קורה בחריש | דוח מצב

« חירום וביטחון

כרזה ענקית על בניין העירייה

העירייה רכשה ציוד חירום רב, שמצטרף לציוד הקיים במחסני החירום של העירייה, ושמשמש את עובדי העירייה וגם את המתנדבים. בין הציוד שנרכש (או שנמצא בתהליכי רכש): אפודים קרמיים, שכפ"צים, ערכות מחסום, קסדות, פנסים, חליפות סערה וציוד חורף ועוד. העירייה העמידה מתחם לרשותם של חיילי מילואים שהגיעו לחריש למשימות הגנה ואימונים. העירייה מקיימת ישיבות הערכת מצב שוטפות במסגרת ועדת מל"ח (משק לשעת חירום) בהשתתפות נציגי משטרת ישראל, פיקוד העורף, מד"א, איחוד הצלה, כל מנהלי העירייה הרלוונטיים ונציגי ארגונים נוספים. ראש מטה פיקוד העורף, תת- אלוף לירון דונל, הגיעה לביקור עבודה בעיריית חריש כדי להתרשם מהיערכות העירייה לחירום ומאופן הפעלת מערכות החירום מאז פרוץ המלחמה. העירייה קיימה פגישת חירום עם רבני העיר, בשיתוף נציגי פיקוד העורף ואגף חירום וביטחון בעירייה,

תמר וברחוב אלה בשכונת החורש, ברחוב טורקיז בשכונת אבני חן, ברחוב יחד בשכונת בצוותא וברחוב סביון בשכונת הפרחים. הצופר השישי מגביר את שטח התהודה ומספק התראה גם בקצוות העיר בשכונות הפרחים והחורש. העירייה רכשה מכל סולר ליטר, שיוכל 3,000 נוסף בנפח לשמש בעת הצורך לתדלוק רכבי העירייה וגנרטורים. מדובר בתוספת משמעותית למערך התדלוק בחירום ליטר סולר, 4,500 שכולל כעת ונועד להבטחת רציפות העבודה במצבי חירום.

שניתן לקיים עבודות באתרי הבנייה אך ורק בהתאם להנחיות פיקוד העורף, ובדגש על איסור חמור להעסקת שוהים בלתי חוקיים. מחלקת הפיקוח של העירייה 30- עורכת בכל יום בקרה ביותר מ אתרי הבנייה בעיר כדי לוודא שכל העובדים רשומים ומוכרים על ידי הקבלן. צופר חירום חדש הותקן ברחוב לוטם בשכונת הפרחים בסיוע פיקוד העורף. הצופר הזה מצטרף לחמישה צופרי אזעקה נוספים המותקנים על גגות מבני ציבור בחריש: סמוך לרחוב

11 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

Made with FlippingBook flipbook maker