עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

משתתפי סדנאות הבישול והאפייה בקמפוס אילת מציגים את פרי עמלם

משהו טוב מתבשל פה 600- כ | קמפוס אוניברסיטת בן-גוריון באילת ממשיך לחתור למצוינות 16- ביום הולדתו ה סטודנטים פתחו בו את שנת הלימודים החדשה – גידול משמעותי לעומת אשתקד

ותואר שני, מעבדות משוכללות, מעונות-סטודנטים חדשים, חיי קמפוס ערים – כל אלה מעידים על פעילות אקדמית איכותית וגם על חיי חברה תוססים. על חוף הים האדום לומדים סטודנטים לתואר ראשון ולתואר שני את המקצועות הבאים: ביולוגיה ימית, פסיכולוגיה ומדעי ההתנהגות, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, עבודה סוציאלית, כלכלה וחשבונאות, ניהול, ניהול מלונאות ותיירות, לימודי המזרח התיכון, אמנות, הנדסה שנה א’, ניהול ויישוב סכסוכים, מינהל עסקים. פרופ’ יניב פוריה אומר בגאווה: “בסוף תקופת הרישום אפשר לבשר על גידול דרמטי ברישום ללימודי תואר אחוזים. בדומה לרישום 45 - ראשון באוניברסיטאות האחרות, גם בקמפוס אילת הסתמנה בשנים האחרונות מגמת ירידה במספר הסטודנטים הנרשמים, והגידול הנוכחי הוא שינוי מגמה מובהק”.

, וכבר מסתכלים עליו 16 הוא רק בן בהנאה: קמפוס האוניברסיטה באילת שוקק חיים, והוא מקור גאווה לאוניברסיטת סטודנטים פתחו בו את 600- בן-גוריון. כ שנת הלימודים החדשה - גידול משמעותי במספר הנרשמים לתואר ראשון לעומת התקופה המקבילה אשתקד. “אני שואף לכך שקמפוס אילת ‘יהיה על המפה’ בזכות חוויית הלימודים ואיכותם ולא רק בזכות המלגות הנדיבות שהסטודנטים שלנו מקבלים”, אומר פרופ’ יניב פוריה, המנהל האקדמי של קמפוס אילת. במסגרת חזונה לשמש מנוף לפיתוח הנגב נטלה עליה אוניברסיטת בן-גוריון את המשימה להקים קמפוס בשערה הדרומי של מדינת ישראל כדי לקדם את עיר התיירות גם כמרכז אקדמי להוראה ומחקר. לא היה קל למשוך סטודנטים וחוקרים לקצה המדינה, אבל ההצלחה של קמפוס האוניברסיטה באילת היא עובדה: מספר הסטודנטים שזינק הרבה מעל הציפיות, תוכניות-לימוד מגוונות לתואר ראשון

ה י ר ו פ ב י נ י ' פ ו ר פ . ם י מ ש ר נ ה ת ו מ כ ב ל ו ד י ג

הקמפוס נכנס ל”גיל ההתבגרות” ומשנה את פניו במהירות, כפי שעולה מדבריו של פרופ’ פוריה: “מדובר בקמפוס אינטימי וידידותי המאופיין בתוכניות-לימוד עדכניות. מטרתנו ליצור סביבת לימודים אידיאלית כדי להבטיח לסטודנטים את התנאים הדרושים להצלחתם. הסטודנטים שלנו לומדים בכיתות קטנות ומקבלים יחס מכבד ואישי מצד סגל ההוראה ומצד אנשי הסגל המינהלי והטכני”. התוכנית להנדסה שנה א’ מובילה את מגמת הגידול המספרי. המתקבלים לתוכנית זו לומדים קורסי שנה א’ בהנדסה ברמה זהה לקורסים הנלמדים בקמפוס מרקוס בבאר שבע. בתום שנה

מצוינות אקדמית | 8

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online