עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

המשך מהעמוד הקודם

פתרונות דיור ניתנו במקביל לצוותים רפואיים ולמתנדבים שהגיעו לעיר הדרומית. חברי סגל האוניברסיטה, שפונו מיישובי העוטף וסטודנטים מבן גוריון שהגיעו לאילת כדי לסייע לאוכלוסיית המפונים, הופנו אף הם לדירות הנמצאות באחריות קמפוס אילת. בעקבות הדיווחים על סטודנטים מדרום הארץ שנקלעו למצוקה, ננקטו הסידורים המתאימים כדי להקל עליהם בכל תחום אפשרי. בהמשך להפיכת הקמפוס לבית ספר זמני, ובתיאום עם רקטור האוניברסיטה פרופ' חיים היימס, החלו ללמוד בין תלמידים 600- כתליו יותר מ – תלמידי תיכון משער הנגב, כמו גם תלמידי יסודי מעוטף עזה והמועצה האזורית אשכול.

קרובים רחוקים: קמפוס האוניברסיטה באילת קלט בתקופת המלחמה מפונים מעוטף ישראל ותלמידי תיכון מאזור הדרום, והעניק לכל סקטור פתרונות מיידיים. "הקמפוס כולו גויס כדי לענות על הצרכים של האזרחים והתלמידים שפונו מבתיהם בעקבות המלחמה", אומר דיקן קמפוס אילת פרופ' עופר עובדיה. "עשינו זאת במסירות ובאהבה כדי להיות חלק מהמאמץ המלחמתי של כל עם ישראל". בשבועות הראשונים של מלחמת חרבות הברזל הועמדו מתקני הקמפוס לרשות תושבים מדרום הארץ ומצפונה שפונו מבתיהם.

צוות הקמפוס נרתם למשימה מתוך תחושת שליחות ואחדות ופעל על מנת לאפשר לסגל המורים והתלמידים לחזור למסגרת לימודית. זהו צו השעה וכולנו מבינים את גודל האחריות מרחבי הקמפוס היוו נקודת מפגש למשפחות מאשקלון, שדרות, אופקים, וקריית שמונה. בתמיכת עובדי הקמפוס אוכלסו עשרות משפחות במעונות הסטודנטים, כאשר

14 בן-גוריון עד הניצחון |

Made with FlippingBook Digital Publishing Software