השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

ליאור ליאני רגע של פנאי/

299 ׳ מס

הטמעת המידע , שמירה בלב

עיר במרוקו תדר יחידת ( ר " ת )

הכלמה

מוקיון

לד זפלין

פינק פלויד

פרשן המקרא ( ר " ת )

ילד

התעברות

מאמן כדורגל בעבר ( 3,4 ) נזכרתי בזאת

מקערת הסדר ליל

ציבורי גן גדול לוחם במלחמת

הגיע

מרחק מקצה האגודל הזרת לקצה

אפיק ארוך מים

שוורים בספרד

קיטר , הביע כעס

מבצע להעלאת מרוקו יהודי

העדיף , ביכר

חודש עברי

לחם מתקתק במטבח התימני

הרגשת בחילה

רכבת מהירה

סלסלה

ירידה בשווי נכס

גרידא

כימי יסוד

כינוי

טבעת שעונדים צוואר על הכלב

מושב בבית השימוש

מבואה

מתרגם המקרא לארמית סיטואציה

סובל , מתענה

צינה

מול , קבל

אגדי עוף בן אלמוות

מוסד אקדמי בארה " ב

תעודת גירושין

אינדקס

של להיט היימן סי ( 4,5 )

פקודה

אחד התווים

מתקן עינויים

אכזרי , אלים

liorliany@gmail.com ©

צילומים: p_a_h (Flickr.com)

9 5 2 סודוקו קשה

סודוקו בינוני

סודוקו קל

5

1 8

5 4

7 2

1

6

1

2 7

7 3

4 8

7

4 8

2 7 9 3 2 6 7 4 5 2 3 5 6

8

8

6 2 9 3

5 2

3 9

5

8

3

7

7 3 1 9

5

4 6

3 2

4

6 7

3

5 7

1 8

7

9 2 5

1

8 5

9 6

(c) Conceptis Puzzles

6000983

(c) Conceptis Puzzles

6003083

(c) Conceptis Puzzles

6002583

33

1.9.2023

Made with FlippingBook Ebook Creator