מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 4

ב חודש יולי קיימה התאחדות הקבי לנים בוני הארץ הפגנת מחאה מול קריית הממשלה שבצומת עזריאלי בתל אביב. הפגנת המחאה התקיימה בעקי בות פיצוץ המו"מ בין הגוף המייצג את הקי בלנים בישראל עם הממשלה. במשא ומתן שהתקיים בין הצדדים הציגו הראשונים דריי שה מהממשלה לפצות קבלני תשתיות ומבי ני ציבור, על זינוק בעלויות תשומות הבנייה בעקבות הקורונה והמלחמה באוקראינה. קרסו 2021 , רק בשנת BDI לפי נתוני קבלנים. להערכת ההתאחדות, 600 מעל רבים מהקבלנים הללו נגרעו מהענף בעי קבות סירוב המדינה והעיריות לפצותם על ההתייקרות בתשומות הבנייה. המשבר בענף התשתיות משפיע על כל תחומי החיים של כל אזרח במדינת ישראל. התשתיות משפיעות על הפקקים בדרך לעי בודה, על התורים בבתי החולים, כמות בתי הספר וכיתות הלימוד, המחסור במתנ"סים, בתחנות רכבת, מדרכות ותשתיות אינטרנט וחשמל. המשבר לא פוסח ומשפיע אנושות על לא אחר מאשר ענף הדיור, שכן אי אפשר להשלים בנייה של דירות ומסירתן לרוכשים כל עוד פיתוח התשתיות באיזור לא הושלם בהתאם לתקנים. מעבר לים ברחבי העולם השכילו להבין את המשי בר שהחל עם פרוץ מגיפת הקורונה והחריף על רקע מלחמת רוסיה -אוקראינה, ועל-כן ממשלות רבות בעולם התגייסו כדי לסייע לענף הבנייה והתשתיות שלהן לעמוד במשיי מות שהוטלו עליו. להלן דוגמאות על המתרי חש בשלוש מדינות באירופה: א � הממשלה ביצעה חקיקה ב באיטליה - י � , לפיה נקבעו אמצעי ח 2022 מצע מאי רום להתמודדות עם התייקרויות, כך שבי חוזים קיימים המבוצעים לאורך שנה זו מגובה 90% יועבר תשלום מידי בשיעור של ההתייקרות של החומרים בפרויקט. במקביל, מיליארד 7.5 הקצתה הממשלה האיטלקית

ראול סרוגו, נשיא התאחדות "נציגי הממשלה הקבלנים בוני הארץ: יושבים במשרדים ממוזגים אותם אנחנו בנינו, ומתעלמים מאיתנו" ראול סרוגו בהפגנת מחאה לחיזוק מעמד קבלני הבנייה והתשתיות צילום: אסי אפרתי, התאחדות

החינוך יפעת שאשא ביטון, מבקר המדינה מתניהו אנגלמן ומנכ"ל משרד האוצר רם בלניקוב. למרות הפניות הרבות, הנושא לא טופל כלל ובינתיים הענף קרוב לקריסה בשל העליות הדרמטיות במחירי תשומות הבנייה וחוסר נכונות הממשלה לפצות על כך . ראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ: "נציגי הממשלה יושבים פה במי שרדים הממוזגים שאנחנו בנינו ומתעלמים מאיתנו. ממשלת ישראל חייבת לראות בקי בלן שותף ולא אויב. אנחנו כאן יחד ואנחנו כאן חזקים ואנחנו כאן כדי להבהיר לממשלת ישראל עד כמה המצב חמור ופוגע בקבלנים ובעובדים. בשביל הענף ובשביל ישראל, אני חנו דורשים ממשרדי הממשלה - כנסו תחת האלונקה". יו"ר הסתדרות עובדי הבניין והתעשיות הנלוות, יצחק מויאל קרא לעבר המפגינים: "יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד ואני תומי כים במאבק הצודק הזה. לא יתכן שהמדיי נה תתעלם מהדרישות הצודקות שלכם. לא יתכן שימשך המשבר הזה בלי שהי ממשלה תסייע. אם לא יהיה שינוי בגישה של הממשלה המאבק הזה יחריף ואנחנו נשבית את הענף כולו, היום זה אצל קבלני התשתיות

יורו נוספים להתייקרות מכרזים חדשים בעי דיפות גבוהה לאלו שטרם יצאו. ת � על-פי תקנות חירום של משרד ה ביוון - שתיות היווני עודכנו כל המחירונים לביצוע בנייה ותשתיות מהרבעון האחרון של שנת ק � . בנוסף שילמה הממשלה בונוסים ל 2021 בלנים עם השלמת הפרויקטים. נקבעו כללים חדשים למזמיני בצרפת עבודה ציבוריים המאפשרים שינוי במכרזים עקב נסיבות בלתי צפויות, עם ביטול קנסות ותוספת סעיף הצמדות. כל חוזה קיים מול הממשלה בבולגריה לעליות 2021 יוצמד רטרואקטיבית מתחילת המחירים. כמו-כן הוקפאו מכרזים חדשים עד להסדרת הצמדה כזו גם לחוזים חדשים. ומה קורה בישראל? התאחדות הקבלנים בוני הארץ פנתה לגורמי הממשלה בניסיון למנוע את קריסת הענף, ושלחה מכתבים לראש הממשלה יאיר לפיד, שר האוצר אביי גדור ליברמן, החשב הכללי יהלי גרדוס, שרת

35

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease