קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

עירוני »

חדש בפארקים: לוחות תקשורת לילדים עם צרכים מיוחדים לוחות תקשורת לילדים שמתקשים להביע את עצמם באופן 6 העירייה התקינה עוד מילולי. מופיעים בהם סמלים המאפשרים להביע רצון, בקשה ותחושה על ידי הצבעה

מתחשבים בילדים עם צרכים מיוחדים: העירייה התקינה עוד י � לוחות תקשורת ל 6 לדים אשר מתקשים להביע את עצמם באופן מילולי. ת � ההוחות החדשים הו קנו בפארק חלומות יוסף ובפארק חלום עליכם שבשכונת אבני חן, בפארק הָיֹה ו � הָיָה שבשכונת הח רש, בפארק נוף הגיא

קצוע בעירייה ומשרד החינוך. בחריש מתחשבים גם בילדים עם אלרגיה למזון המסכנת חיים. בשנה החולפת הציבה ס � שלטי ה 30 ההירייה ברה בפארקים ובגינות ציבוריות כדי לאפשר גם לילדים אלרגיים י � ללחק וליהנות בסב בה בטוחה ובלי דאגה.

המיקומים המדויקים ח � שש כל הפארקים ב ריש מופיעים בחוברת דיגיטלית

פ � וופארק ארץ עוץ שבשכונת ה רחים, ובפארק בצוותא שבשכונת בצוותא. על לוחות התקשורת מופיעים סמלים המאפשרים להביע רצון,

צ � בבשה, רגש ותחושה על ידי ה בעה. תהליך החשיבה והעבודה על הפרויקט, שנועד לתת כתף לילדים המיוחדים ולהוריהם, בוצע בשיתוף הנהגת ההורים לילדים עם מ � צצכים מיוחדים בחריש, גורמי ה

שבאתר העירייה, לעיון בחוברת סרקו את הקודר.

20 ' גיליון מס 22

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease