אביב – עמותת בוגרי בן שמן | שיבלים 45

14.12.1947- סיפור הרדיו בשיירה לבן שמן ב 5.2

14.12.1947 השיירה יצאה מפתח תקווה בתאריך לוחמים 40 מכוניות ובהן 7 בשעות הצהריים וכללה ושבעה נהגים. כמו כן היו אמורים להצטרף שני תושבי בן שמן שאחד מהם היה אבינו שלום סיבהי )סיבי(. השיירה נועדה להביא לוחמים, אספקה וציוד אישי של לוחמים לבן שמן הנצורה. על אחת המכוניות שעליה היה צריך להיות אבינו, הועמס מכשיר רדיו חדש ויקר תוצרת , אשר נקנה כמתנה His Masters Voice 5010 אנגליה לאמנו במלאת שנתיים לנישואיהם.

הסימון מצביע על מסלול כניסת הקליע לרדיו

כאשר התקרבה השיירה לבית נבאלה פתחו עליה הירדנים באש, הלוחמים השיבו אש, והאנגלים אשר חשבו שהשיירה יורה עליהם, הצטרפו גם הם לירי על השיירה. חמישה משבעת כלי הרכב נחלצו המשיכו והיגיעו לבן שמן. שני רכבים נתקעו על הכביש, באחד מהם אמור היה להיות אבינו עם הרדיו. מהם. שניים שעשו עצמם מתים 13 פצועים, הרגו 15 הירדנים התקרבו לרכבים התקועים בהם היו ניצלו. כלי הרכב נלקחו לבסיס האנגלי. אבי לא נמצא בין הניצולים ולא בין ההרוגים, והדאגה לגורלו הייתה ימים הובאו שני הרכבים לבן שמן שם נמצא הרדיו עם סימני דם עליו וכן סימן פגיעה 4 גדולה. לאחר מכדור שחדר ושבר חלקית את לוח התחנות, ויצא מצד השני. אבל הרדיו לא נפגע והמשיך לשדר .1967 שנה, עד מלחמת ששת הימים, בשנת 20 בביתנו בראשון לציון עוד חמישה ימים לאחר התקרית, הגיע אבינו ,שלום, לבן שמן והשמחה הייתה גדולה. התברר, שנמסרה לו שעת יציאה שגויה של השיירה והוא איחר את היציאה. אחר כך נעצר ע"י האנגלים אשר חשדו שהרדיו אמור היה לשמש כתחנת שידור. הרדיו נשמר בידינו כמזכרת. החלטנו לקיים את האזכרה היום להורינו , שלום ויונה סיבהי)סיבי( ,כאן בבן שמן, מקום בו החלו את , ובו נולד ילדם הראשון ארנון, לסגור מעגל, ולתרום את 1945-1948 חייהם המשותפים בין השנים הרדיו למוזיאון בן שמן. 13.07.2023 משפחת סיבהי )סיבי( - ראשון לציון

ליד מקום האסון בצומת בית נחמיה הוקם גל עד, זיכרון לחללי השיירה לבן שמן ולוח הסבר על קורות השיירה

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online