חריש | חוברת מידע לתושבים

להצטרפות: . שִׁמְרו את המספר 1 052-577-577-5 בזיכרון הטלפון שלכם . שִׁלְחו “צרפו אותי” 2

studio positivo

Made with FlippingBook - Online magazine maker