קורה בחריש | דוח מצב

« מתנדבים

תושבים כבר הצטרפו 1,260- כ למערך המתנדבים של העירייה מייד לאחר פרוץ המלחמה החלה העירייה לגייס מתנדבים, וההיענות הייתה תוך כדי תנועה פיתחה העירייה מערכת ממוחשבת לניהול · מדהימה הפרויקט, וראש מטה פיקוד העורף תא"ל לירון דונל הגיעה לחריש במיוחד כדי מתנדבים כבר שובצו לקבוצות וואטסאפ 1,000- יותר מ · לבחון אותה מקרוב רלוונטיות ובאמצעותן למשימות התנדבות

רוצים להתנדב? אנחנו צריכים אתכם! להצטרפות סרקו את )4 (בעמוד הקודר

373 מתנדבים

598 מתנדבים

שינוע מזון ותרופות לקשישים

ביטחון והגנה

193 מתנדבים

91 מתנדבים

170 מתנדבים

סיירת תיקונים (בעיקר לתקלות בחדרי ממ"ד)

עזרה להורים לילדים עם צרכים מיוחדים

משימות לוגיסטיות (למשל פינוי מקלטים)

64 מתנדבים

65 מתנדבים

60 מתנדבים

פסיכולוגים

שירותי דת למקרי חירום

סיוע בשפות לעולים

70 מתנדבים

10 מתנדבים

*חלק מהמתנדבים שובצו ליותר מקבוצה אחת *הוקמו קבוצות מתנדבים נוספות מעבר לאלה שמופיעות כאן

מהנדסים

בישול וחלוקת אוכל לחיילים

5 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

Made with FlippingBook flipbook maker