סמסונג | קטלוג מוצרי קו לבן

מכונות כביסה ק״ג 11 מכונות כביסה

WW11BB5044AW A דירוג אנרגטי: | קילו 11 קיבולת עד

WW11BB9445GB A +++ : דירוג אנרגטי | קילו 11 קיבולת

ק״ג 10 מכונות כביסה

WW1ST6540LE AAA דירוג אנרגטי: | קילו 10 קיבולת

WW10T6244TW A דירוג אנרגטי: | קילו 10 קיבולת

Made with FlippingBook - Online catalogs