עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ניצנה, בחלקה שהוקצתה לבן-גוריוניסטים. הם לא היו לבד. מגע הקסם של עובדי ועובדות האוניברסיטה הורגש במטעי עגבניות נוספים ובעוד משקים חקלאיים, המשתרעים על פני שטחים גדולים בדרום הארץ. במקביל, "השתלט" כוח מיוחד

פעילות משמעותית נעשתה בעיר אופקים שהוכתה קשות בעקבות הטבח הנורא שמחבלי החמאס ביצעו בתושביה. בתיאום עם מרכז החוסן העירוני ביקרו צוותים מהאוניברסיטה בבתי תושבים ומיפו את צרכיהם בכל הקשור לקידום זכויותיהם האזרחיות.

ממחלקת המשק, בניהולו של יעקב קיקו עייאש, על מקלטים מוזנחים ברחוב בני אור בבאר שבע, ובסיוע מטענים של אנרגיה ורצון טוב ביצעו מהפך: המקלטים צוחצחו, שופצו והוחזרו לכשירות, לשביעות רצונם של הדיירים.

| אבג | אבג 21

Made with FlippingBook Digital Publishing Software