חריש | תפיסת חינוך "דרך חריש"

תיקון עולם

מהות ערבות הדדית עומדת ביסודה של חברה בריאה. רצון להייטיב עם האחר ונתינה אקטיבית מתוך תודעת אחריות, חיונית לצמיחתו של אדם וחברה. עקרונות

ראיית האחר אנו שואפים לטפח בילדי חריש את ראיית האחר והסביבה, במעגלים מתרחבים (משפחה, בית- ספר, קהילה, עיר, ארץ, עולם) כל אחד יכול לתת אנו שואפים ליצור הזדמנויות סדירות ומשמעותיות של נתינה. לכל ילד יש מה לתת! חברה צודקת אנו מבקשים לטפח אחריות חברתית, אכפתיות ורגישות המובילות ליוזמה כנגד עוולות מוסריות חברתיות.

תיקון עולם

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker