מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 5

חבר'ה משקיעים שמתייחסים 26 "אלו ללימודים ברצינות ורואים את זה בתוצאות לאורך כל הדרך. לא היתה ולו נשירה אחת במהלך כל הקורס", כך לדברי הלל שטיין מנכ"ל עמותת 'מלאכתם' המסייעת בשילוב בתעסוקה במגזר החרדי ברוח התורה. בקפ רוב יפתח קורס חדש לאוכלוסייה החרדית תלמידים שיתחילו את 25 וכבר נרשמו אליו הלימודים בקרוב. "העבודה מתאימה מאד לגבר חרדי שמפ עוניין לעבוד בסביבה שתתאים לו מבחינה חברתית, ולכן ענף הבנייה נותן מענה טוב לכך. החברה החרדית מעוניינת להתפרנס בכבוד ולהתעסק בתחומים שיכולים להכניס להם שכר, שיוכלו להחזיק בית, וענף הבנייה מאפשר להם להתפרנס בכבוד. אף אחד לא חוסם אותם מללכת לעבוד". "הציבור החרדי מחפש להשתלב בעבודה ולכן החבר'ה מאד משקיעים בקורס. כאשר אני קורא כתבות על חוסר רצון שלהם, אני באמת לא יודע מי אוסף את הנתונים, כי אני יושב בצומת ונפגש עם אנשים שמחפשים עבודה. יש לי קשר בקהילות שמרניות מאד, עם רבנים מכל הקהילות שתומכים תמיכה מלאה בכך ואפילו מפנים אנשים לעבודה. קיים רצון וצורך גדול". משמעותיים לענף העבודה שיעור החרדים באוכלוסייה בגיל העבודה ה � ועל פי תחזיות, צפוי ל 8% בישראל הוא 2003- . בין השנים 26% ל- 2065 גיע עד שנת חל גידול בשיעור התעסוקה באוכלוסייה 2015 החרדית, בעיקר בקרב גברים (שיעורן של הנפ שים החרדיות גבוה משמעותית משיעור הגבפ רים החרדים ופעילות הממשלה נועדה בעיקר לעודד יציאת גברים חרדים לשוק העבודה, רנ"ה), והם עוסקים בעיקר בייצור מזון, פרפ סום, מסחר סיטונאי והוצאה לאור. גם לענף ההייטק נכנסה האוכלוסייה החרדית בשנים מכלל 2.4%- האחרונות עד ששיעורם גדל מ במספר 8,688 - 2019 המועסקים בענף ב- מועסקים 20,000 - כ- 2021 בשנת 5.5%- ל

צילום: יח"צ

מברך את כל המצטרפים החדשים לקורס שמהווה ציון דרך היסטורי. אני גאה בכל עובד ישראלי שמצטרף לענף הבניין, כאשר שילוב חרדים בכוח העבודה הוא אחת המטרות העיפ הלל שטיין, מנכ"ל עמותת 'מלאכתם': "קיים רצון וצורך עז להשתלב בעבודה. רבנים מכל הקהילות תומכים ומפנים אנשים לעבודה"

חרדים. קורס מנהלי עבודה בבניין לחסרי רקע שפתחה הקרן לעידוד ופיתוח 283 מסלול חודשים וכולל ימי לימוד 6 ענף הבנייה נמשך הנרי כהן, מ"מ מנכ"ל הקרן לעידוד: "הקורס מהווה ציון דרך היסטורי. שילוב של תורה ועבודה - תולדה של הציבור החרדי שביקש להצטרף לענף"

קריות של הקרן, שילוב של תורה ועפ בודה, וזאת בעקבות פניות שהגיעו אלינו מצד גורמים באוכלוסייה החפ רדית שביקשו להצטרף. אנו רואים שציבור העובדים החרדים מתפ פקד היטב באתרי בנייה וגם בליפ מודים והמסלול הזה שנפתח הוא ייעודי עבורם, המהיר ביותר שניתן כדי להיכנס לענף הבנייה. חשוב לי

עיוניים במשרה מלאה והשתלפ ד � חו 9 בות בסטאג' לתקופה של שים. ההתעניינות מצד האוכלופ סייה החרדית גבוהה, אך קיימת מערכת סינון קפדנית מטעם הקרן לעידוד ומשרד העבודה המחייבת כל מועמד להיות בעל ניסון קודם בניהול למשך שנתיים לפחות ורקע מינימלי בתחום הבפ

הלל שטיין באדיבות המצולם

להדגיש שוב ושוב את חשיבות הבטיחות בעפ בודה שהיא מטרה עיקרית בקורס. אני קורא לממשלה להמשיך ולממן את ההכשרות החפ שובות האלו כדי להכשיר עוד ועוד ישראלים לענף החשוב הזה המניע את המשק".

נייה. בהמשך הם צריכים לעבור ועדת קבלה בהשתתפות נציגי הקרן, משרד העבודה ואנשי מקצוע נוספים הבוחנים את כשירות המועמד. לדברי הנרי כהן, מ"מ מנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה, שפתחה את הקורס, "אני

35

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online