עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

חומה ומגדר מחקרן פורץ הדרך של פרופ' אילת הראל-שלו וד"ר שיר דפנה תקוע מציג את הדילמות של לוחמות צה"ל ומציע פתרונות לבעיות שונות שהתעוררו במהלך שירותן הקרבי באדיבות המחברות ," ביטחון שבירת הבינאריות בלימודי " צילום מתוך הספר

בהדרגה האיסורים בעשורים האחרונים בוטלו וכיום הן , על שיבוץ חיילות בתפקידים קרביים , משרתות ביחידות ארטילריה , קרב מטיסות מטוסי , משרתות ביחידות צלפים , מאיישות עמדות טילים , כן - פי - על - ואף . וממלאות תפקידים מגוונים אחרים רוב המחקר הנוגע לנשים בצבא עוסק עדיין מינית בנשים שהותקפו , צבא בנשותיהם של אנשי בנשים המשרתות או הצבאי במהלך שירותן . בתפקידים לא קרביים בצבא חוקרת בכירה , שלו - אילת הראל ' פרופ . לא עוד בתוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ובמחלקה תקוע מן - ר שיר דפנה " וד , לפוליטיקה וממשל לחקור נשים החליטו המכללה האקדמית אשקלון בתפקידים קרביים לוחמות ויוצאות צבא ששירתו המסכם , ספרן . סכסוך ומאבקים חמושים באזורי ניתוח של ראיונות עם מאה מציג , מחקר מקיף החוויות חיילות קרביות ותומכות לחימה לגבי

אלימות , בסביבה של קונפליקט האישיות שלהן נרטיבים אלה חושפים את הדרכים המרובות . ולחימה כל . הצבאי את שירותן הלוחמות חוו שבהן , והמורכבות הסוגיות שהועלו יותר מן פרק בספר עוסק באחת או , טראומה , מגדר וגוף , מלחמה ואלימות : בממצאים . והחזרה לחיים האזרחיים , המאבק להשתלב בצבא חיילים וחיילות זכו 53 , שלאחר מבצע צוק איתן יצוין ניסוח ההצדקה . לאותות הוקרה מהמערכת הצבאית אחת . החוקרות לאותות ההוקרה קומם את שתי החיילות שדיווחה על מחבלים חמושים שמנסים לחדור לא איבדה את " קיבלה תשבחות על כך ש לקיבוץ ישראלי על חיילת אחרת ; והזעיקה את מפקדיה " עשתונותיה ממנהרה ובדומה מחבלים שהגיחו 13 נאמר שזיהתה השפה שבה ." לא איבדה את עשתונותיה " לחברתה בצידוקים להענקת האותות לאחר המבצע השתמשו בוטה את באופן , שלו - הראל ' לשיטתה של פרופ , מחזקת , גברים לוחמים ראויים לשבחים " : הנורמות הקיימות

24 העצמה נשית |

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker