קורה בחריש | דוח מצב

חירום וביטחון »

העירייה הקימה במהירות עמדות הגנה ושמירה, צוותי עובדים · וחסמה צירים בשטחים פתוחים סוציאליים מלווים בני משפחות של הרוגים, הקו הפתוח של השירות · חטופים ונפגעי המלחמה עבור 24/7 הפסיכולוגי-חינוכי של עיריית חריש פועל באוקטובר 7 עיריית חריש פועלת מאז · ילדים והורים בשגרת חירום, ריכזנו כאן את העדכונים החשובים (נכון לשעת ירידת הגיליון לדפוס) תמונת מצב

עמדת משטרה בכניסה לחריש

הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה. בימי שגרה מערכת המפות זמינה באתר הוועדה המיוחדת כחלק משירותי תכנון ובנייה. מערכת המפות התלת-ממדית לא תהיה זמינה עד להודעה חדשה. מייד עם תחילת המלחמה ביקשה העירייה לעצור את כל העבודות באתרי הבנייה בעיר כצעד חירום ראשוני. חשוב להדגיש שאין אפשרות חוקית להקפאת העבודות באופן גורף למשך זמן בלתי מוגבל. העירייה העבירה הבהרות לקבלנים

ביטחון והגנה

וצירים בשטחים פתוחים עקב המצב הביטחוני. לצורך החסימות הוצבו גושי בטון (בטונדות) שאינם מאפשרים מעבר כלי רכב, כולל .6 במעבר התת-קרקעי לכיוון כביש כחלק מהמעבר משגרה לחירום סגרה העירייה את האפשרות לצפות בצילומי אוויר של חריש בתלת-ממד. נוסף לכך נחסמה האפשרות לצפות במערכת מפות שבה מופיעים מיקומי בתי ספר, גנים, בתי כנסת ומבני ציבור נוספים. נחסמה גם הגישה לתוכניות ההיתרים של הבניינים בחריש באתר

העירייה הקימה במהירות מספר עמדות הגנה ושמירה במקומות שנקבעו על ידי אגף חירום וביטחון בשיתוף משטרת חריש ופיקוד העורף. בעמדות, בין היתר, חיבור לחשמל, גושי בטון (בטונדות) למיגון וציוד לוגיסטי. מיקומי העמדות משתנים בהתאם לצורכי הביטחון. העירייה ביצעה פעולות לחסימה הנדסית של צירי יער

חסימה הנדסית של צירי יער

ביקור ראש מטה פיקוד העורף, תא״ל לירון דונל, בחריש

19 ' גיליון מס 10

Made with FlippingBook flipbook maker