אביב – עמותת בוגרי בן שמן | שיבלים 45

להלן קטעים על רשמי החניכים על הפינוי מהכפר מתוך עיתונות הילדים של אותם הימים.

ליקטה את הקטעים חנה משה ג׳קמן

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online