עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מחקר זה תומך בממצאים קודמים ולפיהם " דקות 15 לחוויית לחץ במשך עכברושים שנחשפו החולדות הראו ואילו , מוח יותר נקביים דפוסי הראו מאוניברסיטת ר גיל פלג " אומר ד ," דפוסים יותר זכריים יש לכך השלכות " . שהיה שותף למחקר , ב " ישיבה בארה שגברים ונשים לומדים להתנהג מרחיקות לכת מכיוון ." דומה אחרת אך בעצם מתנהגים באופן . לא בטוח ? האם גברים ונשים באמת שונים אז אך השוני , מתאמצים להיות שונים כנראה שאנחנו . נעלם בשעת לחץ האפקט של פרסומות פוגעניות על כוונת רכישה ובחירת מוצרים הוא תחום נוסף המעסיק את החוקרת נזק למותג , הספרות טוענת לאפקט שלילי . הצעירה לעתים מדברים , צרכנים שמחרימים מוצרים , ולחברה מדברים כללי שיכול ליצר מכירות אבל באופן על באזז שחורים , בה נשים ) סדרת מחקרים . על אפקט שלילי הדגימה ( בצורה מעליבה בפרסומת וקשישים הוצגו , התאוששות בכוונות לרכוש את המוצר לאחר הפגיעה וההתאוששות המשמעותית יותר הייתה אצל אותם התאוריה . עלבונות בפרסומת אנשים מופלים שספגו , שעומדת בבסיס הממצאים היא המשיכה לכוח לא להשתייך נרכוש את המוצר כדי אנחנו " : לאמור , בטווח הארוך ." לקבוצה החלשה ולהתקרב לחזקה היה ניתן , הופעת הפרסומת במדיה עשרה ימים אחרי , ככל שהפרסומת יותר פוגענית : בדפוס מעניין להבחין נמשכים יותר למוצר ואז ( נשים למשל ) המופלים הדפוס ( גברים למשל ) אצל הלא מופלים . בוחרים בו כך פחות נמשכים , ככל שפרסומת יותר פוגענית : שונה במדגם סטודנטים ראינו . למוצר ופחות בוחרים בו 7 בגולדסטאר מבין הגברים בחרו אחוזים מן 28 - ש . בה הנשים בחרו אחוזים מן 78 - להם ו בירות שהצענו במילים ר פרידמן " שלה מציגה ד ' מאמין אני ' את ה המחקר עלולים לעודד שממצאי מכיוון " : נוקבות נדרשת , משווקים להשתמש בפרסומות פוגעניות כזאת שתמנע מקבוצות מופלות , רגולציה הדוקה יותר לשרת את רק כדי להיחשף לעלבונות על רקע מגדרי ." רווחים של המפרסם להשיג רצונו

לרשותי והועמדו , כך הרבה דברים - פה כל למדתי " ר פרידמן " אומרת ד ," ידע וכלים מקצועיים בהתייחסה לשאלה מה הייתה תרומתה של . להצלחתה גוריון - אוניברסיטת בן ? משפחה כיצד את משלבת קריירה אקדמית עם חיי בעצמאות אתגר שהילדים מתמודדים איתו זהו " ." רבה ? הנוכחי לתחום עיסוקך מה דחף אותך ." יצר הסקרנות שלי " ? סיפוק בעבודה מה גורם לך ." מגלה תגליות חדשות ומפתיעות כשאני " ? שלך ' מאמין אני ' ה מהו ." לאהוב מה שאתה עושה " ? איזה טיפ היית נותנת לחוקרות צעירות ." אותך לחקור רק מה שמעניין " ? עלייך דברים שלא ידענו כיום אני ; ילדים מציירת ציורי פעם הייתי " ." משתדלת לעשות כושר לפחות פעם אחת בשבוע מה היית , אם לא היית חוקרת באוניברסיטה ? רוצה להיות ." מנהלת שיווק של עמותה כלשהי " ילדים לחקר השיווק מציורי

| אבג 19

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker