קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

להצטרפות: ְמְרו את המספר � . ש 1 052-577-577-5 בזיכרון הטלפון שלכם ְלְחו “צרפו אותי” � . ש 2 למספר הזה

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease