סמסונג | קטלוג מוצרי קו לבן

מקררים מקפיא תחתון

RB35A6222BK F דירוג אנרגטי | ליטר 344 נפח:

RB35A6222BK/WH A דירוג אנרגטי | ליטר 344 נפח:

דלתות 2 מקררים דלת אחת /

RZ32T7405BK F דירוג אנרגטי | ליטר 327 נפח:

RR39T7415BK E דירוג אנרגטי | ליטר 386 נפח:

RZ24T5600GR A/B דירוג אנרגטי | ליטר 230 נפח:

Made with FlippingBook - Online catalogs