חריש | רישום למוסדות החינוך תשפ"ה

תלמידים המיועדים לחינוך מיוחד

ילדים שעולים לכיתה ז' במסגרות חנ"מ או שממתינים לוועדת אפיון וזכאות לקבלת שירותי חנ"מ, צריכים לבצע רישום במערכת הרישום הרגילה לבתי הספר.

רישום למסגרות חנ"מ בחריש יבוצע באמצעות מערכת רישום באתר העירייה לילדים שמתגוררים בחריש.

, אשר 31.12.21 ועד 1.1.21 ילדים שנולדו בתאריכים נרשמים בפעם הראשונה לגנים והגישו בקשה לוועדת אפיון וזכאות, צריכים לבצע רישום רגיל במערכת הרישום הרגילה לגנים, וזאת במקביל להגשת בקשה לוועדת אפיון וזכאות לקבלת שירותי חנ"מ במחלקת חנ"מ.

משפחות חדשות שעוברות לחריש

ילדים שעוברים דירה לחריש וזקוקים למסגרות חנ"מ, יבצעו רישום תושב חדש ורישום למסגרות באתר הרישום. , כ"ה בתמוז 31.7.24 שיבוץ למסגרות חנ"מ יפורסמו עד תשפ"ד.

ילדים שמשובצים בגני חנ"מ וממשיכים במסגרות חנ"מ חייבים ברישום רגיל במערכת הרישום.

ילדים שעולים לכיתה א' במסגרות חנ"מ או ילדים שממתינים לוועדת אפיון וזכאות לקבלת שירותי חנ"מ, צריכים לבצע רישום במערכת הרישום הרגילה לבתי הספר.

10

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease