חריש | תפיסת חינוך "דרך חריש"

למידה והערכה כתנועת חיים

מהות למידה היא תנועה מתמדת ואינסופית. תהליכי הלמידה וההערכה מחוברים לחיים ומתרחשים במגוון מרחבי ההתנסות. למידה עמוקה מתרחשת במפגש אנושי ואותנטי.

עקרונות

לומדים יחד אנו מאמינים כי למידה משותפת היא תשתית לפיתוח מיומנויות יסוד של עבודה בצוות, ביטוי אישי ויצירת קשרים המחזקים תחושת שייכות. מעורבות בלמידה אנו מעצבים למידה המעודדת אקטיביות, יוזמה ובחירה של הלומד ומחזקת אחריות אישית של הלומדים על תהליך הלמידה. מצוינות אישית ורף גבוה אנו פועלים לגוון את האפשרויות עבור כל לומד במטרה למצוא את חוזקותיו ולפתח להט, התמדה ונחישות ועל מנת להצטיין בהם. ילד מצטיין ביחס לעצמו ולא ביחס לאחרים.

למידה והערכה כתנועת חיים

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker