קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

עירוני »

שכונת הפרחים: מקימים את שפת הרחוב הסופית האספלט במדרכות מוחלף באבנים משתלבות, ובמקביל יוצבו אבני שפה איכותיות, קולטני מים, ספסלים נוספים ופחי אשפה. בתוםשנת השמיטה יבוצעו עבודות גינון

נמשכות העבודות להקמת שפת הר נ חוב הסופית בשכונת הפרחים. בהתאם לתוכנית העבודה העירונית, בשלבים המוקדמים של אכלוס השכונה, שבהם עדיין עבדו בשטח כלים כבדים כמו משאיות וטרקטורים, תשתיות הרחוב הוקמו בתצורה זמנית כדי למנוע נזקים במהלך העבודות. כך בדיוק היה גם בשלבי ההקמה והאכלוס של השכונות אבני חן והחורש. האספלט במדרכות מוחלף באבנים מש נ תלבות, יוצבו אבני שפה איכותיות, קול נ טני מים, ספסלים נוספים ופחי אשפה, ייסלל שביל אופניים ובתום שנת הש נ מיטה יבוצעו עבודות גינון שונות. הצבת חלק מהספסלים הוקדמה עוד לפני הת נ חלת שלב הקמת שפת הרחוב הסופית.

תושבים סיימו קורס 12 מחלצי סע"ר של העירייה זהו המחזור השלישי של מסיימי קורס "סיוע עצמי ראשוני" שבפיקוח פיקוד העורף. במהלך השנה הקרובה ישתתפו המסיימים בפעולות רענון ובתרגולים עיונים ומעשיים

ו � תושבי חריש סיימו בהצלחה ק 12 רס מחלצי סע"ר (סיוע עצמי ראשוני) בפיקוח פיקוד העורף. זהו הקורס השלישי שמארגן אגף חירום וביטחון של עיריית חריש למתנדבים שיוכלו לתת מענה מיידי באירועי רעידת אדמה כתגובה מיידית לטיפול וחילוץ לכודים. המ נ שתתפים למדו את תורת ההפעלה באירועי קריסת מבנה ורעידות אד נ מה, עברו שיעורי עזרה ראשונה ולב נ סוף ביצעו תרגול בתנאי חושך באתר הרס "חי" סמוך לחריש עד השעות המאוחרות של הלילה. במהלך השנה הקרובה יקיים אגף הביטחון פעולות רענון למחלצים שיכללו תרגולים עיוניים, תרגולים מעשיים ועוד.

תרגול באתר הרס "חי" סמוך לחריש

15 ' גיליון מס 14

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker