קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

עירוני »

בפעם הבאה שאתם נוסעים הציצו על השלטהחדש 6 בכביש העירייה ממשיכה בפעולות

המיתוג מחדששל העיר. רובו ככולו של התהליך ממומן מתקציב שהתקבל ממשרד השיכון ומיועד לתכלית הזו בלבד העירייה הציבה שלט חדשבכניסה לעיר, וכן שני שלטים חדשים הנשקפים לעיני ו � בשני הכיוונים. פע 6 הנוסעים בכביש לותאלה נעשו במסגרתתהליך אסטרטגי מקיף של מיתוג מחדש של העיר, שנע נ Blue שה בעזרת חברת האסטרטגיה לעיצוב ומיתוג. + A וסטודיו Cow המיתוג מחדש מדגיש את היתרונות של חריש ואת האלטרנטיבה העירונית הח נ דשה שהיא מציעה: חינוך שפורץ את גבולות הכיתה, אווירה קהילתית ועיר שטובלת בחורש טבעי ועשירה בשטחים פתוחים. התהליך כולל, בין היתר, עיצובשפה גרפית חדשה והחלפת הסמל הוותיק בסמל חדש. רובו ככולו של תהליך המיתוג ממומן מתק נ ציב שהתקבל ממשרד השיכון ומיועד לת נ

6 השלט החדש בפאתי כביש

כלית הזו בלבד. ריכזנו הסבר מפורט על עקרונות האסט נ רטגיה המיתוגית של העיר, לפרטיםסרקו את הברקוד.

השלט החדש בכניסה לעיר

אוהל חפ"ק חדש ומתקדם לחירום מטר, וניתן להקים אותו בתוך 8 על 6.5 האוהל החדש שרכשה העירייה הוא בגודל דקות ספורות באמצעות מפוח חשמלי. האוהל נועד לניהול אירוע חירום בתנאי שטח

במסגרת ההיערכות לחירום רכשה העירייה אוהל חפ"ק (חדר פיקוד קדמי) חדש ומתקדם. מדובר באוהל מטר שניתן להקים 8 על 6.5 בגודל תוך דקות ספורות באמצעות מפוח חשמלי. האוהל מצויד במערכת קשר, מערכת כריזה, לוחות שליטה ובקרה, מקרן ועוד. עובדי אגף חירום וביטחון של העירייה קיימו לאחרונה תרגול ראשון של הקמת האוהל. אוהל החפ"ק החדש נועד לאפשר ניהול של אירוע חירום בתנאי שטח בצורה מיטבית.

15 ' גיליון מס 24 4

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker