אביב – עמותת בוגרי בן שמן | שיבלים 45

וילבוש תכנן למכור חלק מהאדמות לעובדי המפעל, ואכן היחידי שקנה שטח הוא מרדכי פרימן, אשר ונקראה על שמו של המפעל – עתידה. 1908 שימש כמנהל החשבונות. בתו של מרדכי פרימן שנולדה ב- וחייה את כל חייה בבן שמן. 102 עתידה נפטרה בגיל השטח שקנה מרדכי פרימן הוגדר כשטח פרטי, והוא כזה עד היום כמובלעת בתוך הכפר. היה זה ניסיון ראשון לתיעוש מודרני של הארץ – בית חרושת לייצור שמן מגפת זית, כמו כן הקמת המסבנה המודרנית הראשונה לייצור סבון משמן זית.

בסימון בצד שמאל למעלה בית החרושת חדיד ולימין לו החווה החקלאית בן שמן

פועלים בחזית בית החרושת

קבוצת עובדים בחצר בית החרושת

סבון של מסבנת חדיד-עתיד

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online