ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

529

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

501 ירחון למיסוי משפט וכלכלה 44 ׀ שנה 529 ׀ גיליון 2020 אוקטובר ירחון למיסוי משפט וכלכלה ׀ גיליון 2018 יוני ירחון למיסוי משפט וכלכלה 501 ׀ גיליון 2018 יוני

501 גיליון 2018 יוני

מיסוי מתנות לחגים מתן אורכות להגשת הצהרת הון 15.12.20 מועד דיווח ותשלום דמי ביטוח של מעסיקים עבור עובדים בחל"ת נדחה ל- (הוראות מיוחדות 216+217 דמי אבטלה – תיקון חוק הביטוח הלאומי לעניין ביטוח אבטלה) הקלות בתנאי הזכאות לאבטלה בתקופת משבר הקורונה הנחיות לציבור ודברי הסבר לקבלת מענק הסיוע לעסקים בהתאם לחוק 2020 התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-

נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים ל יוך גי ול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטו ח קצר העב ת נכס מבעלות פרטית לחברה בבעלות אותו אדם

ה י ר ח ו ן ל מ י ס ו י , משפ ט ו כ ל כ ל ה

529 ' מס 2020 אוקטובר

דבר העורך קוראים יקרים,

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

סגר שני גרם לגל חדש של סגירת עסקים, פיטורי עובדים ויציאות מאולצות לחל"ת. במקביל מדינה נאלצת לחלק כסף לעסקים שנפגעו ולמובטלים. סגר גרם להפסד הן

משנה לעורך מאירה טולדו

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

לעסקים באובדן רווחים, הן לעובדם באובדן שכר ומקום עבודה והן למדינה עצמה בואבדן הכנסה ממסים והגדלת גרעון. הגברת תחושה פסימית גורמת לנזק נפשי וכלכלי. למרות הסגר מספר נדבקים ממשיך לגדול בקצב גבוה מזה שהיה לפני סגר. נשאלת השאלה האם סגר היה נחוץ ומוצדק. מדינה ממשיכה לחלק כסף: מענקים לעסקים ודמי אבטלה לעובדים אך אלה לא מתנות, יום אחד נצטרך להחזיר אותם.

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

יו"ר שי מגל

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ 67778 , תל אביב 12 יד חרוצים 03-5680888 : טלפון מרכזיה 03-5680891 : פקס מערכת meira@hashavim.co.il : דוא"ל מערכת WWW.HASHAVIM.CO.IL : אינטרנט

קריאה נעימה,

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

רו"ח אליק גנדלמן

ש"ח 2,083 ירחונים 12- דמי חתימה ל (לא כולל מע"מ)

4 2020 אוקטובר 529 ידע למידע

כתבו החודש

עו"ד נהרי אורי עו"ד נוה בועז

הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) מזרחי מאיר, עו"ד מזון (סמי) שמואל, יועץ מס מיניביצקי יהושע, רו"ח עו"ד, רו"ח ישועה יוסי עו"ד, רו"ח ישראלי קרן רו"ח כהן אברהם רו"ח כרמי אייל עו"ד ורו"ח לוי אופיר רו"ח מיניביצקי יהושע עו"ד מרציאנו קרן רו"ח וייסמן גבי עו"ד רו"ח זריהן מאיר עו"ד, רו"ח חונוביץ' ניר רו"ח (משפטן) חיבה ישי מר חיטמן חיים עו"ד ורו"ח טבח שלומי עו"ד (רו"ח) טיקוצקי ירון רו"ח (משפטן) יזרעאלי אלי רו"ח עו"ד יניב סיימון רו"ח ירון יוסי

עו"ד, רו"ח אבירם רויטל עו"ד אטקין ג'ני

רו"ח (משפטן) סנדו אייל רו"ח ויועץ פנסיוני עזרא ישראל רו"ח פרידמן צבי עו"ד רו"ח פרנקל יועד רו"ח צח-גלרט אורנה עו"ד, רו"ח קדוש אבי עו"ד קוך אורית עו"ד רו"ח קורן יוסי ד"ר קטלן שלמה מומחה פנסיוני רוזנבאום אבי עו"ד רון שגיב

עו"ד אלבוים עופר עו"ד אסנפי איתן

עו"ד (רו"ח) ארויו רונן עו"ד רו"ח אריה רמי עו"ד בן משה טל רו"ח בר רונית עו"ד (רו"ח) בר-און גיא עו"ד גולדמן שלי יועץ מס גל מיכאל עו"ד, רו"ח גרשגורן שגיא עו"ד ורו"ח דהן יעקב עו"ד דניאל לילך רו"ח עו"ד דרייפוס אריאל

רו"ח שמש רוזט עו"ד שער שניר

רו"ח הילמן טובה רו"ח הררי שלמה

משתתפים:

עמפלי מאורי, עו"ד (רו"ח) פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח פרידמן צבי, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח צרפתי קובי, עו"ד, רו"ח רוטמן גיא, עו"ד שטרק איריס, רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח ארצי רן, רו"ח ברגר אהרון, רו"ח גבע משה, עו"ד גורנשטיין אלי, רו"ח גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח) דואני ענת רו"ח הורנשטיין ניר, עו"ד (חשבונאי)

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2020 אוקטובר 529 ידע למידע 5

תוכן עניינים

מאמרים ופסקי דין מס הכנסה

12

רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס מתנות לחגים בין תושב חוזר לתושב חוזר ותיק - כל ההטבות והזכויות שמגיעות לך! עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי התעלמות מדרישות מס לאורך זמן תשלול את זכות הערעור עליהן עו"ד רו"ח רמי אריה קנייה, שיפוץ ומכירת בית בתוך חמש שנים – חייבת במס הכנסה עו"ד רו"ח רמי אריה נדחה ערעורו של רוכש בית יוקרה בהרצליה על שומת מס שהוציא לו פקיד - מדובר בעסקה בעלת אופי מסחרי ולא בבית 2011 השומה בשנת המס עו"ד שלי גולדמן - פס"ד בניזרי שנרכש למטרת מגורים פקיד השומה השמיט הכנסות של מיליונים משומות מס הכנסה שהוציא - ביהמ"ש: הרפרנט המקצועי היה רשאי להורות על פתיחת השומות - עו"ד לילך דניאל פס"ד אורן אלמקייס מיליון שקל לציפי ובר רפאלי 5 מאסר ועבודות שירות בתוספת קנסות של שהורשעו בעבירות מס – ביהמ"ש אימץ את הסדר הטיעון עם התביעה - עו"ד לילך דניאל פס"ד ציפורה רפאלי ואח' נדחה ברובו ערעורה של מפעילת מרכז תכשיטים באילת על שומת ניכויים - לא עלה בידיה להוכיח את 2012-2010 שהוציא לה פקיד השומה לשנים עו"ד שלי גולדמן פס"ד מכרות היהלומים אילת בע"מ מרבית טענותיה - התקבלה בחלקה בקשה לביטול צווי תפיסה על רכבי יוקרה לשם הבטחת עו"ד לילך דניאל פס"ד נצח רייבי תשלום חוב מס - שנה - 16- בית המשפט סילק על הסף ערעור מס שהוגש באיחור של כ פס"ד פלוני (חסוי) ואח' נדחה ערעורו של בעל עסק להתקנת דלתות על שומת מס הכנסה שהוצאה לו עו"ד שלי גולדמן פס"ד ווייס - לא נפלו פגמים בשומה - 2010-2007 לשנים עו"ד לילך דניאל

14

18

20

23

26

30

33

36

39

42

תוכן עניינים

6 2020 אוקטובר 529 ידע למידע

מיסוי מקרקעין כשטרם ניתנה הכרעה בהליך ערעור בעליון אפשר להסתפק בבטוחה עו"ד רו"ח רמי אריה חלף גביית המס שיפוץ שהפך "דירת מעטפת" ל"דירת מגורים" ונהרס בסמוך על ידי הרוכש, רו"ח (משפטן) ישי חיבה אינו עסקה מלאכותית סיחור אופציה תוך התחייבות הרוכש לממש את האופציה אינה פוגעת עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי בסיווגה כ"אופציה ייחודית במקרקעין" התקבל עררם של מוכרי דירת יוקרה בתל אביב - זכאים לפטור ממס שבח - פס"ד נירה מעין ושלמה נחמה בשל היות הדירה "דירת מגורים" מס ערך מוסף יופחת כפל הקנס שהשית מנהל מע"מ על בעל חברה לסחר בזהב שהנפיק חשבוניות פיקטיביות - יש להתחשב בחלקו בקנוניה - פס"ד חביב מוטי עו"ד שלי גולדמן חודשי מאסר בפועל לאדם שפעל כ"איש קש" בשירות קבוצה עבריינית 10 ונרשם כבעל חברה שבאמצעותה הופצו חשבוניות פיקטיביות - עו"ד לילך דניאל פס"ד יהודה כליפה חודשי מאסר לבעל עסק בתחום ההוצאה לאור שהתחמק במזיד מתשלום 10 פס"ד פנחס יצחק הלוי אלף שקל - 725 מע"מ בסך העליון מבהיר: תשלום מע"מ "מגולגל" על הצרכן - הופך להיות חלק ממחיר עו"ד לילך דניאל פס"ד חברת נ.ב.ע. בע"מ ואח' העסקה וכלול בריבית - החמרה בעונשו של קבלן עפר שעשה שימוש בחשבוניות כוזבות לשם ניכוי מס תשומות ודיווח דיווחים שאינם אמת על עסקאותיו – מעבודות שירות עו"ד לילך דניאל פס"ד יחיא גאבר חודשי מאסר בפועל - 15- ל התקבלה בקשתה של רשות המיסים לסילוק על הסף של תובענה לסעד הצהרתי שהגישה חברת "אגד" - לא השכילה להרים את הנטל ולהראות פס"ד אגד אגודה שיתופית "אינטרס לגיטימי" של ממש בניהול ההליך - עו"ד לילך דניאל עו"ד שלי גולדמן

44

46

48

50

54

57

60

62

66

68

עו"ד שלי גולדמן לתחבורה ציבורית בע"מ

ביטוח לאומי דמי פגיעה מחושבים לפי ההכנסה שלפיה נקבעו המקדמות ששולמו בפועל טרם הפגיעה (גמלה חוסמת), ולא בהתאם להסכם שומות שנערך מאוחר יותר

72

רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה

תוכן עניינים

2020 אוקטובר 529 ידע למידע 7

מי שהופסקה לו קצבת נכות כללית בשל עשוי להיות פטור מדמי ביטוח לאומי במשך שלוש שנים רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה הביטוח הלאומי פרסם: רווחי חברה משפחתית יחוייבו בדמי ביטוח 2018 בלי קשר לסיווגם, רטרואקטיבית משנת

74

76 רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה אב שאשתו המורה ילדה ומצויה בחופשת הקיץ או החגים, אינו זכאי לדמי לידה 79 רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה נדחתה תביעתה של חברה למתן שירותי פיקוח בתעבורה על החלטת המל"ל לחייבה בתשלום דמי ביטוח נוספים עבור רכיב "שווי רכב" - אין להתערב עו"ד שלי גולדמן פס"ד קבוצת רמת בטיחות בע"מ בהחלטה - נדחתה תביעתו של בן זוגה של מנוחה לקבלת קצבת שארים- לא עלה בידו השנים שקדמו 3- להוכיח כי הוא והמנוחה קיימו משק בית משותף ב 82

85

עו"ד שלי גולדמן - פס"ד פלוני לפטירתה

שאלות ותשובות מס הכנסה

88

רו"ח רוזט שמש רצף פיצויים בין ארבעה מעסיקים לפקודה 190 קצבה מזכה והגדרת מענקים פטורים על פי תיקון מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום רישה לפקודת 17 עקרון ההקבלה בין הכנסות להוצאות על פי סעיף רו"ח רונית בר מס הכנסה אל מול הפסיקה מועד התרת הוצאות מימון ברכישת קרקע המהווה רכוש קבוע סמוך עו"ד, רו"ח ניר חונוביץ' לרכישת הקרקע או כשהנכס מתחיל לייצר הכנסה מהבעלות בה מוחזקים על ידי תושבי ישראל 80%- מיסוי חברה בחו"ל ש עו"ד, רו"ח רויטל אבירם ועוסקת בפעילות שהוגדרה בתקנות כ"משלח-יד" הגשת דו"ח מתקן לפיצול הכנסה מדמי שכירות בין שני בני זוג כאשר עו"ד רו"ח מאיר זריהן ההכנסה סווגה רק לבעל מנכס שירש 2012 ואחרי 2012 קצבה מוכרת ופטור ממס על קצבה מזכה בתקופה שלפני

90

92

94

97

100

102

עו"ד, רו"ח אבי קדוש ב ידווח בידי מוסד ציבורי בגין תרומות והשתתפות 1217 טופס

105

רו"ח טובה הילמן בכסף ובשווה כסף

תוכן עניינים

8 2020 אוקטובר 529 ידע למידע

אופן הדיווח בישראל לנישום ישראלי על הכנסות נטו משכר דירה בארה"ב לאחר תשלום מס אמריקאי LLC מחברת

106

עו"ד רו"ח יועד פרנקל ועו"ד אורי נהרי קיבוע זכויות למי שהגיע לגיל פרישה וממשיך לעבוד

109

רו"ח ויועץ פנסיוני ישראל עזרא בידי חברה 100% הגדרת חברת מעטים לחברה ישראלית שמוחזקת אמריקאית ואחד מבעלי מניותיה מקבל משכורת בחברה הישראלית עו"ד, רו"ח שגיא גרשגורן מיסוי אופציות שניתנו בגין שכר טרחה של יועץ עצמאי לחברה רו"ח גבי וייסמן שאלת ניכוי במקור בהעברת כספים בידי יורשים לקרובי משפחתם בחו"ל

110

111

112

עו"ד איתן אסנפי לא ניתן לקזז הפסד מפוליסת חיסכון כנגד רווחי הון

113

מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום קביעת מחיר עסקאות בין צדדים קשורים שאחד מהם הוא חברה ישראלית

114

עו"ד (רו"ח) רונן ארויו והאחר הוא חברה זרה

117

רו"ח צבי פרידמן הסבת הכנסות שכירות מיחיד לעמותה י' לפקודת מס הכנסה 3 השקעה או הלוואה משתתפת ברווחים לעניין סעיף עו"ד (רו"ח) גיא בר-און המחאת זכות להחזר הלוואה מבעל מניות פורש לבעל מניות שנשאר בחברה רו"ח עו"ד סיימון יניב תסווג כהכנסה ממחילת חוב חיוב במס בישראל לחברה תושבת חוץ שרכשה נכסים בישראל עו"ד ורו"ח אופיר לוי טרם שונה החוק – מאחר ולא היה 2016 אין החזר מס לחבר קיבוץ בשנת יועץ מס מיכאל גל נישום לצרכי מס בשנה זו זיכוי ממס בישראל לאזרח ישראלי ואמריקאי שמגיש דוחות גם רו"ח אייל כרמי בארצות הברית בגין מס ששילם בארצות הברית חובת דיווח לעובד שכיר שיש לו הכנסה מנכס בית - הכנסה רו"ח שלמה הררי מדמי השכרת חנות העמדת נכס פרטי מבעל מניות לחברה שבשליטתו למטרת מסחר,

118

119

120

121

122

123

124

עו"ד ורו"ח יעקב דהן ) לפקודה 1 (ט 3 לעניין סעיף

תוכן עניינים

2020 אוקטובר 529 ידע למידע 9

4668/20 תנאי ההטבות למפעל טכנולוגי מועדף על פי החלטת מיסוי רו"ח יוסי ירון חברה שהוקמה בחו"ל אך השליטה והניהול נעשים מישראל – רו"ח אברהם כהן נחשבת לתושבת ישראל לצרכי מס הגשת דוחות למס הכנסה בישראל לבעל שליטה בחברה ישראלית עו"ד טל בן משה שיוצא לרילוקיישן למשך חמש שנים א לפקודה 104 העברת נכס מיחיד לחברה תמורת הקצאת מניות על פי סעיף עו"ד, רו"ח יוסי ישועה דיווח בישראל על רווחי הון שנצמחו באמצעות בית השקעות בחו"ל

125

126

127

128

129

רו"ח (משפטן) אייל סנדו אירוע מס בהמרת מניות רגילות של בן למניות נדחות

130

רו"ח (משפטן) אלי יזרעאלי

מיסוי מקרקעין

131

עו"ד רו"ח יוסי קורן מיסוי רכישה עצמית של מניות התנאים להקלה במס רכישה לעולה חדש שבעת רכישת הדירה היה תושב חוץ עו"ד ורו"ח שלומי טבח חובת תשלום מס רכישה למי שרכש קרקע כשברשותו דירת מגורים ובמהלך הזמן הועברה הקרקע להתארגנות קבוצת רכישה לבניית דירות מגורים עו"ד אורית קוך מכירת זכות במקרקעין מיסוי העברת קרקע מיחיד לקבלן והקמת חברה באחזקתם לבניית עו"ד עופר אלבוים סככות להשכרה מיסוי רכישת פעילות של חברת התחדשות עירונית בידי חברת נדל"ן ד"ר שלמה קטלן שיש לה הפסד הון הליכי מס הכנסה ומע"מ לגבי שיקים שמתקבלים עדיין לעסק שבעליו נפטר עו"ד ג'ני אטקין סכום המע"מ על טובין מיובאים לצורכי מכס ומס קנייה ייקבע לפי עו"ד שניר שער

132

135

137

138

140

141

144

עו"ד, רו"ח קרן ישראלי התשלום ששולם בעדם בפועל

146

עו"ד קרן מרציאנו מע"מ בשיעור אפס על מכירת מוצרים לעולה חדש היבטי מע"מ בעסקת רכישת דירת מגורים מאדם פרטי ובניית בניין עו"ד שגיב רון מגורים במקומה על פי החוק לעידוד השקעות הון

149

תוכן עניינים

10 2020 אוקטובר 529 ידע למידע

ביטוח לאומי

אם התפטרותה של עובדת אחרי חופשת לידה נובעת מסיבות הקשורות

בקורונה היא תהיה זכאית לקבל דמי אבטלה ללא תקופת המתנה רו"ח יהושע מיניביצקי אלמנה תוכל לבחור בין קצבת שאירים מלאה לקצבת אזרח ותיק אך

151

151

רו"ח יהושע מיניביצקי לא תוכל לקבל את שתיהן

חברות, עמותות, מלכ"רים

152

עו"ד בועז נוה העסקת בן של מנכ"ל מייסד בחל"צ - עמותה

חוזרים והוראות ביצוע מס הכנסה

הנחיות לציבור ודברי הסבר לקבלת מענק הסיוע לעסקים בהתאם לחוק 2020- התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף רשות המסים בישראל הוראת ביצוע של מהיום ניתן להגיש בקשות למענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה אלף ש"ח 15 בסכום של עד 2020 עבור החודשים מאי-יוני רשות המסים בישראל אורכה לתיקוני דוחות בעקבות פסיקת ביהמ״ש העליון בעניין חישוב שווי שימוש ברכב - הקלה בקנסות לאור משבר הקורונה רשות המסים בישראל נפתחה האפשרות להגיש תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות 2020 עבור החודשים יולי אוגוסט ₪ מיליון 400 לעסקים עם מחזור של עד רשות המסים בישראל מתן אורכות להגשת הצהרת הון לפחות 25% , אשר צופים ירידה של ₪ אלף 300 עצמאים עם מחזור שנתי של עד בפעילות בשל משבר הקורונה, יכולים להגיש בקשות למקדמה למענק הוצאות רשות המסים בישראל

155

180

181

182

183

184

רשות המסים בישראל לעסק קטן לחודשים ספטמבר-אוקטובר מוארכת בחודש ימים האפשרות להגיש דוחות שנתיים באמצעות רשות המסים בישראל מערכת מייצגים ומערכת מפ"ל - 2019 עדכון נוהל מתן אורכות להגשת דוחות לשנת המס

185

186

רשות המסים בישראל הסדר האורכות למייצגים

187

רשות המסים בישראל 2019 תקציר החלטות ועדות ערר לשנת

תוכן עניינים

2020 אוקטובר 529 ידע למידע 11

ביטוח לאומי מועד דיווח ותשלום דמי ביטוח של מעסיקים עבור עובדים בחל"ת המוסד לביטוח לאומי 15.12.20- נדחה ל (הוראות מיוחדות 216+217 דמי אבטלה – תיקון חוק הביטוח הלאומי לעניין ביטוח אבטלה) הקלות בתנאי הזכאות לאבטלה בתקופת המוסד לביטוח לאומי משבר הקורונה עדכון למעסיקים בנוגע לדיווח על עובד שיצא לחל"ת בפעם השנייה המוסד לביטוח לאומי מורי דרך עם רכב אשכול יכולים לצבור תקופת אכשרה לקבלת המוסד לביטוח לאומי דמי אבטלה תשלום דמי אבטלה למי שנגמרו ימי האבטלה בחודשים המוסד לביטוח לאומי 2020 ינואר ופברואר תשלום תגמולי מילואים באופן אוטומטי למי שלא הגישו תביעות

192

192

197

198

199

199

2020 בשנים האחרונות ינואר ופברואר

מס ערך מוסף הארכת תקופת ההקלה לשעת חירום: הכרה בהעתק חשבונית בגין עסקה

200

רשות המסים בישראל 31/12/2020 - שבוצעה – עד ל ) לחוק מע''מ 1()2 (א 67 עדכון סכום מחזור העסקאות לפי סעיף

201

רשות המסים בישראל

מיסוי מקרקעין : יש להגיש השגה/בקשה לתיקון שומה 11.09.2020-

החל מה

202

רשות המסים בישראל במיסוי מקרקעין באופן מקוון

מדדים ושערי מט"ח

203

2020 מדדים לחודש אוגוסט

204

2020 שערים יציגים לחודש ספטמבר

ידע במספר

205

מראה מקום

208

12 2020 אוקטובר 529 ידע למידע

מס הכנסה

מיסוי מתנות לחגים רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס

על כן, שווי ההטבה שיש לזקוף לעובד הינו בגובה עלות תווי השי למעסיק, ולא בגובה הערך הנקוב של תווי השי." מע"מ – זקיפת שווי כולל מע"מ לעובד שקיבל מתנה בצורת חפץ מעסיק שמעניק לעובד מתנה כלשהי בצורת "חפץ" - כמו בקבוקי יין או כל מתנה אחרת ששולמה כנגד חשבונית מס, הרי יש לזקוף לעובד שווי כולל מע"מ כפי שנקוב בחשבונית המס. במקומות עבודה רבים מקובל לתת שי באמצעות ועד העובדים. כאשר השתתפותו של המעסיק בהוצאות הוועד נקבעת לפי מספר העובדים, מתייחסים לכך כאל תוספת לשכרו של העובד. אין הבדל אם משלמים שכר או חלק ממנו ישירות לעובד או לגוף אחר (כמו ועד העובדים) בעבורו. שי באמצעות ועד עובדים

שווי שי לחג (מתנות או תווי שי) לעובדים שכירים ומיסויו מעבידים רבים נוהגים לתת לעובדיהם שי לכבוד החג. השי יכול לבוא בצורת 'תווי שי' או בצורת 'חפץ'. את השי יכול לתת המעסיק ויכול לתת ועד העובדים. 'שי לחג' נחשב טובת הנאה כמו כל טובת הנאה הניתנת לעובד במסגרת עבודתו ולכן הוא חייב במס. רשויות מס הכנסה גילו את דעתן בסוגיה זו, והסכימו כי: "במקרים של רכישה מרוכזת של תלושי שי בידי מעביד, ניתן להתייחס להפרש שבין עלות התלושים לשווי הקניה שלהם, כהנחה מסחרית הניתנת למעביד, ולפיכך אינה נכללת בשווי ההטבה. תווי שי

הכותב - רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס - מומחה בתחומים: מיסוי בינלאומי, מס הכנסה יחידים וחברות, מיסוי מקרקעין, מע"מ, ניהול ספרים, מיסוי שוקי ההון

מס הכנסה מאמרים

2020 אוקטובר 529 ידע למידע 13

במקרים שבהם השתתפות המעסיק היא בסכום גלובלי שלא ניתן לייחסו באופן ספציפי לעובדים מסוימים, אין מוסיפים אותו למשכורת, אך ההוצאה לא תוכר ותחויב אצל המעסיק כהוצאה עודפת. שי לעובדים באירועים אישיים או משפחתיים מתנות בסכום סביר שנותן המעביד לעובדו לרגל אירוע משפחתי או אישי כגון: נישואין, הולדת ילדים בר/בת מצווה וכו', אין להוסיפן לשכר ואין לחייבן במס ש"ח (הסכום תקף 210 כל עוד שוויין עד ) למתנה 2019 , ללא שינוי משנת 2020 לשנת הניתנת לא יותר מפעם בשנה. סכום זה ) לתקנות 4(2 מתעדכן בכל שנה על פי תקנה מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), (להלן: "התקנות"). יובהר 1972- התשל"ב כי כל סכום העולה על כך מתחייב במס כתוספת לשכר. מהיבט המעביד - הוצאה בעבור מתנה לעובד בגין אירוע אישי כאמור, תותר בניכוי בידי המעביד כפוף למגבלת הסכום ) שנקבעה בתקנות. 2020 ש"ח (בשנת 210

מתנות ללקוחות ולספקים הדין שונה בנוגע למתנות ללקוחות ולאנשים הנמצאים בקשרי מסחר. כאן אין הבחנה בין שי לחגים ובין מתנה לרגל אירוע משפחתי או אחר. סכום ההוצאה המותרת מוגבל בחישוב שנתי לכל אדם המקבל את המתנה. על פי התקנות סכום ההוצאה המותרת ש"ח לאדם לשנה, 210 נקבע לסך של .)2020 (הסכום תקף בשנת המס מקבל המתנה שאינו שכיר אצל נותנה אינו חייב במס בגינה, ואילו הנותן יכול לרשום אותה כהוצאה, כאמור לעיל. על פי התקנות יש לציין במסמך את שם המקבל, את הקשר שלו לעסק ואת נסיבות מתן המתנה. ההגבלות שצוינו חלות גם על גופים ציבוריים ומלכ"רים, ולא רק על עסקים.

מס הכנסה מאמרים

14 2020 אוקטובר 529 ידע למידע

בין תושב חוזר לתושב חוזר ותיק - כל ההטבות והזכויות שמגיעות לך! עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי

כדי לעודד ישראלים הגרים בחו"ל לחזור ולהתגורר בישראל, קבעה ממשלת ישראל את החוק לתיקון פקודת 9.9.08 ביום והוראת השעה) 168 מס הכנסה (מספר ובמסגרתו רפורמה מקיפה ובה תקנות והטבות אשר נועדו לעודד ישראלים החיים בחו"ל לחזור ולהתגורר בארץ. תקנות אלו מתעדכנות מעת לעת (ולעיתים משתנות ממשרד למשרד) על פי החלטות ממשלה. במקרים רבים הבהרנו את החשיבות הרבה שבעריכת תכנון מס מקדים עוד בטרם החזרה ארצה והחיסכון הרב במס הטמון בפעולות מקדמיות אלו. סוגיות מס אשר היו פועל יוצא של הרפורמה במיסוי לעולים חדשים ותושבים חוזרים לא בוששו להופיע, ואכן המוסד להחלטות 2012 מיסוי מקדמיות נדרש כבר בשנת לדון בשאלות מפתח בעניין זה. בהחלטת שהתפרסמה לפני כמה שנים 39/08 מיסוי בקובץ החלטות שפרסמה רשות המיסים, התבקשה הרשות לקבוע את מועד הפיכתו של יחיד תושב חוזר או עולה חדש בישראל לתושב ישראל לצורכי מס וכן לקבוע את הגדרת תושבותן של חברות זרות שבבעלותו של תושב ישראלי או עולה חדש.

מי מוגדר כתושב חוזר? ההגדרות הבאות נועדו להסדיר את זהותו וזכאותו של תושב חוזר בנסיבות משתנות ביחס למדינה וסוג ההון שבבעלות הפרט: תושב חוזר על פי החוק בישראל הוא תושב ישראל אשר הצהיר על הפסקת תושבותו למשך שלוש שנים לפחות ולאחר תקופה זאת חזר להיות תושב ישראל. להלן תכנית ההטבות אשר מתייחסת למי ששב להשתקע - על פי 09.12 עד 16.5.10 בארץ החל מיום ההגדרות הבאות תושב חוזר הוא: . השתקע בארץ בטווח התאריכים (על 2 פי המבצע הנוכחי). . היה, או ביקר בארץ לא יותר מארבעה 3 חודשים בכל שנה משנות ההיעדרות. . בן או בת הזוג לא היו מועסקים על ידי 4 מעסיק ישראלי ציבורי במשך שהותם בחו"ל. . אחד מבני הזוג שירת שירות צבאי/ 5 לאומי/ אזרחי. . לא קיבלו בעבר סיוע של תושבים 6 חוזרים. . היחיד הוא אזרח ישראלי. 1

- דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות', DTKG&G הכותב - שותף מייסד משרד עו"ד מהמשרדים הגדולים והמובילים בישראל בתחום המסים, הנדל"ן, חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ליטיגציה אזרחית, שוק ההון, היי-טק, דיני עבודה דיני הגירה ועוד

מס הכנסה מאמרים

2020 אוקטובר 529 ידע למידע 15

ג. הקלות מס על רווחי הון ממכירת נכסים - תושב חוזר יהיה פטור ממס על רווח הון ממכירת נכס שהיה לו מחוץ לישראל אשר נרכש טרם חזרתו שנים מחזרתו 10 ארצה ונמכר תוך ארצה.

הטבות המס לתושב חוזר ותיק הטבות המס הרבות שזכאי להן כל תושב חוזר ותיק (אשר במסגרת הרפורמה מעמדם הושווה למעמד עולים חדשים מבחינת הטבות המס) מעמידים את הקביעה בעניין לחשובה ורגישה ולפיכך מצריכה היא תכנון מס מקדים עוד בטרם חזרת מבקש הטבות המס לישראל. בהתאם לתיקון לפקודת מס הכנסה אשר פורסם 168 מספר , הוחלט על כמה 2009 בחודש ספטמבר הקלות מס ומתן פטורים ממס על הכנסות רווח הון והכנסות פסיביות בחו"ל, אשר מקנים לתושבים חוזרים ועולים חדשים את היכולת לבצע תכנון מס מקדים אשר יכול לחסוך אלפי שקלים. כדי לקבל זכאות להטבות מס אלו על יחיד לעמוד בתנאים המוגדרים בפקודת מס הכנסה. הטבות המס אשר מוצעות לתושבים חוזרים כוללות בין היתר: א. פטור ממס לתקופה של חמש שנים - תושב חוזר יהיה פטור ממס במשך חמש שנים על הכנסות מריבית, מדיווידנד, מקצבה, מתמלוגים או מדמי שכירות, ומקורן בנכסים מחוץ לישראל שהיו ברשותו עוד לפני שחזר ארצה. ב. הקלות מס על הכנסה מפנסיה - הקלה נוספת שנקבעה במסגרת הרפורמה היא הגבלת סכום המס הניתן לחיוב בישראל על הכנסה מפנסיה המתקבלת בגין עבודה שבוצעה בעבר מחוץ לישראל עד לגובה שהיה חל עליה בחו"ל.

הטבות מס לתושב חוזר בעל חברה זרה

בעניין תושב חוזר - ביקש יחיד אשר עזב ושב בשנת 1968 את ישראל כבר בשנת לקבוע מהו מועד הפיכתו לתושב 2007 ישראל לצורכי חישוב מס. היחיד ואשתו שבו ארצה ולא רכשו בית קבע בישראל, אלא התגוררו בבית מלון בישראל עד . במשך השנים שבהן שהו 2008 אמצע שנת בחו"ל צברו השניים נכסים באמצעות השקעה בחברות שונות דרך חברת החזקה זרה אשר הייתה בבעלותם. כאשר שבו ארצה, הם תכננו להקים חברה בישראל, שבאמצעותה יספקו שירותי ניהול לחברה הזרה שבבעלותם ובדרך זו יוכלו לנהל את עסקיהם מישראל ולבצע תכנון מס בהתאם. באותו עניין קבעה רשות המיסים כי המבקשים ייחשבו לתושבי ישראל כבר ,2007 ממועד חזרתם לישראל, אוקטובר וזאת חרף העובדה כי לא עמד לרשותם בית קבע בישראל. על פי פקודת מס הכנסה "תושב ישראל" יחשב כל מי שמרכז חייו, היינו זיקותיו הכלכליות, המשפחתיות והחברתיות, נמצא בישראל. הגדרה זו מערימה קושי נוסף בקביעת מועד סיומה של תושבות זו ותחילתה של תושבות אחרת, הרי אין אדם משליך את זיקותיו האמורות ביום אחד מסוים, אלא מדובר

מס הכנסה מאמרים

16 2020 אוקטובר 529 ידע למידע

ועמה גם עלייה בהיקף האבטלה. ישראלים רבים אשר היגרו מישראל לפני שנים רבות או יהודים שמעולם לא היו תושבי ישראל מתחבטים בימים אלה באפשרות העלייה/ חזרה להתגורר ולהשתקע בארץ ממניעים שונים, בהם תחושת ביטחון כלכלי, חזרה לחיק המשפחה וכן היבטים של עלויות טיפול רפואי אשר מסובסד בישראל בהיקף גבוה (הדבר אף משתקף בנתוני הסוכנות היהודית הצופים הכפלה של מספר הישראלים החוזרים/ עולים חדשים בשנת ביחס לשנים עברו). 2020 כדי לעודד את העלייה לישראל, המדינה מעניקה שורה של הטבות עבור הזכאים לכך, בהן הטבות מס לצורך העברת כספים שמקורם מחוץ לישראל, המשך ניהול עסקים זרים לאחר מועד העלייה ועוד. הטבות המס קבועות, בין השאר, בפקודת מס הכנסה, אשר מבחינה בין סוגי המהגרים לישראל לפי מאפייניהם ובהתאם קובעת מהן הטבות המס שיינתנו לכל סוג. לצורך זכאות להטבות מס כאמור, נדרש הנישום להוכיח כי לא היה "תושב ישראל" כהגדרת הפקודה, באופן שבו לא שהה בישראל יותר מסך הימים הקבוע בפקודה וכן לא קיים את מרכז חייו בישראל (מצב אשר נבחן לאור נסיבותיו של הנישום). נישומים אלה עשויים לקבל מעמד של "תושב חוץ", אשר אם הוגדרו כך למשך תקופה בת חמש שנים יזכו להטבות כ"תושב חוזר", ואם הוגדרו שנים יוגדרו כ"תושב חוזר 10 כך למשך ותיק". בדומה לכך, יהודים שמהגרים לישראל ומעולם לא התגוררו בה דרך קבע ("עולים חדשים"), עשויים לקבל מעמד

בתהליך הדרגתי. לעניין החברה בישראל אשר באמצעותה מנוהלת החברה הזרה שבבעלות הזוג, קבעה רשות המיסים כי (ג) לפקודה, הרי שבני 14 בהתאם לסעיף הזוג זכאים להטבת מס לפיה החברות הזרות לא יחשבו כנשלטות ומנוהלות מישראל והן לא תחשבנה לתושב ישראל. יובהר כי חברה המנוהלת על ידי עולה או תושב חוזר ותיק, כאשר השליטה על עסקיה וניהולה מתבצעים מישראל, תיחשב כחברה תושבת ישראל ותהיה חייבת במס בישראל על מלוא הכנסותיה ללא קשר למקום הפקתן או צמיחתן. ואולם הטבת המס בעקבות הרפורמה מעניקה פטור ממס כאשר החברה הזרה מנוהלת על ידי עולה )Toshav Hozer( חדש או תושב חוזר ותיק שנותיהם הראשונות 10- או מי מטעמם ב מישראל, ובמקרה שכזה לא תסווג החברה כתושבת ישראל. הטבות מס מפתות, גם בימי קורונה, עבור החוזרים להתגורר בישראל! , טרף משבר 2020 בימנו אלו, שנת הקורונה את הקלפים ושינה את העולם כפי שהכרנו אותו. במרבית תחומי החיים ובפרט עבור עסקים רבים שבהם ניכרת השפעה משמעותית של המגיפה, החל מאופן ההתנהלות היום יומי של הפרט, אשר משפיע על מגזרים שלמים וכן מוריד את הביקוש למוצרים, וכתוצאה מאלה – ירידה דרסטית בהיקף התעסוקה הגלובלי חברה המנוהלת על ידי עולה/ תושב חוזר ותיק

מס הכנסה מאמרים

2020 אוקטובר 529 ידע למידע 17

באמצעות הליך פרה-רולינג. הליך זה דורש התנהלות מושכלת לצורך מיצוי כלל הזכויות וההטבות שזכאי לדרוש כל תושב חוזר או תושב חוזר ותיק כחוק. בכוחה של התנהלות משפטית נכונה ומושכלת בליווי משפטי איכותי להקנות זכאות להטבות מחד גיסא ולמנוע הסתבכות פלילית בגין דיווח כוזב או אי דיווח לרשויות המס מאידך גיסא. התנהלות זו עשויה לכלול חוות דעת משפטית אשר בכוחה להצביע על נקיטת אמצעים מספקים כדי לוודא את קיום הוראות הדין. לאחר החזרה לישראל/ העלייה לישראל יהיה הנישום "תושב ישראל" לכל דבר ועניין, וכל הכנסה אשר יפיק בישראל תהיה כפופה למס בישראל בהתאם לפקודה, אך עלול להיווצר מצב שבו הנישום ייוותר תושב מס במדינה שממנה הגיע, ועלולה להיווצר חבות מס בחו"ל עבור הכנסה שהופקה בארץ (בדומה למצב עבור תושבי ישראל המפיקים הכנסות בחו"ל וחייבים עבורן במס בישראל). העברת כספים מחו"ל לישראל העברת כספים לארץ כחלק מהליך ההגירה לישראל עלולה אף היא להיתקל במכשולים לא מועטים. חוק איסור הלבנת הון, מחייב כיום גופים בנקאיים 2000- התש"ס בביצוע רגולציה פנימית מחמירה לצורך איתור מקורות הכספים המועברים אליהם מחשבונות זרים, כדי להפחית את הסיכון כי כספים אלה מקורם בעבירות פליליות או קשורים לטרור. בהתאם, בנקים בישראל נוקטים גישה מחמירה ביותר ומערימים

"תושב ישראל לראשונה", המקנה להם זכאות להטבות מס המוגדרות בפקודה. הטבות נוספות שלהן זכאים תושבים חוזרים הן ממשרד הקליטה והעליה וכן מהמוסד לביטוח לאומי. בין ההטבות שזכאים להן תושבים חוזרים ותיקים ועולים חדשים בימים אלו ניתן למנות: ● פטור ממס על הכנסות אקטיביות ופסיביות (ביניהן רווחי הון ממימוש נכסים והשקעות) על כל הכנסה 10 שמקורה מחוץ לישראל, למשך שנים. ● שיעור המס על פנסיה מחוץ לישראל לא יעלה על שיעור המס שהיה חל על הנישום לו הפנסיה הייתה חייבת במס במדינה הזרה. ● הנחות במס רכישה ברכישת דירת מגורים בישראל אשר נרכשה שנה לפני מועד כניסתו לישראל ועד שבע שנים לאחר עלייתו ארצה על ידי עולה חדש, או שנתיים לפני מועד החזרה ארצה לתושב חוזר ותיק. ● פטור לתושב חוזר ותיק מהגשת דוח שנתי לרשויות המס בגין הכנסות מחוץ לישראל. הפטור יחול על הכנסות הפטורות ממס. כמו כן, פטור מדיווח על נכסים מחוץ לישראל במסגרת הצהרת ההון. הטבות המס כאמור מאפשרות לנישום לפעול באופן אקטיבי מול רשות המיסים,

מס הכנסה מאמרים

18 2020 אוקטובר 529 ידע למידע

מאמר זה אינו ממצה את הסוגיה שבנדון עד תום ולא נועד לשמש תחליף לייעוץ משפטי ו/או חוות דעת משפטית - מומלץ להיוועץ עמנו בטרם ביצוע כל פעולה העשויה להשליך על חבויות המס.

*

לא אחת קשיים משמעותיים עבור בעלי חשבונות להעביר כספים מחו"ל לחשבונם בארץ. לצורך הימנעות מההליכים הלא נעימים (העלולים להסתיים אף בבית המשפט), כדאי למהגרים לישראל לפעול מבעוד מועד ולהשיג תיעוד אשר יש בכוחו להצביע הן על מקורו של הכסף והן על עובדת ביצועם של תשלומי מס הנובעים ממנו בחו"ל.

התעלמות מדרישות מס לאורך זמן תשלול את זכות הערעור עליהן עו"ד רו"ח רמי אריה

) לפי סעיף 04( שומות לפי מיטב השפיטה - בטלים. 1997-2000 (ב) שיצאו לשנים 145 לטענת אלעברה, השומות והצווים הוצאו על ידי פקיד השומה, על סמך נתונים והסתמכות על עובדות כוזבות. אלעברה ביקש לאפשר לו להגיש את הדו"חות השנתיים הנכונים התואמים לנתוני הדוחות החודשיים אשר הוגשו 1999 למע"מ. לטענתו, חקירות מע"מ בשנת לקחו ממנו את כל התיקים ועד היום לא הצליח לקבלם בחזרה. אי החזרת התיקים מנעה ממנו להגיש את הדוחות השנתיים.

אדם המקבל שומה עם חבות מס או כל דרישת תשלום אחרת מרשויות המס, ראוי שיתייחס אליהן במהירות ובאופן מהותי, אחרת ייאבד את זכותו להגיש השגה, או לבקש עיון מחדש, או להגיש ערעור על שומות או דרישות אלו והם יהפכו להיות סופיות, על כל המשתמע מכך. , נביל 36457-05-19 (ת"א בעניין אלעברה אלעברה נ' פקיד שומה רמלה מס הכנסה, נדונה בקשתו למתן )11.12.2019 ניתן ביום )09( פסק דין הצהרתי לפיו צווי השומות וכן 1999-1995 והצווים שהוצאו לו לשנים

הכותב - עו"ד רו"ח ויועץ מיסוי, בעל משרד לדיני מסים, חבר צוות התגובות של לשכת עורכי הדין בישראל, מרצה בכיר בתחום דיני המס ומנהל מקצועי של אתר האינטרנט מסים ועסקים www.ralc.co.il

מס הכנסה מאמרים

2020 אוקטובר 529 ידע למידע 19

לשמור את התיקים פרק זמן כזה על פי הדין הקיים (תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות .)1986- המקומיות), תשמ"ו בית המשפט קבע, כי אלעברה זועק את " לאחר כעשרים שנה, קוזק הנגזל זעקת ה" כשהיה באפשרותו להגיש ערעור על שומות או להגיש השגה וערעור על 1996-1994 לפני שנים רבות, אך 2000-1997 שומות הוא נמנע מלעשות זאת. יתרה מכך, לאלעברה בוצעו הליכי גבייה וכעת הוא לא יכול לטעון 1996 החל משנת כי הוא (או מייצגו) לא ידעו על השומות אשר הוצאו לו ועל החובות שהוא חייב בהם כלפי רשות המיסים. המועד להגשת השגה/ערעור הוא מהותי והיות ואלעברה לא עשה זאת במועד - השומות התיישנו. לא ניתן לנהל היום דיון מהותי, לגופו של עניין, בשומות אשר התיישנו לפני כעשרים שנה. אף הטענה כי ספרי אלעברה נלקחו על ידי מע"מ ולכן לא יכול היה להגיש דוחות לפקיד השומה, נטענה באיחור של עשרים שנה. היה על אלעברה לפנות לפקיד השומה בבקשה מתאימה או לפנות לשלטונות מע"מ בנדון. אך הוא לא עשה זאת. לפיכך, נקבע כי כל חבויות המס שנקבעו מאושרות, בהיעדר השגה או ערעור לפי העניין על השומות שיצאו, בהתאם לדין.

הבקשה למתן פסק דין הצהרתי הוגשה לאחר שאלעברה פנה לפקיד השומה והגיש בקשה למחיקת חובות וסגירת תיק, אך בקשתו נדחתה בנימוק כי אין מקום לביטול החובות שמקורם בשומות סופיות. בעקבות הגשת הבקשה למתן פסק דין הצהרתי לביטול השומות, הגיש פקיד השומה בקשה לסילוק על הסף בשל התיישנות. לטענת פקיד השומה אלעברה לא הגיש ערעורים במועד לבית המשפט ואף לא השגות על שומות לפי מיטב השפיטה שהוצאו לו. לגבי השומות בצו שהוצאו , הנישום הגיש השגות 1996-1994 לשנים ובוצע הליך מנהלי אשר סופו שומות בצו עליו לא הוגש ערעור. לגבי השומות לשנים , השומות הוצאו בהיעדר 2000-1996 דו"חות, והנישום לא הגיש השגות במועד לגבי השומות. פקיד השומה טען, כי בגין כלל השומות, סד הזמנים הקבוע בחוק להגשת ערעור חלף ועבר לפני כעשרים שנה. אלעברה לא הגיש ערעור מס על השומות כקבוע בדין, אלא פתח בתביעה אזרחית רגילה, שאינה ההליך המתאים לכך. עוד נטען, כי מהותית, לא ניתן לדון היום בהליך שומה שנערך לאלעברה לפני עשרים שנה וזאת, בראש ובראשונה מכיוון שלא ניתן לאתר את התיק של אלעברה וההליכים אשר בוצעו מולו בשנות התשעים. פקיד השומה הבהיר כי אין על הרשות חובה

מס הכנסה מאמרים

20 2020 אוקטובר 529 ידע למידע

קנייה, שיפוץ ומכירת בית בתוך חמש שנים – חייבת במס הכנסה עו"ד רו"ח רמי אריה

ממנו לעבור להתגורר בנכס, כך שלבסוף החליט למכור אותו. בפסיקה נקבע כי "עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי" היא עסקה מסחרית בודדת אשר אינה בתחום עיסוקו הקבוע והסדיר של הנישום, אשר בדרך כלל מעורבות , חיים 1834/07 הנישום בה חד פעמית (ע"א קרן נ' פקיד שומה גוש דן). כדי לבחון אם מדובר בעסקה כזו, יש להיעזר במבחנים שהותוו בפסיקה ומטרתם לבחון אם הכנסה מסוימת היא הכנסה ,9187/06 "הונית" או "פירותית" (ע"א רפאל מגיד נ' פקיד שומה פתח תקוה, ניתן .)16.3.2009 ביום כוונתו הסובייקטיבית של הנישום אינה משמשת מצפן לצורך ההכרעה בשאלה האם מדובר בהכנסה "פירותית" או "הונית") נ' הדר 3 , פקיד שומה ירושלים 836/12 ע"א .)21.10.2013 מזרחי, ניתן ביום בית המשפט סקר את מבחני העזר ויישם אותם בענייננו, כדלקמן: . מבחן אופי הנכס - ייבדק טיבו ואופיו 1 של הנכס כנכס השקעתי לטווח ארוך

בניזרי עוסק בתחום אחזקת בתים פרטיים רכש בניזרי 9.1.2007 ודירות יוקרה. ביום מיליון 3.8- בית פרטי בהרצליה, בעלות של כ לספטמבר 2008 ש"ח. בתקופה שבין יולי , ביצע בניזרי עבודות שיפוץ והשבחה 2010 מיליון ש"ח. ביום 2.2- בנכס בעלות של כ , מכר את זכויותיו בנכס תמורת 11.10.2011 מיליון ש"ח. 11.5- כ פקיד השומה קבע כי הרווח אשר נוצר ממכירת הנכס הוא הכנסה פירותית חייבת ) לפקודה, בשל 1(2 במס הכנסה, לפי סעיף היותה הכנסה מעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי. סכום הרווח ממכירת הנכס, בסך מיליון ש"ח, הוסף להכנסה 5.3- של כ .2011 החייבת במס של בניזרי בשנת לשיטת פקיד השומה אין מדובר ברווח הוני מהשקעה בזכות במקרקעין הנתון למיסוי לפי חוק מיסוי מקרקעין. לטענת בניזרי, הוא רכש את הנכס כדי להתגורר בו עם משפחתו. זאת, לאחר הוא מכר את דירת 14.5.2008 שביום ש"ח. 900,000 מגוריו בירושלים תמורת כוונתו הייתה לעבור לאזור המרכז, ולא עמדה מאחורי עסקת רכישת הנכס כל כוונה עסקית. ואולם, סיבות שונות מנעו

הכותב - עו"ד רו"ח ויועץ מיסוי, בעל משרד לדיני מסים, חבר צוות התגובות של לשכת עורכי הדין בישראל, מרצה בכיר בתחום דיני המס ומנהל מקצועי של אתר האינטרנט מסים ועסקים www.ralc.co.il

מס הכנסה מאמרים

2020 אוקטובר 529 ידע למידע 21

. תקופת ההחזקה - ככל שהתקופה 4 קצרה יותר, כך גוברת הנטייה לראות בהכנסה הנובעת ממכירתו הכנסה פירותית. בענייננו, בניזרי החזיק בנכס כחמש שנים. תקופת זו אינה תקופה ארוכה במונחי נכסי מקרקעין, אך גם אינה קצרה. מבחן זה אינו יכול להטות את הכף לעבר אחת מעמדות הצדדים. . קיומו של מנגנון ופעילות קבועים 5 ונמשכים - כגון משרד, צוות, הנהלת חשבונות, שיווק וכיו"ב. בענייננו, מדובר בעסקה חד פעמית, כך שמבחן זה פחות רלוונטי. . אופן המימון - מימון העסקה מתוך הון 6 עצמי ללא סיוע פיננסי, יעיד על עסקה הונית לצורכי השקעה. לעומת זאת, בענייננו, בניזרי לקח את ההלוואה הראשונה לעשר שנים בלבד בהלוואת "בלון", כשפירעון קרן ההלוואה נדחתה לתום התקופה. ככלל, שיטת מימון זו אינה מתאימה למימון נכס למגורים, אלא לרכישת נכס מסחרי. . מבחן הידע והבקיאות – אם הנישום 7 בקיא בתחום שבו נעשית העסקה, הנטייה תהיה לראות בפעילותו פעילות עסקית. הבקיאות אינה חייבת להיות של הנישום עצמו. בענייננו, נקבע כי לבניזרי הידע והבקיאות המובילים לסיווג העסקה כפירותית. בניזרי החזיק בעברו הרחוק במניות בחברה קבלנית, אמנם, לא הוכחה מידת מעורבותו בניהול עסקי החברה, אך הוא לא הפיג את

או כנכס למסחר שוטף. בענייננו, מדובר בבית פרטי, נכס מקרקעין שלפי אופיו מוחזק בדרך כלל לטווח ארוך לצורכי השקעה. . מבחן תדירות העסקאות - מספר 2 רב של פעולות דומות באותו סוג של נכס עשוי להוכיח את טיבה המסחרי ו"הפירותי" של העסקה. כשעסקינן במקרקעין, תידרש תדירות נמוכה יותר של עסקאות מאשר פעולות של קנייה ומכירה של נכסים סחירים יותר. בענייננו, בניזרי ביצע פעולה אחת בלבד של מכירת מקרקעין שפקיד השומה טוען שהיא בעלת אופי מסחרי. אמנם בניזרי מכר קודם לכן את דירת מגוריו בירושלים, אך אין מחלוקת שעסקה זו אינה מסחרית. מבחן תדירות העסקאות אינו מצביע אם כן על היותה של העסקה פירותית. . מבחן ההיקף הכספי - ככל שהיקף 3 העסקאות רב יותר, בייחוד ביחס להיקף מקורות ההכנסה של הנישום, עשוי הדבר ללמד על אופי עסקי של הפעילות. בענייננו, ההיקף הכספי של העסקה גבוה. בניזרי רכש את הנכס בסך של 2.2 מיליון ש"ח, השביח תמורת 3.7- כ 11.5 מיליון ש"ח ומכר אותו תמורת מיליון ש"ח. ההיקף הוא משמעותי גם ביחס להכנסות של בניזרי ואשתו בשנים שקדמו לרכישת הנכס.

מס הכנסה מאמרים

22 2020 אוקטובר 529 ידע למידע

תיעשה בכל מקרה ומקרה על פי נסיבות העניין ועל פי מכלול המרכיבים. בענייננו, חומר הראיות בתיק מלמד על כך שמבחן העל מצביע בבירור לעבר היותה של העסקה פירותית. בית המשפט קבע, כי בשקלול המבחנים שפורטו לעיל, הכף נוטה בצורה מובהקת לעבר היותה של העסקה פירותית, כלומר "עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי". לפיכך, נדחה. 2011 הערעור על השומה לשנת המס ללמדנו, כי כל עסקה של מימוש זכות במקרקעין לרבות בדירת מגורים בתוך כמה שנים בודדות ממועד הרכישה, עלולה להביא לחיוב מלא במס הכנסה, במע"מ ואף בדמי ביטוח לאומי בגין העסקה. כדי להימנע מחיוב זה, יש להיערך מראש בהתאם למבחנים שנקבעו בפסיקה לפעולות העתידיות, גם כאשר הייתה כוונה לעבור להתגורר בבית החדש, שלא יצאה לבסוף אל הפועל.

הערפל סביב נושא זה. כמו כן, בניזרי עבד שנים בחברה קבלנית של גיסו. יתרה מזאת, תחום עיסוקו העכשווי הוא באחזקת בתי יוקרה. נוסף על כך, בניזרי הסתייע בגיסו, קבלן בניין, להוצאת העסקה לפועל, קרי הסתייע בצד שלישי המחזיק בידע נרחב בתחום העסקה. . מבחן ההשבחה - נישום המבצע 8 בנכס פעולות שינוי והשבחה לקראת מכירתו, ההנחה היא שהמטרה היא העלאת ערכו וסחירותו של הנכס. בענייננו, בניזרי השביח את הנכס בצורה משמעותית. הגיש בקשה להיתר בנייה ושיפץ את הנכס. מבחן זה מטה את הכף לעבר היותה של העסקה עסקה פירותית . . מבחן על - הנסיבות האופפות את 9 העסקה - כל אחד ממבחני העזר אינו מספיק ואינו הכרחי כדי לסווג את העסקה כהונית או פירותית. הקביעה

מס הכנסה פסקי דין

2020 אוקטובר 529 ידע למידע 23

נדחה ערעורו של רוכש בית יוקרה בהרצליה על 2011 שומת מס שהוציא לו פקיד השומה בשנת המס - מדובר בעסקה בעלת אופי מסחרי ולא בבית שנרכש למטרת מגורים - פס"ד בניזרי עו"ד שלי גולדמן

58172-01-16 תקציר ע"מ המחוזי בירושלים בבית המשפט: כב' השופט אביגדור דורות לפני: בניזרי המערער: פקיד שומה ירושלים סניף כנפי נשרים המשיב: 13.8.2020 : ניתן ביום

. המערער 2012- ו 2011 ,2009 בגין השנים עוסק בתחום האחזקה של בתים פרטיים ודירות יוקרה, בעיקר של תושבי חוץ, שבמרבית ימות השנה אינם מאוכלסים על רכש המערער בית 2011 ידי בעליהם. בשנת יוקרה בהרצליה ומכר את ביתו בירושלים. המערער טען שהעסקה שביצע בנכס אינה עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי. בהתאם לגרסת המערער, הוא רכש את הנכס כדי להתגורר בו יחד עם משפחתו. כוונתו הייתה לבצע מעבר לאזור המרכז ולהתבסס שם, ולא עמדה מאחורי עסקת רכישת הנכס שום כוונה עסקית. למערער ולאשתו היה חלום לעבור לאזור המרכז, להתגורר בבית פרטי, ולהעביר את עיסוקיהם לשם. המערער טען שעובר לרכישת הנכס הוא

בית המשפט המחוזי קיבל בחלקו ערעור שהגיש עוסק בתחום אחזקת בתים על שומת מס שהוציא לו פקיד שומה ירושלים . העוסק רכש 2012- ו 2011 ,2009 לשנים בית יוקרה בהרצליה וטען כי נועד למגורי משפחתו וכי לא מדובר בעסקה בעלת אופי מסחרי. נקבע כי בענייננו חומר הראיות בתיק מצביע בבירור לעבר היותה של העסקה פירותית ולא הונית. העוסק ניסה לצבוע את העסקה בצבעים של עסקה פרטית ולא מסחרית, אך נכשל בכך.

השאלה המשפטית, הרקע העובדתי וטענות הצדדים

עסקינן בערעור מטעם המערער (להלן: "המערער") על שומת מס שהוציא פקיד (להלן: "פקיד השומה ") 3 שומה ירושלים

מס הכנסה פסקי דין

24 2020 אוקטובר 529 ידע למידע

שמחליט לפסול את ספרי הנישום לדייק בכל פעולותיו בתחום זה. פקיד שומה שטועה בצורה חמורה בעריכת מסמכיו בעניין פסילת הספרים, יישא בתוצאות טעותו ואין לגלגלה הלאה בחזרה לפתחו של הנישום. התוצאה היא שטענת המערער בעניין זה מתקבלת ויש לקבוע כי ספרי לא נפסלו. 2011 המערער לשנת המס - 2009 עוד נקבע כי בכל הנוגע לשומת בהשוואת ההון בין שתי הצהרות הון שהגיש המערער מצא פקיד השומה הפרש הון בלתי ש"ח. המערער ניסה 1,086,343 מוסבר בסך להסביר את הפרש ההון בכמה דרכים. בין היתר טען כי קיבל הלוואה. נקבע כי פקיד השומה דחה בצדק טענה זו. המערער לא המציא ראיות משכנעות לקיומה של ההלוואה הנטענת. עם זאת, המערער טען כי יש להפחית מסכום גידול ההון את סכום והוצאות 2007 מס הרכישה ששולם בשנת .2008- ו 2007 המימון ששולמו בשנים בעניין זה הדין עם המערער שכן הוא הצליח להוכיח שגידול ההון אירע בשנים הסגורות. משכך יש לתקן את השומה כך שסכומים אלה יופחתו מסכום גידול ההון שיוחס למערער ושבגינו הוא חויב במס .2009 בשנת עם זאת, נפסק כי אין לקבל את טענת המערער בנוגע לרכישת הבית בהרצליה ויש לדחות את טענותיו בנוגע לשומת שנת . על פי הפסיקה קיימים כמה מבחני 2011 עזר לצורך האבחנה בין הכנסה עסקית ובין הכנסה שאינה כזו (או בלשון אחרת בין "הכנסה פירותית" ו"הכנסה הונית").

קיבל הצעה עסקית לפיה הוא היה אמור להרחיב את עסקי אחזקת הבתים לאזור המרכז בהיקף העולה על עסקיו באותה עת באופן משמעותי, אך עסקה זו לא יצאה לפועל. לנוכח ההתלבטויות של אשתו בנוגע למעבר לאזור המרכז, קשיים משפחתיים לבצע מעבר זה, וסיבות נוספות, החליט למכור את הנכס. לטענת פקיד השומה בכל הנוגע לשומת המערער לא הציג כל ראיה 2009 שנת שמסבירה את גידול ההון שהוצג ולא הציג שום ראיה שסותרת את קביעותיו. הנכס בענייננו הוא 2011 לגבי שומת שנת נכס עסקי. המערער רכש וילה פרטית בהרצליה פיתוח בסכום שנחשב גבוה גם ביחס לאותה תקופה. לצורך הרכישה נאלץ המערער לקחת משכנתה גבוהה שלא התאימה ליכולתו הכלכלית באותה עת. המערער התגורר משך שנים רבות בדירת חדרים בשכונת רמת-שרת בירושלים, 3.5 וגם בעת רכישת הנכס המשיך המערער להתגורר בדירה הצנועה בירושלים עד למכירתה. המערער רכש את הנכס ומיד עם קבלת החזקה בו דאג להשכירו. לאחר תום השיפוץ וההשבחה של הנכס דאג המערער להשכירו בשנית תוך שהוא שומר לעצמו את האפשרות להיכנס לנכס ולהציגו לרוכשים פוטנציאליים. נסיבות אלה מלמדות שטיב הנכס בענייננו הוא עסקי ולא פרטי. בית המשפט פסק: כב' השופט א' דורות פסק כי פסילת ספרים היא פעולה בעלת משמעויות מרחיקות לכת כלפי הנישום, ועל פקיד השומה

מס הכנסה פסקי דין

2020 אוקטובר 529 ידע למידע 25

שגבוהים אמנם מהשכר הממוצע במשק, אך לא בהרבה. כדי לממן את רכישת הנכס והשבחתו נטלו המערער ואשתו משכנתאות בסכומים העולים על ארבעה מיליון ש"ח. ההחזר החודשי על ההלוואות היה גבוה, זאת כאשר אחת ההלוואות הייתה הלוואה מסוג "בלון" שפירעון הקרן בה חל במלואו בסוף תקופת ההלוואה. מהנתונים עולה שבזמן שבו החזיקו בנכס לא הייתה למערער ולאשתו יכולת להתגורר בו ולפרוע בו-זמנית את ההלוואות שרבצו עליו. עובדה זו שומטת את הקרקע מתחת לטענה שהעסקה שבה עסקינן היא עסקה הונית לצורך מגורי המערער ומשפחתו בנכס. מדובר בעסקה פירותית שמטרתה הפקת רווחים, לאחר כיסוי הוצאות ההשבחה. סוף דבר הערעור התקבל בחלקו בנוגע לשנת המס . נקבע 2011 ונדחה בנוגע לשנת המס 2009 כי המערער יישא בהוצאות פקיד השומה ובשכר טרחת עורך דין בסכום כולל של ש"ח. 30,000

המבחנים הם: טיב ואופי הנכס, תדירות העסקאות, ההיקף הכספי של העסקאות, תקופת ההחזקה בנכס, אופן המימון, יעוד התמורה, ידענותו ובקיאותו של הנישום בתחום העסקה, קיומו של מנגנון ארגוני התומך בעסקה ופיתוח הנכס, טיפוחו והשבחתו. חומר הראיות בתיק מלמד שמבחן העל בענייננו מצביע בבירור לעבר היותה של העסקה פירותית ולא הונית. המערער ניסה לצבוע את העסקה בצבעים של עסקה פרטית ולא מסחרית, אך נכשל בכך. נוסף על כך, המערער לא סיפק כל תיאור ממשי בנוגע ל"קו בתי היוקרה" שהיה אמור לרכוש, לא הצביע על הנכסים שהוא היה אמור לנהל וגם לא על זהות הגורם המוכר של אותו "קו". הרושם הוא שמדובר בטענה סתמית שמטרתה לחזק את גרסת המערער לפיה הוא רכש את הנכס לצורכי מגורים באזור המרכז. יתר על כן נקבע כי גם סוגיית היכולת הכלכלית של המערער ואשתו מטה את הכף לעבר היותה של העסקה עסקה פירותית. מבלי לחזור על המספרים, המערער ואשתו השתכרו באותן שנים סכומים

מס הכנסה פסקי דין

26 2020 אוקטובר 529 ידע למידע

פקיד השומה השמיט הכנסות של מיליונים משומות מס הכנסה שהוציא - ביהמ"ש: הרפרנט המקצועי היה רשאי להורות על פתיחת השומות - פס"ד אורן אלמקייס עו"ד לילך דניאל

40156-04-16 תקציר ע"מ המחוזי בתל-אביב בבית המשפט:

כב' השופטת י' סרוסי לפני: אורן אלמקייס המערער: פקיד שומה יחידה ארצית לשומה המשיב: 6.8.2020 : ניתן ביום

בעבירות שעניינן ניהול בתי הימורים ועסק של פרסום במסכים ובעניין אי דיווח על הכנסות מעסקים אלו. במקביל לניהול ההליך הפלילי הוצאו למערער שומות מס הכנסה לפי מיטב השפיטה לשנות . לאחר שהשגתו נדחתה 2011-2008 המס הגיש המערער הודעת ערעור על השומות. לאחר שניתנה הכרעת הדין בבית המשפט המחוזי, ולפני פסק הדין בערעור בבית המשפט העליון, הודיע הרפרנט המקצועי של המשיב על כוונתו לבחון את האפשרות לפתיחת השומות. הנימוק העיקרי לכך היה אי התאמה בין הממצאים שנקבעו בהכרעת הדין שניתנה על ידי בית המשפט המחוזי בעניינו של המערער לבין הצווים שהוצאו בקשר עם אותה פעילות. בעקבות הודעה זו בוטלו מועדי ההוכחות בערעור השומה.

בית המשפט המחוזי קיבל את בקשת רשות המסים לפסק דין חלקי שבו נקבע כי ממצאים ומסקנות מהליך פלילי שהתנהל בעניינו של מנהל ארגון פשיעה שהורשע בעבירות ניהול בתי הימורים ועבירות מס – יהיו קבילים בערעור שהגיש על שומות המס שהוצאו לו. כן נקבע כי פקיד השומה לא כלל בשומתו המקורית סכום הכנסות לא מיליון ש"ח, ולכן הרפרנט 5.7- מבוטל של כ המקצועי היה מוסמך להורות על פתיחת השומות בגין הטעויות המשמעותיות שנעשו בהן.

השאלה משפטית, הרקע העובדתי וטענות הצדדים

המערער הועמד לדין והורשע בפרשה רחבת היקף שעניינה פעילות בארגון פשיעה שבו שימש מנהל. בתמצית, המערער הורשע

מס הכנסה פסקי דין

2020 אוקטובר 529 ידע למידע 27

לפקודת מס 147 פתיחת השומות לפי סעיף הכנסה נעשתה שלא כדין.

לימים ניתן פסק הדין בערעור הפלילי בבית המשפט העליון, אשר הותיר את ההרשעה על כנה. כחודשיים לאחר מכן, החליט המשיב על פתיחת השומות לשנות המס שבערעור והוציא את השומות בצווים לשנות המס שבערעור. במסגרת הבקשה דנן, עתר המשיב למתן פסק דין חלקי לפי א לפקודת הראיות, קרי לקבוע 42 סעיף כי הממצאים והמסקנות של פסק הדין הפלילי החלוט והמרשיע שניתן נגדו יהיו קבילים בערעור המס, באופן שהמשך הדיון בערעור יוגבל רק להיקפי העסקאות שמעבר לאלו שנקבעו בפסק הדין הפלילי. כן ביקש המשיב לדחות את הערעור בחלקו בסוגיות שהוכרעו בהליך הפלילי, דהיינו, לעניין ניהול בתי הימורים ועסק של פרסום במסכים ולעניין אי דיווח על הכנסות מעסקים אלו, ובהתאם לכך לקבוע כי יש לזקוף למערער הכנסות מעסקים ש"ח, בהתאם 2,274,500 אלו בשיעור של לשיעור המס החל על מי שחייב בניהול פנקסי חשבונות ולא ניהלם, כאמור בסעיף ב לפקודת מס הכנסה. 191 מנגד, המערער התנגד לבקשה וטען כי מאחר שהמשיב מעוניין להמשיך ולנהל את הערעור גם לאחר מתן פסק הדין החלקי, בכוונתו לבקש לזמן לעדות את מי ששימש "עד המדינה" בהליך הפלילי ועוד עדים רבים נוספים, כך שממילא לא א לפקודת 42 תושג התכלית שבבסיס סעיף הראיות של חיסכון בזמן שיפוטי. כן עתר לאפשר לו להביא ראיות לסתור את ממצאי פסק הדין הפלילי בהתאם להוראת סעיף ג לפקודת הראיות. כן טען המערער כי 42

בית המשפט קבע: כב' השופטת י' סרוסי קבעה כי דין הבקשה להתקבל. תחילה קבעה השופטת כי אין לקבל את הטענה כי הליך פתיחת השומות היה נגוע בשיהוי באופן המביא לבטלותו. נקבע כי בנסיבות שבהן המערער חזר והסביר את התקוות שהוא תולה בערעור שהגיש לבית המשפט העליון, כאשר מובאת בחשבון ציפייתו כי יזוכה כליל מהעבירות הנוגעות להפעלה ולניהול של מועדוני הימורים, וכאשר הוא עצמו ביקש להיצמד להכרעה בעליון, קשה לקבל את טענתו כי הליכי פתיחת השומה נגועים בשיהוי בשל ההמתנה לפסיקת בית המשפט העליון. נוסף על כך, לאורך התקופה שעד למתן פסק דינו של בית המשפט העליון, לא שקטו הצדדים והמשיכו לקיים ביניהם הידברות בניסיון להגיע להסכמות, כפי שבית המשפט עודד אותם לעשות. גם לגוף העניין, סברה השופטת, נוכח ציפיית המשיב, שהתבססה על מידע שנמסר לו מהפרקליטות הפלילית כי פסק הדין של בית המשפט העליון עתיד להתפרסם במועד מוקדם יותר מכפי שקרה בפועל, לא היה זה בלתי סביר להחליט להמתין לפסיקתו של בית המשפט העליון ולא למהר לקבל החלטה שעלולה הייתה, אף לטענת המערער עצמו, לעמוד בסתירה לפסיקה זו. לצד האמור מתחה השופטת ביקורת על המשיב על כי לא טרח לבקש את רשות בית המשפט לעיכוב ההליך דנן עד למתן פסק

מס הכנסה פסקי דין

28 2020 אוקטובר 529 ידע למידע

אחר. על כן, נקודת המוצא היא שקיימת סמכות רחבה למנהל לעיין מחדש בשומה, כאשר מרכז הכובד של ההחלטה על פתיחת השומה יימצא במישור בחינת סבירות ומידתיות אופן הפעלת שיקול דעת המנהל במקרה הקונקרטי, תוך השגת איזון בין כלל האינטרסים הרלוונטיים. מן הכלל אל הפרט קבעה השופטת כי אם המשיב לא כלל בשומתו המקורית מיליון 5.7- סכום הכנסות לא מבוטל של כ ש"ח, כאשר נקבע כי ההכנסות הופקו מפעילות בלתי חוקית במסגרת של ארגון פשע, וכאשר סכום זה נקבע בפסק דין פלילי מרשיע לאחר ניהול הליך משפטי ארוך ומורכב - נכון לומר כי שיקול הדעת של פקיד השומה בשומות היה מוטעה ולכן הרפרנט המקצועי היה מוסמך להורות על פתיחת השומות בגין הטעויות המשמעותיות שנעשו בהן. לדעת השופטת, נסיבות העניין מצביעות על התרשלות של ממש מצדו של פקיד השומה שהוציא את הצווים המקוריים תוך התעלמות מהכרעת הדין המרשיעה של בית המשפט המחוזי. התנהלות כזו עלולה לפגוע באמון הציבור ברשות המנהלית, שמחויבת לכלכל את מעשיה בהגינות ובתום לב, ומן הראוי כי יופקו הלקחים המתאימים לבל יישנו מקרים כגון אלו בעתיד. אשר על כן, איזון ראוי של כלל האינטרסים מוביל למסקנה כי הרפרנט המקצועי, שכאמור היה מוסמך לפתוח את השומה, הפעיל את שיקול דעתו באופן סביר ומידתי ובאופן שאינו פוגע יתר על המידה באמון הציבור ברשות השלטונית.

הדין של בית המשפט העליון. לדבריה, היה מצופה מהמשיב לפרוש בפני בית המשפט, בזמן אמת, את התמונה המלאה ואת כלל השיקולים הרלוונטיים, כדי לאפשר לו לקבל החלטה מושכלת ומאוזנת בשאלת הצורך בעיכוב ההליך דנן, על כל ההשלכות הנובעות מכך. עוד נדחתה טענת המערער לפיה המשיב השתהה כאשר הודיע על כוונתו לשקול את פתיחת השומות - כשבוע ימים לפני מועד ההוכחות. נקבע כי נוכח מחדלו של המערער להגיש את הבקשה לזימון עדים במועד, ממילא לא ברור אם זימון העדים מטעמו, לרבות זימונו של עד המדינה, היה ישים לצורך ניהול המשפט במתכונת ובמועד שנקבעו מלכתחילה, וזאת אף אם המשיב היה נמנע מלהודיע על כוונתו לפתוח את השומות. עם זאת הוער כי הידרשות המשיב לבחינת תקינות השומות רק כשבוע ימים לפני מועד ההוכחות, לאחר שכבר הוגשו תצהירי עדות ראשית מטעם הצדדים וכארבעה חודשים לאחר שנקבעה תכנית שמיעת ההוכחות במשפט, אינה ראויה ומחייבת בדק בית. מכאן פנתה השופטת לבחון אם התקיימה עילה המצדיקה את עשיית השימוש בסמכות פתיחת השומות. צוין כי סמכות זו היא מעצם טיבה סמכות של "בקרה ופיקוח" מטעם גורם בכיר ברשות המיסים, על שומות שמוציאים ברגיל עובדי משרד פקיד השומה. בעניין זה נקבע בפסיקת העליון כי הסמכות לפי סעיף לפקודה היא רחבה, ואינה מוגבלת 147 לעילות ספציפיות או לסוג טעות כזה או

מס הכנסה פסקי דין

2020 אוקטובר 529 ידע למידע 29

בהליך דנן ביחס לעובדות ולסכומים שלגביהם הרימה התביעה את נטל ההוכחה במידה הנדרשת בהליך הפלילי. א 42 כפועל יוצא, בהתאם להוראות סעיף לפקודת הראיות, לאחר שבתי המשפט המחוזי והעליון קבעו כי המערער היה שותף בניהול בתי הימורים והפיק מהם הכנסות, כמו גם מעסק המסכים, והמערער הורשע בגין השמטת הכנסות בסך של ש"ח, ולאחר שנקבע לעיל כי 2,274,500 בגין ממצאים אלו אין המערער רשאי להביא ראיות לסתור - לא יהיה בהמשך ניהול הערעור כדי לשנות מקביעות אלו. בנסיבות אלו, קבעה השופטת, מתן פסק דין חלקי יגשים בפועל את מטרתו של סעיף א לפקודת הראיות, שכן הוא ישים קץ 42 להתדיינות בסוגיות שכבר הוכרעו וימנע פתח לכפל דיונים ולפסיקות סותרות. לאור זאת, המשך הדיון בערעור יוגבל לנושאים שלא נקבעו לגביהם ממצאים ומסקנות בפסק הדין הפלילי החלוט, דהיינו, לגבי 2,274,500 הסכומים העולים על סכום של ש"ח בהינתן כי הסכום בצווים עומד על ש"ח בגין שנות המס 5,386,122 סך של .2011-2008 שבשומה

לבסוף דנה השופטת בבקשת המשיב כי פסק הדין החלוט והמרשיע יהיה קביל א לפקודת הראיות, 42 בערעור לפי סעיף ובבקשת המערער להתיר לו להביא ראיות לסתור את הממצאים והמסקנות שבפסק הדין הפלילי. נקבע כי פסק הדין החלוט בהליך הפלילי מהווה ראיה קבילה לטענות המשיב שבהודעה המפרשת את נימוקי השומה, קרי, הן לעצם ניהול עסקי ההימורים ועסק הפרסום במסכים, הן לעניין הפקת ההכנסות מעסקים אלו והן לעניין היעדר דיווח בגין הכנסות אלו. אשר להיקף הכספי של ההכנסות שהופקו ולא דווחו - פסק הדין החלוט הרשיע את ש"ח ולכן 2,274,500 המערער בגין סך של א לפקודת 42 מהווה ראיה קבילה לפי סעיף הראיות לגבי סכום הכנסות זה. לדעת השופטת, בקשת המערער להביא ראיות לסתור הוגשה על דרך הסתם, שכן לא הבהיר מה יש באותן ראיות כדי לתמוך בעמדתו. על כן, המערער כשל מלספק את אותו טעם מיוחד הנדרש לצורך הבאת ראיות לסתור ממצאים ומסקנות שנקבעו בנושאים שנדונו והוכרעו בפסק דין חלוט, לאחר שתי ערכאות פליליות ולאחר הליך ממושך ומורכב. הובהר כי נוכח השקעת המשאבים העצומה בהליך הפלילי ולאור א לפקודת הראיות, 42 תכליותיו של סעיף אין עוד מקום לאפשר בירור מחלוקות

סוף דבר הבקשה התקבלה.

מס הכנסה פסקי דין

30 2020 אוקטובר 529 ידע למידע

מיליון 5 מאסר ועבודות שירות בתוספת קנסות של שקל לציפי ובר רפאלי שהורשעו בעבירות מס – ביהמ"ש אימץ את הסדר הטיעון עם התביעה - פס"ד ציפורה רפאלי ואח' עו"ד לילך דניאל

20868-06-20 תקציר ת"פ השלום בתל-אביב בבית המשפט: כב' השופטת ד' אמיר לפני: מדינת ישראל המאשימה: ציפורה רפאלי ואח' הנאשמות: 13.9.2020 : ניתן ביום

בית משפט השלום גזר את דינן של הדוגמנית בר רפאלי ואמה ציפי, שהורשעו בעבירות מס. בית המשפט אימץ את הסדר הטיעון מול התביעה, שבמסגרתו הוסכם כי ציפי חודשים 16 תרצה עונש מאסר בפועל בן חודשי עבודות שירות וכן כי 9 ובר תרצה מיליון 5 השתיים ישלמו קנס בסך כולל של שקלים. במסגרת בחינת הנסיבות הכלליות שקלה השופטת את מערכת היחסים המיוחדת בין השתיים, ואת הטענה ולפיה ציפורה היא זו אשר עודדה, קידמה, דאגה וטיפלה בענייניה העסקיים של בר, שניהלה באותה עת קריירה בין-לאומית בתחום הדוגמנות, וכן עסקה במשחק ובהנחיה בגיל צעיר, נעדרה כל ניסיון עסקי, וסמכה והסתמכה על אמה.

השאלה המשפטית, הרקע העובדתי וטענות הצדדים

הנאשמות - ציפורה ובר רפאלי, הורשעו על יסוד הודאתן בשורת עבירות על פקודת מס הכנסה. על פי כתב האישום, בשנים חילקה בר את חייה בין ישראל 2012-2009 לארצות הברית, הפיקה הכנסות מעבודה ש"ח, וטענה 24,964,862- בחו"ל בסך של כ כלפי רשויות המס בישראל כי היא בבחינת תושבת חוץ המתגוררת בארצות הברית שאינה חייבת בדיווח ותשלום מס בישראל. אמה, ציפורה, המנהלת את עסקיה, חששה שזיקות שונות של בר לישראל יכולות להוות זיקות שבהן יתחשב פקיד השומה בשקלו אם מרכז חייה בישראל. לפיכך, ובמטרה להתחמק ממס, פעלה להסתרת זיקותיה של בר לישראל.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online