חריש | רישום למוסדות החינוך תשפ"ה

רישום לבתי ספר

למי מיועד הרישום?

(שימו לב: עליכם לעדכן את הכתובת במשרד הפנים. בקשת שינוי כתובת תטופל בצירוף ספח מעודכן עם הכתובת החדשה בלבד) שינוי הכתובת יאפשר שיבוץ בהתאם לכתובת החדשה. מסמכים נדרשים שיש לצרף: שתי תעודות זהות מקוריות של שני ההורים, כולל שני ספחים שבהם רשומים פרטי הילדים עם הכתובת החדשה בחריש. הערה: לאחר מילוי טופס שינוי כתובת בצירוף המסמכים הנדרשים, המסמך יועבר לבדיקה ביחידת הרישום של אגף החינוך.

2018 ילידי ילדים העולים לכיתה א', 2013 ילידי ילדים העולים לכיתה ז',

2010 ילידות תלמידות העולות לכיתה ט' בחינוך החרדי, ילדים שיירשמו לאחר תקופת הרישום ישובצו על בסיס מקום פנוי בלבד. תושבים חדשים הרישום למערכת החינוך מתבצע באופן מקוון. עליכם לבצע שלב מקדים של מילוי פרטים וצירוף מסמכים: . ספח תעודות זהות של שני ההורים, שבו רשומים פרטי 1 הילדים והכתובת מעודכנת לחריש. . טופס ביטול רישום מהרשות שממנה עוברים אל חריש. 2

שינוי כתובת בתוך העיר לתושבי חריש

ניתן לבצעה שינוי כתובת לתושבי חריש שמעתיקים את מגוריהם בתוך העיר באתר עיריית חריש תחת הכותרת חינוך/ פניות בנושא רישום/ עדכון כתובת תושב קיים.

7

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease