קורה בחריש | דוח מצב

המפוקחים על ידי העירייה וכל הצהרונים. בשלב הראשון, ולנוכח היעדרויות רבות של גננות וסייעות בשל המצב, גייסו העירייה ומשרד החינוך את כל הגננות והסייעות המחליפות כדי שכל גני הילדים בעיר יפעלו באופן רציף בימים ראשון עד חמישי. בשל היקף המשרות המוגבל לא היה מנוס לעבור למתווה לימודים של חמישה ימים

לצורך העמקת המודעות של הקהילה החרדית למצב הביטחוני ולהנחיות ההתגוננות. העירייה קיימה כנס לאנשי כוחות הביטחון וההגנה של חריש, במטרה להכיר בין כלל חברי כוחות הביטחון והארגונים הפועלים בחריש, ולשלב את כולם בתפיסת ההפעלה הכוללת. בכנס השתתפו איש, והוצגה תפיסת 250- כ ההפעלה של מערך הביטחון העירוני בשעת חירום.

הסוציאליים של העירייה ממשיכים ללוות בני משפחות מחריש של הרוגים, חטופים ונפגעי המלחמה, ומעניקים להם סיוע בכל מה שניתן בשיתוף עם אנשי פיקוד העורף. בעקבות המלחמה מפעילה עיריית חריש עבור אזרחים ותיקים מוקד טלפוני ייחודי שמעניק סיוע .04-6813174 ׳ בשעת הצורך בטל השיחות למוקד מגיעות ישירות לשירותי הרווחה. המוקד פועל .16:00-09:00 בימים א'-ה' בשעות בשעות שבהן המוקד אינו פעיל ניתן לפנות למרכז שירות לתושב *. מכירים אזרח ותיק ללא 6719 ' בטל עורף משפחתי? עדכנו את העירייה! שירותים קהילתיים במהלך המלחמה מקיימת העירייה מגוון פעילויות לילדים ולכל המשפחה. כמה מהפעילויות שכבר התקיימו: מופע קסמים, סדנת כלבנות, סדנת ג'גלינג, קבלת שבת קהילתית ועוד. למידע ופרטים על אירועים ופעילויות נוספות יש לעקוב אחר פרסומי העירייה. העירייה מקיימת בכל שבוע פעילות לנוער מותאמת לציבור תורני וחרדי במועדון ). מוזמנים 80 הנוער (רח' גפן לעקוב אחר פרסומי העירייה או להתעדכן עם רכז נוער תורני-חרדי, אלעזר יחיאל, .052-2520308 :' בטל

בשבוע. בעת כתיבת שורות אלה הגנים כבר פועלים כרגיל, שישה ימים בשבוע. הקו הפתוח של השירות הפסיכולוגי-חינוכי של עיריית חריש פועל עבור ילדים והורים. המענה ניתן על ידי פסיכולוגים מוסמכים. מוזמנים להתקשר לטל' או לשלוח הודעת 04-6186088 .052-6292531 וואטסאפ למספר שירותים חברתיים עם פרוץ המלחמה נערך האגף לשירותים חברתיים למתן מענה ייעודי למצבים מורכבים. במסגרת באוקטובר צוות 7 זו מונה מיד לאחר "הודעה מרה" שתפקידו היה למסור את הבשורה הנוראה לבני המשפחה וללוות אותם בשעתם הקשה. הצוות מורכב מעובדים סוציאליים המנוסים בהתערבות בשעת משבר, אשר עברו הכשרה מיוחדת של משרד הרווחה והביטחון החברתי. בהמשך המלחמה הוחזרה האחריות על מסירת ההודעות הקשות לפיקוד העורף, בליווי עובדים סוציאליים של העירייה. העובדים

חינוך עיריית חריש פעלה כדי לפתוח את מערכת החינוך העירונית באופן הנרחב ביותר שניתן בהתאם 24- להנחיות פיקוד העורף. כבר מ באוקטובר, בניגוד לרוב הערים בישראל, כל מערכת החינוך בחריש הייתה פתוחה: כל גני הילדים, כל בתי הספר, כל מעונות היום

מאז פרוץ המלחמה מקיימת העירייה בסיוע מתנדבים פעילויות שבועיות בכל אחת מארבע הגינות הקהילתיות (תאנה, כלנית, בצוותא ואתרוג). הפעילויות כוללות עבודות חקלאיות ָמוּת מגוונות. � ופעילויות קַי בכל גינה קהילתית תמצאו

15 ׳ המשך בע

19 ' גיליון מס 12

Made with FlippingBook flipbook maker