ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

525

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

501 ירחון למיסוי משפט וכלכלה 44 ׀ שנה 525 ׀ גיליון 2020 יוני ירחון למיסוי משפט וכלכלה ׀ גיליון 2018 יוני ירחון למיסוי משפט וכלכלה 501 ׀ גיליון 2018 יוני

501 גיליון 2018 יוני

תקופת נגיף הקורנה - הנחות ופטורים מארנונה מענק לעסקים עצמאים וחברות - מענק השתתפות בהוצאות קבועות משבר הקורונה בהיבט הביטוח הלאומי זכאות לדמי אבטלה מיום 1.6.2020 בג"ץ קבע: הפקדת רכיב העובד בפיקדון עובדים זרים מסתננים אינה חוקית ובטלה נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים ל י ך גי ול ב ון בין שתי הצהרו הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטו ח קצר העב ת נכס מבעלות פרטית לחברה בבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטו ח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם

ה י ר ח ו ן ל מ י ס ו י , משפ ט ו כ ל כ ל ה

דבר העורך קוראים יקרים,

525 מס' 2020 יוני

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

משבר הקורונה עשוי לגרום לעליה נוספת במידת אי שוויון כלכלי ובמימדי העוני באוכלוסיה. המשק חוזר בהדרגה לפעילות לאחר שהוסרו המגבלות על פתיחת העסקים כגון:

משנה לעורך מאירה טולדו

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

מסחר, מסעדות, בתי מלון, קניונים וצימרים - מקומות אלה מלאים בלקוחות והנהירה אליהם היתה בלתי נשלטת ורבה מאד. לצד זאת, עובדים רבים נותרו בחל"ת ואף פוטרו. נראה כי מעסיקים רבים עדיין מהססים לפתוח עסקים ולהחזיר עובדים למרות המענק המובטח על ידי הממשלה. במקביל המוסד לביטוח לאומי הודיע כי לא תהיה הארכת זכאות נוספת לדמי אבטלה לאלה שתקפות הזכאות שלהם פגה בסוף מאי. רוב העובדים שנותרו עדיין בחל"ת ופוטרו שייכים לקבוצות חלשות ביותר. אלה שהמשכורת שלהם היתה נמוכה גם לפני משבר הקורונה, ללא חסכונות, בתקופת משבר הקורונה קיבלו דמי אבטלה דלים. אם קבוצה זו לא תצליח לחזור לשוק העבודה בזמן הקרוב אזי בהיעדר תמיכה של ביטוח לאומי היא תצלול לעומק העוני ללא יכולת לעמוד בהוצאות בסיסיות. זה עלול לגרום לפגיעה בכלכלה עקב ירידה בביקושים מצד קבוצה זו ולמתח חברתי קשה.

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

יו"ר שי מגל

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ 67778 , תל אביב 12 יד חרוצים 03-5680888 טלפון מרכזיה: 03-5680891 פקס מערכת: meira@hashavim.co.il דוא"ל מערכת: WWW.HASHAVIM.CO.IL אינטרנט:

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

קריאה נעימה,

ש"ח 2,083 ירחונים 12 דמי חתימה ל- (לא כולל מע"מ)

רו"ח אליק גנדלמן

4 2020 יוני 525 ידע למידע

כתבו החודש

רו"ח (משפטן) סנדו אייל רו"ח ויועץ פנסיוני עזרא ישראל עו"ד (רו"ח) עמפלי מאורי עו"ד, רו"ח פרידמן אבי רו"ח פרידמן צבי רו"ח צח-גלרט אורנה עו"ד ורו"ח צרפתי קובי עו"ד (רו"ח) צרפתי רון עו"ד רו"ח קדוש אבי ד"ר עו"ד קטלן שלמה רו"ח קירו עופר מומחה פנסיוני רוזנבאום אבי רו"ח שמש רוזט עו"ד רו"ח שפירא אלכסנדר עו"ד שקל יניב

רו"ח גנדלמן אליק עו"ד ורו"ח גרוס חגי עו"ד ורו"ח דהן יעקב רו"ח הילמן טובה עו"ד הלוי עמיאל יצחק עו"ד, רו"ח זריהן מאיר עו"ד, רו"ח חונוביץ' ניר רו"ח יזרעאלי אלי רו"ח ירון יוסי רו"ח כהן אריק עו"ד כהן קובי עו"ד ורו"ח לוי אופיר רו"ח מורד מני רו"ח מיניביצקי יהושע עו"ד מלכא אבישי עו"ד נוה בועז

עו"ד (רו"ח) אבירם רויטל עו"ד אטקין מוסקוביץ ג'ני עו"ד (יועץ מס) אלי ירון עו"ד ורו"ח אסנפי איתן עו"ד (רו"ח) ארויו רונן עו"ד רו"ח אריה רמי עו"ד בבדז'נוב ראובן עו"ד בן משה טל רו"ח, עו"ד ברגר אהרון עו"ד רו"ח ג'אנה שוקי עו"ד גבע משה עו"ד גולדמן אורי עו"ד גולדמן שלי רו"ח, (משפטן) גורנשטיין אלי יועץ מס גל מיכאל

משתתפים:

מיניביצקי יהושע, רו"ח עמפלי מאורי, עו"ד (רו"ח) פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח פרידמן צבי, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח צרפתי קובי, עו"ד, רו"ח רוטמן גיא, עו"ד שטרק איריס, רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

הורנשטיין ניר, עו"ד (חשבונאי) הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) כהן שראל עו"ד מזרחי מאיר, עו"ד מזון (סמי) שמואל, יועץ מס

אבירם רויטל, עו"ד (רו"ח) אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח ארצי רן, רו"ח ברגר אהרון, רו"ח גבע משה, עו"ד גורנשטיין אלי, רו"ח גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח) דואני ענת רו"ח

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

5

2020 יוני 525 ידע למידע

תוכן עניינים

מאמרים ופסקי דין מס הכנסה תקופת נגיף הקורונה – הנחות ופטורים מארנונה על פי רו"ח אליק גנדלמן תקנות לשעת חירום מענק לעסקים עצמאים וחברות - מענק השתתפות בהוצאות קבועות רו"ח אליק גנדלמן (פעימה שלישית) חשיבות העלאת כל הטענות והמצאת המסמכים בשלב ההשגה עו"ד רו"ח רמי אריה שירותי פיתוח אתרי הימורים אושרו כ"הכנסה טכנולוגית" מועדפת עו"ד רו"ח רמי אריה שינוי המודל העסקי לצרכי מס בחברה על רקע פסקי הדין "ג'יטקו" עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי ו"ברודקום" החלטת בית המשפט העליון בעתירתו של רו"ח עופר מנירב כנגד מתווה 5015 הפעימה השלישית במענק לעצמאים שנקבע בהחלטת הממשלה פס"ד עופר מנירב ביהמ"ש המחוזי חזר ופסק פעם נוספת כי על העסקת המסתננים בענף 15% התעשייה או הבנייה יש להטיל היטל בשיעור

12

13

18

21

23

31

עו"ד ראובן בבדז'נוב פס"ד הומטק הוצאות מו"פ במפעל "מעורב" ייוחסו לכל ההכנסות – של המפעל כוללאלו שפטורות

33

עו"ד משה גבע פס"ד עורב טכנולוגיות פתיחת שומה בהסכם מחייבת את פקיד השומה להקפדה מרבית על זכויות

35

עו"ד משה גבע פס"ד יהונתן שוורץ הנישום –

39

תוכן עניינים

6 2020 יוני 525 ידע למידע

מפקחי מס הכנסה מוסמכים לערוך שומות מס שכר על פי הוראות החוק וכתב המינוי שלהם – עו"ד משה גבע פס"ד עמותת בני רמת גן ביהמ"ש סבור כי השאלה מי יפתח בהבאת הראיות בערעורי מיסים היא לכל היותר ״סערה בצלוחית מים״ –

44

עו"ד משה גבע פס"ד אריה - זאב ייזום עסקים בע״מ ואח׳ התקבל בחלקו ערעורו של בעל נחלה – זכאי לנכות את הוצאות המימון והפחת של מבנה אותו הוא משכיר אך אינו זכאי לפטור ממס בכל הנוגע ליחידות דיור שבבעלותו – עו"ד שלי גולדמן פס"ד נחמיה יוסף נדחה ערעור לקבלת הטבת מס לתושב שדרות מחוסר הוכחות מיסוי מקרקעין מכירת דירות לצד ג' ע"י דיירים בעסקאות התחדשות עירונית ד"ר שלמה קטלן עו"ד חלוקת התמורה בין זכויות במקרקעין לבין זכויות אחרות עו"ד רו"ח רמי אריה ועדת הערר קבעה שוב כי על הוצאות עבור פיתוח שטרם בוצע, – לא יחוייבו במס רכישה מס ערך מוסף "הצעות הנהלת מע"מ נגועות בחוסר תום לב וללא כל בסיס" עו"ד (יועץ מס) ירון אלי פס"ד פיצה שמש – מנהל מע"מ אישר לחברה שנרשמה כעוסק – לבטל רטרואקטיבית את רישומה כעוסק מאחר והוכיחה כי תכניתה להקמת מלון פס"ד דומסטרוי לא יצאה אל הפועל – בערעור על קביעות פקיד השומה/מנהל מע"מ יש לבסס תחשיב חלופי פס"ד מיכאל אייזנברג שמרכז חייו היה בעיר – עו"ד משה גבע פס"ד שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ

46

49

52

54

60

63

67

69

עו"ד משה גבע פס"ד זכריה גופרמן מנומק וממוסמך -

70

תוכן עניינים

7

2020 יוני 525 ידע למידע

ביטוח לאומי משבר הקורונה בהיבט הביטוח הלאומי זכאות לדמי אבטלה רו"ח אורנה צח-גלרט ואילך 1.6.2020 מיום בגץ קבע: הפקדת רכיב העובד בפיקדון עובדים זרים מסתננים פס"ד אסתר צגיי גרסגהר ואח' אינה חוקית ובטלה - האם פגיעה באוטם שריר הלב כתוצאה מעזיבתו של העובד פס"ד נ' ק' את מקום העבודה מהווה תאונת עבודה? - בג"ץ קבע בערעור כי מבוטח שגילו שונה ברישומי משרד הפנים לא זכאי לתשלום רטרואקטיבי של קצבת אזרח ותיק

73

91

96

98

פס"ד זאב לנצ'יצקי -

ביטוח מנהלים ביה"ד הארצי פסק כי הרווחים שנצברו בכספי הפיצויים בביטוחי מנהלים

101

פס"ד דורית לוי וותיקים שייכים לעובד -

שאלות ותשובות מס הכנסה חובת דיווח ופתיחת תיק בגין הכנסת נאמן של נאמנות שיוצריה עו"ד ורו"ח יעקב דהן הם הנהנים בלבד מענק לעצמאים פעימה שנייה למי שהוא גם עצמאי וגם בעל שליטה רו"ח אליק גנדלמן מיסוי הפקדות לקופת גמל בידי פנסיונר שמפקיד מקצבתו החודשית לפקודה 190 כעמית עצמאי על פי תיקון מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום היוון סכומים עקב קצבה מזערית לנישום שמקבל קצבת נכות מצה"ל רו"ח רוזט שמש 67 והגיע לגיל התנאים לפריסת כספי תגמולים שנמשכו במשיכה חד פעמית עו"ד רו"ח אבי קדוש חובת דיווח ותשלום מס לתושב ישראל שמחזיק חברה בבלרוס ומקבל

104

105

106

107

110

עו"ד ורו"ח איתן אסנפי ממנה משכורת ודיווידנד

111

תוכן עניינים

8 2020 יוני 525 ידע למידע

מיסוי שכיר תושב ישראל שעובד בחו"ל אצל מעביד זר

רו"ח (משפטן) אייל סנדו (ג) לפקודה בגין הכנסות מדמי 14 פטור ממס לתושב חוזר על פי סעיף שהוקם בחו"ל בעת שלא היה תושב ישראל LLC שכירות מ - עו"ד טל בן משה היבטי מס הכנסה ומע"מ בפעילות עסקית שמנהלת עמותה שמטרותיה השגת מטרה ציבורית ומוכרת כמוסד פטור ממס עו"ד, רו"ח מאיר זריהן מיסוי רכישה עצמית של מניות שאינה פרו-רטה בידי בעל חברה תוך שימוש בכספי החברה להעלאת החזקתו בחברה .M.B.A , ) אלי גורנשטיין רו"ח, (משפטן מיסוי העברת פעילות מיחיד לחברה בבעלותו אגב מכירת מוניטין עו"ד קובי כהן סמכות פקיד השומה לבדוק שומה או לתקנה ביוזמתו או עו"ד משה גבע לפקודה 147 לפי בקשת נישום על פי סעיף קיזוז הוצאות וקיזוז הפסדים מהכנסות משכר דירה מארה"ב ואנגליה עו"ד (רו"ח) רונן ארויו לתושב ישראל מועד דיווח בארץ לתושב ישראל בגין הכנסות מדמי שכירות בחו"ל עו"ד (רו"ח) רויטל אבירם הקלה במיסוי פיצויי פיטורין חייבים במס לפורש בתחילת שנת המס רו"ח ויועץ פנסיוני ישראל עזרא ) ולמיסוי דיווינד במידה והכנסה של 1 (ט 3 אין נפקות להחלת סעיף חברת ארנק מוסתה בתיק של בעל המניות רו"ח אלי יזרעאלי מיסוי רווח הון מהחזר הלוואת בעלים שיקבל בעל מניות חדש בחברה בסכום העולה על עלות רכישת ההלוואה רו"ח טובה הילמן מיסוי הכנסות משכר דירה שיש לתושב ישראל ברומניה

112

114

116

118

120

122

123

125

126

127

129

עו"ד יניב שקל

130

תוכן עניינים

9

2020 יוני 525 ידע למידע

הכנסה מניירות ערך אמריקאיות שפטורה בארה"ב

עו"ד, רו"ח אבי פרידמן האם פטורה גם בישראל מיסוי בישראל ובלטביה בגין רווח הון שנובע מרכישת מקרקעין ומכירתו במדינת לטביה עו"ד ורו"ח קובי צרפתי, ועו"ד (רו"ח) רון צרפתי מיסוי העברת כספים לברוקר בחו"ל לביצוע רכישת ניירות ערך עו"ד רו"ח אלכסנדר שפירא ניכוי סכומים שמשלם חבר קיבוץ מתחדש כערבות הדדית לקיבוץ רו"ח צבי פרידמן רק ימים ספורים בשנה חובת הדיווח לרשות המסים בישראל בגין עסקאות בין-לאומיות עו"ד ורו"ח אופיר לוי 1385 עם צדדים קשורים בחו"ל – טופס חישוב המס לפי אישור לפריסת פיצויים לשש שנים קדימה ולפי רו"ח עופר קירו אישור לפריסת פיצויים לשש שנים אחורה מס רכישה, פחת וחישוב עלות מקורית בהעברת נכס מיחיד לחברה לפי מיסוי מקרקעין חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים על פי חוק מיסוי מקרקעין עו"ד רו"ח שוקי ג'אנה סיווג ודיווח לרשויות מיסוי מקרקעין ומע"מ בגין נכס שנרכש כמשרד והוסב לדירת מגורים על פי חוק מיסוי מקרקעין עו"ד ורו"ח חגי גרוס 1942 שווי הרכישה לנכס שהתקבל בירושה ונרכש בשנת יועץ מס מיכאל גל AIRBNB מיסוי הכנסות מהשכרת דירה בשיטת עו"ד, רו"ח ניר חונוביץ' א לפקודה 104 סעיף רו"ח יוסי ירון חלוקת דיווידנד ממפעל מוטב

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

עו"ד אבישי מלכא

145

תוכן עניינים

10 2020 יוני 525 ידע למידע

מס ערך מוסף

עו"ד ג'ני אטקין מוסקוביץ נהלי הוצאת חשבונית עצמית חיובי בלו ומע"מ בגין דלק של אנייה בבעלות חברה המוחכרת רו"ח, עו"ד אהרון ברגר לשימוש בטחוני מע"מ בגין תשלום לקבלני משנה בחו"ל ע"י חברה ישראלית בגין

146

148

רו"ח אריק כהן הוצאת דרכונים לתושבים ישראליים על מי חל חוב למע"מ בגין עסקשמונה לו כונס נכסים

149

עו"ד עמיאל יצחק הלוי

151

ביטוח לאומי ניכוי דמי ביטוח שחל על עובד בשגרירות זרה בישראל

רו"ח יהושע מיניביצקי

152

חברות, עמותות, מלכ"רים

46 הכרה בוועד עמותה לצורך קבלת אישור לסעיף

עו"ד בועז נוה

153

כספים וחשבונאות רישום בדוחות תרומה שקיבלה עמותה שמטרתה רכישת רכוש קבוע

רו"ח מני מורד מועדי דיווח וחובת דיווח על פתיחת חשבון בנק בחו"ל

154

עו"ד אורי גולדמן

155

חוזרים והוראות ביצוע מס הכנסה הארכת המועד להגשת הצהרות הון ודוחות השנתיים למס הכנסה רשות המסים בישראל 2018 לשנת הנחיות לציבור לקבלת מענק סיוע לעסקים - מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות 2020 (נגיף הקורונה) בגין חודשים מרץ - אפריל COVID-19 נגיף

156

רשות המסים בישראל

157

תוכן עניינים

11

2020 יוני 525 ידע למידע

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) - דחיית תקופות ומועדים רשות המסים בישראל 6/2020 הוראת ביצוע מס הכנסה מס' הנחיות למעסיקים לניכוי מס משכר עבודה של עובדים שחזרו לעבודה לאחר שהוצאו לחל"ת בעקבות נגיף הקורונה רשות המסים בישראל הגשת דוחות שנתיים באמצעות מערכת "מייצגים" ומערכת המפ"ל – רשות המסים בישראל משבר הקורונה והטיפול במשרדים 2019 קבלת דוחות הנישומים לשנת מס רשות המסים בישראל 4/2020 הוראת ביצוע מס הכנסה מס' ביטוח לאומי הודעה למעסיקים: נדחה מועד הדיווח והתשלום של חודש מאי 15.7.2020 - עבור עובדים בחל"ת עד ל

172

178

180

182

המוסד לביטוח לאומי

202

מדדים ושערי מט"ח

203 204

2020 מדדים לחודש אפריל 2020 שערים יציגים לחודש מאי

ידע במספר

205

מראה מקום

208

12 2020 יוני 525 ידע למידע

מס הכנסה תקופה נגיף הקורונה – הנחות ופטורים מארנונה על פי תקנות לשעת חירום רו"ח אליק גנדלמן

נכסים שלא מושפעים ממשבר נגיף הקורונה כגון מתקנים להפקת חשמל סולארי (המותקנים בגג בניין ובקרקע) וקרקע עליה הם מותקנים, גופים ממשלתיים, גופים מתוקצבים ותאגידי בריאות, תאגידי מים וביוב ותאגידים שהוקמו מכוח חוק. נכסים נוספים שלא זכאים לפטור: חברות ביטוח, בנקים, מבנים שלא בשימוש. מחזיק ב"נכס אחר" שלא נקבע לו סיווג בתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה 2007 כללית ברשויות המקומיות), תשס"ז רשאי לבקש פטור אם יוכיח לגזבר הרשות המקומית שלעסקו אסור היה לפעול בהתאם לתקנות הגבלת פעילות. מנוסח התקנות נראה כי חלק מהעסקים שהמשיכו לפעול (למשל משרדי רו"ח אשר נכללו בקבוצת עסקים חיוניים) עשויים ליהנות מהפטור. לעומת זאת עסקים שהמשיכו את פעילותם בתקופת משבר נגיף ●

במסגרת ההקלות לעסקים שנפגעו כלכלית בתקופת נגיף הקורונה, הותקנו תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) . 2020 ), התש"ף- 2 (תיקון מס' התקנותקובעותמתן פטור מארנונה בשיעור ,3-5/2020 בתקופת החודשים 100% של לנכסים שלא משמשים למגורים מלבד אותם נכסים חריגים המפורטים בהמשך. רשות מקומית רשאית במקום מתן הפטור לכל שנת 25% הנ"ל, לקבוע פטור בשיעור 29/2/2020 . מי שחדל להחזיק בנכס ב 2020 לא זכאי לפטור. בחריגים לפטור שתי קבוצות נכסים: עסקים שהיו רשאים להמשיך פעילות ● בהתאם לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), קרי חנויות מזון, מוצרי 2020 תש"ף היגיינה, בתי מרקחת, אופטיקה, מעבדות לתיקון מכשירי חשמל ומחשבים, קרקע חקלאית ומבנים חקלאים.

הכותב: עורך מקצועי אתר המיסים האינטרנטי "כל-מס", ירחון "ידע למידע" וראש צוות מומחי המיסים בחשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

13

2020 יוני 525 ידע למידע

גם לאחר תקופת הפטור (כגון מסעדות וחדרי כושר) לא יקבלו פטור או הקלה בארנונה מעבר לאותה תקופה שמוזכרת בתקנות כפי שצויינה לעיל.

הקורונה, אך סביר להניח שהיקף פעילותם ירד (חנויות אופטיקה, מעבדות תיקונים) לא יהיו זכאים להטבה בהקלות או בפטור מארנונה. עסקים שהפגיעה בהם תימשך

מענק לעסקים עצמאים וחברות - מענק השתתפות בהוצאות קבועות (פעימה שלישית) רו"ח אליק גנדלמן

זה גורם למצב שהעסקאות מקבלות ביטוי במע"מ רק בעת פירעון השיק. כפועל יוצא העוסק 3-4/2020 מכך הרי, שבתקופה מדווח למע"מ על השירותים שנתן עוד לפני המשבר, בעוד שהירידה בפעילות תבוא לידי ביטוי בחודשים הבאים. כתוצאה מכך עוסק המדווח "על בסיס מזומן" לא יקבל מענק (או יקבל מענק שלא תואם את רמת הירידה בפעילותו). רשות המסים פנתה לממשלה בבקשה לתקן עיוות זה. ישנם עיוותים נוספים שלא לכולם יש פתרון, לדוגמא – עסק בצמיחה שנפגע מהקורונה אך הירידה בפעילותו התקזזה מול עליה במחזורו כתוצאה מהצלחת העסק. נכון למועד כתיבת שורות אלה – לא פורסמו תקנות או חקיקה כמענה לפניית רשות המסים.

12.5.2020 - הפעימה השלישית יצאה לדרך. ב נפתחה ברשות המסים האפשרות להגשת בקשת מענק הסיוע לעצמאים וחברות להשתתפות בהוצאות קבועות. בנוסף למענקים לעצמאים ובעלי שליטה (פעימה ראשונה ושנייה) - יקבלו עסקים עצמאים וחברות, מענק השתתפות בהוצאות קבועות , אשר נועד לפצות אותם (אם כי באופן חלקי) על ההפסדים שנגרמו לעסקיהם ע"י משבר קורונה . משבר שהשבית עסקים רבים או גרם לירידה משמעותית במחזוריהם. המענק מחושב על בסיס ירידת מחזור עסקי .3-4/2019 בהשוואה ל 3-4/2020 בתקופה עסקים רבים (בעיקר נותני שירות) מדווחים למע"מ "על בסיס מזומן". אם הלקוחות של אותו עוסק משלמים בשקים דחויים

הכותב: עורך מקצועי אתר המיסים האינטרנטי "כל-מס", ירחון "ידע למידע" וראש צוות מומחי המיסים בחשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

14 2020 יוני 525 ידע למידע

להלן דברי הסבר על פי הפרסומים שהוציאה רשות המסים לגבי הפעימה השלישית - השתתפות בהוצאות קבועות: הקבוצות הבאות: 3 מענק ההשתתפות בהוצאות הקבועות יינתן ל מיליון ש"ח 20 אלף ש"ח ל 300 עצמאים יחידים בעלי מחזור בין ● מיליון ש"ח 20 אלף ש"ח ל 18 חברות ושותפויות בעלי מחזור בין ● מיליון ש"ח 20 אלף ש"ח ל 18 מלכ"רים זכאים בעלי מחזור בין ● אלף ש"ח קיבלו "תוספת לעסק קטן" במסגרת מענק 18-300 עצמאים יחידים בעלי מחזור פעימה שניה. תנאים עיקריים לקבלת מענק: . לצורך בדיקת 3-4/2019 בהשוואה ל 25% ירד לפחות ב 3-4/2020 המחזור בתקופה ● ירידה במחזור יש לנטרל עסקאות הוניות ועסקאות חריגות אחרות. הירידה במחזור נגרמה ע"י משבר הקורונה. רשות המסים מדגישה כי לא יינתן מענק ● לעסק שמחזורו היה במגמת ירידה טרם המשבר או שמקורו בשינוי סוג פעילות. חלק מהתביעות ייבדקו לעומק. תנאים נוספים: העוסק הגיש דוחות מע"מ ● העוסק ניהל ספרים שלא נפסלו ● 31/12/19 העסק נפתח לכל המאוחר ב ● 29/2/20 העסק לא נסגר עד ● (רשימה חלקית): סוגי עסקים שלא זכאים למענק לחוק מע"מ) 33 יהלומנים (מי שחל עליו פטור לפי סעיף ● סוחרי מקרקעין ● א לפקודה) 8 קבלנים (מי שחל עליו סעיף ● חישוב סכום המענק: אלף ש"ח יקבלו מענק בדומה ל"תוספת 300 ל- 18 חברות ושותפויות בעלי מחזור בין ● לעסק קטן" שקיבלו העצמאים: ש"ח 700 ש"ח – מענק 100,000 – 18,000 מחזור שנתי ●

מס הכנסה מאמרים

15

2020 יוני 525 ידע למידע

ש"ח 1,875 – מענק 200,000 – 100,001 מחזור שנתי ● ש"ח 3,025 – מענק 300,000 – 200,001 מחזור שנתי ● אלף ש"ח מדורג בהתאם לשיעור ירידה 300 מענק לעסקים בעלי מחזור העולה על ● בשני מכפילים: 3-4/2019 במחזור. מהענק מחושב כהכפלת מחזור בהתאם לשיעור ירידה במחוזר מכפיל אחד ● 0.1 - 40% ל 25% שיעור ירידת מחזור בין ● 0.2 - 60% ל 40% שיעור ירידת מחזור בין ● 0.35 - 80% ל 60% שיעור ירידת מחזור בין ● 0.5 - 80% שיעור ירידת מחזור מעל ● מכפיל שני המכונה "מקדם השתתפות בהוצאות קבועות" ● 0.3 מיליון ש"ח מקדם קבוע 1.5 אלף ש"ח ל 300 לבעלי מחזור בין ● מיליון ש"ח "מקדם השתתפות בהוצאות קבועות" מחושב 1.5 לבעלי מחזור העולה על ● 0.3 לפי הנוסחה הבאה אך לא יעלה על

הוצאות שכר נחסכות בחודשים לעובדים שהוצאו 3-4/2020 לחל"ת או פוטרו

2019 תשומות (למעט ציוד)

_

0.9X

1

_

2019 מחזור

2019 מחזור

לעסק לסחר סיטונאי או קמעונאי בדלק נקבע "מקדם השתתפות בהוצאות קבועות" ● 0.075 של לצורך חישוב המקדם המחזור לא יכלול עסקאות הוניות ועסקאות חריגות אחרות, ● תשומות לא כולל ציוד אך כולל תשומות בשיעור אפס (כגון פירות וירקות)

דוגמאות פשוטות: . נתונים: 1

מיליון ש"ח 1 – 2019 מחזור ● ש"ח 100,000 – 3-4/2019 מחזור ● ש"ח 30,000 – 3-4/2020 מחוזר ●

מס הכנסה מאמרים

16 2020 יוני 525 ידע למידע

, החברה נמצאת בטווח מחזורים 0.35 – לכן מכפיל ראשון 70% המחזור ירד ב . חישוב המענק: 0.3 – מיליון ש"ח לכן מכפיל שני 1.5 – אלף 300 0.3 X 0.35 X 100,000 = 10,500

) נתונים: 2

מיליון ש"ח 10 – 2019 מחזור ● מיליון ש"ח 5 – 2019 תשומות ● מיליון ש"ח 1 – 3-4/2019 מחזור ● אלף ש"ח 150 – 3-4/2020 מחזור ● לא הוצאו עובדים לחל"ת ולא פוטרו ●

חישוב מקדם השתתפות בהוצאות קבועות: 1 – 0.9 5/10X = 0.55 ,0.3 לכן מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות הוא 0.3 תוצאת החישוב עולה על .0.5 – לכן מקדם ראשון 80% מחזור ירד ביותר מ חישוב המענק: 0.3 X 0.5 X 1,000,000 = 150,000 חישוב הוצאות השכר הנחסכות: ) לולא 3-4/2020( רכיב זה מהווה הוצאות שכר שהמעסיק היה נושא בהן בתקופת המענק העובד לא הוצא לחל"ת/פוטר. הוצאה נחסכת מחושבת לגבי כל עובד בנפרד. באתר רשות המסים, בדף הגשת תביעה צורף קובץ אקסל לצורך חישוב ההוצאה הנחסכת (על התובע להזין רק משכורת ממוצעת ותקופת החל"ת, קובץ האקסל כולל נוסחה מובנית לחישוב ההוצאה הנחסכת) . נוסחה לחישוב הוצאה נחסכת: משכורת ברוטו ממוצעת בשלושה חודשים שקדמו להוצאת עובד לחל"ת/פיטורין כפול (כדי לתת ביטוי 30 (כדי לתת ביטוי להוצאות סוציאליות) כפול מספר ימי חל"ת חלקי 1.25 (כדי לתרגם למונחים שנתיים) 6 ליחס בין תקופת חל"ת לתקופת מענק) כפול דוגמא לחישוב הוצאת שכר נחסכת: יום). המשכורת 37 (תקופת חל"ת – 20/4/2020 עד 15/3/2020 עובד הוצא לחל"ת מ ש"ח. 10,000 – 12/2019 – 2/2020 הממוצעת של העובד בחודשים

מס הכנסה מאמרים

17

2020 יוני 525 ידע למידע

חישוב ההוצאה הנחסכת: 10,000 X 1.25 X 37/30 X 6 = 92,500 מענק לשותפות / איחוד עוסקים יש להבחין בין שני סוגי שותפויות: שותפות יחידים ושותפות תאגידים. התביעה תוגש ע"י שותף "ראשי" (שנבחר בעת רישום איחוד עוסקים בשותפות יחידים במע"מ) לפי נתוני השותפות. שכל אחד מהם מנהל מערכת חשבונות נפרדת התביעה תוגש ע"י בשותפות של תאגידים כל תאגיד בנפרד לפי נתוניו של אותו תאגיד (מחזורים, תשומות, הוצאות נחסכות). מיליון תיעשה על מחזור של כל השותפים. 20 - תקרת מחזור של לגבי שני סוגי שותפויות מענק למוסד ציבורי זכאי תנאים לקבלת מענק למוסד ציבורי זכאי: ) לפקודה 2 ( 9 הוא "מוסד ציבורי" לעניין סעיף ● שליש לפחות מהכנסותיו מקורם לא בתמיכה ממשלתית או תרומות ● רב הכנסות שאינם מתמיכה או תרומות נובעת ממכירת מוצרים או שירותים (לא ● נדרש רישום במע"מ) 2018 מקדם הוצאות קבועת לגבי מוסד ציבורי זכאי יחושב לפי הוצאות והכנסות בשנת . 2018 ) על סמך אישור רו"ח ודוחות כספיים של שנת 2019 (ולא מענק לעוסק אילתי מיליון שלא מדווח מקדמות יגיש אישור רו"ח 1.5 אלף עד 300 עוסק אילתי בעל מחזור ● 3-4/2020 ו 3-4/2019 / יועץ מס על מחזור מיליון ש"ח שלא מדווח מקדמות יגיש אישור רו"ח / יועץ מס 1.5 – 20 בעל מחזור ● ודוח רווח והפסד לצורך חישוב מקדם הוצאות קבועות 3-4/2020 ו 3-4/2019 על מחזור מיליון ש"ח המדווח מקדמות יגיש דוח רווח והפסד לצורך חישוב 1.5 – 20 בעל מחזור ● מקדם הוצאות קבועות.

מס הכנסה מאמרים

18 2020 יוני 525 ידע למידע

אישורי רו"ח / יועץ מס רלוונטיים. אם בדיקת הנתונים הממוחשבת בעת ההגשה ימים. 7 יצאה תקינה, המענק ישולם תוך אם נדרשות בדיקות נוספות ניתן לקבל אלף ש"ח). אם 80 (עד 20% מקדמה של העוסק לא פטור מניכוי במקור ינוכה מס במקור מהמענק. ניתן להגיש השגה תוך ימים מיום קבלת ההחלטה על המענק, 45 ימים. 180 החלטה בהשגה תינתן תוך השגה צריכה להיות מנומקת ומפורטת, כולל מסמכים תומכים. השגה תוגש באופן . מקוון באתר רשות המסים

מענק לעוסק חדש לצורך חישוב מקדם הוצאות 2019 מחזור קבועות יחושב כמחזור ממוצע מהחודש שלאחר חודש פתיחת העסק עד דצמבר . לגבי עסק שנפתח לאחר 12 כפול 2019 מחזור בסיס (במקום מחזור 1/3/2020 ) יהיה מחזור ממוצע מהחודש 3-4/2020 .2/2020 שלאחר חודש פתיחת העסק עד תהליך הגשת התביעה התביעה תוגש באתר רשות המסים בין . מוסד ציבורי 10/8/2020 עד 12/5/2020 זכאי, עוסק אילתי ושותפות נדרשים לצרף

חשיבות העלאת כל הטענות והמצאת המסמכים בשלב ההשגה עו"ד רו"ח רמי אריה

ללבן היטב ולפרט בכתב את כל נימוקי ההשגה והאסמכתאות להם, גם עם מומחי מיסוי ככל שמדובר בחבויות מס העלולות להיות משמעותיות בסופו של יום. כך קובע פעם נוספת, בית המשפט העליון, , אמיר 7034/19 רע"א בעניין אמיר ( יהושוע נ' פקיד שומה ירושלים, ניתן ביום

נישומים או מייצגים אשר לא מעלים בשלבי דיוני השומות, ובמיוחד בשלב ההשגה את כל הטענות הרלוונטיות ולא ממציאים את כל האסמכתאות התומכות בטענותיהם בהשגה, עלולים למצוא את עצמם ללא יכולת לטעון טענות אלו ו/או להמציא האסמכתאות להן בשלב הערעור לבית המשפט, ככל שיהיה כזה. לכן, מומלץ

הכותב - עו"ד רו"ח ויועץ מיסוי, בעל משרד לדיני מסים, חבר צוות התגובות של לשכת עורכי הדין בישראל, מרצה בכיר בתחום דיני המס ומנהל מקצועי של אתר האינטרנט מסים ועסקים www.ralc.co.il

מס הכנסה מאמרים

19

2020 יוני 525 ידע למידע

אשר דן בערעור על החלטת )31.12.2019 בית המשפט המחוזי שקבע כי לאמיר לא תינתן האפשרות להגיש חוות דעת כלכלית מטעמו, כדי לסתור את התחשיב הכלכלי של פקיד השומה בדבר רווחיות העסק ואף לא חוות דעת חשבונאית המתקנת את חלוקת סיווג ההוצאות בדוחות שהגיש אמיר. כך רק לאחר שהסתיימו ההליכים המקדמיים בערעור אשר הגיש אמיר על צווי השומה שהוציא לו פקיד השומה, הוא הגיש שלוש חוות דעת חדשות: האחת, חוות דעת הנדסית שעניינה ניתוח עלות הפרויקטים שביצעה החברה (להלן: "), השנייה, חוות חוות הדעת ההנדסית " דעת כלכלית שעניינה הרווח הגולמי של ,) חוות הדעת הכלכלית" החברה (להלן: " והשלישית, חוות דעת חשבונאית אשר במסגרתה נערכו מחדש הדוחות הכספיים (להלן: 2011-2008 של החברה לשנים .)" חוות הדעת החשבונאית " פקיד השומה טען שחלק מהטענות בתצהיר אשר הגיש אמיר ואף שלוש חוות הדעת, הן חדשות, מהוות הרחבת חזית, היות והם לא נטעו ולא הוגשו בשלב דיוני השומה ולכן על בית המשפט למנוע את העלאתן ואת הגשת חוות הדעת. בית המשפט המחוזי קיבל את עיקר טענות פקיד השומה וקבע כי תתאפשר הגשתה של חוות הדעת ההנדסית בלבד, שהיה לה אזכור לשיטתו, בדיוני השומה, ולא תתאפשר הגשת חוות הדעת הכלכלית והחשבונאית.

אמיר הגיש ערעור לבית המשפט העליון, בטענה כי שגה בית המשפט המחוזי בהחלטתו לא להתיר את הגשת חוות הדעת הכלכלית וחוות הדעת החשבונאית במלואן. הןכי הוא העלה טענות בעניין הרווח הגולמי והשוואתו לפרמטרים שונים, במסגרת דיוני השומה והם היוו חלק מרכזי מהם, והן כי מדובר בטענה מרכזית והכרחית לצורך קביעת שומת אמת, ולכן אין להעדיף היצמדות לכלל הדיוני על פני המטרה להגיע לשומת אמת. על דרך הכלל, אין להעלות טענה חדשה אשר לא הועלתה קודם לכן בשלב ההשגה במסגרת ערעור על שומת מס, כפי שנקבע , ליבוביץ נ' 777/14 ליבוביץ (רע"א בעניין .)6.3.2014 פקיד שומה גוש דן, ניתן ביום בענייננו, טענותיו של אמיר בדבר סבירות הרווח הגולמי עליו דיווחה החברה, ואי סבירות הרווח הגולמי שייחס פקיד השומה לחברה, ביחס למקובל בענף, הועלו בלשון כללית בלבד במסגרת שלב הדיונים בשומה, ולא הועלו בכלל במסגרת שלב ההשגה ! לפי הפסיקה, בשונה מערעור אזרחי רגיל, "בדונו בערעור מס, יושב בית המשפט המחוזי לא רק כמכריע בסכסוך בין שני בעלי דין... אלא שמוטלת עליו חובה לוודא שהשומה תהא שומת אמת" (ע"א , מלכוב נ' פקיד השומה תל-אביב). 495/63 לאור כך, נקבע כי הצדדים לערעור מס רשאים להעלות בפני בית המשפט טענות חדשות אשר לא נטענו בשלבים מוקדמים יותר של הליך השומה או שנטענו באופן חלקי בלבד, לשם בירור מס אמת, בכפוף

מס הכנסה מאמרים

20 2020 יוני 525 ידע למידע

הכלכלית, במובן זה שהנתונים אליהם התייחס המומחה הכלכלי כרווח הגולמי שדווח על ידי החברה אינם הנתונים שנכללו בדוחותיה הכספיים, אלא הנתונים אשר פורטו בחוות הדעת החשבונאית. לכן, על מנת לבסס באופן שלם את טענותיו של אמיר בעניין הרווח הגולמי יש לאפשר גם את הגשתה, וזאת לצורך המוגבל של ביסוס הנתונים בהם עושה המומחה הכלכלי שימוש, ולא לצורך אחר. סוף דבר, איפשר בית המשפט העליון את הגשת הטענות וחוות הדעת החדשות שלא הועלו ולא הוגשו בשלבי דיוני השומה ואף לא בדיוני ההשגה, אך רק עקב כך שפקיד השומה עצמו התרשל בכך שלא התנגד להעלאת טענות חדשות אלו מיד עם העלאתן לראשונה. ללמוד מכך, כי אסור לנישומים או למייצגים לסמוך על רשלנות פקיד השומה, כפי שארע במקרה זה. עליהם להעלות את כל טענותיהם ולא לחסוך בהגשת על חוות הדעת הנדרשות כבר בשלבי השומה, אחרת הם עלולים להיחסם מהגשתם ככל שיידרש ערעור על צווי השומה. בכל מחלוקת מס מהותית מוצע וכדאי להתייעץ גם עם מומחי מיסים כדי לא לפספס טענות טובות שניתן היה להיבנות עליהן כבר בשלבי דיוני השומה וההשגה.

לשיקול דעתו של בית המשפט המחוזי (רע"א ובלבד שאפשרות זו לא תנוצל לרעה , רובומטיקס טכנולוגיות בע"מ נ' 1830/14 פקיד שומה למפעלים גדולים, ניתן ביום נקבע, כי השיקולים אשר ינחו .)2.4.2015 את בית המשפט בבואו להפעיל סמכות זו הם כי לא ייגרם נזק דיוני לצד שכנגד, לא תיפגע היעילות הדיונית, וכן לא יפגעו תוקפו וחשיבותו של הליך ההשגה על שומת המס. בענייננו, בית המשפט הביא בחשבון לזכותו של אמיר, את העובדה כי הטענות החדשות הועלו כבר בשלבים מוקדמים של הליכי הערעור בפני בית המשפט המחוזי, ופקיד השומה לא התנגד להם בשלבים מוקדמים אלו. מכאן, שדווקא פקיד השומה התרשל בכך שלא טען את טענותיו בעניין הגשת הטיעונים לראשונה רק בהליכי הערעור, מה שעמד לזכותו של אמיר. לפיכך נקבע, כי אין בקבלת חוות הדעת הכלכלית, אשר מטרתה לתמוך בטענות אלה, כדי להסב לפקיד השומה נזק דיוני, לפגוע ביעילות הדיונית או לפגוע בתוקפו ובחשיבותו של הליך ההשגה על שומת המס. משאלו הם פני הדברים, יש לאפשר לאמיר להגיש את חוות הדעת הכלכלית במלואה כראיה. באשר לחוות הדעת החשבונאית, הרי שהיא מהווה נדבך מקדים לחוות הדעת

מס הכנסה מאמרים

21

2020 יוני 525 ידע למידע

שירותי פיתוח אתרי הימורים אושרו כ"הכנסה טכנולוגית" מועדפת עו"ד רו"ח רמי אריה

נותנת לחברות אחרות בקבוצה IP חברת ה ולחברות אשר אינן קשורות זכות לשימוש בפלטפורמה. חברות המקבלות את זכות השימוש הן בעלות רישיון להפעלת הימורים באינטרנט אשר הונפקו על ידי רגולטור ההימורים במדינות השונות. החברה בעלת הרישיון משלמת לחברת דמי שימוש בתוכנה הנקבעים כאחוז IP ה מסוים מההכנסות בניכוי עלויות התפעול. הקבוצה פועלת אך ורק במדינות בהן הימורים מותרים על פי חוק, החברה אוסרת ואינה מאפשרת על משתמשי קצה ממדינות בהן הימורים אינם חוקיים לעשות שימוש בפלטפורמה. לאור שיקולים עסקיים, הקבוצה שוקלת להעביר את הקניין הרוחני של הפלטפורמה לחברה. IP אשר בבעלות חברת ה לאחר שינוי המבנה המתוכנן, החברה ) נשוא IP תהא בעלת הקניין הרוחני (ה הפלטפורמה וכל הזכויות המשפטיות והכלכליות הנובעות ממנה. החברה תהא אחראית על ניהול אסטרטגיית המוצר ותישא בכל הסיכונים והסיכויים הנוגעים . בהתאם IP וזאת במקום חברת ה- IP ל-

פרסמה החטיבה המקצועית 6.1.2020 ביום ברשות המיסים את החלטת מיסוי מס' בנושא "הכנסה טכנולוגית" 0304/20 משירות המבוסס תוכנה - החלטת מיסוי בהסכם. חברה תושבת ישראל עוסקת במתן שירותי פיתוח של תוכנה המאפשרת להפעיל אתרי אינטרנט למשחקי הימורים (קזינו וספורט) במדינות מורשות. פלטפורמה זו מבוססת על אלגוריתמים שונים והיא כוללת מודולים שונים להפעלה וניהול של האתר, ניהול קשרי הלקוחות ), גידור CRM עם המשתמשים השונים ( הסיכונים בהפעלת הפלטפורמה, מערכת על המשתמשים Real time - דיווחים ב והפעילות באתרים, משחקים שונים ועוד. החברה היא חלק מקבוצה רב לאומית המפעילה אתרים שונים בתחומים האמורים ומעניקה זכות שימוש בפלטפורמה גם לצדדים שאינם קשורים כגון, שירותי פיתוח התוכנה ניתנים לחברה זרה בקבוצה שבבעלותה נמצא הקניין ) של התוכנה. IP הרוחני (ה

הכותב - עו"ד רו"ח ויועץ מיסוי, בעל משרד לדיני מסים, חבר צוות התגובות של לשכת עורכי הדין בישראל, מרצה בכיר בתחום דיני המס ומנהל מקצועי של אתר האינטרנט מסים ועסקים www.ralc.co.il

מס הכנסה מאמרים

22 2020 יוני 525 ידע למידע

אושר לחברה כי החל ממועד שינוי המבנה, " בכפוף מפעל טכנולוגי יראו במפעלה " לעמידה בכל שנה בתנאים הקבועים כד לחוק וכי הכנסותיה 51 בהגדרה בסעיף ממתן זכות שימוש בתוכנה כאמור לעיל ." הכנסה טכנולוגית תיחשבנה " של הפלטפורמה אשר IP אושר לחברה כי ה הינה תוכנה IP רכשה החברה מחברת ה המהווה "נכס לא מוחשי מוטב" כהגדרתו כד לחוק. 51 בסעיף " הכנסה הטכנולוגית המועדפת חישוב ה" תיעשה בכל שנה בהתאם לקבוע בתקנות. ההכנסה הטכנולוגית תהא בניכוי הכנסה מנכס לא מוחשי המשמש לשיווק. אישור זה מותנה בהצהרת החברה על גבי לפיה עמדה החברה בתנאים 973 טופס שנקבעו באישור, בחוק ובתקנות. הצהרה זו, תוגש לפקיד השומה יחד עם דוח המס השנתי.

לכך, הכנסות החברה ממתן שירותי מו"פ ייפסקו, היא תעניק לחברה בעלת הרישיון זכות לשימוש בפלטפורמה בתמורה לדמי שימוש שיקבעו בהתאם לעבודת מחירי העברה והוצאות עבור פיתוח הפלטפורמה יירשמו כהוצאות מו"פ בדוחותיה הכספיים של החברה ולא יירשמו כעלות השירותים. פרטי הבקשה: . לאשר כי החל ממועד שינוי המבנה 1 מפעל מפעלה של החברה יהווה " כמשמעותו בפרק טכנולוגי מועדף" כד לחוק 51 בסעיף 3 השביעי בסימן ב עידוד השקעות הון. . לאשר כי החל ממועד שינוי המבנה, 2 הכנסות החברה ממתן זכות שימוש ," הכנסה טכנולוגית בתוכנה מהוות " כד לחוק. 51 כהגדרת המונח בסעיף שיועבר לחברה עומד IP . לאשר כי ה- 3 " נכס לא מוחשי מוטב בהגדרת " כד לחוק. 51 כמשמעותו בסעיף

מס הכנסה מאמרים

23

2020 יוני 525 ידע למידע

שינוי המודל העסקי לצרכי מס בחברה על רקע פסקי הדין "ג'יטקו" ו"ברודקום" עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

זה נשמר המיסוי הדו שלבי, אשר במקרה של בעלי מניות תושבי ישראל יכול להגיע . 50% לשיעור מס מקסימלי של הבעיה מבחינת רשות המיסים מתחילה כאשר עסקת מניות לכאורה, מתאפיינת בהמשך בדילול הפעילות והקניין הבלתי מוחשי של החברה הנרכשת, כך שהלכה למעשה הם מועברים לחברה הרוכשת בצורה סמויה ומבלי שמשולם מס בגינם, ובכך יוצרים שינוי במבנה העסקי של הפירמה. במצב זה, נפרם המנגנון של המיסוי הדו שלבי ורשות המיסים רואה לנגד עיניה את חיוב המס רק בגין עסקת המניות. הבעיה מחריפה לכאורה כאשר מדובר בעסקה במישור המיסוי הבינלאומי. קרי, כאשר ערב שינוי המודל העסקי, החברות הישראליות רשמו, החזיקו וניהלו את הסיכונים והנכסים הבלתי מוחשיים ולאחר שינוי המודל העסקי הסיכונים והנכסים הבלתי מוחשיים הועברו לצד קשור תושב חוץ ללא חיוב או שלא במחיר שוק.

ככלל, רכישת פעילות בחברה, לרבות קניין רוחני, יכולה להיעשות בשתי דרכים עיקריות. הראשונה, רכישת מניות החברה, דהיינו עסקת מניות. השנייה, רכישת הפעילות של החברה, דהיינו, עסקת נכסים. עסקת נכסים תמוסה ברמת החברה המוכרת וחלוקות הכספים שהתקבלו במסגרת העסקה יחולקו כדיווידנד לבעלי המניות ויחויבו ככלל במס נוסף. במבנה זה נשמר המיסוי הדו שלבי, אשר במקרה של בעלי מניות תושבי ישראל יכול להגיע . 50% לשיעור מס מקסימלי של פתח דבר ככלל, רכישת פעילות בחברה, לרבות קניין רוחני, יכולה להיעשות בשתי דרכים עיקריות. הראשונה, רכישת מניות החברה, . השנייה, רכישת עסקת מניות דהיינו עסקת הפעילות של החברה, דהיינו, . עסקת נכסים תמוסה ברמת החברה נכסים המוכרת וחלוקות הכספים שהתקבלו במסגרת העסקה יחולקו כדיווידנד לבעלי המניות ויחויבו ככלל במס נוסף. במבנה

הכותב ממשרד עמפלי עריכת דין מיסים

מס הכנסה מאמרים

24 2020 יוני 525 ידע למידע

משמעותי במאפייני הפעילות של המפעל בעקבות שינוי המודל העסקי- הרי, אותם עובדים ממשיכים לעבוד באותם משרדים ולהפעיל את אותן הפונקציות. אולם, במסגרת שינוי המודל העסקי, הזכויות בנכסים הבלתי מוחשיים (לדוגמה: קניין רוחני, טכנולוגיות קיימות, ידע טכנולוגי, מוניטין, מותגים וסימני מסחר, קשרי לקוחות ועוד) מועברים לחברה קשורה. אמנם החברה המעבירה עדיין ממשיכה לעסוק בפעילות המחקר והפיתוח כפי שעשתה קודם לשינוי, אך כעת לא עושה זאת בעבור עצמה אלא בעבור החברה המקבלת. חשוב לציין שהעברת הזכויות בנכסים הבלתי מוחשיים מעבירה גם את הזכות להכנסות, לרווחים ולתזרימים הנובעים מאותם נכסים. באותו פרסום מנחה הרשות לזהות אלו נכסים הועברו במסגרת שינוי המודל ובהתאמה לסווג את העברה כעסקת רווח הון במסגרתה נמכרו הנכסים, כעסקת תמלוגים, אם נעשה שימוש בנכסים על ידי החברה הקשורה הזרה מבלי שהייתה העברה בפועל של הנכסים ולבחון קבלת דיווידנד בעיין אצל החברה הזרה. החוזר מפרט מספר סממנים שיכולים להצביע על השינוי מודל עסקי ובניהם: שינויים במבנה האחזקות כתוצאה מכניסת משקיע חיצוני; מעבר מחברה הפועלת כחברה טכנולוגית, אשר כוללת את כל הפונקציות הדרושות לפיתוח, שיווק ומכירת מוצריה ומתן תמיכה למוצריה, לחברה הפועלת כחברה הנותנת שירותי מחקר ופיתוח; שינוי הבעלות על הנכסים

שורה של פרסומים מקצועיים של רשת המיסים ושני פסקי דין מהעת האחרונה (ג'יטקו וברודקום), בעלי תוצאה הפוכה, א לפקודה וקווי 85 המבוססים על סעיף – OECD ההנחיה של ה- OECD Transfer Pricing“ 2017” ( Guidelines for Multinational )Enterprises and Tax administrations ,)" OECD קווי ההנחיה של ה- (להלן: " מגבשים קווים מנחים בסוגיה. על כך ברשימה זו. 2010 חוזר שנת חוזר , (להלן: " 2010 בחוזר שפורסם ביולי ") הביעה רשות המיסים את עמדתה 2010 בדבר השלכות המס במקרה של שינוי מודל עסקי בחברות בעלות מפעל בתחומי הטכנולוגיה. שינוי מודל עסקי כולל העברת סיכונים ונכסים בלתי מוחשיים מהחברה הישראלית לצד קשור. שינוי המודל העסקי מתבצע במסגרת שינוי מבנה בתוך הקבוצה ולא בהעברה לצדדים שלישיים שאינם צדדים קשורים. במסגרת זו, תחת ייצור ומכירת מוצרים, ודיווח על ההכנסות ממכירת המוצרים כהכנסות חייבות במס בישראל, בוחרות החברות, בין היתר, לעבור לפעול כנותנות שירותים עבור חברות תושבות חוץ, תמורת כיסוי ההוצאות בתוספת מרווח מסוים (קוסט פלוס). שינוי המודל העסקי יכול להתבצע גם בשלבי הפיתוח ועוד קודם שהחברה החלה לייצר את מוצריה. לעין חיצונית, נדמה שאין שינוי

מס הכנסה מאמרים

25

2020 יוני 525 ידע למידע

האחראים לקחו על עצמם אחריות ניהולית ולא בהכרח של החברה שבעלת מלאה...". הקניין הבלתי מוחשי. בנוסף, החוזר מאמץ את קווי ההנחיה וקובע כי תהליך הזיהוי של OECD של ה שינוי מבנה עסקי צריך להתחיל בניתוח פונקציונאלי אשר נועד לזהות את השינוי בהרכב של הפונקציות, הנכסים והסיכונים ) שבוצעו בחברה והוא תנאי מוקדם FAR ( והכרחי להערכת שווי. כמו כן, יש לאפיין את פעילות החברה לפני שינוי המבנה העסקי ולאחריו: מהן הפונקציות שבוצעו בחברה, באילו סיכונים נשאה, אילו נכסים היו בבעלותה לפני השינוי, הן מבחינה משפטית והן מבחינה כלכלית ואילו נותרו לאחר השינוי. 49444- (ע"מ ג'יטקו פסקי הדין בעניין ברודקום ובעניין 2017 ) מחודש יוני 01-13 , אשר ניתנו שניהם 2019 מחודש דצמבר שמואל בורנשטיין על ידי כב' השופט מיישמים עקרונות אלו. המעניין הוא שבית המשפט הגיע למסקנות שונות בשני פסקי הדין. עניין ג'יטקו המערערת, ג'יטקו בע"מ, הינה חברה ישראלית שעסקה במתן פתרונות בתחום התמיכה הטכנית האוטומטית ליצרני ציוד אלקטרוני. ג'יטקו פיתחה תוכנה בסיסית ששימשה פלטפורמה לבניית פתרונות היו למערערת 2006 תמיכה, כשנכון לשנת חוזים עם מספר יצרנים גדולים כגון:

הבלתי מוחשיים; הפסקת רישומם של הנכסים הבלתי מוחשיים בישראל; הפחתה של כמות העובדים בישראל במחלקות פיתוח, שיווק, מכירה, תמיכה וייצור; ירידה במחזור ההכנסות הכולל של החברה הישראלית וכו'. 15/2018 חוזר‏מס‏ הכנסה‏ מספר‏ - שינוי‏ מבנה‏ עסקי‏ בקבוצות‏ רב לאומיות 2018 חוזר עדכני יותר, שפורסם בנובמבר "), ממשיך את ההנחיות 2018 וזר (להלן: "ח ועוסק בניתוח 2010 שפורסמו בחוזר וזיהוי שינוי מבנה עסקי בקבוצות רב לאומיות. כלומר, מדובר במצב בו חברה ישראלית טכנולוגית הופכת להיות חברה בקבוצה רב לאומית לאחר רכישתה ע"י אותה קבוצה. בהתאם, הקבוצה הופכת להיות הבעלים המשפטיים של הנכסים הבלתי מוחשיים, לרבות הקניין הרוחני, כשהחברה הישראלית ממשיכה להעניק לקבוצה שירותי מחקר ופיתוח. רשות המיסים עשויה לקבוע במקרים אלו של שינוי מודל עסקי, כי נמכרו כל נכסי החברה הישראלית לחברה הזרה\ לקבוצה קובע כי הקניין 2018 הרב לאומית. חוזר הרוחני שייך לחברה הישראלית, ולכן, כל שינוי בהסכמים עם הקבוצה יכול ליצור אירוע מס בחברה המקורית שרכשה את החברה הישראלית. עוד נקבע בחוזר כי הבעלות הכלכלית-מיסויית היא של "ממנת את כל הפיתוח העתידי, חברה ה לוקחת את כל הסיכונים, עובדי ההנהלה

מס הכנסה מאמרים

26 2020 יוני 525 ידע למידע

טכנולוגיה, לרבות "סינרגיה", ונכסים שנותרו בידי המערערת גם לאחר הסכם מכירת הקניין הרוחני (פעילות שיווק, מחקר ופיתוח בקשר לאספקת מוצריה ללקוחותיה). לטענת פקיד השומה, העסקה במהותה כוללת את כל נכסיה ופעילותה של ג'יטקו ושווי הנכסים שנמכרו למיקרוסופט אינו נופל מהמחיר שנקבע בעסקת המניות. קרי, לדידו לא הייתה כל הצדקה לפער מיליון 90 התמורות בין עסקת המניות - דולר לבין עסקת מכירת הקניין הרוחני מיליון דולר). 26.6( בית המשפט קיבל את מרבית טענות פקיד השומה ופסק כי, שווי חברה אינו "מתאייד" בחיסול פעילות ויש למסות את מלוא השווי של רכיבי הפעילות שיצאו מהחברה: "הדעת נותנת כי ערך זה, ששולמה בגינו תמורה רבה זמן קצר קודם לכן בעסקה בין צדדים שאינם קשורים השוקלים שיקולים כלכליים גרידא, הועבר בעסקת הטכנולוגיה. קשה לומר כי הוא נעלם או 'התאייד'. הכלל הוא שערך כלכלי נשמר, גם אם הוא משנה את צורתו... המערערת לא עמדה בנטל הכבד המוטל עליה להראות שכלל זה בדבר 'שימור הערך', אינו חל במקרה דנן". דחה את הסבריה בורנשטיין השופט לגבי הפער בין תמורת עסקת ג'יטקו של המניות לבין תמורת עסקת מכירת הקניין הרוחני. כך למשל טענתה כי הסכום ששולם בגין מניותיה משקף תמורה בגין סינרגיה עם עסקי מיקרוסופט, ועל כן אינו חלק מהתמורה בגין הפעילות שהועברה "... איני סבור נשללה על ידי כבוד השופט:

ועוד. ג'יטקו NEC, HP, Dell, Canon עובדים, ברובם אנשי 150 העסיקה כ שירות לקוחות ומקצתם עובדי תוכנה , לאחר 2006 שירות ללקוחות. בנובמבר מו"מ ארוך, נחתם הסכם למכירת מניותיה (להלן: Microsoft Corporation של ג'יטקו ל מיליון דולר. 90 ") בתמורה ל- מיקרוסופט " זמן קצר לאחר מכן, נחתם הסכם למתן שירותי כוח אדם בין גי'טקו למיקרוסופט ישראל (חברת הבת של מיקרוסופט), ועובדי גי'טקו הועברו למיקרוסופט , גי'טקו ומיקרוסופט 2007 ישראל. ביולי חתמו על הסכם למכירת הקניין הבלתי ) שנותר בבעלות גי'טקו בתמורה IP מוחשי ( הסכם מכירת מיליון דולר (להלן: " 26.6 - ל "). התמורה הנ"ל נקבעה על הקניין הרוחני סמך הערכת שווי הוגן של נכסי ג'יטקו נכון ליום רכישת המניות, תוך ייחוס התמורה Purchase Price( ששולמה לנכסים שונים .)" PPA מסמך ה- ) (להלן: " Allocation החברה ופקיד השומה היו חלוקים בשאלה מהי "העסקה" שבין המערערת ובין מיקרוסופט. לטענת גי'טקו, העסקה היחידה היא העסקה שבה נמכר הקניין הבלתי מוחשי השייך לג'יטקו למייקרוסופט. לעומת זאת, לטענת פקיד השומה, העסקה האמיתית כוללת את מכירת כלל נכסיה ופעילותה של החברה עד להפיכתה ל"קליפה תאגידית חסרת תוכן כלכלי". כמו כן, המערערת וענה כי שווי השוק של הנכסים שהועברו הוא התמורה שדווחה , כאשר המחיר PPA התבסס על מסמך ה שנקבע לעסקת המניות משקף ערכים מלבד

מס הכנסה מאמרים

27

2020 יוני 525 ידע למידע

כי העובדה שקיים יתרון ייחודי לרוכש מסוים ברכישת נכס מסוים משמעה כי המחיר ששולם על ידו אינו משקף את שווי השוק של הנכס. המערערת לא הוכיחה כי לרוכש אחר לא היה קיים 'יתרון ייחודי' מסוג אחר, באופן שאף הוא היה נכון לשלם מחיר דומה בעסקת המניות". בנוסף, נקבע שאומנם העברת עובדים אינם מהווה "קניין שניתן לסחור בו", אך ניתן לייחס לחברה נכס שביטויו ביכולתה לגרום לכך שעובדים יעברו כמקשה אחת לחברה אחרת וכי ליכולת זו פן משפטי ומעשי כאחד, בעל ערך כלכלי רב אותה ניתן למסות ובלשון בית המשפט: "אכן, לא ניתן 'למכור' עובדים. אלה בוודאי אינם בבחינת 'נכס' השייך למערערת, כשם שלאחר מעברם למיקרוסופט, הם אינם 'נכס' שלה. עם זאת, אינני רואה קושי של ממש, לא עקרוני ואף מעשי, לייחס למערערת 'נכס' שביטויו ביכולתה לגרום לכך שעובדיה יעברו כמקשה אחת, או כמעט כמקשה אחת, לחברה אחרת. בנסיבות אלה אני מתקשה שלא לראות בהעברת העובדים כאירוע שבו ויתרה המערערת על פונקציה משמעותית ובעלת ערך כלכלי רב. ערך כלכלי זה השתקף היטב בתמורה ששולמה בעסקת המניות, ואיני רואה הכיצד ניתן לומר כי בעסקת הטכנולוגיה ערך זה התפוגג ואינו קיים יותר". על כן, הערעור נדחה ברובו.

עניין ברודקום סמיקונדקטור בע"מ המערערת, חברה ישראלית העוסקת בייצור ובשיווק של רכיבי מיתוג לנתבים ומתגים מהירים המיועדים לתשתיות תקשורת התקשרה המערערת 2002 פס רחב. בשנת Dune Networks עם חברת האם שלה ") חברה תושבת ארצות דיון . (להלן: " Inc הברית, בהסכם רישיון, בגדרו העניקה דיון למערערת זכות שימוש בקניינה הרוחני בתמורה לתמלוגים לפרק זמן של חמש שנים. הוסכם כי הקניין הרוחני שפותח עד למועד חתימת ההסכם יוותר בבעלותה של דיון ואילו קניין רוחני שיפותח בעתיד על- , 2009 ידי המערערת יהיה בבעלותה. בשנת (להלן: Broadcom Corporation חברת ") רכשה את כלל מניותיה של ברודקום " מיליון דולר (להלן: 200 דיון בתמורה ל- ") ובכלל זה עסקת רכישת המניות " בעקיפין גם את הזכויות במערערת. לצורך השלמת עסקת רכישת המניות, המערערת פנתה מבעוד מועד למדען הראשי בבקשה בכתב להעברת הידע שפותח על ידה, ונהנה מתמיכת המדען, לחו"ל. , כחלק משינוי מבנה גלובלי 2012 בשנת בקבוצת ברודקום, מוזגה דיון אל ברודקום והמערערת הפכה להיות חברת בת בבעלות מלאה של ברודקום (להלן: "). זמן קצר לפני כן, חתמה שינוי המבנה " המערערת על שלושה הסכמים עם חברות קבוצת הקשורות לברודקום (להלן: " "). ההסכם הראשון היה למתן ברודקום

מס הכנסה מאמרים

28 2020 יוני 525 ידע למידע

שינוי המודל העסקי הביא לכך שהמערערת הפכה ל"קליפה תאגידית ריקה מתוכן", הרי שבמקרה הנוכחי המערערת הוכיחה באמצעות מכלול ההסכמים שנערכו בינה לבין קבוצת ברודקום, כי פעילותה התרחבה, הכנסותיה ורווחיה גדלו ואף מצבת כוח האדם שלה גדלה. יתרה מזאת, מספר שנים לאחר מכן, היא מכרה את הקניין הרוחני שנותר בבעלותה בסכום ניכר. בנסיבות אלו, שינוי המודל העסקי אינו מלמד על כך שבמועד העִסקה היא מכרה "נכס" לקבוצת ברודקום. קבע כי אין לקבל את בית המשפט בנוסף, טענת המשיב, לפיה העובדה שהמערערת קיבלה אישור להעברת ידע מהמדען הראשי היא הנותנת שמדובר במכירה של קניין רוחני ולא במתן רישיון בתמורה לתמלוגים. לאור האמור, הטעים השופט כי הוא אינו סבור ששינוי המודל העסקי מוביל למסקנה שמהותה הכלכלית של העסקה שונה מהאופן בו הוצגה על ידי המערערת, ולכן, יש לתת תוקף לצרכי מס להסכמים. "שינוי מודל עסקי" אינו מהווה לדידו: מילות קסם שדי בהן כדי להביא לשינוי סווגה של העסקה בין הצדדים. נקבע כי כאשר החברה נותרה פעילה, מפעילה פונקציות, בעלת נכסים וסיכונים - אין בכך כדי להביא בהכרח לעסקה אחרת שיש למסותה בנפרד". יתרה מזאת, בית המשפט מדגיש כי המשיב לא בחן את שאלת קיומה של חלופה זמינה וכדאית יותר מאשר שינוי המודל העסקי,

שירותי שיווק ותמיכה טכנית לחברת ברודקום סינגפור, ההסכם השני היה למתן שירותי שיווק ותמיכה טכנית לברודקום וההסכם השלישי היה למתן רישיון לבורדקום איי-קיימן להשתמש בקניין הרוחני של המערערת. לטענת המשיב, בעקבות העסקה שינתה המערערת את פעילותה העסקית מחברה שעוסקת במחקר ופיתוח, ייצור (באמצעות קבלן משנה), שיווק, הפצה ומכירה, לחברה שכל עיסוקה במתן שירותי פיתוח לחברה שרכשה אותה ולכן לדידו מדובר בשינוי מודל עסקי שיש לסווגו כמכירה החייבת במס של הפונקציות, הנכסים והסיכונים הקשורים לפעולתה. המשיב הוסיף שמאחר שמדובר בצדדים קשורים, יש לקבוע את התמורה בעסקה לפי תנאי השוק, כנגזרת משווי התמורה ששולמה בעסקת רכישת המניות, ולהפריד בין הנכסים שנשארו בישראל לאלו שהועברו במסגרת שינוי המודל העסקי. לטענת המערערת, יש לתת תוקף להסכמות בין הצדדים לפיהן לא הייתה מכירה אלא התנהגות עסקית מקובלת בגינה "מסחרה" את הקניין הרוחני שבבעלותה ע"י הענקת רישיון שימוש בו. זאת, כשבמקביל היא החלה להעניק שירותי מו"פ הקשורים בידע עתידי שיבוסס על הקניין הרוחני הקיים שנותר בבעלותה. בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור, תוך מאבחן בין נסיבות בורנשטיין שהשופט המקרה לבין הנסיבות שעמדו בבסיס פסק ג'יטקו, . כך, שבעוד שבעניין ג'יטקו דין

מס הכנסה מאמרים

29

2020 יוני 525 ידע למידע

צריך שייעשה באופן מדוד, ובוודאי שלא באופן "אוטומטי" וגורף". , בין המשפט משרטט את גבולות שנית שיקול הדעת השמור לפקיד השומה ומאבחן בין מקרים ברורים לבין מקרי ביניים, במסגרתם דומה כי חל על פקיד השומה נטל מוגבר להראות כי מדובר בשינוי מודל "שינוי המביא ל"ריקון" החברה עסקי: הישראלית, ל"ייבושה", להפיכתה ל"קליפה תאגידית חסרת תוכן" או אפילו לצמצום משמעותי של פעילותה – הוא, לכל הדעות, שינוי המצדיק לסווג את העסקה באופן שונה מהאופן שבו הוצגה על ידי הצדדים ולקבוע את תמורתה. על אחת כמה וכמה יש לעשות כן אם קיים פער בלתי מוסבר בין התמורה ששולמה על ידי חברת האם הזרה בעת רכישת מניותיה של החברה הישראלית, משמע בעת שהצדדים היו צדדים בלתי קשורים, ובין התשלומים המשולמים על פי מכלול ההסכמים הנערכים לאחר מכן". "במקרים אחרים שבהם לעומת זאת, השינוי במודל העסקי לא חולל את התמורות המשמעותיות האמורות, ובמיוחד כאשר הסתבר כי השינוי הביא לצמיחתה של החברה הישראלית, לגידול בפעילותה, במצבת כוח האדם שלה, בהכנסותיה וברווחיה, הרי שלטעמי קיים קושי משמעותי יותר להתערב בהסכמים שערכו הצדדים, כפי שהוצגו על ידם, ולקבוע שמהותם הכלכלית היא שונה. בהעדר אינדיקציה ממשית כי שינוי המודל העסקי משקף, הלכה למעשה, עסקה שונה, רחבה הרבה יותר, מזו אשר הוצגה

אלא יצא מנקודת ההנחה לפיה לא קיימות שום חלופות נוספות מלבד הותרת המצב הקיים או שינוי המודל העסקי כפי שפירש אותו פקיד השומה. הוא על רקע האמור פסק בית המשפט כי אינו סבור "כי בנסיבות המקרה שלפניי, ועל סמך הראיות, ניתן לקבוע כי מערך ההסכמים בין המערערת לברודקום מונע באופן מהותי משיקולי מס, להבדיל משיקולים כלכליים עסקיים". בהקשר לכך, יש ליתן את הדעת לשני דגשים , ראשית מרכזיים העולים מפסק הדין. הכשר מסוים מעניק בית המשפט בעניין להסתמכות של פקיד השומה על קווי , בבחינת העסקה OECD ההנחיה של ה לגישתי, ושלא כעמדת לצורכי הפקודה: " המערערת, במישור העקרוני המשיב אינו מנוע מלהסתמך על קווי ההנחיה של . אף איני סבור כי דיני המס OECD ה בישראל שוללים את האפשרות להתבסס לצורך סווג עסקה או FAR על מבחן ה לשם אומדן שוויה. הגישה העקרונית שבה נוקט המשיב בהנחיותיו הפנימיות, ולפיה יש לבחון כל מקרה שבו מתבצע "שינוי מודל עסקי", תוך ניתוח מדוקדק של הפונקציות, הנכסים והסיכונים, על מנת לקבוע את סיווגה של העסקה לצורך מס ואת תמורתה, היא גישה ראויה, המשתלבת בעקרונות המס בישראל, ותכליתה למנוע הפחתת מס ישראלי בדרך של הסטת ערכים כלכליים מישראל לחו"ל. עם זאת, סבורני כי שימוש בכלי זה של סיווג שונה של עסקה בעקבות ניתוח פונקציונלי של השינוי במודל העסקי,

מס הכנסה מאמרים

30 2020 יוני 525 ידע למידע

על ידי הצדדים, אין מקום להתערבות פקיד השומה מעבר להתערבות במחיר העסקה בהתאם לכללי מחירי העברה, ככל שיש לכך מקום." הערעור התקבל. דגשים וסיכום מיסוי שינוי מודל עסקי ייעשה אפוא בהתאם לנסיבות המקרה, תוך בחינה פרטנית לגבי היקף הפעילות של החברה הישראלית עובר לשינוי המבנה ולאחריו. ככל שימצא כי ג'יטקו בדומה לעניין החברה הפסיקה את פעילותה זמן קצר לאחר רכישת המניות, כך תגדל הנטייה לראות בעסקת המניות כעסקה משולבת עם

מכירת פעילות וקניין בלתי מוחשי ולמסות בהתאם. עם זאת בית המשפט בעניין , סבור כי לא מדובר במילת קסם, ברודקום אשר מקימה חבות במס באופן אוטומטי, אלא פקיד השומה נדרש להראות כי חל צמצום משמעותי בהיקף הנכסים, הסיכון והפונקציות שנותרו בחברה הישראלית בעקבות שינוי המבנה, בהתאם לקווי וכי עיקר השינוי OECD ההנחיה של ה נבע משיקולי מס. במצבי ביניים, נדרש פקיד השומה לבחון בין היתר אלו חלופות עמדו בפני הנישום ערב שינוי העסקה, וככל שהנישום בחר בחלופה הנתמכת בהגיון כלכלי יצוק, מנוע פקיד השומה מלסווג את העסקה באופן שונה, גם אם הדבר כרוך בשינוי פעילות של החברה בישראל.

מס הכנסה פסקי דין

31

2020 יוני 525 ידע למידע

החלטת בית המשפט העליון בעתירתו של רו"ח עופר מנירב כנגד מתווה הפעימה השלישית במענק לעצמאים שנקבע בהחלטת – פס"ד עופר מנירב 5015 הממשלה

3011/20 בג"ץ העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בבית המשפט: כב' השופט מ' מזוז, לפני: כבוד השופט ד' מינץ, כבוד השופט ע' גרוסקופף עופר מנירב, רו"ח העותר: בשם העותר: עו"ד ניר שוסטר; עו"ד אשר פרץ . רשות המיסים 3 . משרד האוצר, 2 . ממשלת ישראל, 1 המשיבים: בשם המשיבים: עו"ד יונתן ברמן; עו"ד אבי טוויג עתירה למתן צו על תנאי

21.5.2020 : ניתן ביום

פסק-דין

השופט ד' מינץ: לפנינו "עתירה בהולה" שהגיש העותר, רואה חשבון ובעליו של משרד רו"ח עצמאי, נגד (להלן: החלטת הממשלה), במסגרתה נקבע 24.4.2020 מיום 5015 החלטת ממשלה מס' מתווה למתן מענק סיוע לעסקים, בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה. . לטענת העותר, מנגנון החישוב שנקבע במסגרת החלטת הממשלה, לצורך בחינת עצם 1 הזכאות של עסקים למענק והיקף שיעורו, יוצר אפליה מובנית בין עסקים המדווחים על הכנסותיהם לרשויות המע"מ ומס הכנסה "על בסיס מצטבר", לבין אלו המדווחים על הכנסותיהם כאמור "על בסיס מזומן", זאת בפרט כאשר מדובר בעסקים אשר ש"ח. העותר עמד על הדחיפות 300,000 עלה על 2019 מחזור העסקאות שלהם בשנת הקיימת לטענתו לקבוע דיון בעתירה, לאור העובדה שתקופת הזכאות להגשת בקשה

מס הכנסה פסקי דין

32 2020 יוני 525 ידע למידע

. העותר מציין כי 12.5.2020 ימים אשר החלה מיום 90 לקבלת המענק היא תקופה בת לשר האוצר ולמנכ"ל 10.5.2020 וביום 6.5.2020 פנה באמצעות דואר אלקטרוני ביום משרדו, אשר היו אמונים על גיבוש מתווה ההחלטה, אך טרם קיבל מענה. . המשיבים בתגובתם טענו כי דין העתירה להידחות על הסף מחמת אי-מיצוי הליכים. 2 העותר פנה לראשונה מספר ימים קודם הגשת העתירה לגורמים הרלוונטיים, ומבלי שהמתין לתשובה כלשהי, מיהר להגיש את עתירתו. גם אין בדחיפות הנטענת להוות נימוק המצדיק הגשת עתירה ללא מתן שהות סבירה לתשובת המשיבים. למעלה מן הצורך צוין כי פנייתו של העותר מצטרפת לשיח הציבורי בנושא, כאשר הסוגיה העומדת על הפרק נבחנת על ידי גורמי המקצוע ובימים הקרובים יובא הנושא לפני שר האוצר הנכנס זה עתה לתפקידו, לשקול אם להציע לממשלה לתקן את החלק הרלוונטי בהחלטת הממשלה. . הצדק עם המשיבים ודין העתירה להידחות על הסף מחמת אי-מיצוי הליכים. העותר 3 לא הותיר בידי המשיבים פרק זמן סביר כדי לבחון את הטענות המועלות בעתירה אוסטרליץ נ' ועדת 6153/19 ולגבש להן מענה, ומשכך לא מוצו ההליכים (בג"ץ חוזרים להר נ' השר לביטחון 2235/20 ); בג"ץ 15.1.2020( הבחירות המרכזית לכנסת )). מה גם, העניין נמצא בעת הזו בבחינת הגורמים המוסמכים, אשר 25.3.2020( פנים חזקה עליהם שישקלו את כל השיקולים הרלוונטיים לעניין. בעת הזו אפוא, אין כל הצדקה כי בית משפט זה ידון בסוגיה האמורה.

העתירה נדחית על הסף.

.)21.5.2020 ניתן היום,‏כ"ז באייר התש"ף (‏

ש ו פ ט

ש ו פ ט ש ו פ ט

מס הכנסה פסקי דין

33

2020 יוני 525 ידע למידע

ביהמ"ש המחוזי חזר ופסק פעם נוספת כי על העסקת המסתננים בענף התעשייה או הבנייה – פס"ד הומטק 15% יש להטיל היטל בשיעור עו"ד ראובן בבדז'נוב

2823/18 תקציר ע"א מרכז- לוד בבית המשפט: כב' השופט: שמואל בורנשטין לפני: הומטק שרותי כח אדם בע"מ המערערת: פקיד שומה רחובות המשיב: 19.4.2020 : ניתן ביום

לטענת המעסיקה, משהחליטה ממשלת ישראל להעניק לאותם המסננים שמוצאם מחבל דארפור, הרי הנובה והנילוס הכחול אישור של תושב ארעי פטורים הם מתשלום היטל עובדים זרים. ולחילופין אם טענתה לא תתקבל, ביקשה המעסיקה כי יוטל מאחר 20% בלבד ולא 15% עליה היטל של שעובדיה עוסקים בענף הבנייה והתעשייה. פסק הדין בשאלת החוקיות שבהטלת היטל על 5 המסתננים אשר קבלו אשרות מסוג א/ תושב ארעי פסק ביהמ"ש כי הטלת ההיטל על העסקת מסתננים, עולה בקנה אחד עם לשונו ורוחו של חוק ההיטל. הדבר נכון הן ביחס לכלל המסתננים, והן ביחס לאותם מסתננים יוצאי חבל דרפור, חבל הנובה

העובדות חברת הומטק שירותי כוח אדם בע"מ מספקת שירותי כוח אדם לחברות בענפי )" המעסיקה התעשייה והבניין (להלן: " ולשם כך העסיקה בין היתר מסתננים ) לחוק 5 (א)( 2 שהחזיקו ברישיון לפי סעיף הכניסה לישראל שאינו מהווה אשרת מאותם מסתננים, שמוצאם 800 עבודה. לכ מחבל דארפור וחבל הרי הנובה והנילוס הכחול, הוענק רישיון ישיבת ארעי מסוג (תושב ארעי) מטעמים הומניטאריים 5 א/ וזאת בהתאם להחלטת ממשלת ישראל . פקיד השומה פתח תקווה חייב 2018 משנת , על 20% את המעסיקה בתשלום היטל של החלטה זו של פקיד השומה הוגשה תביעה לביהמ"ש המחוזי.

הכותב: ממחלקת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online