אביב – עמותת בוגרי בן שמן | שיבלים 45

מהנעשה בעמותה שער שמיני – 2023 סיכום פעילות העמותה בשנת צבי ארז

22.03.2023 טקס חלוקת פרסי אביב תשפ"ג

. 28 התקיים בכפר הטקס המסורתי של חלוקת פרסי "אביב" , זו השנה ה- 2023 מרץ 22 ביום ד' פרסים, אשר נתרמו ע"י בוגרים וידידי הכפר. 26 בטקס חולקו הפרסים ניתנים לחניכים מצטיינים בלימודים, בחברה ובעבודה בכל שכבות הגיל. הטקס לווה בקטעים אמנותיים ע"י חניכי הכפר. לדברי אורי אופיר : " כמדי שנה הטכס נערך בחן רב ובכל פעם אני שב ומתרגש לצפות בזוכים וביחס

החם והאוהב של המורים והמדריכים המשתתפים בחלוקת הפרסים". . 18:00 בשעה 2024 אפריל 2 טקס חלוקת פרסים מתוכנן השנה ביום פרסים לחניכים מצטיינים 27 השנה נחלק

הדלקת נר שני של חנוכה בכפר בכוונת העמותה והנהלת הכפר הייתה להמשיך במסורת שהתחלנו בשנה שעברה)תשפ"ב ( להדליק נר חנוכה בבית שלנו בכפר הנוער בן שמן. מסורת שבאה לבטא את התודה והערכה לכפר, בו התחנכנו והתעצבנו ומחזקת את הקשר הערכי והחשוב הנרקם בין הבוגרים לכפר. לאור המלחמה והמצב במדינה החלטנו לא לקיים את האירוע בתקווה גדולה לחדשו בחג חנוכה הבא.

4457

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online