חריש | חוברת מידע לתושבים

חירום וביטחון

מערך מצלמות אבטחה ומוקד רואה

מאות מצלמות אבטחה שהציבה העירייה פונות לרחובות, לכבישים ולפארקים במטרה לתעד מעשי פשיעה וונדליזם ולהוות אמצעי פיקוח על המרחב הציבורי. .24/7 המצלמות מחוברות ל"מוקד רואה" של העירייה שמאויש אנשי המוקד מזהים התרחשויות בזמן אמת, עוקבים אחרי האירועים דרך המצלמות וגם מזעיקים סיירי ביטחון וכוחות משטרה והצלה במידת הצורך. תיעודי המצלמות מסייעים במקרים רבים בקידום חקירות משטרה ובאיתור חשודים. מערך המצלמות, המוקד הרואה ופעילות הסיור העירוני ממומנים בחלקם מהיטל השמירה. לפניות בזמן מקרי חירום, דיווח על מפגעים, צירים סגורים ועוד: .)1 * (שלוחה 6719 או 106 ' המוקד העירוני ומרכז שירות לתושב בטל

מנגנוני ביטחון בגני הילדים ובתי הספר

בכל בתי הספר וגני הילדים התקינה העירייה מספר מרכיבי ביטחון, ובהם: לחצן מצוקה שמחובר למוקד הביטחון של העירייה, שער חירום, מערכת אזעקה ומערכת גילוי אש. בבתי הספר מותקנות מערכות התרעה לרעידת אדמה.

.16:00-7:30 מאבטחים מוצבים בבתי הספר בכל יום לימודים בין השעות 20- כ אבטחת גני הילדים מתבצעת על ידי הסיור העירוני.

מערך סיור ביטחון

שעות ביממה 24 העירייה מפעילה מערך סיור ביטחון ברחבי חריש.

ניתן להזעיק את הסיירים במקרי הצורך בשיחת .106 טלפון למוקד

70

Made with FlippingBook - Online magazine maker