עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

יצירות העוסקות בעיבוד טראומות

לאומיות עומדות במרכז עבודותיו של חיים מאור, פרופסור אמריטוס | במחלקה לאמנויות ציוריו החדשים הושפעו מהטבח בקיבוץ בארי

"ניסו להשמיד את הרוח והנפש שלנו", פרופ' חיים מאור

מתרגם טראומות לציורים

לאמנות של קיבוץ בארי. אלא שהאסון שפקד את הקיבוץ ואת מרבית יישובי העוטף בשבת השחורה, שיבש את התוכניות. רבים מבתי הקיבוץ נשרפו כליל והגלריה, הצמודה לחדר האוכל של הקיבוץ, נמחתה מעל פני האדמה. הציורים פרי מכחולו של מאור מתעדים את זיכרונותיה של

טובים נמצא לה משכן זמני בבניין עזריאלי בתל אביב. יצירות העוסקות בעיבוד טראומות אישיות ולאומיות עומדות במרכז עבודתו של פרופ' מאור. עדויות מהשואה וזיכרונותיו ממלחמת יום הכיפורים נשזרו יחדיו ותורגמו לציורים, מתוך כוונה להציגם בגלריה 2023 בנובמבר 24- ב

חיים מאור, פרופסור אמריטוס במחלקה לאמנויות, שילב ביצירותיו פוסטים שהעלתה סופי ברזון-מקאי, מנהלת הגלריה של קיבוץ בארי בזמן שהסתתרה עם ילדיה בממ"ד 7- בשבת השחורה של ה באוקטובר. הגלריה נשרפה כליל במהלך מתקפת הטרור של מחבלי החמאס, ובסיוע אנשים

22 בן-גוריון עד הניצחון |

Made with FlippingBook Digital Publishing Software