עמית והגר | חינוך פיננסי מהלכה למעשה

שמשולמים כל חודש במשכורת ומקטינים מאוד את הכנסתם. אם אנשים התרגלו מסך הכנסותיהם בתשלומי מיסים, שאת תרומתם האזרח 50% לשלם למדינה כ הקטן מרגיש רק במקצת, למה אני האדם הפרטי לא אוכל להתרגל לשלם לעצמי "מס הכנסה" שכל תרומתו תשרת אותי ? מחשבה כזאת ככל שתעמיק בה, תסייע לה להבין את משמעות המהלך ה"קיצוני" שעל פיו היא מתנהלת כלכלית. שקל בחודש, כל חודש, וכל הוצאה נוספת שתיהיה לילדה מעבר 6000 אוקיי, אז יש שקל היא תצטרך לתת לה מענה ע"י הגדלת הכנסותיה. מה נעשה עם 2,000- ל , נחסוך או נשקיע? 6000 ה כמובן שנשקיע. בעידן של ריביות אפסיות, מסלולי החיסכון אינם אטרקטיבים להגדלת הון. חיסכון היום, במירב האפיקים יניב תשואות זעומות עד נמוכות. ש"ח 6000 אז נעדיף להשקיע את הכסף על פני חיסכון שלו אבל איפה משקיעים בחודש? כאן אנחנו עושים מהלך "אמיץ" נוסף והולכים על מינופים, או במילה אחרת, האלה ישרתו מדי חודש חובות (הלוואות) של סכומים גדולים. 6000 הלוואות. ה הסכומים האלה יושקעו ויניבו תזרים, שיושקע גם הוא באפיק אחר ויהנה גם מ"הפלא השמיני" – ריבית דריבית. הסתבכתם? עוד לא התחלנו: שקל ישרתו הלוואה/ות 6,000 – ככה עושים את זה כשמדובר על חינוך פיננסי נכון שנים. כלומר, אם נמצא מי שילווה 6 במשך 1.6% אלף ש"ח בריבית 400 בסך של 6000 שנים נוכל להשתמש ב- 6 לתקופה של 1.6% אלף שקל בריבית של 400 לנו שנים. 6 ש"ח שלנו להחזר כל ההלוואה – קרן וריבית – במשך

18 www.bddror.co.il | עמית והגר דרור | חינוך פיננסי מהלכה למעשה הצטרפו לקהילה שלנו

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online