קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

מנהלים י ישוביים הרשות הלאומית לביטחון קהילתי

שלום רב,

הנדון: לוגו חדש - הרשות הלאומית לביטחון קהילתי מנהלות ומנהלי הרשות לביטחון קהילתי, לאחר תהליך מקצועי המשלב אנשי מקצוע בתחום ,אנשי שטח ומטה, נב חר לרשות הלאומית לביטחון קהילתי, לוגו חדש.

הלוגו מביא לידי ביטוי את מגוון תחומי העיסוק של הרשות , את מגוון האוכלוסיות והמענים. וכן את הפרט, הבית, את הקבוצה , הקהילה ובעיקר דרך שמבטאת אור. לרשותכם באתר הרשות "ארגז כלים גרפי למנהלים": 1 . רול אפ 2 . כרטיס ביקור 3 . חולצה ממותגת 4 . הזמנה 5 . לוגו רשות/ לוגו משרד 6 . נייר מכתבים 7 . מצגת, רקע לתעודה, מחברת, נייר מכתבים בוורד יושלמו בימים הקרובים.

החל מחודש ינואר 2024 יש לעשות שימוש אך ורק בלוגו החדש בשילוב לוגו של המשרד לביטחון לאומי וכך בכל הפלטפורמות ה מצורפות.

בברכה,

רונית עובדיה מנהלת הרשות הלאומית לביטחון קהילתי

כנפי נשרים 7 , גבעת שאול, ירושלים I טל: 02-5675925 \ 02-5675954 פקס 02-5605090 www.mops.gov.il I ronito@mops.gov.il

אלימות במשפחה מתגברת בזמן מלחמה אל תישארי עם זה לבד אנחנו כאן בשבילך!

118

משטרה 100

106 )4 (שלוחה

מ ענה 24/7

משרד הרווחה

מוקד עירוני

21 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease