חריש | תפיסת חינוך "דרך חריש"

יישומים ל"תיקון עולם"

בית מדרש בהובלת תלמידים: תיקון עולם במעגל • השנה. למשל: קיימות בט"ו בשבט, מתנות לאביונים בפורים, מעשר. ראיונות עם אנשים "מתקני עולם": האקטון בנושא • יוזמות אקולוגיות חריש, כמו משבר האקלים, מצילים את הכדור, שמירת הסביבה בשכונה שלי. "הייד-פארק" סביב דילמה הנוגעת לנושאים כמו יחס • לחלשים, אקולוגיה, כבוד אדם מסורת של יום שישי: כל ילד מכין מתנה עבור ילד/אדם • אחר. חוגגים ימי הולדת במעגלים רחבים בקהילת החינוך כמו • למזכירה, מתנדבים, שומר, מנקים דוגמאות מהשטח פעילות התנדבותית של מגמת חנ"ג עם גמלאים אתגרי עתיד: מספרות סיפורים - פרויקט בין-דורי של טיפוח רונה רמון: שפתי פרויקט הסברה בסביבה הקרובה לחשיבות כנפי רוח בנים: שנת שמיטה

תיקון עולם

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker