מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 4

הסינים באים

unslpash : צילום

בעשור האחרון יותר ויותר חברות סיניות נכנסות לתעשיית הבנייה המקומית וזוכות במכרזים על פרוייקטי תשתית ומגורים. המטי רה של סין ברורה - שליטה כלכלית, בישראל ובכלל. בהתאחדות הקבלנים טוענים כי הכי ניסה הזו מסוכנת לישראל מבחינה כלכלית ולא פחות ביטחונית. "לארצות הברית חברות סיניות לא נכנסות יותר, גם לא בעידן ביידן. קנדה גם לא מכניי סה אותן. באירופה לא תמצאו הרבה חברות סיניות, ואם יש - זה רק בשיתופי פעולה. ביי שראל, לעומת זאת, החברות הסיניות מבצי עות פרויקטים גדולים ואף אחד בוועדה הביי טחונית לא בודק את החברה, איפה עבדה, מי הבעלויות. אני חושש שזה ברבור שחור שיתי פוצץ לנו בסוף בפנים. לאחרונה סין חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם איראן - אי אפשר להתעלם מזה ולהמשיך כאילו כלום לא קורה". היקפי הסחר בסחורות 2020 ל- 2001 בין בין סין לישראל משקפים גידול משמעותי. לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס), בתקופה זו הפכה סין לשותפת הסחר השליי שית בגודלה בישראל אחרי ארה"ב והאיחוד ש � עמד היקף הסחר בין י 2001 האירופי. ב- כבר 2018 ראל לסין על כמיליארד דולר וב- , 2020 מיליארד דולר. בשנת 11.6 קפץ ל למרות השפעות מגפת הקורונה על הכלכי לה העולמית, נותר הסחר בין המדינות יציב מיליארד דולר. 11.9 ועמד על הידוק היחסים בין ישראל לסין בעשורים האחרונים משך לארץ השקעות סיניות רחי בות היקף בתחום התשתיות, ההייטק, הבי החל משרד התחבורה 2014 נייה והמזון. מאז לרכוש אוטובוסים מחברות בסין כולל חברת י � שבבעלות ממשלת סין. החברה הס BYDD , Harbour Engineering Company נית בבעלות המשטר הסיני זכתה במכרז לבי נייה ותפעול הנמל הדרומי באשדוד; חברת Shanghai International Port Group

הבנייה הישראלי. התופעה הלכה וגדלה כשי כחלון וגלנט, בזמנו שר האוצר ושר השיכון, נתנו רישיונות לחברות סיניות לבנות שכונות שלמות בתור יזמיות. במקביל, החברות הסיי ניות החלו להיכנס לפרויקטים גדולים ומסובי כים כמו נמלים ומנהרות, אבל גם לפרויקטים קלים יותר, כמו כבישים וגשרים. במכרז האחי רון של נת"ע לפינוי פסולת לאורך קווי הרכי בת, זכתה חברה סינית". "לא רק שהתחרות עם הסינים אינה הוגי נת, היא גם פוגעת בתעסוקה המקומית", ממשיך סרוגו. "ברגע שהם זוכים במכרזי תשתית ובנייה, הם מביאים איתם את כל הציוד, החומרים וכוח האדם וחוזרים איתם לסין כלעומת שבאו. מהנדסים, קבלנים, צבעים, חשמלאים פועלים ועוד - כולם סיי נים. בקצב הזה לא ירחק היום שלישראלים לא יהיה יותר ניסיון וידע בענף הבנייה". "החברות הסיניות גם לא כפופות לשום רגולציה או דיני עבודה, הן לא משלמות אגי רות והיטלי כוח אדם כמו בישראל", מוסיף מנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה, משה בן זקן. "הן לא משלמות לעובדים שלהן תנאים סוציאליים, פנסיה וקרן השתלמות. במצב כזה, תנאי התחרות לא הוגנים. לחבי רות הסיניות אין תועלת מלבד העובדה שהן מציעות הצעות זולות. החשש הוא שאנו עשויים לשלם ע"כ מחיר יקר בעתיד".

- הממשלתית זכתה במכרז להקמת SIPG 25 והפעלת נמל המפרץ בחיפה עם חוזה ל- The China Railway Tunnel שנים וחברת , גם היא בבעלות המשטר הדיקטטורי Group זכתה במכרז לבניית הרכבת הקלה בתל אביב. בתחום המזון ניתן לציין את חברת , בבעלות ממשלת Bright Food Group את השליטה בתאגיד 2014 סין, שרכשה ב תנובה. ממחקר שנעשה על-ידי המכון למחקר ביטחון לאומי עולה, כי רוב עסקאות ההשי קעה בין סין לישראל התבצעו בסקטור הטי 9.138- עסקאות בשווי של כ 449 כנולוגי ( ת � ); בתחום ה 2021 מיליארד דולר, נכון ל- עסקאות בשווי כולל של 8 שתיות התבצעו עסקאות בתחום 4 מיליארד דולר ( 5.916 בחשמל), עסקה 2 בנמלים ו- 2 התחבורה, אחת בתחום החקלאות והנדל"ן (רכישת תנובה); עסקה בתחום המחצבים (רכישת אדמה) שתי עסקאות במוסדות אקדמיים (הטכניון ובאוניברסיטת תל אביב) ושתי עסקאות נוספות, אחת בתחום הקוסמטיי קה (רכישת אהבה) ואחת בטקסטיל (רכיי שת בגיר). "זה התחיל עם הנמלים החדשים בחיי פה ובאשדוד, ועם הקו האדום של הרכבת הקלה", מציין סרוגו, "מאז, יותר ויותר חברות בתחומי התשתיות והמגורים נכנסות לשוק

37

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease