חריש | רישום למוסדות החינוך תשפ"ה

הורים עצמאיים (גרושים/פרודים/יחידנים)

שינוי כתובת בתוך העיר לתושבי חריש

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי לצורך רישום הילדים למוסדות החינוך יש לקבל את הסכמת שני ההורים (במקרים שבהם תישלל ו/או תוגבל האפוטרופסות של אחד ההורים לא תחול חובה זו). אם קיימת מחלוקת בין ההורים לעניין ההסכמה, על ההורים לפנות להכרעה משפטית בנושא ולצרף אותה לפנייה באתר העירייה. הורה יחיד- יש לצרף תמצית מרשם אוכלוסין.

שינוי כתובת לתושבי חריש שמעתיקים את מגוריהם בתוך העיר ניתן לבצע באתר עיריית חריש תחת הכותרת חינוך- פניות בנושא רישום- עדכון כתובת תושב קיים.

(שימו לב: עליכם לעדכן את הכתובת במשרד הפנים. בקשת שינוי כתובת תטופל בצירוף ספח מעודכן עם הכתובת החדשה בלבד) שינוי הכתובת יאפשר שיבוץ בהתאם לכתובת החדשה. מסמכים נדרשים שיש לצרף: תעודות זהות מקוריות של שני ההורים, כולל שני ספחים שבהם רשומים פרטי הילדים עם הכתובת החדשה בחריש. הערה: לאחר מילוי טופס שינוי כתובת בצירוף המסמכים הנדרשים, המסמך יועבר לבדיקה באגף החינוך.

ביטול רישום

הורים המבקשים לבטל רישום בעקבות מעבר דירה לרשות אחרת מתבקשים לבצע זאת באתר העירייה.

מסמכים נדרשים שיש לצרף: . תעודות זהות של שני ההורים 1 . חוזה דירה ברשות החדשה 2

4

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease