עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פעילותה האקדמית של ד"ר נאהד אשקר שרארי, מרצה בתוכנית למגדר באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, זיכתה אותה במלגת | 2023 פולברייט לשנת בקרוב היא אמורה לצאת לפוסט דוקטורט באוניברסיטת ג'ורג'יה

עלתה על מסלול ההצלחה

16 הפרספקטיבה שלנו |

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker