קורה בחריש | דוח מצב

לא מפיצים שמועות ברשת!

קיבלתם מידע לא מאומת? מצלצלים למשטרה או 106 למוקד העירוני

!

Made with FlippingBook flipbook maker