אפשר להוזיל את עלות המס אם משאירים את הרווח לאחר תשלום מס החברות במקום שיעור המס .47%- של השכיר בחברה, היכול להגיע ל הסכום שיישאר בחברה במקום המשכורת יחויב במס נמוך יחסית לחברה. בבוא היום יוכל בעל המניות לפרק את החברה שהקים. שכיר להלכה (בעל שליטה) כדי לזכות ביתרונותיו של שכיר לגבי ההוצאות הנוספות המותרות בניכוי, וביתרונותיה של חברה לגבי אופן חישוב המס על ההכנסה החייבת בשיעורי מס הנמוכים מאלה של יחיד, מנהלים העצמאים את עסקם במסגרת חברה. מכאן יוצא שבעל העסק משנה את מעמדו מ"עצמאי" ל"שכיר". לפיכך, בינו כ"עובד"

זאת ועוד: בית המשפט לא מצא כל פסול פיסקאלי או פסול אחר בשיקולים לפעול במסגרת חברה. עוד קבע בית המשפט כי "גם לו בחר המערער לפעול באמצעות חברה רק כדי להקל את עול המס, הייתה זו העדפה מוכרת ופעילות מותרת עפ"י דיני המס". ראו מנגד את פסק הדין בעניין סילבאן 1408/06 שטרית, בית המשפט העליון דנא , שם טען בית 8047/04 וטוטנאור עמ"ה המשפט למלאכותיות בצורת ההתאגדות. א לפקודה, החל משנת 62 עם חקיקת סעיף מחויבת הכנסה של "חברות ארנק" 2017 במס שולי ברמת בעל המניות תוך צמצום הכדאיות לפעול במסגרת חברה על ידי נותני שירותי ניהול ונותני שירותים אשר פעילותם דומה לעובדה של שכיר. על כך ראו להלן בחלק "חברת ארנק". גורם נוסף לצמצום הכדאיות לפעול המעודכן 77 במסגרת חברה – סעיף המאפשר לרשות המסים "לכפות" חלוקת דיווידנד לחברה בעלת עודפים של יותר מחמישה מיליון ש"ח. הסעיף רלוונטי במיוחד לגבי חברות של בעלי מקצוע חופשי (אף אם אינן "חברות ארנק") משום שלחברות מסוג זה קשה לטעון כי חלוקת דיווידנד תפגע בפעילותן השוטפת. לעניין .20/2018 זה ראו חוזר מי שרוצה להשקיע את רווחיו בחברה למען קידומה או מי שרוצה לרכוש רכוש קבוע או מי שרוצה לממן רכישת מכונות - טוב יעשה אם ישאיר את רווחיו בחברה ומתוכם יממן רכישות אלה.

מס הכנסה מאמרים

28 2021 נובמבר 542 ידע למידע

שבה החברה רוצה לחדול מלהיות חברה משפחתית. משום כך יש להודיע עד סוף על חברה שרוצה לחדול 2020 נובמבר .2021 מלהיות חברה משפחתית החל משנת הואיל ו"החברה המשפחתית" שימשה אמצעי נוח לתכנוני מס, ביטל המחוקק את . ואולם הביטול 2003 קיומה החל בשנת ייכנס לתוקף מיום שיותקנו תקנות בעבור חברות שקופות. חיקוק התקנות לא נעשה, וכך ממשיך להתקיים הכלי של חברה משפחתית. חל שינוי במישור הביטוח 2008 החל בשנת א לחוק הביטוח 373 הלאומי. לפי סעיף 1995- הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה (להלן: "חוק הביטוח הלאומי"), בסוף השנה מתחלקות הכנסות החברה בין בעלי המניות לפי שיעור החזקותיהם בחברה, גם אם לא חולקו בפועל, וחיוב דמי הביטוח יהיה כהכנסה פסיבית, לגבי הכנסות שחברה משפחתית הפיקה החל משנת - המוסד לביטוח לאומי יחייב לפי 2014 סוג ההכנסה שצמחה לחברה המשפחתית, כלומר אם החברה המשפחתית הפיקה הכנסה שפטורה מדמי ביטוח (כגון ריבית, דיווידנד, רווח הון) בעלי המניות יהיו פטורים מדמי ביטוח. בעקבות פס"ד מתכוון המוסד 2018 נחושתן החל משנת לביטוח לאומי לחייב בדמי ביטוח חברות משפחתיות בגין הכנסות שלא היו חייבות בדמי ביטוח בידי יחיד (רווח הון, ריבית, דיווידנד). הערעור של נחושתן לבית הדין הארצי לעבודה - נדחה.

לבין החברה כ"מעסיקה" קיימים יחסי עובד ומעסיק, על כל המשתמע מהם. בדרך ניהול זאת - בעל העסק לשעבר הוא בעל המניות ומנהלה של החברה. מעמדו חולש על החברה, ובכלל זה על קביעת מידת משכורתו. בתכנון מיטבי תגיע משכורתו למידה כזו שתחייבו במס שולי עד זה של החברה בשילוב עם מיסוי על דיווידנד. קבלת משכורת בסכום אופטימלי בכל שנה מאפשרת למנהל ליהנות מהניכויים ומהפטורים האישיים מההכנסה, הניתנים לכל שנת מס בנפרד. הפסד שנותר כתוצאה מתשלומים אלה מועבר בחברה לשנים הבאות ומקוזז מרווחיה. משכורת אמורה להיות סבירה ביחס למאמץ המושקע על ידי בעל מניות השכיר, במיוחד כאשר הוא זכאי להטבות מס כגון פטור לנכה לפי סעיף ) לפקודה, הטבות יישובים. 5(9 א לפקודה: 26 תכנון מס זה כפוף לסעיף ככל שחברה נכנסת לגדר "חברת ארנק", כלל ההכנסה הנצמחת מפעילות של בעל שליטה תמוסה במס שולי ברמת היחיד. חברות משפחתיות 2014 א לפקודה - החל בשנת 64 על פי סעיף תוכל חברה לבקש להיות חברה משפחתית רק בתוך שלושה חודשים לאחר התאגדותה, וחברה שלא תעשה זאת לא תוכל להפוך למשפחתית בעתיד. בכדי לחדול מלהיות חברה משפחתית יש למסור הודעה לרשות המסים מס הכנסה עד חודש לפני השנה

מס הכנסה מאמרים

2021 נובמבר 542 ידע למידע 29

רגילה בע"מ. רצוי להתייעץ בעניין זה עם יותר מגורם אחד. עצמאי שעסקו הפך לחברה בע"מ יכול לקבל פיצויי פיטורים כשכיר בבוא העת; הוצאות פיצויי הפיטורים יוכרו בחברה לצורך מס. הישות המשפטית של החברה מהווה מחיצה בין הרכוש הפרטי של הבעלים לבין הרכוש העסקי. מי שבוחר בשותפות כאופציה, מן הראוי שידע כי שותפות אינה מחייבת יגיעה ,149/88 אישית. בפסק הדין בעניין עמ"ה שעניינו "שותפות אינה מחייבת יגיעה אישית", דובר בעסק משפחתי - שותפות לא רשומה - שבה היו שותפים אב ושני בניו. אחד הבנים היה באותה שנה סטודנט בטכניון. המערערים טענו כי הרווחים מחולקים בשלושה חלקים שווים בין האב ושני בניו. בית המשפט קבע כי בשום מקום לא קבע החוק כי כדי ששותף ייחשב ככזה לצורכי מס, עליו להשקיע בעסק יגיעה אישית או אפילו להיות פעיל. בפסק דין אחר נקבע כי קיומה של שותפות צריך להיבדק על פי כוונת הצדדים. כאשר שותפות מעבירה את עסקיה לחברה תחול הלכת "שדות" כמפורט לעיל. אגודות שיתופיות לפקודה, אגודה 62 כפי שנקבע בסעיף שיתופית חקלאית רשאית, בהסכמת חבריה, לחלק לחבריה את כל הכנסותיה החייבות.

חברת ארנק 2017 א לפקודה - החל בשנת 62 על פי סעיף מי שפועל באמצעות חברה, אך בפועל נותן שירותים לגורם יחיד (או כמעט יחיד) אצלו יכול כעקרון להיות מועסק כשכיר, אזי יראו את החברה כשקופה לצרכי מס ויראו את בעל השליטה כאילו הפיק את הכנסות באופן ישיר והוא יחוייב במס האישי שלו ולא במס חברות. מומלץ לבחון כל מקרה לגופו בכדי להיערך בהתאם. נותני שירותי ניהול ונושאי משרה באמצעות חברה ייחשבו "חברת ארנק" אף אם יש להם לקוחות רבים. הנושא נדון בהרחבה בחוזר .10/2017 יכולות רשויות 2017 כמו כן, החל משנת המס לחייב חברות מעטים לחלק כדיווידנד רווחים שנצברו בהן (גם בשנים קודמות) לפקודה. 77 בתנאים הקבועים בסעיף גם כאן מומלץ לבחון כל מקרה לגופו כדי להיערך בהתאם. לעניין זה ראו חוזר עמדת רשות המסים אשר מוצגת .20/2018 היא כי חברה של 7615/20 בהחלטת מיסוי רופא שנותן שירות בעיקר לקופת חולים היא "חברת ארנק" משום שחלה חזקת מחזור, 70%- לקוח עיקרי (לקוח שגורם ל הכנסה חייבת), או לחלופין משום 70% או שבין הרופא לקופת החולים מתקיימים יחסים הדומים ליחסי עובד מעביד. יחיד, שותפות או חברה? עם תום שנת המס כדאי לשקול אפשרות של הפיכת עסק פרטי או שותפות לחברה או אפשרות הפיכת חברה משפחתית לחברה

מס הכנסה מאמרים

30 2021 נובמבר 542 ידע למידע

מדובר בחלוקת הכנסה חייבת, אך לא בהפסדים. הודעה על חלוקת הרווחים כאמור צריכה להינתן עם הגשת הדוח של האגודה לשנת המס. יש הטוענים שניתן לחלק אף הפסדים. קיבוצים קיבוצים או מושבים שיתופיים רשאים לבחור באחד משני מסלולים: ● א לפקודה: במסלול זה הקיבוץ 60 סעיף מדווח על הכנסות חבריו תוך התחשבות בהטבות האישיות של החברים. החברים לא חייבים לדווח אלא אם יש להם הכנסות נוספות שלא דווחו דרך קיבוץ (במקרה זה על החבר להגיש דוח חתום על 1443 שנתי ולצרף אליו טופס ידי הקיבוץ). הקיבוץ ידווח על הכנסות . חבר בעצמאות 1229 החברים בטופס כלכלית מגיש בכל מקרה דוח על כלל הכנסותיו. ● ב לפקודה: במסלול זה כל חבר 60 סעיף מדווח על הכנסותיו למעט הכנסות הנובעות מנכסי הקיבוץ (אשר ידווחו על ידי הקיבוץ). מוסדות ציבור לפקודה, כל מוסד ציבורי 93 ' לפי תיקון מס חייב להגיש דוח שנתי על נכסיו, הכנסותיו והוצאותיו. הדוח השנתי צריך להיעשות בהסתמך על פנקסי חשבונות קבילים, דהיינו: פנקסים שנוהלו על פי הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות על ידי .1992- מוסד), התשנ"ב

עסקים בחו"ל כדי לתכנן היטב את הפעילות בחו"ל, יש לשים לב לנקודות כגון אלה: המבנה המשפטי בישראל (יחיד, חברה); המבנה המשפטי בחו"ל (סניף, שותפות, חברה זרה); האם יש אמנה למניעת כפל מס; היכן יהיו השליטה והניהול; כיצד למשוך רווחים; שימוש בארצות שמהוות "מקלטי מס", מחירי העברה בין ישראל לחו"ל; וכל נושא רווחי הון, חברת משלח יד זרה וחברה נשלטת זרה. השקעות אלה מאפשרות העברת פעילות לחברות שנרשמות בחו"ל במדינות שבהן לפקודה חברה 1 המס נמוך. על פי סעיף שנרשמה בחו"ל אך נשלטת ומנוהלת מישראל נחשבת תושבת ישראל ובהתאם חייבת במס בישראל. במצב זה עשויה להיות התנגשות בין הפקודה לדין הפנימי של המדינה שבה נרשמה החברה או פועלת בה. אם לישראל יש אמנה עם מדינה אחרת, עניין התושבות נקבע בסעיף המתאים באמנה. גם אם חברה נחשבת תושבת ישראל היא עשויה להיות בעלת מוסד קבע במדינה אחרת, כך שלמדינה האחרת זכות מיסוי ראשונה על רווחי מוסד הקבע. 4/2002 נושא השליטה והניהל נדון בחוזר לחוזר זה שפורסמה 1 ' ובתוספת מס (בעקבות פס"ד ניאגו, יאנקו 31.3.2016- ב וייס ושי צמרות). הוסדר נושא 2007 נדגיש כי החל בשנת מחירי העברה וקיימת חובת הצהרה בטופס מתאים שפרסמה רשות המסים, ולפיה פעילות הכפופה לתקנות מחירי העברה

מס הכנסה מאמרים

2021 נובמבר 542 ידע למידע 31

בחו"ל. בהתאם לעמדה חייבת בדיווח לפי חוזר LLC " , "השקפת 50/2017 אפשרית רק לצורך קבלת זיכוי בגין 5/2004 מס אמריקאי ולא למטרות אחרות כגון כנגד הכנסות של יחיד/ LLC קיזוז הפסד ,LLC קיזוז הפסד של יחיד כנגד הכנסות על 15% או הטבות מס כגון מסלול מיסוי הכנסות שכר דירה בחו"ל בהתאם לסעיף א לפקודה. פתרון אפשרי לבעיה זאת 122 כחברה משפחתית/ חברת LLC רישום הוא בית בישראל. שינויי מבנה בחברות מו"פ ומגזר ההיי-טק מגזר ההיי-טק בישראל הוא מגזר משמעותי ביותר ומהווה חלק ניכר מכלכלת ישראל. במגזר זה קיימים שינויי מבנה - רכישות, מיזוגים ופיצולים. לפקודה מסדיר את הנושא 2 חלק ה בכללותו. זהו חלק מורכב ומכיל שלל הוראות, הנחיות ותנאים, ולכן לפני ביצוע כל פעולה בתחום יש לבחון את מכלול לפקודה 242 היבטיה. בעקבות תיקון הורחבו האפשרויות לשינוי מבנה. הנושא .8/2018 מוסבר בהרחבה בחוזר כמו כן, בשנים האחרונות פרסמה רשות המסים החלטות מקדמיות רבות בתחום ומומלץ לעיין בהחלטות אלו לפני ביצוע פעולה ולערוך היקשים בין האמור בהחלטות המקדמיות לבין הפעולה העומדת להתבצע. מאחר שבמקרים רבים מתבצע בעקבות שינוי מבנה שינוי במודל העסקי וכן מתבצע

אכן עומדת בתנאים. רשות המסים פרסמה 13/2018- ו 12/2018 ,11/2018 ' חוזרים מס המבהירים יישום של שיטת מחירי העברה במצבים מסוימים. רשות המסים פרסמה המבהיר באילו תנאים מעביר 1/2020 חוזר חקר שוק המוגש על ידי נישום בהתאם ) לפקיד השומה חובת ראיה 1() א(ג 85 לסעיף במסגרת הליך שומתי. לאחרונה יצא תזכיר חוק שמטרתו להרחיב את חובת הדיווח בקשר לעסקאות בין-לאומיות כך שתושב ישראל שביצע עסקה בין-לאומית יחויב לדווח ולמסור מידע על אודות הצד השני של העסקה (תושב חוץ) ואף על חברות נוספות בקבוצה רב-לאומית. כמו כן, חברה תושבת ישראל שהיא חברת אם בקבוצה רב-לאומית תחויב להגיש דוח על פעילות כלל הקבוצה. כדי לעמוד בתנאים האמורים מומלץ מאוד להיעזר בגורם מקצועי מתאים אשר יערוך סקר מחירי העברה מפורט, מאחר שמי שחותם על הטופס של מס הכנסה הוא נושא משרה מתאים בחברה (חשב, סמנכ"ל כספים), וכדי לעמוד באחריות הנדרשת על אותו נושא משרה לדעת כי הוא מגובה בייעוץ מקצועי מתאים. על מי שפועל בארצות הברית באמצעות לשים לב לגישת רשות LLC חברה מסוג המסים לחברות מסוג זה כגוף משפטי 3/2002 נפרד. גישה זאת מוצגת בחוזרים 4030/17 ואושרה גם בפס"ד ע"א 5/2004- ו 5/2004 יעקב הראל/ יונו סימול. חוזר לצורכי מס LLC " מאפשר "להשקיף במקרה שהשליטה והניהול מופעלים

Made with FlippingBook Learn more on our blog