עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

עגבניות או לא להיות מאפייניהם של צרכני המזון האורגני בישראל מוצגים במחקרה של פרופ' פועה בר )בצילום(, מן המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי

המחקר בחן שתי שאלות: א. מה הם הגורמים המשפיעים על צרכן של מזון אורגני להיות כזה; ב. כמה מזון אורגני צורך צרכן כזה, ומה הן הסיבות לכך. המחקר התבסס על תשובות צרכנים ללא 250 לשאלונים שמילאו מגבלה של גיל, מגדר והיקף משק- הבית שלהם, כדי שייווצר מדגם מייצג של האוכלוסייה כולה. הממצאים מראים שאחד הגורמים המשמעותיים המשפיעים על צרכני המזון האורגני בישראל להיות כאלה נובע מדאגה לבריאות הסביבה ולא ממניעים של בריאות הפרט, וזאת בניגוד לממצאים שהתקבלו במחקרים אחרים בעולם. “תוצאות המחקר עשויות לעודד מתן תמריצים גם לציבור הקונים וגם ליצרני המזון להגדיל את כמות הצריכה והייצור של מוצרים אורגניים", אומרת פרופ' בר. והיא מוסיפה: “חשוב להדגיש כי מטרת המחקר לא הייתה לשכנע את הציבור לקנות מזון אורגני אלא לבדוק את המניעים של צרכניו, וכן לבדוק אם קיים כשל שוק המצריך התערבות ממשלתית". המחקר נעשה בשיתוף עם פרופ' ניר בקר ממכללת תל-חי, ד"ר צחי תבור ממכללת עמק יזרעאל, ולילי פרידלנדר, סטודנטית לתואר ראשון במחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי באוניברסיטת בן-גוריון, שביצעה את המחקר כעבודה סמינריונית. פועה בר, אקולוגית, היא פרופ' מן המניין במחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי. את שלושת תאריה בביולוגיה סיימה באוניברסיטה העברית בירושלים. תחומי התמחותה: אקולוגיה של הצמח, תגובת מערכות אקולוגיות להפרת האיזון (שריפות, כריתה ורעייה, מינים פולשים ושינויי אקלים) על-ידי האדם, שיחזור ושיקום מערכות אקולוגיות, שימור הטבע, ושירותי מערכת אקולוגיים.

המחקר הנוכחי שאף לאפיין את צרכני המזון האורגני בישראל ולבחון את הגורמים שמשפיעים עליהם לצרוך מזון אורגני. כמקרה בוחן נבחרו העגבניות, שהן "ירק" (על-פי ההגדרה הבוטנית עגבנייה היא פרי לכל דבר) המצוי כמעט בכל בית. הן גם המוצר האורגני הנמכר ביותר ברשתות- השיווק האורגניות הגדולות בארץ.

כמה פעמים שאלתם את עצמכם אם לא הגיע הזמן להפחית את גורמי הסיכון הנלווים לצריכת מזון רגיל. מחקר של פרופ' פועה בר, מן המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, ועמיתיה, עוסק במאפיינים של צרכני מזון אורגני ובגורמים המשפיעים על צריכתו. ממצאי המחקר התפרסמו Journal of International Food & ב- .Agribusiness Marketing מזון אורגני הוא תוצר של גידולים הגדלים ללא שימוש בחומרי-הדברה מלאכותיים, דשנים סינתטיים, תרופות, הורמונים, הנדסה גנטית, חומרים משמרים, צבעי-מאכל וכו'. בגלל התהליכים והתשומות המלווים את תהליך הייצור של מזון אורגני, תפוקת החקלאות האורגנית קטנה יותר בהשוואה לתוצרת חקלאית רגילה.

טבע הדברים | 14

Made with FlippingBook - Online catalogs