עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

נס ודגל: עובדי ועובדות קמפוס אילת יחד עם נשיא האוניברסיטה פרופ' דניאל חיימוביץ (במרכז התמונה), דיקן קמפוס אילת פרופ' עופר עובדיה (שני מימין) וראש מינהל הקמפוס עמי לוי (צילום: אייל סגל)

מחזקים את העורף קמפוס האוניברסיטה באילת פעל מתחילת המלחמה בנוהל משפחות שהתפנו מעוטף ישראל, כמו גם צוותים | חירום מאות | רפואיים וחיילים, אוכלסו במעונות הסטודנטים תלמידים שפונו מבתיהם חידשו את לימודיהם תחת המטריה של הקמפוס הכי דרומי בארץ

המשך בעמוד הבא

13 | אבג

Made with FlippingBook Digital Publishing Software