חריש | רישום למוסדות החינוך תשפ"ה

רישום לצהרונים - בתי ספר וגנים בשנת תשפ"ה תפעל תוכנית צהרוני ניצנים בחריש מטעם . הצהרונים יופעלו 17:00 / 16:00 משרד החינוך עד השעה ע"י חברת "קיטו מרום" המתמחה בניהול פרויקטים חינוכיים. הרישום לצהרונים ייפתח במועד מאוחר יותר על ידי החברה המפעילה. שלבי הרישום לצהרון עבור ילדי הגנים או 16:00 בחירת מסלול הצהרון (שעות סיום הפעילות ) מתבצעת במקביל לרישום למסגרת החינוכית. 17:00 יש לבחור את סוג הגן שאליו אתם מבקשים להירשם: המחירים המשוערים יפורסמו במעמד הרישום לצהרונים. התשלום עבור הצהרון בגני הילדים יתבצע במערכת נפרדת של זכיין הצהרונים בהתאם למסלול שבחרתם בעת הרישום למוסד החינוכי.

תאריכי רישום לצהרון יפורסמו בהמשך. • בסיום הרישום יישלח אישור רישום לדוא"ל שאותו הזנתם במערכת.

14:00 • גן ללא צהרון עד השעה 16:00 • גן עם צהרון עד השעה 17:00 • גן עם צהרון עד השעה

זכאות לשעות שילוב

בקשה לקבלת זכאות לשעות השילוב תיבחן ע"י המוסד החינוכי שבו התלמיד לומד. יש להגיש בתחילת השנה את המסמכים הנדרשים למוסד החינוכי.

11

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease