עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פותחים שנה

וגדלה נולדה אלמוג ארנה ' פרופ מהצבא שחרורה ולאחר , בירושלים לימודיה את . אקדמיים לאפיקים פנתה סיימה שני ולתואר ראשון לתואר הדוקטורט את ; לכימיה במחלקה אצלנו העברית באוניברסיטה השלימה של קריסטלוגרפיה בנושא בירושלים במכון עשתה דוקטורט פוסט . חלבונים . ב " ארה של הלאומי התקנים אלמוג ' פרופ הצטרפה 2000 בשנת ופרמקולוגיה לביוכימיה למחלקה ,' אלון מלגאית ' כ גוריון - בבן קלינית בפקולטה תפקידים מספר מילאה ומאז לפני האחרון בתפקידה . הבריאות למדעי שימשה , הסטודנטים לדיקנית מינויה מינית הטרדה למניעת הקבילות כנציבת . גוריון - בן באוניברסיטת יניב ' לפרופ נשואה אלמוג ארנה ' פרופ נמרץ לטיפול היחידה מנהל , אלמוג ואם , סורוקה הרפואי במרכז פנימי . לארבעה ביקור כרטיס

דלתי פתוחה לכולם

| אבג 13

Made with FlippingBook - Online catalogs