חריש | חוברת מידע לתושבים

*6719

מרכז שירות לתושב

היערכות לחירום העירייה נערכת לחירום בהתאם לתוכנית עבודה סדורה שמאושרת על ידי פיקוד העורף וכוללת אימונים לבעלי תפקידים ותהליכי הצטיידות. מערך החירום כולל, בין היתר: ציוד חילוץ, ציוד סיוע לאוכלוסייה, רכבי חירום (ריינג'רים), אוהל חפ"ק, מרכז פיקוד וניהול לחירום וציוד רב נוסף.

הקמת מרכז פיקוד וניהול לחירום חדש נמצאת בשלבי תכנון מתקדמים.

משמר השכונות

משמר השכונות הוקם ביוזמת תושבים ובשיתוף פעולה עם העירייה כדי לחזק את תחושת הביטחון ואת הפעילות למניעת פשיעה ועבריינות במרחב הציבורי בחריש. הפעילות היא התנדבותית.

י ק

ש

י פ

ר ו

א ל

מ

י ט

: ם

ו ל

י צ

העירייה מעמידה לרשות המתנדבים אמצעים שונים, ובהם מכשירי קשר, וסטים ועוד.

כל מתנדב עובר הדרכה על ידי אגף הביטחון. היכנסו לאתר העירייה או לפרטים והצטרפות

סרקו את הקוֹדָר.

התנדבות בשעת חירום

העירייה מנהלת מערך מתנדבים ייעודי לשעת חירום. המערך יוקפץ כשיהיה בכך צורך.

ניתן להתנדב במספר תפקידים, ובהם: מוקדנות, סיוע לאנשים עם צרכים מיוחדים, ליווי משפחות נפגעות, עזרה ראשונה ועוד. לרישום למערך המתנדבים היכנסו לאתר העירייה או סרקו את הקוֹדָר.

Made with FlippingBook - Online magazine maker