עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

תראו מי בא לבקר בפברואר יום פתוח למועמדים לקראת 25- האוניברסיטה קיימה ב מועמדים, שהגיעו מכל רחבי 8000- שנת הלימודים תשע"ז. כ הארץ, גדשו את האוניברסיטה באותו יום, סיירו בקמפוס מרקוס וקיבלו מידע על תחומי המחקר ותוכניות הלימוד. כל המחלקות מכל הפקולטות היו מיוצגות ביום הפתוח, ונציגיהן הרצו לאורחים על תחומי הלימוד, ההתמחויות ודרכי הקבלה. את האירוע שהוכתר בהצלחה ארגנו מחלקת השיווק, בראשותו של שגיא מבקר בצילום: לנגר, ומינהל התלמידים בראשותו של נתן חיים. האוניברסיטה, ד"ר רון אבני, מסביר פנים למועמדים.

עבודתו המסורה של כרמל נוריאל, אחראי מבנים במחלקת המשק, זיכתה אותו בפרס מנכ"ל האוניברסיטה וסגן הנשיאה לעובדים מצטיינים לשנת תשע"ו. שבועיים לפני הענקת הפרסים היה במותו. לאחרונה הוא תועד בצילום 61 הלך כרמל לעולמו. בן קבוצתי עם שאר העובדים המצטיינים. יהי זכרו ברוך. בצל הידיעה העצובה על מותו של כרמל יוענקו פרסי נשיאת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומנכ"ל האוניברסיטה וסגן הנשיאה במאי ב"גן אודי". השנה 18- בטקס הוקרת מצוינות שיתקיים ב הכתירה הנהלת האוניברסיטה את מנשה טביבי, מנהל מחלקת מערכות מידע, כמנהל הבכיר המצטיין. בפרס הנשיאה זכתה מיטל מרעלי, הרכזת לענייני סטודנטים בבית-הספר לרפואה על שם ג'ויס וארווינג גולדמן. מעיין קצב,  ממחלקת הסגל האקדמי הבכיר, זכתה בפרס סגן הנשיאה והמנכ"ל. פרסי הוקרה יוענקו למניה גולדשטיין, מתאמת הפרויקטים במחלקת הבינוי, לרוני בלושטיין-לבנון, שרטטת ועורכת גרפית במחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, ולחנה דקלו, הממונה על המינהל במחלקה להנדסת תקשורת. אותות הוקרה למפעל חיים יוענקו לנתן חיים, ראש מינהל התלמידים, ולססיל סבן, ראשת מדור קרנות ומחקרים באגף הכספים. במהלך הטקס יוצגו פרויקטים מצטיינים, פרי פיתוחם של עובדי הסגל המינהלי והטכני. ואלה שמותיהם: נמרוד אמזלק, רכז מלגות ודיווח במחלקה לתורמים ושוחרים, גלעד יאיר נבו ופני סבן מספריית ארן, מרב יוסף סלומון, ראשת המינהל בדיקנאט הסטודנטים, ורמי מוסלי, מן המכונים לחקר המדבר על שם בלאושטיין. נפרדים מכרמל נוריאל כרמל נוריאל ז"ל שבועיים לפני קבלת פרס הצטיינות מטעם מנכ"ל האוניברסיטה וסגן הנשיאה הלך כרמל לעולמו

הרוצה להחכים ידרים סטודנטים וחברי סגל 300- אבן שואבת לאקדמיה: יותר מ במארס ביום הכנה לקריירה 3- צעירים מכל הארץ השתתפו ב באקדמיה.   המשתתפים הגיעו מן הטכניון, מאוניברסיטת חיפה, מאוניברסיטת תל-אביב, ממכון וייצמן, מן האוניברסיטה העברית וכמובן מאוניברסיטת בן-גוריון. בעזרת מיטב המרצים מן הארץ ומחו"ל נדונו ביום מרתק זה נושאים והמלצות בעניין כתיבת מאמרים, כתיבת בקשות למענקי-מחקר ותקשורת יעילה עם קהל. הקהל שמע על מחויבות וערכים באקדמיה ועל התמודדות נשים וגברים עם קריירה ומשפחה, ולמד כיצד הוכח באופן מדעי כי עבודה קשה ומשמעותית מהווה מרכיב מכריע באושר. היום הזה תוכנן בהמשך ליום ההכנה לפוסט-דוקטורט, והוא מהווה חלק ממדיניות המשרד לקידום נשים באקדמיה, בראשות פרופ' איריס שי, לסייע בהכוונה אקדמית לטווח הרחוק.

מודל לחיקוי | 18

Made with FlippingBook - Online catalogs