השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

דרושים

שופל מפעיל ועבודות תחזוקה לטווח ארוך בפארק נמלי ישראל-נמל אשדוד לחברה חזקה ומסודרת דרוש 1.9.23 14"

03/23 מכרז כח אדם פומבי מס' דרוש/ה מנהל/ת מעון לתחום הגיל הרך

לפרטים: 0544-280240 אמיר

תואר המשרה

(1)

מנהל/ת מעון לתחום הגיל הרך הגדרת התפקיד

(2)

- ניהול מעון עם מס' כיתות לימוד בגיל הרך בהתאם למדיניות והנחיות מנהלת התחום. - אחריות כוללת למעון לרבות תכנים, ניהול, כוח אדם ותשלומי הורים. - תכנון תכנית הלימודים והכנת חומר למידה והעשרה. - אחריות מנהלית ופיקוח על ביצוע תכנית הלימודים. - קידום פרויקטים באופן עצמאי . - ניהול תקציב המעון . דרגת המשרה ותנאי העסקה מתח דרגות כפי שנקבע על ידי משרד הפנים. שיעור חלקיות המשרה, אם המשרה היא משרה חלקית

אחרא/ית נושא שכר מורים-תיקון והארכה

משרה 100% |99/23 משרה

סייעים/ות לגני ילדים (חינוך מיוחד/רגיל- מילוי מקום/תקן)

(3)

134/23 משרה

(4)

100% עיקרי הכישורים הדרושים למילוי המשרה השכלה ( א ) - תואר ראשון )עדיפות לתואר שני( ממוסד מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, בתחום החינוך )עדיפות לתואר בחינוך לגיל הרך( ניסיון )ב( - ניסיון ויכולת מוכחת בעבודה עם הגיל הרך שנים. 3 לפחות - ניסיון מוכח בריכוז הנחיה וניהול של צוות שנים. 3 עובדים לפחות - ניסיון בריכוז/ניהול יתרון כישורים נדרשים )ג( - יכולת פיתוח קשר טוב עם הורים וצוות עובדים.

סייעים/ות לבי"ס (חינוך מיוחד/רגיל- מילוי מקום/תקן)

(5)

135/23 משרה

לבורנט/ית לתיכון

משרות 2 | 136/23 משרה

פקח/ית מסייע/ת בשיטור המשולב

משרות 2 | 137/23 משרה

סטודנטים/יות למוקד העירוני

138/23 משרה

- כושר ביטוי מעולה בכתב ובעל פה . - בעל/ת רישיון נהיגה ברכב פרטי. - בעלת תעודות מתאימות.

דרושה מטפלת לאשה מבוגרת העבודה כל יום, 8:00-12:00 כולל שישי העבודה באשדוד רובע א' מרטין 052-3555708 למשרד רואי חשבון דרושה מזכירה ידע בהנהלת חשבונות, יתרון קו״ח למייל: michael@olielcpa.co.il פרטי המשרה, תנאים ואופן הגשת המועמדות מופיעים באתר האינטרנט העירוני בכתובת www.ashdod.muni.il .10 ניתן לקבל סיוע בהגשת המועמדות במינהל משאבי אנוש בבית העירייה, רח׳ הגדוד העברי . מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה. 1 . עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן 2 הולם בקרב הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים. 14/9/23 תאריך אחרון להגשה עד ליום

- ידע נרחב במחשב. - רמת ניידות גבוהה. - כושר ניהול וארגון, יכולת עמידה במצבי לחץ, יעילות. כפיפות ארגונית מנהלת תחום הגיל הרך. הדרכים להגשת הבקשה להשתתף במכרז פומבי למשרה פנויה הגשת בקשה להשתתף במכרז פומבי למשרה פנויה תעשה בכתב לאחד מאמצעי הקשר המפורטים להלן: 3 קומה 4 ( משרד משאבי אנוש, רח' הקליטה 1) 08-6499741 :' ( פקס 2) bat - hen @ ironit . org . il ( דוא"ל: 3) המועד האחרון להגשת הבקשה להשתתף במכרז פומבי למשרה פנויה בקשות להצגת מועמדות למשרה הפנויה יתקבלו עד . בקשות שיתקבלו לאחר 12:00 שעה 10.09 .23 ליום מועד זה לא ייבדקו. יש לוודא קבלת מסרון לטלפון הנייד כאסמכתא לקליטת הבקשה על ידי החברה. זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה. ( עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג 10) הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי החברה, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. ( הפנייה מתייחסת לנשים וגברים כאחד. כל האמור בלשון זכר 11) . או נקבה מתייחס לגברים ונשים כאחד ( ככל שלא יוגשו המסמכים/הפרטים הנדרשים להוכחת 12) עמידה בדרישות, יראו את המועמד/ת כמי שלא עמד/ה בדרישות הסף ( החברה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות 13) למכרז וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם החברה, בהתאם לשיקול דעתה של החברה. (6) (7) (8) (9 )

1.9.2023

32

Made with FlippingBook Ebook Creator