קורה בחריש | דוח מצב

עירוני »

הכירו את גור החירום וההצלה צילומים: מור שקיפי-לאטי

מנהל אגף חירום וביטחון בעיריית חריש, סא״ל (במיל׳) מורדי בן שמעון

אגף חירום וביטחון בעירייה באוקטובר היא לתכלל את כל ההתארגנות, ההיערכות 7 משימתו המרכזית של אגף חירום וביטחון בעירייה מאז והפעילות בעיר ולהיות גורם מקשר ומתאם בין כלל הכוחות וארגוני החירום הפועלים בחריש. בין יתר פעולותיו הרבות של האגף שפועל בכוננות מלאה בימים אלה: קביעת עמדות וסיורי אבטחה; עמידה בקשר שוטף עם גורמי הצבא, המשטרה והחירום; ניהול, הקמה ותפעול של כיתות כוננות; גיוס 106 והפעלת מתנדבים בתחום הביטחון; הנחיות התגוננות לתושבי העיר בכל התפתחות; הפעלת מוקד באופן מתוגבר; היערכות להסלמה במצב, ובכלל זאת לאפשרות של פתיחת מתקנים עירוניים לקליטת אוכלוסייה במקרה של פגיעות במבני מגורים; רכש של אמצעי חירום; הנחיית פעילות כלל אגפי העירייה בכל מה שקשור לשגרת חירום. מנהל אגף חירום וביטחון בעירייה, סא"ל (במיל') מורדי בן שמעון: "בשעת כתיבת שורות אלה, אירועי המלחמה לא הגיעו לחריש. במהלך השנים האחרונות נערכנו לחירום, גם מבחינת הכשרת המנהלים והעובדים וגם מבחינת הכנת אמצעי החירום, וגם כעת אנחנו מנצלים היטב את הזמן להמשך היערכות העירייה לתרחישים שונים".

19 ' גיליון מס 6 18 '

Made with FlippingBook flipbook maker